ازدواج、 طلاق

 

 سایت ازدواج در کانادا

شرایط طلاق کانادا

هدف از تدوین این متن دادن توان درک پایه ای مسائل قانونی و قوانین ازدواج و طلاق کانادا است. این متن جایگزینی برای گرفتن کمک و مشاوره قانونی برای یک فرد نیست. اگر با مسائل خانوادگی درگیر هستید جهت حفظ منافع خود هر چه سریعتر از مشاوره قانونی بگیرید.

چه کسی می تواند ازدواج کند؟

 برای ازدواج در انتاریو کانادا، سن شما باید حداقل 18 سالی باشد.
دو نوع مراسم ازدواج قانونی وجود دارد. شما می توانید مراسم مذهبی را از طریق سازمانهای مذهبی که لیست انها در متن قانونی ازدواج ذکر شده انجام دهید، یا می توانید مراسم مدنی را توسط یک قاضی، امین صلح، فرد روحانی، یا سایر افراد مجاز به انجام مراسم ازدواج انجام دهید.

مهریه در کانادا

در انتاریو همه کسی مجاز به ازدواج نمی باشند، ذیلا به چند مثال از قوانین مربوط به ازدواج اشاره شده است:
 ۰ در انتاریو، سن شما برای ازدواج باید حداقل 18 سال باشد. اگر 16 یا 17 ساله هستید، تنها در صورتی می توانید ازدواج کنید که مجوز کتبی از طرف والدین خود داشته باشید. در انتاریو، بچه های زیر 16 سال حتی با اجازه پدرومادر نیز مجاز به ازدواج نمی باشند.
 ۰ اگر متاهل هستید، نمی توانید با فرد دیگری ازدواج کنید. در کانادا، داشتن بیش از یک همسر برخلاف قانون در کانادا است ، و آنرا پولی گامی یا چند همسری  می نامند.
۰ اگر قبلا ازدواج کرده اید باید ثابت کنید که از همسر قبلی خود طلاق گرفته اید. اگر در کشوری خارج از کانادا طلاق گرفته اید، باید قانونی بودن طلاقتان را در آن کشور به اثبات برسانید.
 ۰ اگر شما و شریک زندگیتان از لحاظ هم خونی و یا فرزند خواندگی بسیار بهم نزدیک هستید، نمی توانید باهم ازدواج کنید. شما نمی توانید با والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، برادر، خواهر، برادر یا خواهر ناتنی خود ازدواج کنید.
 ۰ اگر شما و یا شریک زندگیتان قدرت درک معنی ازدواج را ندارید، ازدواج شما قانونی نمی باشد.
 ۰ اگر شما به زور مجبور به ازدواج شوید، این ازدواج در کانادا قانونی نمی باشد.

آیا ازدواجهای انجام شده در سایر کشورها، در کانادا قانونی است؟

 ازدواج ایرانیان در کانادا

حقوق زنان در کانادا  

اکثر اوقات، ازدواجهای قانونی انجام شده در خارج از کانادا در اینجا برسمیت شناخته می شوند. اما چند همسری در کانادا قانونی نیست. اگر شما در کشوری که چند همسری قانونی است ازدواج کرده اید، ممکن است تحت قانون خانواده دارای بعضی حق و حقوق ها باشید. این بدین معناست که در زمان خاتمه رابطه زناشویی ، شما نسبت به خرجی فرزند یا همسر و تقسیم اموال حق و حقوقی خواهید داشت.
اگر در مورد موقعیت ازدواج خود مطمئن نیستید، از مشاور حقوقی کمک بگیرید.

قانون طلاق در کانادا

 حقوق زنان در کانادا

در کانادا، یک قانون طلاق برای همه وجود دارد. فرقی نمی کند که در کدام منطقه کانادا زندگی می کنید، قانون و روند طلاق برای همه یکسان است.
شما باید از طریق دادگاه خانواده تقاضای طلاق کنید. شما یا همسرتان می توانید هرکدام جداگانه یا مشترکاً تقاضانامه طلاق را به ثبت برسانید. ، این تقاضانامه می تواند تنها درخواست طلاق باشد یا از دادگاه بخواهد تا در مورد سرپرستی، خرجی و نحوه تقسیم اموال نیز تصمیم گیری نماید. این را claims for corollary relief می نامند.
زمانیکه شما درخواست طلاق می دهید، باید ثابت کنید که ازدواج شما خاتمه یافته و زندگی شما از هم پاشیده شده است. سه روش برای اینکار وجود دارد. معمولی ترین آن اینست که شما و همسرتان حداقل یکسال قبل از تقاضای طلاق جدا از هم زندگی کرده باشید. یا شما می توانید جدا از هم ولی در یک منزل زندگی کنید، یعنی با وجودیکه باهم زندگی میکنید زندگی مشترک زناشوئی نداشته باشید.
امکان دیگری که برای طلاق وجود دارد اینست که یکی از شما مرتکب زنا شده ، یا همسرتان از لحاظ جسمی و روحی نسبت بشما ظلم کرده باشد و دیگر قادر به زندگی کردن باهم نباشید.

اعتبار طلاق ایرانی در کانادا 

انتاریو، طلاق کشوری را قانونی تلقی می کند که شما و همسرتان حداقل یکسال قبل از تقاضای طلاق درآن کشور زندگی کرده باشید. اگر هیچکدام از شما بمدت یکسال در آن کشور زندگی نکرده باشید، هنوز امکان آن هست طلاق شما جنبه قانونی داشته باشد، و این در صورتیست که شخص درخواست کننده آن بتواند ثابت کند که وی "وابستگی اساسی و واقعی" به آن کشور داشته است. بعنوان مثال، اگر شما اهل کشوری بودید که طلاق در آنجا صادر شده و در زمان خاتمه رابطه تان نیز مجدداً به آنجا مراجعت کرده بودید، دادگاه می تواند فرض کند که شما "وابستگی اساسی و واقعی" نسبت به آن کشور داشتید.
اگر در کشور دیگری طلاق گرفته اید باید یا نسخه رسمی و گواهی شده از حکم طلاق را در دست داشته باشید، و اگر متن آن به زبان انگلیسی یا فرانسه نباشد، باید یک نسخه ترجمه شده آن را (به زبان انگلیسی یا فرانسه) توسط یک مترجم رسمی، تهیه نمائید. همچنین نامه ای از طرف یک وکیل انتاریو لازم است که طلاق شما را تحت قانون کانادا تائید کند.

نکته های مذهبی برای ازدواج مجدد

برخی از مذاهب طلاق مدنی را قانونی نمی دانند و ممکن است بگویند که شما نمی توانید در جامعه مذهبی شرکت کنید. همچنین ممکن است بگویند که شما نمی توانید تحت مراسم مذهبی مجدداً ازدواج کنید. در این زمینه ها ، قانون خانواده کانادا نمی تواند بشما کمک کند تا در مذهب خود مجدداً ازدواج کنید. البته شما حق دارید طی یک مراسم مدنی ازدواج مجدد داشته باشید.
قانون خانواده کانادا نمی تواند شوهر شما را وادار کند که طلاق مذهبی بشما بدهد. بموجب قانون کانادا، زن یا شوهر نمی توانند از طریق طلاق مذهبی از قانون خانواده استفاده کنند. اگر همسر سابقتان در جامعه مذهبیتی تان مانع ازدواج مجدد شما می شود، دادگاه ممکن است تقاضای او را در دادگاه قانون خانواده سلب کرده، یا حکم دهد که وی اجازه دفاع از خود در اقامه دعوی خانوادگی را ندارد. دادگاه همچنین می تواند یک توافق طلاق را لغو کند، اگر پی ببرد که همسرتان با تهدید جلوگیری از ازدواج مجدد شما در جامعه مذهبی خودتان به اهداف خود رسیده باشد.
 
اگر شما فرانکوفون (کسی که زبان مادریش فرانسه است) هستید دریافت مطالب به زبان فرانسه در روند دادگاه جزو حقوق شما میباشد. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با حقوقتان با یا وکیل، دفاتر حقوقی محلتان و یا تلفن امداد، زنان 2433-336-877-1 و یا 1-866-860-7082 YTT تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دسترسی به خدمات به زبان فرانسوی به سایتهای اینترنتی به ادرسهای زیر میتوانید مراجعه کنید
 WWW.onefamilylaw.ca
undroitdefamille.ca