فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Express Entry improvements : Spring 2017

بازگشت
بازدیدکنندگان : 2874 نفر 1396/03/24 16:20
Express Entry improvements : Spring 2017
Entrée express commencera à attribuer des points additionnels aux candidats qui ont un frère ou une sœur au Canada et aux candidats ayant de fortes compétences en français

À compter du 6 juin, de nouveaux points seront attribués aux candidats ayant un frère ou une sœur au Canada. Les études ont montré que la présence d’un frère ou d’une sœur aide les nouveaux arrivants à s’intégrer à la société canadienne aux débuts de leur nouvelle vie au Canada.
Autres changements au système Entrée express, des points seront attribués aux candidats qui maîtrisent bien le français, l’inscription au Guichet-Emplois ne sera plus obligatoire, et les candidats ayant des notes égales seront classés dans le bassin d’Entrée express selon une nouvelle approche.
Pour en savoir davantage sur les changements apportés à Entrée Express, veuillez consultez Quels changements ont récemment été apportés à Entrée express?

Express Entry to begin awarding additional points to candidates with siblings in Canada and to candidates with strong French language skills

Starting on June 6, new points will be awarded to candidates with siblings in Canada. Studies have shown that as newcomers build a new life in Canada, those with siblings benefit by having improved integration into Canadian society.
Other changes to the Express Entry system include points for candidates with strong French language skills, removing the requirement to register with Job Bank and a new approach to rank tied candidates in the Express Entry pool.
To find out about the changes made to Express Entry, visit What changes have recently been made to Express Entry?
دیدگاههای کاربران
دیدگاه شما ثبت شد و بزودی در صورت نیاز پاسخ داده خواهد شد
سرمایه گذاری کبککارآفرینیاسپانسرشیپ همسردانشجویینیروی متخصصویزای توریستیکاریابی کانادافرم ارزیابیتماس با ما