فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

امتیازبندی نیروی متخصص کبک: رشته تحصیلی Area of training

بازگشت

امتیازبندی نیروی متخصص کبک

.2رشته تحصیلی Area of training

برای امتیازبندی نیروی متخصص کبک، متقاضی باید مدرکی را نشان دهد که مورد نیاز بازار کار کبک است، لذا باید در 5 سال گذشته 1 سال در زمینه مدرک ارائه شده کار کرده باشد.

لیست مشاغل
 
امتیاز
لیست مشاغل گروه A
 
12
لیست مشاغل گروه B
 
9
لیست مشاغل گروه C
 
6
لیست مشاغل گروه D
 
2
لیست مشاغل گروه E,F,G
 
0
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
12

قسمت بعدی امتیازبندی کبک را ببینید : 3-  پیشنهاد شغلی
 
 

 

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما