حمایت از افراد در کانادا

خدمات بهداشت فدرال (IFHP)

برنامه موقت بهداشت فدرال (IFHP) بوسیله اداره تابعیت و مهاجرت کانادا (CIC) اداره می شود. این برنامه برای گروه معینی از پناه ندگان و متقاضیان پناه ندگی در کانادا که قادر به پرداخت هزینه های خدمات بهداشتی ضروری خود نیستند طراحی شده است. پناهندگان که واجد شرایط این برنامه باشند، تا مدت دوازده ماه پس از ورودشان به کانادا ، ممکن است مشمول پوشش بخشی از هزینه خدمات بهداشتی که بوسیله کارت بهداشت  پوشش داده نمی شود، قرار گیرند.

IFHP مواردی نظیر موارد زیر را پوشش می دهد:

  •  مراقبت های اورژانسی دندانی
  •  معاینه چشم و عینک
  •  برخی از داروهای تجویزی
  •  جلوگیری از بارداری (کنترل زاد و ولد)
  •  واکسیناسیون
  •  معاینه پزشکی جهت مهاجرت

 

حقوق پناه ندگان در کانادا

در هنگام استفاده از خدمات بهداشت در کانادا، علاوه بر مدرک IFHP ، کارت اقامت دائم (PR Card) و کارت بهداشت را همراه داشته باشید. گاهی اوقات هزینه های درمانی که توسط کارت بهداشت پوشش داده نمی شود، میتواند بوسیله IFHP پرداخت شود مشروط بر اینکه این موضوع از قبل تایید شده باشد. لذا قبل از استفاده از این نوع خدمات باید با مسئول ساماندهی خود مشاوره نمایید. توجه داشته باشید IFHP پولی را که خودتان بابت خدمات درمانی و یا داروهای تجویز شده پرداخت نموده باشید به شما باز پرداخت نخواهد کرد.

نکته:

فقط پناهندگان تحت حمایت دولت تحت پوشش کامل IFH قرار می گیرند. سایر پناهندگان و متقاضیان پناهندگی فقط برای موارد محدود مانند مراقبت های اورژانسی و یا بیماری های خطر ساز برای جامعه و در شرایط خاص متقاضیان پناهندگی برای انجام معاینات پزشکی تحت پوشش قرار می گیرند.

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن