فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Adult Education تحصیل بزرگسالان

بازگشت

تحصیل بزرگسالان

وقتی نوبت به برنامه های آموزش بزرگسالان می رسد، گزینه های زیادی پیش روی قرار می گیرند. این گزینه ها، از آموزش اولیه زبان آغاز شده و تا انجام تحصیلات عالی گسترده می باشد. در این بخش از راهنما به ارائه اطلاعاتی در مورد بعضی از این برنامه ها می پردازیم:

زبان انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

سواد آموزی 

فعالیت های اجتماعی

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما