درباره کانادا کودکان در کبک

مدرسه کودکان

مدارس ابتدایی و متوسطه در مونترال استان کبک (6 تا 16 سال)
برای پیدا کردن مدرسه در مونترال می توانید از یکی از پنج موسسه زیر کمک بجویید که سه کمیسیون از بین آنها فرانسه زبان هستند: 
1. موسسه مدرسه در مونترال    http://csdm.ca 
2. موسسه مدرسه Marguerite-Bourgeoys  http://csmb.qc.ca 
3. موسسه مدرسه در Pointe-de-l’Île  
دو موسسه مدرسه انگلیسی زبان هستند:
4. موسسه مدرسه English-Montreal   
5. موسسه مدرسه  Lester-B.-Pearson 

CEGEPs یا کالج های مونترال (17-18 سال)
پس از دبیرستان، دانش آموزان می توانند به کالج بروند که بخشی از آموزش عالی است. برای ثبت نام در کالج های دولتی می بایست با  Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM).  سرویس منطقه ای ثبت نام های مونترال تماس بگیرید https://sram.qc.ca . اما کالج های خصوصی هر کدام سیستم پذیرش خاص خود را دارند و نیازمند هزینه های تحصیل هستند.

شبکه آموزش فرانسه در خارج از کشور: Stanislas  و  Marie-de-France
در مونترال، کالج  Stanislas  http://stanislas.qc.caو کالج بین المللی Marie-de-France https://www.cimf.ca دو کالج  خصوصی عضو آژانس آموزش فرانسه در خارج از کشور (AEFE) می باشند. آنان آموزش  را از مهد کودک تا کالج ساپورت میکنند وهر دو موسسه هزینه های تحصیل در کبک خود را دارند و دولتی نیستند.

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن