فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

امتیازبندی نیروی متخصص کبک: سابقه کار

بازگشت

امتیازبندی نیروی متخصص کبک
 
4. سابقه کار Work Experience:
 
در بخش نیروی متخصص کبک شما از سابقه کار معتبر که دارای بیمه معتبر(جزئیات در حین قرارداد ارائه خواهد شد) باشد امتیاز کسب می کنید. این سابقه کار باید در 5 سال قبل از ارائه پرونده باشد. سابقه کار همزمان باتحصیل نیز باید در 5 سال گذشته (با ذکر نکات) باشد.

تجربه کار
 
امتیاز
کمتر از 6 ماه
 
  0
6 الی 11 ماه
 
  4
12 الی 23 ماه
 
  4
24 الی 35 ماه
 
  6
36 الی 47 ماه
 
  6
48 ماه و بیشتر
 
  8
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
  8
 
قسمت بعدی امتیازبندی کبک را ببینید: 5- سن
 
سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما