گواهینامه رانندگی در استان آلبرتا/directory/ganjicocom/editor/a.jpg
 

انواع گواهینامه رانندگی در استان آلبرتا   Alberta Driver's license


 Learner’s Permit ،Class 7   یا مجوز مبتدی:
این مجوز در سن 14 سالگی می تواند دریافت و در زمانی استفاده شود که یک راننده دارای مجوز غیرمشروط بالای 18 سال همراه راننده اصلی باشد. در هر حال، از موتورهای گازی ممکن است بدون راننده همراه استفاده نمود. امتحان دانش با نمره حداقل 80% به همراه معاینه چشم می بایست طی شود.

Motorcycle/Moped ،Class 6   یا گواهینامه موتورسیکلت/موتورگازی:
این مجوز اپراتور را مجاز به رانندگی موتورسیکلت یا موتورگازی با حداقل سن 16 سال می نماید.

Probationary Driver’s License /Class 5, Probationary   یا گواهینامه رانندگی مشروط:
این گواهینامه در سن 16 سالگی و در صورتی که راننده دارای Learner’s Permit به مدت حداقل 1 سال بوده باشد می تواند دریافت شود. این گواهینامه به شخص اجازه می دهد که بدون همراهی بزرگسالی که کاملاٌ دارای مجوز باشد رانندگی نماید. اگرچه این گواهینامه دارای محدودیت های بیشتری از گواهینامه غیرمشروط می باشد، از جمله کم تر بودن امتیازات منفی. امتحان جاده برای دریافت این گواهینامه می بایست گذرانده شود.

Non-Probationary Driver’s License ،Class 5   یا گواهینامه رانندگی غیرمشروط:
این مجوز پس از دارابودن Probationary Driver’s License به مدت 2 سال بدون تعلیق می تواند دریافت شود. بنابراین فرد متقاضی می بایست حداقل دارای 18 سال باشد. یک امتحان جاده پیشرفته برای دریافت این گواهینامه می بایست گذرانده شود. راننده دارای این مجوز تحت عنوان "fully licensed driver" قلمداد می شود.

Class 4
این مجوز به اپراتور اجازه می دهد که تاکسی، آمبولانس یا اتوبوس را تا ظرفیت 24 سرنشین براند. حداقل یادگیری یا ارایه مجوز 18 سالگی می باشد.

Class 3
این مجوز به اپراتور اجازه می دهد که یک وسیله نقلیه موتوری منفرد با 3 محور یا بیشتر، یا یک وسیله نقلیه با 3 محور یا بیشتر که تریلی 1 محوری یا بیشتر را می کشد براند (با فرض براینکه تریلر دارای ترمز کمپرسی نمی باشد).

Class 2
این مجوز به اپراتور اجازه می دهد که هرگونه اتوبوس، بعلاوه وسایل نقلیه ای که توسط دارنده مجوزهای Class 3/4/5 مجاز است را براند. حداقل یادگیری یا ارایه مجوز 18 سالگی است.

Class 1
این مجوز به اپراتور اجازه می دهد که هرگونه وسیله نقلیه به استثنای موتورسیکلت را براند. حداقل یادگیری یا ارایه مجوز 18 سالگی است.
دسته بندی خبرها
مهمترین های کانادا
پادکست ها
پربازدیدترینها

آرشیو اخبار کانادا

اخبار برگزیده

نظرسنجی مهاجرت کانادا

زمان بررسی کدام برنامه مهاجرتی سریعتر است؟

  • برنامه های مهاجرتی کانادا
  • ویزای طلایی و اقامت پرتغال
  • شهروندی و پاسپورت دومینیکا
شرکت کنندگان : تن