سلامت فرزندان سلامت فرزندان

/directory/ganjicocom/editor/Sante_Enfant.jpg

• سلامت فرزندان در مونترال

اگر فرزند شما در کبک به دنیا آمده است، در جلسات منظمی که با یک پزشک خانوادگی و یا متخصص اطفال دارد ویزیت میشود. زدن واکسن به فرزندان نیز به شدت توصیه می شود. 
اگر فرزندتان در کبک به دنیا آمده و یا اگر به تازگی در مونترال ساکن شده اید ، به سرعت به نزدیک ترین مرکز خدمات اجتماعی محلی  CLSC  مراجعه کنید تا شما را در لیست انتظار پزشک خانوادگی قرار دهند و همچنین لیست منابع و مراکز بهداشتی محله خود را دریافت کنید. CLSC همچنین قادر به ارائه لیست پزشکان متخصص اطفال و مراکز درمانی پزشکی نزدیک محل سکونتتان است که بدون وقت قبلی ویزیت میکنند. 
اگر متخصص اطفال یا پزشک خانوادگی ندارید، اگر فرزندتان بیمار شد، راه های زیادی پیش روی شماست:
- بدون وقت قبلی به CLSC یا کلینیک نزدیک خود بروید. کلینیک Tiny Tots نیز هفت روز هفته کودکان را ویزیت میکند.
- با شماره 811 که رایگان است تماس بگیرید و از این طریق با پرستارانی که هفت روز هفته و 24 ساعته آماده کمک رسانی هستند در ارتباط باشید.
- به اورژانس کودکان در بیمارستان کودکان مونترال و یا CHU Sainte-Justine بروید.
 
بیشتر مراقبت ها و درمان کودکان در کبک تحت پوشش بیمه است. تقریبا تمام مراقبت های دندانی نیز تا 10 سالگی رایگان است.