تاکسی کانادا

مسیر نما :

 قیمت تاکسی در کانادا

تاکسی در کانادا

تاکسی ها یا "cabs" یکی از امکانات حمل و نقل در کانادا نسبتا ارزان و مطلوب در کانادا است. مقدار کرایه تاکسی متناسب با فاصله و محدوده سفر و تعداد مسافرین خواهد بود. معمولا از تاکسیمتر استفاده می شود.
تاکسی در سطح شهر پراکنده اند و شما را به مقصد می برند.
می توانید در مورد مقدار کرایه از راننده تاکسی سوال کنید. ولی معمولا در کمترین حالت 20 دلار است.

 

انعام:
معمول بر این است که برای تشکر از کمک و خوشرفتاری راننده تاکسی، مبلغی بعنوان انعام به او پرداخت شود. مقدار این مبلغ حدود ده درصد کرایه است و پرداخت یک دلار اضافه هم برای حمل کیسه یا چمدان (نه فقط برای پایین گذاشتن از ماشین) معمول است. البته می توان با رند کردن مبلغ کرایه این مبلغ را پرداخت کرد.

 

قیمت اوبر در کانادا

نرم افزار آنلاین اوبر قیمت را محاسبه می کند معمولا برای سفر 5 کیلومتری طی 15 دقیقه حدود 12 دلار باید پرداخت شود.

 اسنپ در کانادا