امتیازبندی نیروی متخصص کبک: پیشنهاد شغلی

مسیر نما :

امتیازبندی نیروی متخصص کبک

3. پیشنهاد شغلی Job offer:

متقاضی نیروی متخصص کبک می تواند تا 10 امتیاز از طریق داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای کبکی کسب کند.

نوع پیشنهاد شغلی
 
امتیاز
پیشنهاد شغلی از کارفرمای واقع در مونترال
 
  8
پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارج از مونترال
 
 10
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
 10

قسمت بعدی امتیازبندی کبک را ببینید : 4-  سابقه کار

آرشیو اخبار کانادا

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام مورد برای دریافت ویزای تحصیلی مهمتر است؟

  • آیلتس آکادمیک 6-معدل 17-وقفه تحصیلی کم-پذیرش ازدانشگاه
  • دولینگو-وقفه تحصیلی با سابقه کار-تمکن مالی 10هزاردلار
  • تافل-ویزای ریجکتی قبلی-مقاله معتبر-ریکامندیشن-پذیرش کالج
  • ویزای مولتی-داشتن پرونده مهاجرتی-همراهی خانواده-پذیرش مشروط
شرکت کنندگان : تن

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا