ارزش های جامعه کبک Quebec`s Values

Quebec`s Values ارزش های کبک

ارزش های مشترک جامعه کبک  les valeurs communes Quebec

ارزش هایی برای به اشتراک گذاری :
کبک سرزمینی است که پذبرای مهاجرین بسیاری از گوشه و کنار جهان است. کبک جامعه ایی است که بر پایه ارزش های مشترک استوار است : ارزشهایی که به آن هویت میبخشند.زبان فرانسوی بیان این هویت است و زبان رسمی کبک میباشد. زندگی در کبک با زبان فرانسوی عجین است.
آزادی بیان ، احترام به تفاوت ها ، انتخاب آزاد برای اشخاص و تساوی حقوق برای همه، این ارزشها بین همه اهالی کبک مشترک هستند.
ساکنین کبک از اینکه به یک جامعه باز تعلق دارند به خود می بالند و ارزش غنای حاصل از این تنوع را می دانند.
شما کبک را انتخاب کرده اید و کبک از شما استقبال میکند. بیاید از مشارکت در جامعه به خود ببالیم.
 

به کبک خوش آمدید !

 
 
 

در کبک صحبت به زبان فرانسوی یک ضرورت است.

جامعه کبک با منشور زبان فرانسوی اداره میشود که بر اساس آن زبان رسمی کبک فرانسوی است. زبان فرانسوی زبان رسمی موسسات عمومی و زبان رایج کار ، آموزش ، ارتباطات ، تجارت و کسب وکاراست. کبک برای حفظ و ارتقا زبان رسمی خود اهمیت زیادی قایل است. زبان فرانسوی نه تنها وسیله اصلی ارتباطی آنان است ، نماد تعلق به جامعه کبک نیز میباشد.
مهاجرینی که به این زبان تسلط ندارند باید به منظور تلفیق با محیط زندگی جدید ، سعی در یادگیری این زبان داشته باشند. بدین منظور دولت کبک دوره های زبان فرانسه را به مهاجرین ارائه میده و این دوره ها رایگان بوده و حتی دولت کبک به شما ماهانه 740 دلار پول پرداخت می کند(خبر آن را در بخش اخبار موسسه گنجی بخوانید)
فرزندان مهاجرینی که به طور دائم مقیم کبک هستند به راحتی میتوانند در مدارس فرانسوی زبان تحصیل کنند.
مهاجرینی که متقاضی فعالیت در حرفه ایی هستند که توسط یک نظام حرفه ایی کنترل می شود ،باید شناختی کافی از زبان فرانسوی داشته باشند تابتوانند مجوز انجام آن حرفه را در اختیار بگیرند.
 

کبک، جامعه ای آزاد و مردمی 

سیستم سیاسی کبک بر پایه آزادی بیان ، برابری افراد (تساوی حقوق) و مشارکت شهروندان در انجمن ها، احزاب سیاسی و هیئت های اداری اعم از هئیت مدیره بنا نهاده شده است.
شهروندان میتوانند به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند و همه حق رای دارند. آنها نمایندشگان را درتمام سطوح دولتی انتخاب می کنند. زمانی که دولت قصد دارد قانونی را وضع کند ، به منظور امکان بیان دیدگاه های مختلف ، درباره موضوعات مربوط به منافع عمومی تبادل نظر می کنند. رفتار ناپسندیده ، چه انگیزه سایسی باشد ، چه به دلایل مذهبی یا نژادپرستانه، جایز نیست. جامعه کبک از حل اختلافات از طریق گفت وگو حمایت می کند.
 
فرم ارزیابی مهاجرت کانادا موسسه گنجی

در کبک، قدرت های سیاسی و مذهبی از هم جدا هستند.

کبک جامعه ایی متنوع است. اکثریت فرانسویی زبان ، انگلیسی زبانان و بومیان این منطقه در کنار افرادی با اصالت ها و فرهنگ های مختلف از گوشه و کنار جهان زندگی می کنند.
جامعه کبک تبادل بین فرهنگ ها و نزدیکتر شدن روابط بین جوامع را تشویق می کند و تنوع در غنای فرهنگی را به رسمیت میشناسد. همه می توانند آزادانه ،شیوه زندگی، عقاید با دین خود را انتخاب کنند.
درحالی که به حقوق دیگران احترام می گذارند. روابط بین افراد بر پایه احترام وصبر در محیطی از تفاهم بنا نهاده شده است.
 
 

کبک، جامعه ای مبتنی بر اصل حاکمیت قانون

کبک یک جامعه مردمی است که بر پایه اصل حاکمیت قانون استوار است. همه افراد از نظر ارزش و مرتبه برابر هستند و حق دارند که از حمایت قانون برخوردار باشند. انها با هر اعتقادی که دارند باید ازهمه قوانین تبعیت کنند.
تبعیض بین افراد بر اساس دلایلی که در منشور حقوق و آزادی های بشرمطرح شده، ممنوع است ، خاصه در مورد:
.نژاد
.رنگ پوست
جنسیت
.بارداری
.تمایلات جنسی
.وضعیت مدنی
.سن به جز حد پیش بینی شده از سوی قانون
.دین
.اعتقادات سیاسی
.زبان
.قومیت یا ملیت
.ناتوانی یا استفاده از یک وسیله برای تخفیف این ناتوانی
برای مثال ،نمیتوان به علت اصالت قومی، وضعیت اجتماعی یا ناتوانی یک شخص ، از اسکان وی امتناع ورزید. تبعیض در محل کار ، به خصوص در پیشنهادهای کاری ، فرایند استخدام و شرایط کار ممنوع است. قانون همچنین اذیت و آزار را ، به هرشکل ، ممنوع کرده است. درهمین راستا ، حقوق و مسولیت های هم جنس گرایان نیز همانند دیگر شهروندان کبک به رسمیت شناخته میشود.
 
 
 

کبک، جامعه ای سرشار از تنوع

کبک جامعه ای متنوع است. اکثریت فرانسوی زبان، انگلیسی زبانان و بومیان این منطقه در کنار افرادی با اصالت و فرهنگ های مختلف از گوشه  و کنار جهان زندگی می کنند.
جامعه کبک تبادل فرهنگ ها و نزدیک ترشدن روابط بین جوامع را تشویق میکند و تنوع در غنای فرهنگی  را به رسمیت میشناسد.
همه میتوانند آزادانه ، شیوه زندگی ، عقاید یا دین خود را انتخاب کنند در حالی که به حقوق دیگران احترام میگذارند. روابط بین افراد بر پایه احترام وصبر در محیطی از تفاهم بنا نهاده شده است.
 
 
 

در کبک، مرد و زن از حقوق یکسانی برخوردار هستند.

زنان و مردان برابرند. آنها حقوق و تعهدات یکسانی دارند.
زنان میتوانند به انتخاب خود به شغل ویا حرفه شان بپردازند. آنها مثلا در قالب اعضای مجمع قاون گذاری ،شهردار، اعضا شورا، روسا و مدیران شرکت های بزرگ، درسمت های تصمیم گیری حاضرند. آنها می توانند در مشاغل ویا حرفه هایی که به طور سنتی مختص مردان است، فعالیت کنند. وقتی در یک شرکت شغل کارگران زن و کارگران مرد متفاوت اما دارای ارزش یکسان و مشابهی باشد بایستی حقوق یکسانی دریافت کنند.
این برابری ،در همه پیوندهایی که در کبک به رسمیت شناخته میشوند حکم فرماست. افرادی که خواه همسران غیر رسمی اند ،یا ازدواج کرده اند، یا درقالب یک پیوند مدنی به هم ملحق شده اند –چه اینکه هم جنس یا از جنس مخالف باشند-در برابر قانون یکسان هستند. مسولیت والدین در قبال فرزندان مساوی است.
در صورت طلاق یا فسخ یک پیوندمدنی ،اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک و تشکیل میراث خانواگی به طور یکسان بین همسران تقسیم می شود.
قانون والدین یا سرپرستان کودک را ملزم می کند که امنیت و توجه لازم برای شکوفایی و پیشرفت وی را فراهم نمایند.
 
 

درکبک، برای بهره مندی از حقوق وآزادی های بشر بایستی همه به حقوق و آزادی ها دیگران و رفاه عمومی احترام بگذارد.

بهره مندی از حقوق  و آزادی ها زمانی مسیر است که به آزادی و حقوق دیگران ، نظم عمومی و رفاه عموم شهروندان و ارزش های مردمی کبک احترام گذاشته شود. استفاده از خشونت ممنوع است.
کبک اهمیت ویژه ایی برای حفظ محیطی  قائل است که در آن آزادی بیان و تساوی حقوق بین اشخاص و احترام به تفاوت ها رواج داده میشود. این ارزشها و قوانین جامعه کبک برایند نظرات عموم است  متضمن این است که آزادی بیان و انتخاب آزادانه شیوه زندگی و عقاید ودین و حق تک تک آنها است.
 
 

درباره آزمون:
این آزمون از 5 گروه گرفته می شود:
متقاضیان برنامه اسکیل ورکر یا همان نیروی ماهر کبکی
برنامه تجربه کبکی یا همان PEQ
برنامه کارآفرینی
برنامه خود اشتغالی
برنامه سرمایه گذاری

تمام گروه های بالا به جز بچه های زیر 18 سال و افرادی با مشکلات فیزیکی و اختلالات شناختی که آنان را ازدریافت مدرک باز می دارد، می بایست برای دریافت CSQ یا همان (گواهی انتخاب کبک) آزمون را بگذرانند و برای ارسال مدرک قبولی در آزمون در ادامه پرونده خود 60 روز فرصت دارند. نمره قبولی 75% یا 15 از 20 است وگواهی آن دو سال اعتبار دارد.
رد شدن در آزمون به رد شدن کل پرونده منجر شده و فرد متقاضی در صورت تمایل به اقامت در کبک باید از اول شروع کند.

گذراندن آزمون:
متقاضیان در صورت حضور فیزیکی در کبک می توانند آزمون را حضوری گذرانده و در غیر اینصورت به صورت آنلاین آزمون دهند. در هر صورت هر متقاضی 3 بار شانس دارد آزمون بدهد.
افرادیکه دارای ویزای کار یا تحصیلی هستند و دو مرتبه در آزمون رد می شوند می بایست سومین بار آزمون را حضوری بگذرانند.
افرادیکه از خارج کانادا درخواست داده اند می توانند هر سه بار آنلاین امتحان دهند. لازم به ذکر است آزمون های آنلاین شامل 20 سوال رندم است که از میان یک بانک سوال استخراج شده است.  بعضی از این

سوال ها عبارتند از:
در رد کردن درخواست شغل کدام یک از این افراد تبعیض جنسیتی رخ داده است؟
خانمی که باردار است
فردی که مدرک مورد نظر را ندارد
فردی که از قوم و منطقه خاصی است
از 27 مارس 2019 به موجب قانون سکولارسیم هیچ پلیسی در حین کار اجازه استفاده از نمادهای مذهبی را ندارد.
درست
غلط
زبان رسمی کبک چیست؟
انگلیسی
فرانسوی
اسپانیایی
انگلیسی و فرانسه
 
برای اطلاع از نمونه سوالات کامل در واتس آپ پایین صفحه پیام دهید.

خلاصه

کبک جامعه ایی است که به زبان فرانسوی تکلم میکند ،جامعه ایی مردمی که مبتنی بر اصل حاکمیت قانون است وبه واسطه تنوع، غنی می شود. ایالت کبک و موسسات ان سکولار هستند.
کبک پذیرای مهاجرینی است که از چهارگوشه جهان با کاردانی و مهات و زبان و فرهنگ و دین خودشان عازم این سرزمین شده اند. کبک برای این افراد خدماتی ارائه میدهد و به تلفیق و مشارکت کامل آنها در جامعه کبک کمک میکند. تلفیق در جامعه کبک به منزله آمادگی برای شناخت و پایبندی به ارزشهای مشترک آن است.
 
درلینک های زیر می توانید فایل ارزش های کبک را دانلود نمایید:
دفترچه راهنمای ارزش های کبک

ارزش های جامعه کبک زبان فارسی
ارزش های جامعه کبک زبان انگلیسی
ارزش های جامعه کبک زبان فرانسه

دسته بندی خبرها
مهمترین های کانادا
پادکست ها
پربازدیدترینها

آرشیو اخبار کانادا

اخبار برگزیده

نظرسنجی مهاجرت کانادا

زمان بررسی کدام برنامه مهاجرتی سریعتر است؟

  • برنامه های مهاجرتی کانادا
  • ویزای طلایی و اقامت پرتغال
  • شهروندی و پاسپورت دومینیکا
شرکت کنندگان : تن