فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Community ارتباطات

بازگشت

وسایل ارتباط جمعی در کانادا

مانند بیشتر نقاط دیگر دنیا، مردم کانادا نیز امکان بهره مندی از خدمات متعدد مخابراتی و ارتباطی را دارند. در واقع کانادا یکی پیشرفته ترین کشورهای دنیا از نظر گستردگی و مدرن بودن امکانات ارتباطی بشمار می رود. دسترسی به شبکه اینترنت پرسرعت و Wifi، موبایل و دیگر وسایل ارتباط جمعی با آخرین تکنولوژی روز دنیا از مزایای کانادا به شمار می رود.
در این بخش از راهنما، توضیحاتی در مورد چگونگی دسترسی و استفاده از امکانات ارتباطی زیر داده می شود:

تلفن
اینترنت 
تلویزیون
روزنامه
پست 
  
 

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما