نظرسنجی موسسه مهاجرتی گنجی

در نظرسنجی پایان سال موسسه مهاجرتی گنجی شرکت کنید

در آخر فروردین 𝟏𝟒𝟎𝟑 یک قطعه (سـکه بـهـار آزادی) به قید قرعه به یک نفر هدیه خواهد شد.

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام استان شانس دریافت اقامت با ورک پرمیت ناشی از توریستی ایرانیان دارد؟

  • برنامه مهاجرتی استان های آتلانتیک
  • برنامه مهاجرت ساسکاچوان
  • برنامه مهاجرت بریتیش کلمبیا
  • اخذ جاب آفر کانادا
شرکت کنندگان : تن