تقسیم اموال بین زن و شوهر

قانون تقسیم اموال در کانادا

 هدف از تدوین این متن دادن توان درک پایه ای مسائل قانونی کانادا است. این متن جایگزینی برای گرفتن کمک و مشاوره قانونی برای یک فرد نیست. اگر با مسائل خانوادگی درگیر هستید جهت حفظ منافع خود هر چه سریعتر از مشاوره قانونی بگیرید.
زمانیکه شما و شریک زندگیتان از هم جدا می شوید، باید اموال خود را تقسیم کنید. اموال یعنی هر چیزی که شما مالک آن هستید، مثل خانه (ها)، اتومبیل (ها)، اقلام شخصی و مربوط به منزل، حقوق بازنشستگی، حسابهای بانکی، و سرمایه گذاریهای دیگر بدهیها نیز جزو اموال  بشمار میروند.
حق و حقوق در مورد اموال برای افرادی که قانوناً ازدواج کرده اند و افرادیکه تحت قانون عرفی  Common-law باهم زندگی می کنند، کاملا باهم فرق می کند. اگر شما تحت قانون عرفی زندگی می کنید، دارای حق و حقوقی نیستید که زنان مزدوج از آن برخوردارند.
 
اگر قانوناً ازدواج کرده اید، قانون دارای مقرراتی در مورد نحوه تشخیص ارزش واقعی اموال خانوادگی شما و تقسیم آنها می باشد. قانون در اینجا، ازدواج را بصورت شراکت اقتصادی بررسی می کند. زمانی که ازدواجی خاتمه می یابد، داراییها، ارزش افزوده شده اموالی ، و بدهیها که در طول ازدواج انباشته شده (سرمایه خالص خانواده) باید بطور مساوی تقسیم شوند. اما اگر شما و شریک زندگیتان قانوناً باهم ازدواج نکرده اید ، در زمان جدایی (بطور اتوماتیک ) حق ندارید اموال خانوادگی را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

تقسیم اموال بعد از طلاق در کانادا

 قانون فرض می کند که هر زوجی از نظر مالی و سایر موارد بطور مساوی در پیوند زناشویی سهم دارد. زمانیکه ازدواج شما خاتمه می یابد، قانون کلی اینست که شما و همسرتان سرمایه خالصی خود را بطور مساوی قسمت کنید، فرقی نمی کند چه کسی هزینه آنرا پرداخته یا بنام چه کسی بوده است. تقسیم اموال خانوادگی، به این معناست که دارائیها و بدهیها را هردو بین خود تقسیم کنید.

مراحل تقسیم اموال در کانادا

روند ارزش گذاری و تقسیم اموالی خانوادگی را برابری   equalization می نامند که دارای دو مرحله می باشد:
مرحله اول: محاسبه سرمایه خالص خانوادگی
اولین مرحله در این فرایند اینست که هر یک از شما ارزش سرمایه خالص خانوادگی خود را محاسبه می کند.
برای انجام این کار، هریک از شما باید در زمان جداشدن لیستی از اموالی خود تهیه و از مجموع آنها ارزش موارد زیر را کم کنید:
۰  بدهیها
۰ اموالی که شما وارد ازدواج مشترکتان کردید
۰ هدایای تقدیم شده به شما
۰ اموالی که به ارث بردید
۰ خسارات ناشی از صدمات فردی
چنانچه یکی از این دارائیها بمنظور خرید خانه مشترک استفاده شده باشد، شما نمی توانید ارزش آنرا از اموال خالص خانوادگی کم کنید. زیرا بین خانه مشترک زوج (مزدوج) و دارائیهای دیگر فرق گذاشته می شود.
خانه خانوادگی یا منزل مشترک (زن و شوهر) خانه ایست که اکثر زمان ازدواج را در آنجا زندگی می کردید. اگر شما مالک آن هستید، بطور مساوی بین شما و همسرتان تقسیم می شود، فرقی نمی کند که سند آن بنام چه کسی باشد. هریک از شما باید نصف ارزش این خانه مشترل را در سرمایه خالص خانوادگی خود منظور نمائید. تنها زمانی که ارزش خانه بطور مساوی تقسیم نمی شود، زمانی است که شما و شریک زندگیتان یک موافقتنامه (ازدواج) امضا کرده باشید که در ان قید شده باشد خانه از روند برابر سازی  equalization  جدا نگهداشته شود.
ارزشی بعضی از اموالی ممکن است به مرور زمان تغییر کند، که این موضوع ممکن است در زمان محاسبه ارزش سرمایه خالص خانوادگی مشکل ساز باشد. برای حل این مشکلات، قانون زمانی را به نام تاریخ ارزش گذاری برای اینکار تعیین نموده است. معمولا این تاریخ همان زمانیست که شما و شریک زندگیتان ازهم جدا می شوید و قصد ندارید مجدداً باهم باشید.

 تقسیم اموال خانوادگی بطور مساوی

 زمانیکه هریک از شما ارزش سرمایه خالصی خانوادگی خود را محاسبه نمودید تساوی اموال equalized باید مشخص گردد. هریک از شما باید ارزش سرمایه خالص خانوادگی خود را به دیگری اطلاع دهد. زوجی که میزان سرمایه خالص خانوادگی اش از دیگری بیشتر باشد باید نصف ما به التفاوت آنرا به زوج دیگر بپردازد، که آنرا پرداخت جهت برابر سازی - equalization payment می نامند.
 
در بعضی موارد، در صورت غیر منصفانه بودن مقدار پرداخت جهت برابر سازی دادگاه می تواند "پرداخت جهت برابر سازی" رابه طریق دیگری ترتیب دهد. بعنوان مثال، اگر همسر شما در مورد بدهیهای زیاد خود در زمان ازدواج با شما حرفی نزده، یا به عمد بدهی زیادی بالا آورده باشد، دادگاه به وی حکم می کند تا مبلغ بیشتری بشما بپردازد.
 

مجازات خیانت به همسر در کانادا

 در کانادا چند همسری قانونی نیست. اگر شما در کشوری ازدواج کرده اید که چند همسری قانونی می باشد، ممکن است تحت قانون خانواده دارای حق و حقوقی، مثل درخواست تساوی اموال خانوادگی باشید.
 
اموال چگونه بین زوجهای عرفی Common-law تقسیم می شوند؟

حق و حقوق اموال در مورد افرادی که تحت قانون عرفی باهم زندگی می کنند، با آنهایی که باهم ازدواج کرده اند فرق می کند. با اینکه قانون، رابطه زناشویی عرفی را از خیلی نظرات برسمیت می شناسد، اما قانون تقسیم اموال شامل انها نمی شود. بطور کلی، هریک از شما مالک اموالی هستید که در زمان شروع رابطه و در طول زندگی مشترک با خود آورید. مشکلی که در اینجا پیش می آید محاسبه ارزش افزوده شده اموالیست که تنها به یک زوج عرفی تعلق دارد.
اگر شما و شریک زندگیتان تحت قانون عرفی باهم زندگی می کنید، نسبت به ارزش خانه مشترکتان حق مساوی ندارید. خانه ای که شما بعنوان یک زوج در آن زندگی کردید متعلق به شخصی است که نام وی در سند مالکیت آن قید شده باشد.
شما و شریک زندگیتان می توانید یک موافقتنامه زندگی مشترک تهیه کنید تا احیاناً در زمان جدایی نحوه مسائل مربوط به اموال و بدهیهای خود را حل و فصل کنید. اگر چنین موافقتنامه ای را تهیه نکرده اید و نمی توانید در مورد تقسیم اموال خود باهم بتوافق برسید، هریک از شما می تواند به دادگاه مراجعه کند. شما می توانید از قاضی بخواهید حکمی جهت سهم آنچه که شما بعنوان یک زوج برای زندگی مشترک خریداری کردید، یا سهم میزان ارزش افزوده شده به اموال در طول مدت رابطه تان را برای شما صادر کند.
جهت اخذ چنین حکمی ، باید قادر به اثبات این باشید که شما در مالکیت و نگهداری آن ملک دخالت داشتید. بعنوان مثال، اگر بتوانید ثابت کنید که شما بعضی از صورت حسابها (قبوض ) خانه شریک زندگیتان را پرداخت نموده، یا با انجام کار رایگان به ارزش تجارت (بیزینس ) او افزوده اید، در اینصورت ممکن است پولی بشما تعلق بگیرد.
 
اگر شما فرانکوفون (کسی که زبان مادریش فرانسه است) هستید دریافت مطالب به زبان فرانسه در روند دادگاه جزو حقوق شما میباشد. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با حقوقتان با یا وکیل، دفاتر حقوقی محلتان و یا تلفن امداد، زنان 2433-336-877-1 و یا 1-866-860-7082 YTT تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دسترسی به خدمات به زبان فرانسوی به سایتهای اینترنتی به ادرسهای زیر میتوانید مراجعه کنید
 WWW.onefamilylaw.ca
 undroitdefamille.ca