فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Canadian Culture فرهنگ کانادایی

بازگشت

فرهنگ کانادایی و زندگی اجتماعی در کانادا

برای داشتن مشارکت کامل در یک جامعه، نکته مهم این است که فرهنگ آن جامعه را فراگرفته و در زندگی اجتماعی دخیل شوید. اگر در فعالیت های اجتماعی سهیم شوید، این کار می تواند به شما کمک کند تا با مردم مواجه شده و راحت تر و سریعتر با زندگی جدید خود در کانادا سازگار شوید. برای انجام این کار، لازم نیست که فرهنگ خود را رها سازید.
این بخش از راهنما به شما کمک می کند تا مطالبی در مورد فرهنگ و زندگی اجتماعی در کانادا یاد بگیرید، و شاید به شما ایده هایی را در مورد راه های ورود به این جامعه جدید بدهد. موضوعات این فصل عبارتند از:

تنوع فرهنگی
تعطیلات رسمی
هنر و سرگرمی
ورزش و تفریح
گروه های اجتماعی
گروه های مذهبی

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما