فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Loans to immigrants وام به مهاجرین

بازگشت

اعطای وام به مهاجرین و پناهندگان در کانادا طبق شرایط خاص

برنامه وام مهاجرت (ILP) برای کمک به مهاجرین محروم که تحت شرایط دشوار مهاجرت می نمایند در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال برای کمک دولت به پناهندگان یا افراد تحت حفاظت، بمنظور پوشش برخی از هزینه های مهاجرت به کانادا.
اگر شما نیز بدون درآمد یا کم درآمد هستید، دولت فدرال ممکن است با توجه به نیازها و تواناییهای بازپرداخت شما، یک وام برای شما تایید نماید.
 
اهداف وام ILP

وام ILP می تواند قبل از ورود به کانادا، برای موارد ضروری خارج از مرز نیز مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال :

 - هزینه های معاینات پزشکی در خارج از کشور
 - مدارک سفر
 - حمل و نقل به کانادا
 - هزینه اقامت دائم

هنگامی که شما به کانادا برسید ، وام ILP نیز برای پوشش هزینه هایی از قبیل موارد زیر، در دسترس خواهند بود:

 - سپرده تضمینی برای اجاره مسکن
 - ودیعه تلفن
 - ابزار کار
 
سود وام   ILP

به وام ILP بهره تعلق می گیرد. این به این معنی است که شما باید اصل مبلغ وام را باضافه بهره آن به دولت کانادا برگردانید.
البته اگر شما یک پناهنده و یا فرد تحت حفاظت باشید، ممکن است به شما یک مهلت زمانی برای باز پرداخت وام بدون بهره داده شود. این به این معنی است که اگر در طول این مهلت، شما وام را تسویه نمایید ، از پرداخت بهره معاف خواهید بود.
 

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما