ایمنی آتش سوزی در کانادا

ایمنی در کانادا

کپسول آتش نشانی باید هر ساله سرویس شود. این از قوانین مسکن درکانادا می باشد. حتی اگر کپسول در این مدت استفاده نشده باشد. پس از هر بار استفاده نیز کپسول باید شارژ شود. برای پیدا کردن مراکز خرید یا سرویس و شارژ کپسول آتش نشانی می توانید به کتاب زرد ، قسمت Fire Extinguishers مراجعه کنید.
تمام اماکن مسکونی باید برای حفاظت از مردم، اموال و خانه ها در مقابل آتش سوزی به تجهیزات اولیه اعلام و اطفاء حریق مجهز باشند. هر خانه باید سه مورد زیر را داشته باشد:

  •  آشکارسازهای دود
  •  کپسول آتش نشانی
  •  داشتن راه فرار

 

آشکارساز دود دتکتور در کانادا

هر خانه یا آپارتمان باید به آشکارساز دود فعال در هر طبقه مجهز باشد و بهتر است هر اطاق خواب نیز آشکارساز دود مجزا داشته باشد. توصیه می کنیم آشکارسازی خریداری کنید که به هر دو گاز مونو اکسید کربن و دود، حساس باشد. می توانید آشکارسازها را در مدل ها و قیمت های متفاوت، از فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های ابزار خریداری کنید.
 

کپسول آتش نشانی در کانادا

کپسول آتش نشانی، دستگاهی قابل حمل است که برای خاموش کردن آتش های کوچک بکار می رود. در هر خانه باید حداقل یک کپسول آتش نشانی باشد. بهترین جایگاه برای کپسول آتش نشانی نزذیک راه خروج است.

نکته:
هشدار دهنده های دود را بطور ماهیانه آزمایش کنید. در صورت لزوم باطری های آشکار ساز دود را تعویض کنید. عبور از مسیرهای فرار را به همراه خانواده، دو بار در سال تمرین کنید. برای فراموش نکردن این تمرین، اجرای آن در روزهای تغییر ساعت در فصل بهار و پاییز توصیه می شود.

 

حریق در کانادا

شما باید برای فرار از منزل در زمان وقوع آتش سوزی، طرح و نقشه ای را پیش بینی کرده باشید. تمام افراد خانواده باید همه راه های خروج اضطراری از خانه یا آپارتمان (پنجره ها و درب ها) را به خوبی بشناسند. در ساختمان های آپارتمانی معمولا مسیرهای مشخص شده ای برای خروج اضطراری پیش بینی شده است. برخی از ساختمان ها نیز به پلکان فرار مجهز هستند.
در صورت وقوع آتش سوزی، شما باید :

  • همه را به خارج از خانه هدایت کنید،
  • پس از خروج همه، با 911 تماس بگیرید ( یا از کسی بخواهید که این کار را انجام دهد )
  • اگر آتش در حال گسترش است، از محل خارج شوید.
  • در صورتیکه می توانید و برایتان مقدور است، درها و پنجره های پشت سرتان را ببندید تا سرعت گسترش آتش کاهش یابد.
  • فقط خارج شوید و پس از خروج به هیچ وجه به داخل خانه برنگردید.


نکته:
 برنگردید و خودتان برای خاموش کردن آتش تلاش نکنید - فقط در بیرون منتظر باشید تا آتش نشان ها از راه برسند.