Health بهداشت

مسیر نما :

بهداشت و درمان


یکی از امور مهم در زندگی ، حفاظت از سلامتی شخصی و سلامتی خانوادگی است.جهت انجام این امر ، باید از خدمات مراقبت بهداشتی و چگونگی دسترسی به آنها اطلاعات کافی داشته باشید.
 
برای دسترسی به خدمات رایگان اولیه بهداشتی در کانادا ، باید هر کدام ازاعضای خانواده دارای یک کارت بهداشت باشند.

کارت بهداشت سلامت Health Sante

 برای درک بهتر سیستم خدمات مراقبت بهداشتی در کانادا ، در این بخش از راهنما، موضوعات زیر توضیح داده می شوند :

پزشکان خانواده و کلینیک های بهداشت و درمان
اورژانس پزشکی
خدمات بهداشتی
زایمان و تولد کودک
بیمه درمانی خصوصی
برنامه بهداشت فدرال (IFHP) پناهندگان
مرگ عزیز و فوت در خانواده

آرشیو اخبار کانادا

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام مورد برای دریافت ویزای تحصیلی مهمتر است؟

  • آیلتس آکادمیک 6-معدل 17-وقفه تحصیلی کم-پذیرش ازدانشگاه
  • دولینگو-وقفه تحصیلی با سابقه کار-تمکن مالی 10هزاردلار
  • تافل-ویزای ریجکتی قبلی-مقاله معتبر-ریکامندیشن-پذیرش کالج
  • ویزای مولتی-داشتن پرونده مهاجرتی-همراهی خانواده-پذیرش مشروط
شرکت کنندگان : تن

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا