فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

تغییرات ایجاد شده در زمینه دانش زبان فرانسوی متقاضیان نیروی متخصص کبک

بازگشت
بازدیدکنندگان : 12354 نفر 1396/04/31 17:50
تغییرات ایجاد شده در زمینه دانش زبان فرانسوی متقاضیان نیروی متخصص کبک
اطلاعیه مورخ 8 مارس 2017 دولت کبک در خصوص تغییرات ایجاد شده در زمینه دانش زبان فرانسوی متقاضیان نیروی متخصص کبک :
این اطلاعیه در خصوص نحوه برخورد با افرادیست که شرایط آنها با معیارهای کبکی مطابقت دارد اما از سطح کافی دانش زبان فرانسه برخوردار نیستند که شامل دادن مهلتی برای یادگیری زبان فرانسه به این افراد است. برای تایید این امر که متقاضی و همسرش در صورت نیاز به سطح زبان فرانسه مورد نظر رسیده اند ارائه مدرک زبان فرانسه در مهلت مشخص شده الزامیست.
این تغییرات به شرح زیر است:
  1. شرایط متقاضیانی که پرونده خود را قبل از 1 آگوست 2013 ثبت کرده اند و بررسی اولیه پرونده نیزتا قبل از 8 مارس 2017 صورت نگرفته است طبق اطلاعیه NPI 2013-016 به اینصورت است که آنها باید با داشتن سطح زبان فرانسه در حد A2 و یا B1   درخواست مهلت برای ارتقا سطح زبان خود (francisation) بدهند و در مدت زمان 18 ماه باید حداقل زبان خود را به سطح B2 برسانند.
 
  1. شرایط متقاضیانی که پرونده خود را بعد از 1 آگوست 2013 ثبت کرده اند و بررسی اولیه پرونده نیزتا قبل از 8 مارس 2017 صورت نگرفته است به اینصورت است:
 
  • متقاضی مجرد این برنامه باید حداقل 40 امتیاز داشته باشد تا بتواند در مدت 12 ماه مهلت داده شده توسط دولت کبک زبان فرانسه خود را به سطح B2 برساند.
  • متقاضی متاهل این برنامه باید با حداقل 45 امتیاز داشته باشد و باید ظرف 12 ماه هر دوی آنها به سطح B2 برسند.
  • متقاضی متاهلی که فقط خود آزمون زبان را میدهد باید دارای حداقل 49 امتیاز باشد و باید ظرف 12 ماه خود را به سطح B2 برساند.
  • متقاضی متاهلی که فقط همسرش آزمون زبان را میدهد دارای حداقل 55 امتیاز باشد و باید ظرف 12 ماه خود را به سطح B2 برساند.
 
  • در تمامی شرایط بالا فرد علاوه بر داشتن سطح کافی زبان باید امتیاز اضافی استخدام پذیری را نیز دریافت کند که شامل 43 امتیاز برای افراد مجرد و 52 امتیاز برای  کاندیدای متاهل میشود.
 
در تمامی موارد بالا متقاضی اصلی باید در توانایی گفتاری حداق امتیاز B1 را داشته باشد که به او 12 مهلت برای ارتقا سطح بدهند ولی اگر فرد دارای یک امتیاز B2  باشد و بقیه اسکیل ها پایین تر باشد فقط برای بالا بردن آن اسکیل ها به سطح B2 به وی زمان داده میشود.
 

telegram_Canada_Ganji
دیدگاههای کاربران
دیدگاه شما ثبت شد و بزودی در صورت نیاز پاسخ داده خواهد شد
سرمایه گذاری کبککارآفرینیاسپانسرشیپ همسردانشجویینیروی متخصصویزای توریستیکاریابی کانادافرم ارزیابیتماس با ما