خرجی (نفقه ) همسر

خرجی (نفقه ) همسر در کانادا

هدف از تدوین این متن دادن توان درک پایه ای مسائل قانونی است. این متن جایگزینی برای گرفتن کمک و مشاوره قانونی برای یک فرد نیست. اگر با مسائل خانوادگی درگیر هستید جهت حفظ منافع خود هر چه سریعتر از مشاوره قانونی بگیرید.

خرجی همسر چیست؟

 خرجی همان پولی است که یک همسر به همسر دیگر در زمان خاتمه رابطه زناشوئی می پردازد. خرجی همسر یعنی کمک به همسری که وسع مالی کمتری دارد. شخصی که پول رامی پردازد " پرداخت کننده" ، و شخصی که پولی را دریافت می کند همسر "تحت تکفل" می نامند.
خرجی همسر را می توان بصورت یکجا، یا بصورت منظم مثلا ماهانه پرداخت نمود. و همچنین پرداخت خرجی ممکن است برای مدت معین یا طویل مدت باشد.
خرجی همسر در پرداخت مالیات شما تاثیر می گذارد. در صورت پرداخت خرجی همسر، از پرداخت مالیات مقدار ان معاف می شوید. اما در صورت دریافت خرجی همسر، باید آنرا بعنوان درآمد گزارش کنید.
شما و همسرتان در زمان جدائی می توانید در مورد پرداخت خرجی یک توافقنامه تهیه کنید و برای نوشتن آن به وکیل نیاز نخواهید داشت. اما اگر به توافق نرسید، یا توافقنامه شما باطل شود، می توانید از طریق دادگاه حکم مربوط به خرجی همسر را تقاضا کنید.
اگر وضع مالی شما و همسرتان خوب نباشد، اخذ حکم خرجی از دادگاه دشوار خواهد بود. قانون در کانادا ایجاب می کند که در مرحله اول خرجی فرزند باید پرداخت شود. اگر برای همسرتان بعد از پرداخت خرجی فرزند پولی باقی بماند، دادگاه به درخواست شما در مورد خرجی همسر توجه خواهد کرد.

  چه کسی می تواند تقاضای خرجی همسر کند؟

اگر با شریک زندگیتان قانوناً ازدواج کرده اید، می توانید تقاضای خرجی کنید. همچنین اگر شما و شریک زندگیتان بدون ازدواج باهم زندگی کرده و و قوانین مربوط به زندگی "قانون عرفی کانادا - Common-law" را رعایت نموده باشید می توانید ادعای خرجی همسر کنید.
حکم قانون خانواده در مورد همسر تابع قانون عرفی بشرح زیر
تعریف می شود:
 - شما و همسرتان حداقل بمدت سه سال باهم زندگی کرده باشید، یا
- شما و همسرتان بدون وقفه باهم زندگی کرده و دارای فرزند یا فرزند خوانده باشید
همسر می تواند یک مرد یا یک زن باشد.

چرا دادگاه حکم خرجی همسر را تعیین می کند؟

 در زمان خاتمه رابطه زناشویی احتمالا یکی از شما وضع مالی بهتری نسبت به دیگری خواهید داشت. شاید به این دلیل که شما در طول زندگی مشترکتان هر کدام مسئولیتهای مختلفی داشته اید. بعنوان مثال، شما برای تربیت و پرورش فرزندان در خانه بودید و به اندازه همسرتان درآمدی نداشتید. یا اینکه کار کم درآمدی را قبول کردید تا همسرتان بتواند درس بخواند و در آینده شغل پر درآمد تری بگیرد.

با این شرایط، دادگاه ممکن است تصمیم بگیرد که بعد از خاتمه رابطه زناشویی، همسرتان بایستی تا مدتی به شما کمک مالی کند. این بدین معنی نیست که شما برای حمایت مالی از خود هیچ اقدامی نکنید. دادگاه از شما انتظار دارد که تا حد توانائی برای استقلال مادی خود تلاش نمایید.

دادگاه چه زمانی حکم خرجی همسر را تعیین می کند؟

قانون شرایط مربوط به خرجی همسر را برای دادگاهها تعیین کرده. ذیلا تعدادی از این شرایط قید شدہ:
 - شما و شریک زندگیتان چه مدت باهم زندگی مشترک یا زناشوئی داشته اید
 - مسئولیت هر کدام از شما در این رابطه چگونه بوده است
 - آیا هیچگونه حکم یا توافقنامه ای دررابطه با حمایت مالی (خرجی)، مثل قرارداد خانوادگی داشتید یا خیر۔
اخلاق و رفتار همسر شما هیچ ارتباطی به خرجی که او باید (یا نباید) بشما بپردازد یا مقدار آن ندارد.

دادگاه در زمان تعیین خارجی همسر چه مواردی را درنظر می گیرد؟

بعضی از موارد قانونی که دادگاه در تعیین مقدار خرجی باید در نظر بگیرد، بشرح زیر است:
 - مقدار دارایی و قدرت درآمد هرکدام از شما چقدر است
- چه مدت باهم ازدواج ویا زندگی کرده اید
 - هرکدام چند سال دارید و صحت و سلامتی شما چگونه است
 - شما تا چه حد می توانید خرجی خود را تامین نمایید
 - آیا همسر شما قادر به پرداخت خرجی می باشد چه مدت طولی می کشد تا شما بتوانید درامد مستقلی داشته باشید وهزینه اینمدت چقدرخواهد بود
 - نقش شما در اینکه همسرتان شغل و درآمد فعلی خود را حفظ کند چه بوده
 - آیا لازم بوده که یکی از شما برای مراقبت از فرزند در خانه بماند
 - در طول رابطه زناشویی هرکدام چه مسئولیتی در مراقبت از فرزندان داشته اید
 - مسئولیتهای زندگی زناشویی چگونه بر توانائی شما برای کسب درآمد تاثیر می گذاشت
اگر تقاضای دریافت خرجی دارید، حق شماست که در مورد امور مالی شریک زندگیتان اطلاع کامل داشته باشید. این امر را افشاگری مال full financial disclosure  می نامند.

مقدار خرجی همسر چقدر است؟
 درگذشته، قانون خرجی همسر روشن و واضح نبود. دادگاههای خانواده در سراسر کانادا تصمیمات متفاوتی را در باره شرایط، مقدار و مدت پرداخت خرجی همسر اتخاذ می کردند. برای اینکه قانون یکسان باشد، دادگستری فدرال دستورالعمل های حمایت از همسر pousal Support Guidelines SSG را تعیین نمود.
این دستورالعملی ها حداکثر و حداقل میزان خرجی افراد را در شرایط زندگی مشترک ، تعداد فرزندان، نوع کار و مقدار در آمد هریک از شما دارد. البته این دستورالعملی ها قانون نیستند، اما اکثر وکلا و قضات از آنها برای تصمیم گیری در باره پرداخت خرجی مناسب و منصفانه استفاده می کنند.

 چه سازمانی احکام خرجی همسر را اجرا می کند؟
 احکام در مورد خرجی همسر از طریق دفتر مسئول حمایت از خانواده
 Family Responsibility office FRO اداره دولتی ایالتی است که احکام خرجی فرزند را نیز اجرا می کند. هریک از احکام دادگاه در مورد خرجی همسر نیز بطور اتوماتیک در FRO ثبت و بایگانی می شود. اگر شما و همسرتان در مورد خرجی باهم به توافق رسیده اید نیز می توانید یک کپی از توافقنامه خود را در FRO برای اجرا به ثبت برسانید.

FRO چیست؟

 در زمان ثبت حکم "خرجی" شخصی پرداخت کننده باید خرجیها را به FRO ارسالی کند. FRO نیز به محض دریافت پولی انرا به همسر دریافت کننده تحویل می دهد.
FRO دارای پرونده های زیادی می باشد و بعلت ازدهام، ممکن است مجبور شوید بعد از ثبت حکم و قبل از شروع دریافت پول چندین ماه منتظر بمانید.
اگر پرداخت کننده این پول را نپردازد چه اتفاقی می افتد؟

بعضی اوقات پرداخت کننده در پرداخت پول تاخیر یا چشم پوشی میکند. FRO جهت گرفتن پول بشرح زیر عمل میکند:
 - اگر پرداخت کننده در محل مشخصی مشغول کار باشد، FRO می تواند به کارفرمایش دستور دهد که خرجی را از حقوق او کسر کند.
 - اگر پرداخت کننده در محل مشخصی کار نمی کند یا شغل آزاد دارد، FRO می تواند پول خرجی را از حساب بانکی او بردارد، که این عملی را توقیف حسابی پانکی - garnishing می نامند.
 FRO همچنین می تواند اموالی شخصی او مثل اتومبیلی یا خانه را تا هنگام پرداخت بدهی، تصرف یا از فروش آنها جلوگیری نماید. دراینصورت اگر شخص پرداخت کننده سعی برفروش اموالی خود داشته باشد، FRO پول بدهی را از او اخذ می کند.
 - اگر پرداخت کننده همیشه در پرداخت خرجی تاخیر یا بدهکاری زیادی داشته باشد، FRO میتواند با توقیف کردن گواهینامه رانندگی و گواهینامه های دیگر مثل شکار و ماهیگیری، وی را مجبور به پرداخت این پول کند. همچنین می تواند پاسپورت او را باطل نماید، و پولی که دولت به او بدهکار است مثل بازپرداخت مالیات یا مزایای بیمه استخدامی او را بگیرد.

اگر شخص پرداخت کننده در انتاریو زندگی نکند چه  می شود؟

 مادامی که همسر شما در کانادا یا امریکا زندگی کند FRO می تواند بشما کمک کند تا خرجی را بگیرید. این بدین علت است که تمامی استانها و ایالات با امضاء توافقنامه هایی به FRO اجازه داده اند تا احکام خرجی را در سراسر این مرزها و سرحدها اخذ کند.
و نیز انتاریو دارای قراردادهایی با چند کشور دیگر مثل، برمودا، غنا، هنگ کنگ، جمهوری چلی و پادشاهی انگلستان می باشد.
اگر همسر شما در کشوری زندگی کند که با انتاریو قرارداد نداشته باشد، FRO قادر به کمک بشما در مورد اجرای حکم خرجی نمی باشد. تنها راهی که می توانید خرجی خود را وصول کنید اینست که از قوانین کشوری که شخص پرداخت کننده در آنجا زندگی می کند استفاده کنید.
اگر شما فرانکوفون (کسی که زبان مادریش فرانسه است) هستید دریافت مطالب به زبان فرانسه در روند دادگاه جزو حقوق شما میباشد. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با حقوقتان با یا وکیل، دفاتر حقوقی محلتان و یا تلفن امداد، زنان 2433-336-877-1 و یا 1-866-860-7082 YTT تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دسترسی به خدمات به زبان فرانسوی به سایتهای اینترنتی به ادرسهای زیر میتوانید مراجعه کنید
 WWW.onefamilylaw.ca
undroitdefamille.ca

دسته بندی خبرها
مهمترین های کانادا
پادکست ها
پربازدیدترینها

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن