امور مالی Finance

مسیر نما :

امور مالی در کانادا
 

رسیدگی صحیح به امور مالی، یکی از مسئولیتهای مهم زندگی در کانادا است. برای دستیابی به این منظور ، شما به موارد زیر نیاز خواهید داشت:
 - باز کردن یک حساب بانکی در اسرع وقت
 - پرداخت به موقع قبض ها و صورت حساب ها و بایگانی آن در پوشه قبض های پرداخت شده
 - ایجاد و نگهداری پرونده مالیات درآمد شخصی (income tax) برای هر سال
 - برنامه ریزی بودجه ماهیانه و توجه به آن (درآمد و مخارج)
 
برای کمک به شما برای درک و مدیریت بهتر پولتان در کانادا ، این بخش از راهنما  اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار می دهد:
 
پول کانادا
بانک در کانادا
ارز خارجی- صرافی
وام  در کانادا
بدهی و اعتبار
حقوق - درآمد
مالیات در کانادا
کمک های مالیاتی
بیمه
 وام برای مهاجرین
کمک های دولتی

آرشیو اخبار کانادا

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام مورد برای دریافت ویزای تحصیلی مهمتر است؟

  • آیلتس آکادمیک 6-معدل 17-وقفه تحصیلی کم-پذیرش ازدانشگاه
  • دولینگو-وقفه تحصیلی با سابقه کار-تمکن مالی 10هزاردلار
  • تافل-ویزای ریجکتی قبلی-مقاله معتبر-ریکامندیشن-پذیرش کالج
  • ویزای مولتی-داشتن پرونده مهاجرتی-همراهی خانواده-پذیرش مشروط
شرکت کنندگان : تن

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا