قانون جنایی و خانواده

قانون جنایی و خانواده

هدف از تدوین این متن دادن توان درک پایه ای مسائل قانونی است. این متن جایگزینی برای گرفتن کمک و مشاوره قانونی برای یک فرد نیست. اگر با مسائل خانوادگی درگیر هستید جهت حفظ منافع خود هر چه سریعتر از مشاوره قانونی بگیرید.
در کانادا، زنان در امنیت هستند ولی اگر در معرض خشونت قرار گرفتند موارد زیر را در نظر بگیرید. خشونت شامل اذیت و آزار جسمی، جنسی، احساسی، روحی و مالی می باشد. اذیت و آزار زمانی اتفاق می افتد که فرد آزاردهنده نیازمند داشتن قدرت و کنترل بر فرد قربانی باشد. شما مقصر، و مسبب اذیت و آزار نیستید.

چه نوع اذیت و آزارهایی غیرقانونی هستند؟

 در کانادا بسیاری از انواع اذیت و آزارها جرم محسوب می شوند. در اینجا به معمول ترین آنها اشاره شده است:
مزاحمت:
 زمانی صورت می گیرد که فرد آزاردهنده اعمالی انجام می دهد که باعث ترس شما میشود. مزاحمت یک نوع جرم در کانادا محسوب می شود، حتی اگر فرد آزاردهنده جسما به شما صدمه ای نرساند. در کد جنایی کانادا مزاحمت را "اذیت و آزار کیفری - criminal harassment می نامند. فردی ممکن است مزاحم شما باشد اگر:
 ۰ شما را تحت نظر و تعقیب قرار دهد
 ۰ هدایای ناخواسته برای شما ارسالی کند
 ۰ به اموالی شخصی شما صدمه برساند
 ۰ برخلاف میلتان با شما تماس گرفته یا سعی در تماس با شما داشته باشد
 ۰ بر خلاف میلتان پیغامهای متعدد از طریق نامه، پیام گیر تلفن یا ایمیل برای شما ارسالی کند از طریق افراد دیگر سعی کند با شما تماس بگیرد یا پیغام بفرستد
 ۰ شما یا اعضای خانواده شما را تهدید کند هریک از موارد فوق را با استفاده از کامپیوتر و از طریق اینترنت - Online انجام دهد
اگر کسی مزاحم شماست، تمام اعمال و موارد تماس او را یادداشت کرده و نگه دارید. این یادداشت ها بشما کمک می کند تا پلیس و دادگاه را برای متهم کردن او متقاعد کنید.

تهاجم:

تهاجم زمانی اتفاق می افتد که فردی از لحاظ جسمی به فرد دیگر حمله و یا او را تهدید به حمله کند. تهاجم یا نوع جرم محسوب می شود، حتی اگر شما صدمه جسمی نبینید. تهاجم می تواند شامل موارد زیر باشد:
۰ تهدیدهای زبانی خشونت آمیز
. سیلی زدن
۰ هل دادن
۰ لگد زدن
. مشت زدن
. چاقو زدن
صورت می گیرد.
 در کانادا، اگر شوهرتان به شما تهاجم جنسی کند متهم میشود. تهاجم جنسی جرم کیفری محسوب می شود، حتی اگر از لحاظ جسمی بشما صدمه ای نرسد. تهاجم جنسی می تواند شامل موارد زیر باشد:
 ۰ یک بوسه ناخواسته
۰ یک تماس جنسی
 .با استفاده از تهدید و یا گفتن اینکه اگر به حرف او گوش نکنید اتفاق بدی برای شما و یا فردی که به او علاقه دارید اتفاق خواهد افتاد، شما را وادار به انجام یکی از اعمال جنسی بالا و یا هر نوع عمل جنسی دیگر کند.
اگر شما قربانی مواردی مانند: مزاحمت، تهاجم و یا تهاجم جنسی شده اید، حق شماست که با پلیس تماس بگیرید.
در کانادا، اگر نیروی پلیس بعد از انجام تحقیقات معتقد شود که شما توسط شریک زندگیتان مورد آزار و یا حمله قرار گرفته اید او را متهم خواهند کرد، حتی اگر برخلاف میل شما باشد.
گاهی اوقات زنان نیز بجرم تهاجم متهم می شوند، زیرا فرد آزاردهنده آنها ادعا می کند که او نیز مورد حمله قرار گرفته است.
حائز اهمیت است که بدانید اذیت و آزار روحی در کانادا جرم محسوب نمی شود.

قانون چگونه می تواند کمک کند؟

اگر مورد تعقیب، خشونت و یا حمله جنسی قرار گرفته اید، چند راه دارید. البته هیچکدام از این راهها آسان نیستند و نمی توان به نتیجه قطعی آنها اطمینان داشت. در وهله اول شما باید بفکر امنیت خود و فرزندانتان باشید.
ممکن است شما و فرزندانتان بلافاصله بعد از جدایی، با خطرات زیادی مواجه شوید. اگر شما به فکرترک همسر یا شریک زندگی آزاردهنده خود هستید، مراحلی وجود دارند که با انجام آنها می توانید به امنیت خود
سه روشی که قانون در کانادا می تواند بشما کمک کند بشرح زیر است:

.1 از دادگاه خانواده تقاضای حکم کنید
اگر شما تهدید شده اید یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید، می توانید از طریق دادگاه خانواده حکم محدودیت - restraining order یا حکمی برای استفاده انحصاری از خانه مشترک زناشویی -Exclusive possession of the family home تقاضا کنید.

حکم محدودیت کانادا

 میتوانید این حکم را علیه فرد آزاردهنده خود مطالبه کنید. حکم محدودیت می تواند برای همسرتان، شریک زندگی تحت قانون عرفی، همسر سابق، یا شریک زندگیتان، یا برای کسی باشد که با وی زندگی کرده باشید، حتی اگر تنها برای من مدت کوتاهی باشد.

حکم محدودیت اعمال و کارهای فرد آزاردهنده را محدود می سازد. این حکم وی را آگاه می سازد تا با شما یا خانواده شما تماس نداشته باشد، و اینکه سعی نکند با شما تماس بگیرد. همچنین به فرد آزاردهنده شما هشدار می دهد که از شما دور بماند، و مقدار مسافت آنرا نیز در تمام اوقات به او گوشزد می کند.

مدت زمان حکم محدودیت کانادا

 به دلیل ازدیاد پرونده ، شاید ماهها طول بکشد تا شما حکم محدودیت را از دادگاه بگیرید. اگر قاضی تشخیص دهد که شما دلیل منطقی برای ترسیدن دارید، حکم محدودیت را علیه فرد آزاردهنده برای شما صادر خواهد کرد. با توجه به شرایط ، این حکم ممکن است برای مدت محدود یا مدیدتری ادامه داشته باشد.

در مواقع اضطراری چه باید کرد؟

 چنانچه شما یا فرزندانتان در معرض خطر جدی فوری قرار گرفته اید، می توانید تقاضای حکم یکطرفه  ex parte کنید. این بدین معنی است که شما از قاضی می خواهید حکم محدودیت را بدون استماع نظرات شریک زندگیتان برای شما صادر کند. اخذ چنین حکمی دشوار است و تنها برای مدت کوتاهی قابل اجرا و معتبر است.
 
اگر فرد آزاردهنده از این حکم سرپیچی کند چه اتفاقی می افتد؟
 اگر فرد آزاردهنده شما از شرایط حکم محدودیت سرپیچی کند و شما مایل به متهم نمودن او هستید، باید به پلیس اطلاع دهید. آنها (پلیس) در مورد شکایت شما تحقیق می کنند. یک فرد آزاردهنده که از حکم محدودیت سرپیچی می کند ممکن است به یک تخلف جنایی متهم شود. این بدین معناست که امکان دارد توسط پلیس بازداشت، متهم و برای آزادی بقید ضمانت در زندان نگهداری شود. اگر گناهکار شناخته شود، ممکن است به زندان برود یا تحت آزادی مشروط قرار گیرد. برای اطلاعات بیشتر در باره اینکه فرد آزاردهنده شما برای آزادی به قید ضمانت در زندان نگهداری می شود، لطفا به موارد زیر مراجعه کنید.

استفاده انحصاری از خانه مشترک زناشویی

 اگر شما و شریک زندگیتان باهم قانونا ازدواج کرده اید، هنوز می توانید از دادگاه خانواده حکمی را برای استفاده انحصاری از خانه مشتری
(exclusive possession of the matrimonial home) زناشویی تقاضا کنید. این بدین معناست که همسرتان حق ندارد به آن ملک وارد شود. خواه شما مالک آن باشید یا اجاره کرده باشید می توانید قفل آنرا عوض کنید. اگر مستاجر هستید قبل از تعویض قفل ها با صاحبخانه خود صحبت کنید.
اگر شما تحت قانون عرفی با فردی زندگی می کنید گرفتن حکم استفاده کنید و برای درخواست حکم استفاده انحصاری پرس و جو کنید.
حکم استفاده انحصاری هیچ تاثیری بر حق و حقوق مالکیت طرفین ندارد - حتی اگر شریک زندگیتان مجاز به ورود به خانه نباشد، می تواند مدعی سهم خود باشد.

.2از شرایط آزادی فرد آزاردهنده خود مطلع باشید
 اگر فرد آزار دهنده شما از طرف پلیس متهم به مزاحمت، حمله و یا تهاجم جنسی شده، ممکن است ازاد شود و یا در بازداشت به سر ببرد تا زمانیکه به جلسه دادگاهی به نام آزادی با ضمانت برود. در این جلسه، دادگاه تصمیم می گیرد که آیا او باید تا زمان محاکمه اش در زندان بماند یا آزاد شود. اگر اجازه بیرون آمدن از زندان به او بدهند، دادگاه او را با ضمانت - granted bail آزاد می کند.
 
اکثر افراد آزاردهنده که با ضمانت آزاد می شوند، باید از شرایط شدید و جدی پیروی کنند. این را شرایط آزادی - terms of release می نامند. اگر فرد آزار دهنده آزاد شود معمولا شرایطی برای آزادی او گذاشته شده است. شرایط آزادی تقریباً همیشه به فرد آزاردهنده هشدار می دهد که از فرد قربانی دور بماند. این شرایط اغلب موارد زیر را برای فرد آزار دهنده گوشزد می کند:
 ۰ سر ساعت معینی در خانه باشد
 ۰ مجاز به محصرف الکلی یا مواد مخدر نمی باشد
 ۰ مجاز به داشتن یا حمل سلاح گرم نمی باشد
 ۰ باید در مکان مشخصی زندگی کند
 ۰ باید مرتباً به پلیس گزارش دهد
 ۰ صرفا با حکم دادگاه میتواند دسترسی به فرزندان داشته باشد.
شرایط آزادی چه مدت طول می کشد؟
 در اکثر موارد، دادگاه شرایط آزادی را تا پایان محاکمه و اجرای کلیه دعاوی لغو نخواهد کرد. گاهی اوقات، دادگاهها شرایط آزادی را قبل از پایان محاکمه تغییر می دهند. اگر یکی از شرایط آزادی این باشد که فرد آزاردهنده باید از شما دور بماند، دادگاه آن شرط را بدون اجازه شما تغییر نخواهد داد.
اگر شرایط آزادی با حکم دادگاه خانواده تضاد داشته باشد چه می شود؟
 ممکن است در حکم دادگاه خانواده ذکر شود که فرد آزار دهنده شما حق دارد زمانی را با فرزندان خود باشد، اما اگر او متهم به حمله و کتک زدن شما باشد در شرایط آزادی او ذکر می شود که باید از شما و فرزندان دور بماند. در زمان وقوع چنین اتفاقی مسائلی پیچیده می شود. هرچه زودتر با یک مشاور حقوقی صحبت کنید. و همچنین با قاضی و دادستانی که با اتهام خشونت او سروکار دارند در باره احکام دادگاه خانواده صحبت کنید.
چه کسی متهم را تحت نظر دارد؟
ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد که یک نفر باید اعمال فرد آزاردهنده را در نظر بگیرد. این فرد ضامن - surety نامیده می شود. ضامن ممکن است مبلغی را بعنوان وثیقه قبل از آزادی فرد آزاردهنده بپردازد. اگر متهم از شرایط آزادی خود سرپیچی کند، ضامن موظف است به پلیس اطلاع دهد. در صورت سرپیچی، شما باید موضوع را به پلیس گزارش دهید نه به فرد ضامن.
 
چنانچه فرد آزاردهنده این شرایط را انجام ندهد چه اتفاقی می افتد؟
  اگر متهم هرکدام از شرایط آزادی خود را رعایت نکند، ممکن است به جرم جنایی جدیدی متهم شود که این اتهامات به اتهامات اولیه او افزوده خواهند شد.
اگر متهم از شرایط آزادی خود سرپیچی کند، دادگاه می تواند تصمیم بگیرد که آزادی مشروط یا Bail او لغو شود. در اینصورت او تا زمان محاکمه در زندان باقی می ماند، و اگر او مرتکب انجام عملی شود که ممکن است به شما لطمه ای وارد اید مثل خرید اسلحه، آن نیز باعث می شود که او در زندان نگه داشته شود.
 
   Peace Bond .3قرارداد صلح
 اگر شما مورد تهدید یا تهاجم قرار گرفته اید، می توانید تقاضای قرارداد صلح کنید. اگر فرد آزار دهنده شما و متعلقات شما را تهدید و مورد حمله قرار می دهد نیز می توانید تقاضای قرارداد صلح کنید. در این قرارداد ذکر شده که فرد آزاردهنده باید از شما، خانواده و محل زندگی شما تا یکسالی دور بماند. قرارداد صلح اتهام جنایی نیست، اما سرپیچی از ان جرم است.
 
چه زمانی باید از قرارداد صلح استفاده کرد؟
 قرارداد صلح زمانی به کار می رود که مایل نیستید با پلیس سروکار داشته باشید، و یا اگر با پلیس در باره اذیت و آزار خود صحبت کرده اید ولی آنها به شخص اتهامی وارد نیاورده اند.
چگونه می توان یک قرارداد صلح گرفت ؟
 برای گرفتن قرارداد صلح باید با "امین صلح - Justice of the Peace (JP)" صحبت کنید. باید سوگند یاد کنید که حقیقت را می گوئید، و سپس دلیل ترس خود را از فرد آزاردهنده برای او شرح دهید. امین صلح به فرد آزاردهنده می گوید که شما تقاضای استماع دادرسی برای اخذ قرارداد صلح نموده اید. فرد آزاردهنده می تواند با شرکت در این جلسه (استماع) شهادت بدهد. امین صلح به صحبتهای هردوی شما گوش می دهد و سپس در مورد نتیجه کار تصمیم می گیرد. در اینجا به انچه اتفاق می افتد اشاره شده است:
 ۰ اگر امین صلح تشخیص دهد که شما دلیل منطقی برای ترس دارید، به فرد ازاردهنده دستور می دهد که قرارداد صلح را امضا کند. در این قرارداد قید می شود که فرد آزاردهنده باید از شما، خانواده و متعلقات شخصی شما تا یکسالی دور باشد.
۰ اگر امین صلح حرف هیچکدام از طرفین را باور نکند، یا اگر معتقد باشد که هردوی شما مسئولی این وضعیت هستید، ممکن است تقاضای شما را رد کند. یا می تواند یک قرارداد صلح دو طرفه - mutual peace bond ارائه دهد. این بدین معنی است که هردوی شما باید از همدیگر دور باشید و هردو این قرارداد را امضا و قول بدهید که از قوانین آن پیروی کنید.
 
دقت کنید. قبل از موافقت با قرارداد صلح دو طرفه بهتر است با یک وکیل صحبت کنید. بعضی از مردان آزاردهنده از قرارداد صلح دوطرفه برای کنترل و اذیت یال زن استفاده می کنند. بعنوان مثال، او سعی می کند که با نزدیک شدن به شما، شما را فریب دهد و سپس با اطلاع دادن به پلیس شما را متهم به سرپیچی از حکم دادگاه می کند.
شما می توانید از امین صلح بخواهید که شرایطی را به قرارداد صلح اضافه کند. بعنوان مثال، در آن ذکر گردد که فرد آزاردهنده نباید به محلی کار شما نزدیک شود.
به محض دریافت قرارداد صلح ، آنرا در مرکز اطلاعات پلیس کانادا
- CPIC-Canadian Police Information Centre ثبت کنید از پلیس انتظار می رود هر زمان که به تماس تلفنی در مورد زد و خورد خانوادگی پاسخ می دهد CPIC را چک کند.
 
اگر فرد آزاردهنده از قوانین قرارداد صلح اطاعت نکند چه اتفاقی می افتد؟
 درصورت سرپیچی او از این قرارداد، با پلیس تماس بگیرید و در مورد قانون شکنی قرارداد صلح - breach of a peace bond گزارش کنید. اگر قرارداد صلح در مرکز پلیس ثبت نشده باشد پلیس نمی تواند او را متهم به قانون شکنی کند. همین علت بسیار مهم است که قرارداد صلح در مرکز اطلاعات پلیس - CPIC ثبت شود. همچنین بهتر است همیشه یا نسخه از قرارداد صلح را همراه خود داشته باشید، تا در صورت لزوم به پلیس نشان دهید.
اگر شما فرانکوفون (کسی که زبان مادریش فرانسه است) هستید دریافت مطالب به زبان فرانسه در روند دادگاه جزو حقوق شما میباشد. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با حقوقتان با یا وکیل، دفاتر حقوقی محلتان و یا تلفن امداد، زنان 2433-336-877-1 و یا 1-866-860-7082 YTT تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دسترسی به خدمات به زبان فرانسوی به سایتهای اینترنتی به ادرسهای زیر میتوانید مراجعه کنید
 WWW.onefamilylaw.ca
 undroitdefamille.ca

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن