فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

امتیازبندی نیروی متخصص کبک: پیشنهاد شغلی

بازگشت

امتیازبندی نیروی متخصص کبک

3- پیشنهاد شغلی Job offer:

متقاضی نیروی متخصص کبک می تواند تا 10 امتیاز از طریق داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای کبکی کسب کند.

نوع پیشنهاد شغلی

امتیاز

پیشنهاد شغلی از کارفرمای واقع در مونترال

8

پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارج از مونترال

10

حداکثر امتیاز قابل کسب

10

 

قسمت بعدی امتیازبندی کبک را ببینید: 4- سابقه کار

ما را در اینستاگرام دنبال کنیدورود سریع کانادا Express Entryکاریابی در کانادا Job in Canadaتماس با ما Contact Usویزای دانشجویی Student Visaارزیابی رایگان مهاجرت کانادا FREE Assessment forms Canadaمدرک زبان انگلیسی IELTSمدرک زبان فرانسه French Lesson ویزای توریستی Tourist Visaسرمایه گذاری & کارآفرینی Investor & EntrepreneurSkilled worker Federal نیروی متخصص فدرال skilled worker Quebec نیروی متخصص کبک