فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

امتیاز بندی برنامه "ورود سریع" در سال 2015 ، Express Entry – Comprehensive Ranking System

بازگشت

2015_express_entry_ganji_co

امتیاز بندی برنامه "ورود سریع" در سال 2015 ، Express Entry – Comprehensive Ranking System

برنامه ورود سریع برای اخذ اقامت در روش نیروی متخصص برای سه گروه زیر است:

Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class, and Canadian Experience Class

این برنامه از ابتدای ژانویه 2015 آغاز میشود و پرونده های دریافتی تا قبل از این تاریخ با همان قانون 2014 بررسی می شوند.

در این برنامه مبنای امتیاز بندی ها تغییر کرده است در سیستم قبلی حداکثر 100 امتیاز وجو داشت.(شما باید 67 امتیاز برای قبولی بدست می آوردید)، ولی در برنامه جدید حداکثر 1200 امتیاز وجود خواهد داشت. که 500 امتیاز به فاکتورهای فردی متقاضی تعلق می گیرد. اگر متقاضی متاهل باشد 460 امتیاز به فاکتورهای فردی متقاضی و 40 امتیاز به فاکتورهای همسر او تعلق می گیرد.

 

جزئیات امتیاز متقاضی اصلی (مجرد): (500 امتیاز)

سن»

حداکثر 110 امتیاز فرد می تواند کسب کند. که بیشترین امتیاز به سن 20تا29 تعلق می گیرد.متقاضیانی که کمتر از 18 و بیش از 44 سال سن داشته باشند امتیازی را کسب نخواهند کرد.

 

تحصبلات»

حداکثر 150 امتیاز به نوع مدرک و سطح آن تعلق می گیرد.

 

دانش زبان (زبان اول)»

حداکثر 136 امتیاز به دانش زبان شما با ارائه مدرک انگلیسی IELTS یا فرانسه TEF تعلق می گیرد، یعنی شما از هرکدام از مهارتهای speaking, writing, listening and reading می توانید 34 امتیاز و مجموعا 136 امتیاز کسب کنید.در بعضی موارد نیاز به CLB 7 به بالا دارید.(برای محاسبه نمره آیلتس خود طبق CLB کلیک کنید)

 

دانش زبان (زبان دوم)»

حداکثر 24 امتیاز به دانش زبان شما با ارائه مدرک انگلیسی IELTS یا فرانسه TEF تعلق می گیرد، یعنی شما از هرکدام از مهارتهای speaking, writing, listening and reading می توانید 6 امتیاز و مجموعا 24 امتیاز کسب کنید.

 

تجربه کار در کانادا»

حداکثر 80 امتیاز براساس تعداد سال های کارکرد شما در کانادا تعلق می گیرد. این امتیاز بر مبنای حرفه شما براساس کد های NOC میباشد.

 

جزئیات امتیاز متقاضی اصلی (متاهل): (500 امتیاز)

سن»

حداکثر 100 امتیاز فرد می تواند کسب کند. که بیشترین امتیاز به سن 20تا29 تعلق می گیرد.متقاضیانی که کمتر از 18 و بیش از 44 سال سن داشته باشند امتیازی را کسب نخواهند کرد.

 

تحصبلات»

حداکثر 140 امتیاز به نوع مدرک و سطح آن تعلق می گیرد.همچنین 10 امتیاز نسبت به سطح تحصیلات همسر دریافت می کنید.

 

دانش زبان (زبان اول)»

حداکثر 128 امتیاز به دانش زبان شما با ارائه مدرک انگلیسی IELTS یا فرانسه TEF تعلق می گیرد، یعنی شما از هرکدام از مهارتهای speaking, writing, listening and reading می توانید 32 امتیاز و مجموعا 128 امتیاز کسب کنید.همچنین 20 امتیاز نسبت به دانش زبان همسر شما در انگلیسی یا فرانسه محاسبه می شود که برای هر مهارت 5 امتیاز خواهید داشت.در بعضی موارد نیاز به CLB5 به بالا دارید.(برای محاسبه نمره آیلتس خود طبق CLB کلیک کنید)

 

دانش زبان (زبان دوم)»

حداکثر 20 امتیاز به دانش زبان شما با ارائه مدرک انگلیسی IELTS یا فرانسه TEF تعلق می گیرد، یعنی شما از هرکدام از مهارتهای speaking, writing, listening and reading می توانید 5 امتیاز و مجموعا 20 امتیاز کسب کنید.

 

تجربه کار در کانادا»

حداکثر 70 امتیاز براساس تعداد سال های کارکرد شما در کانادا تعلق می گیرد. این امتیاز بر مبنای حرفه شما براساس کد های NOC میباشد.همچنین همسر شما نیز از این بخش 10 امتیاز کسب می کند اگر سابقه کار در کانادا داشته باشد.

 

 

فاکتورهای مهارتی:

براساس سیستم CRS از این بخش 500 امتیاز کسب می کنید. این 500 امتیاز از 5 بخش کسب خواهد شد. و حداکثر 50 امتیاز.5بخش به شرح زیر هستند:

-          تحصیلات + دانش زبان

-          سابقه کار کانادایی+تحصیلات

-          دانش زبان+تجربه کار خارجی

-          تجربه کار کانادایی+تجربه کار خارجی

-          مدارک فنی (برای مشاغل حرفه ای)

 

  

خلاصه امتیاز بندی در سیستم ورود سریع-  CRS:

عنوان

شـــــــــرح

متاهل

مجرد

حداکثر امتیاز قابل کسب

فرد اصلی پرونده

سن

100

110

500

تحصیلات

140

150

دانش زبان

150

160

تجربه کار در کانادا

70

80

 

 

 

 

همسر

تحصیلات

10

-

دانش زبان

20

-

تجربه کار در کانادا

10

-

 

فاکتورهای مهارتی

تحصیلات + دانش زبان

50

50

50

100

 

سابقه کار کانادایی+تحصیلات

50

50

دانش زبان+تجربه کار خارجی

50

50

50

تجربه کار کانادایی+تجربه کار خارجی

50

50

مدارک فنی (برای مشاغل حرفه ای)

50

50

50

 

پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی

600

انتخاب توسط دولت استانی کانادا

600

 

جــــــــمــــــــع کــــــــل

1200

 

express score

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنیدورود سریع کانادا Express Entryکاریابی در کانادا Job in Canadaتماس با ما Contact Usویزای دانشجویی Student Visaارزیابی رایگان مهاجرت کانادا FREE Assessment forms Canadaمدرک زبان انگلیسی IELTSمدرک زبان فرانسه French Lesson ویزای توریستی Tourist Visaسرمایه گذاری & کارآفرینی Investor & EntrepreneurSkilled worker Federal نیروی متخصص فدرال skilled worker Quebec نیروی متخصص کبک