فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Social activities فعالیت های اجتماعی

بازگشت

فعالیت های اجتماعی

یادگیری، فقط در موسسات آموزشی انجام نمی شود. هر ساله در طول ماه های پاییز و زمستان ، جوامع متعددی در سرتاسر کانادا، مدارس اجتماعی خود را برگزار می کنند. مدارس اجتماعی بیش از 30 سال است که وجود دارند و به ارائه دوره های مختلف (عمدتا برای بزرگسالان) می پردازند.
مبنای کار مدارس اجتماعی بر اساس کار داوطلبانه مدرسان و اعضای کمیته می باشد. این افراد با یکدیگر در یک مکان جمع می شوند و برنامه های درسی مختلفی را جهت آموزش و تفریح متقاضیان تدارک می بینند. موضوعات هر دوره شامل فعالیتهای مختلف هنری شامل صنایع دستی، موسیقی، ورزش، کامپیوتر و غیره می باشد.
برای این دوره ها هزینه جزئی ثبت نام دریافت می شود و مدارس معمولا به مدت 10 هفته ادامه می یابند و با یک وعده غذایی دسته جمعی تعطیل می شوند.
 

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما