انگشت نگاری ویزاکانادا نحوه انجام اثرانگشت و عکس کانادا

طبق قانون کانادا چگونه اثر انگشت و عکس (بیومتریک) فرد دریافت خواهد شد؟

مطمئن شوید که شما نیز احتیاج به انجام بیومتریک دارید یا خیر. اگربرای اولین بار تقاضای ویزا دارید شما ملزم به انجام بیومتریک هستید مگر آنکه از انجام بیومتریک معاف باشیدلذا ببینید چه کسی ملزم به انجام بیومتریک یعنی دادن اثرانگشت وگرفتن عکس است. موسسه گنجی اطلاعات موکلین را برای اینکار سنجیده و به شما اطلاع خواهد داد.
اگرقبلا اثرانگشت و عکس خود را برای درخواست ویزای توریستی، تحصیلی یا اجازه کارارائه داده اید:
احتمالاً بیومتریک شما هنوز اعتبار دارد
اگر بیومتریک شما هنوز اعتبارداشته باشد شما برای درخواست جدید خود مجبور به انجام مجدد بیومتریک نیستید
لذا کنترل کنید آیا بیومتریک شما هنوز اعتبار دارد یا خیر
لذا برای انجام بیومتریک خود به یکی از مراکز رسمی وک سنتر VAC مراجعه کنید.
به محض اینکه نامه ای ازطرف دولت کانادا دریافت کردید که در آن بر لزوم انجام بیومتریک شما تاکید شده است، شخصا به یکی از مراکز رسمی خدمات بیومتریک مراجعه کنید.
 

وقت بیومتریک کانادا

 

1- خارج از کانادا:

- مراکز پشتیبانی درخواست ویزا در سراسر ایالات متحده آمریکا
لازم است اول قراری در یکی از آ اس سی بگذارید.
- مراکز درخواست ویزا  VAC   در سراسر دنیا
شما میتوانید قراری در یکی از و آ ک های منتخب بگذارید. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت VAC مراجعه نمائید.
 
مراکز درخواست ویزاVAC  توسط شرکت های خصوصی اداره شده و برای ارائه خدمات ویژه به متقاضیان مورد تایید وزارت مهاجرت، پ ن ا ه ن دگ ی و شهروندی کانادا IRCC قرار گرفته اند.
 
مرزهای ورودی کانادا
فقط افراد زیر می توانند مراجعه کنند
متقاضیان پ ن ا ه ن دگ ی و
متقاضیان اجازه کار یا تحصیل که واجد شرایط برای ارائه درخواست در مرزهای ورودی کانادا هستند.
 

2- در کانادا:

در مراکز خدماتی منتخب کانادا، از اوائل سال 2019
برای کسب اطلاعات بیشتردر خصوص انگشت نگاری کانادا لطفا به اطلاعات مربوط به بیومتریک و اینستاگرام و تلگرام موسسه گنجی مراجعه کنید.