فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

بودجه مورد نیاز برای اسکان در کانادا (Settlement Funds) بر حسب دلار کانادا

بازگشت

money_canada_ganji

بودجه مورد نیاز برای اسکان در کانادا (Settlement Funds) بر حسب دلار کانادا

در برنامه های نیروی متخصص کانادا Express Entry، آفیسر بررسی کننده پرونده مهاجرتی شما باید کاملا قانع شود که شما پول کافی برای  هزینه های خود و خانواده (مسکن، غذا) در ابتدای ورود به کانادا تا زمان پیدا کردن کار را دارید. شما این پول را نمی توانید از کسی قرض کنید و باید بتوانید در هر زمان نشان دهید. در ایران این دارایی با ارائه نامه مشخص توسط بانک شما قابل اثبات است. این نامه می تواند براساس حسابی به نام شما یا همسرتان یا مشترک باشد. (فرمت مورد نظر در هنگام قرارداد به شما ارائه می گردد(
 
اگر شما بیش از مبلغ 10هزار دلار کانادا برای هر نفر در هنگام ورود به همراه دارید طبق قوانین کانادا باید اظهار کنید.این اظهار در برگه های مخصوص گمرک کانادا ثبت می شود. اگر کمتر از این مبلغ را به همراه دارید یا مجموع پول خانواده شما به نسبت تعداد نفرات کمتر از 10 هزاردلار/نفر است، نیازی نیست که عنوان کنید. ولی اگر شما بیش از 10هزار دلار داشته باشید و اظهار نکنید و مشخص  شود، آنگاه طبق قانون ممکن است جریمه یا به زندان روید.
 
 
اگر شما دارای پیشنهاد شغلی باشید لازم نیست این مبلغ را در هنگام ورود نشان دهید.

نکته: حداقل مبلغ مورد مورد نیاز برای ارائه در خواست اقامت در کانادا به تعداد افراد خانواده بستگی دارد و طبق جدول تعیین می شود.
 
شما می توانید این مبلغ را به صورت های زیر نشان دهید:
 
-        پول نقد
 
-        مدارک مستند (مانند : سهام، برگه اوراق و ... که قابل تبدیل در کانادا باشد(
 
-        مدارک تضمین شده(مانند: چک بانکی از یکی از بانکهای کانادایی در وجه شما به نام :( Bankers drafts-Cheques-money order 
 

بودجه مورد نیاز برای اسکان در کانادا (Settlement Funds) بر حسب دلار کانادا
یک نفر 12300
2 نفر 15312
3 نفر 18825
4 نفر 22856
5 نفر 25923
6 نفر 29236
7 نفر یا بیشتر 32550
 

* این جدول سالانه بروزرسانی می شود.
در مورد مسائل مالی در کانادا می توانید اطلاعات خوبی را در اینجا ببینید.
 

سرمایه گذاری کبککارآفرینیاسپانسرشیپ همسردانشجویینیروی متخصصویزای توریستیکاریابی کانادافرم ارزیابیتماس با ما