حقوق و درآمد در کانادا

 income_canada_ganji_company

حداقل حقوق در کانادا

در صورتیکه در کانادا شاغل هستید، مبلغی که توسط کارفرما به شما پرداخت میگردد، "حقوق خالص" یا "درآمد قابل پرداخت" به شما خواهد بود. این مبلغ که به شما پرداخت می شود ، مبلغی است که کارفرمایتان پس از کسر کسورات از اصل حقوق یا "درآمد ناخالص" شما، به شما پرداخت می نماید.
کارفرمایان موظف هستند سه مورد کسورات اجباری (MERCs) را در کسورات حقوق کارمندان خود اعمال نمایند . این موارد عبارتند از :

  •  مالیات بر درآمد
  •  طرح بازنشستگی کانادا
  •  بیمه اشتغال   EI

هنگامی که شما بازنشسته می شوید، ممکن است حقوق بازنشستگی CPP  برای تامین زندگی راحت کافی نباشد. چنانچه برای شما مقدور است، توصیه میشود جهت ذخیره برای دوره بازنشستگی خود، از طریق سرمایه گذاری در برنامه های ثبت شده پس انداز بازنشستگی (RRSPs) اقدام نمایید.

 

مالیات بر درآمد کانادا

در امور مالی کانادا، مالیات بر درآمد مالیاتی است که بر روی درآمد شما وضع میگردد. بسیاری از برنامه ها و خدمات دولتی که در سطوح فدرال و استانی برای مردم کانادا ارائه می گردد، از طریق همین درآمد مالیاتی می باشد.
 

طرح بازنشستگی کانادا (CPP)

CPP پولی است که توسط دولت فدرال ذخیره می گردد تا در هنگام بازنشستگی جهت تامین حقوق دوران بازنشستگی کانادا شما مورد استفاده قرار بگیرد. این ذخیره همچنین میتواند در صورت وقوع فوت یا از کار افتاده شدن شما ، به خانواده شما کمک نماید.
 

 

بیمه اشتغال کانادا (EI)

EI  یک طرح بیمه دولت فدرال است که می تواند در شرایط زیر به شما کمک های مالی ارائه نماید:

  •  از دست دادن شغل،
  •  بیماری یا مجروح شدن که باعث عدم پرداخت حقوق توسط کارفرما در مدت بیماری شود،
  •  دوران زایمان یا مرخصی والدین ، ​​
  •  احتیاج داشتن یکی از بستگانتان به مراقبت شما بعلت بیماری شدید و وخیم.

چنانچه میزان ساعات کار شما به اندازه ای شده باشد که واجد شرایط دریافت مزایای EI شده باشید، در این صورت در هنگام جستجو برای کار جدید یا در صورت بروز بیماری یا جراحت ، داشتن یک فرزند جدید یا در صورت نیاز یکی از بستگان بیمار و در حال احتزار شما به مراقبت، مبالغی به شما پرداخت خواهد شد.

چنانچه واجد شرایط دریافت مزایای بیمه EI شده باشید ، توجه داشته باشید که به شما فقط درصدی از آخرین حقوق دریافتی و فقط برای مدت محدود پرداخت خواهد شد.
 

کسورات درآمد در کانادا

بعضی از موسسات علاوه بر کسورات فوق، کسورات دیگری را نیز اعمال می نمایند ، مانند : برنامه های بهداشتی ، سهم بازنشستگی ، اتحادیه های کارگری ، و غیره
 کارفرمایان معمولا حقوق کارکنان خود را هر دو هفته یکبار و در یک روز مشخص از هفته پرداخت می کنند.  شما حقوق خود را بصورت چک دریافت نموده و یا مستقیما به حساب بانکی شما واریز می گردد. در هر صورت شما صورتحساب حقوق خود را دریافت خواهید کرد. صورتحسابی که همراه چک می باشد معمولا فیش حقوقی یا "payslip" نامیده می شود.

مقدار مالیات بر درآمد ، CPP ، و EI  کسر شده از حقوق شما بستگی به میزان درآمد شما دارد. هر چه در آمد بیشتر باشد میزان پرداخت بیشتر خواهد بود. همچنین ، سازمان مالیاتی کانادا دو بار در سال (ژانویه و جولای) تغییرات اندکی را در میزان درصد کسورات اجباری اعمال می نماید.
مقدار سایر کسورات بستگی به محل اشتغال شما دارد. گاهی اوقات هزینه های برنامه های بهداشتی و کمک حقوق بازنشستگی ، بین کارفرما و کارمند تقسیم می شود.

توصیه می شود فیش های حقوقی خود را برای امکان دسترسی در آینده فایل نموده و نگهداری نمایید. زیرا ممکن است بعدا برای اثبات پرداخت EI یا مالیات بر درآمد مورد نیاز باشد.
همچنین گاهی اوقات ممکن است برای تایید وجود شرایط لازم جهت اخذ وام یا خدمات خاص، از شما خواسته شود که آخرین فیش حقوقی خود را جهت اثبات درآمد نشان دهید.