امتیازبندی نیروی متخصص کبک: پیشنهاد شغلی


جاب آفر کانادا

3. پیشنهاد شغلی Job offer:

متقاضی نیروی متخصص کبک می تواند تا 10 امتیاز از طریق داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای کبکی کسب کند.

نوع پیشنهاد شغلی
 
امتیاز
پیشنهاد شغلی از کارفرمای واقع در مونترال
 
  8
پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارج از مونترال
 
 10
حداکثر امتیاز قابل کسب
 
 10 

 

لیست مشاغل کبک بدون نیاز به LMIA


با توجه به اینکه کبک با کمبود نیروی کاری روبه رو است دولت کبک سیاست های مهاجرتی خود را طوری تنظیم کرده است تا به مهاجران زیادی اجازه ورود بدهد و مشاغل مورد تقاضای کبک در سال 2022 را منتشر کرد.
برنامه های مهاجرت به کبک جدیدا اجرا شده و برنامه های مهاجرتی قبلی در کبک گسترش پیدا کرده است تا اسکیل ورکر کبک به سادگی استخدام شوند. این برنامه ها مثل توافق نامه ای که سال گذشته بین کبک و اتاوا امضاء شد تا تعداد نیروی کار موقت خارجی در محل کار از 10 درصد به 20 درصد افزایش پیدا کند و مشاغلی که به آموزش در زمان کار نیاز دارند از انجام ارزیابی تاثیر بازار کار معاف می شوند.
کبک فهرست مشاغل مورد تقاضا را مشخص کرده است برای این مشاغل نیازی نیست که کارفرمایان نشان دهند که در زمان استخدام نیروی کار موقت خارجی، تلاشی برای آگهی تبلیغاتی استخدام را را انجام دهند. به صورت کلی می توانند از مراحل ارزیابی تاثیر بازار کار آسان شده استفاده کنند.

این لیست جدید مشاغل مورد تقاضا از 181 شغل تعیین شده سال گذشته هم، بیشتر شده است. در حال حاضر 228 شغل واجد شرایط که می توانند از مراحل آسان شده ارزیابی تاثیر بازار کار استفاده کنند وجود دارد که تمام نیازهای نیروی کاری کبک را رفع می کند.
فهرست جدید مشاغل که دیروز منتشر شد سریعا قابل اجرا است. کارفرمایان یا نمایندگان آنها در مدت 30 روز می توانند درخواست هایی که سال گذشته ارسال شده را بررسی کنند. 

 
NOC OCCUPATION TITLE لیست مشاغل کبک بدون ارزیابی بازار کار
0111 Chief Financial Officer مدیر ارشد مالی
0112 Human resources managers مدیران منابع انسانی
0113 Purchasing managers مسول خرید
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers مدیران بیمه، املاک و کارگزاری مالی
0122 Banking, credit and other investment managers بانکداری، اعتبار و سایر مدیران سرمایه گذاری
0124 Advertising, marketing and public relations managers مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
0131 Managers of telecommunications companies مدیران شرکت های مخابراتی
0211 Engineering services managers مدیران خدمات مهندسی
0213 IT systems managers * مدیران بخش آی تی  *
0311 Health care managers مدیران بهداشت و درمان
0421 Administrators —- post-secondary education and vocational training (only for educational institutions designated and recognized by the Ministry of Education and Higher Education or another government department or agency) مدیران - آموزش و پرورش پس از متوسطه و آموزش حرفه ای (فقط برای مؤسسات آموزشی تعیین شده و به رسمیت شناخته شده توسط وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی یا اداره یا سازمان دولتی دیگر)
0423 Managers of social and community services (only this designation) مدیران خدمات اجتماعی و اجتماعی
0513 Directors of sports, recreation and fitness programs and services مدیران برنامه ها و خدمات ورزشی، تفریحی و تناسب اندام
0601 Corporate sales managers مدیران فروش شرکت ها
0631 Restaurant and food service managers مدیران رستوران و خدمات غذا
0632 Accommodation services managers مدیران خدمات اقامتی
0711 Construction managers مدیران ساخت و ساز
0712 Home construction and renovation managers مدیران ساخت و ساز و نوسازی خانه
0731 Transportation managers مدیران حمل و نقل
0811 Natural resources and fishing managers مدیران منابع طبیعی و شیلات
0821 Agricultural managers مدیران کشاورزی
0822 Horticulture managers مدیران باغبانی
0911 Manufacturing managers مدیران تولید
0912 Utilities managers مدیران آب و برق
1111 Financial auditors and accountants حسابرسان و حسابداران مالی
1112 Financial analysts/Financial analysts and Investment analysts تحلیلگران مالی / تحلیلگران مالی و تحلیلگران سرمایه گذاری
1113 Securities agents, Investment agents and Traders نمایندگان اوراق بهادار، عوامل سرمایه گذاری و معامله گران
1114 Financial planners and Financial advisors (this designation only) برنامه ریزان مالی و مشاوران مالی
1121 Human resources professionals مدیر منابع انسانی
1122 Business management consulting professionals متخصصان مشاوره مدیریت کسب و کار
1123 Professionals in advertising, marketing and public relations متخصصان تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
1211 Supervisors of office clerks and administrative support staff سرپرستان کارمندان اداری و کارکنان پشتیبانی اداری
1214 Postal and courier service supervisors مسول خدمات پستی و پیک
1215 Supervisors of supply chain coordination, tracking and scheduling staff سرپرستان هماهنگی، ردیابی و برنامه ریزی زنجیره تامین
1221 Administrative officers رئیس دفتر
1222 Executive assistants دستیاران اجرایی
1223 Human resources and Recruitment officers منابع انسانی و مدیر بخش استخدام
1224 Property management officers مدیریت املاک
1225 Purchasing agents مسول شعبه فروش
1226 Conference and event planners برگزار کنندگان کنفرانس و رویداد
1241 Administrative assistants دستیاران اداری
1243 Medical administrative assistants دستیاران اداری پزشکی
1252 Health information management professionals متخصصان مدیریت اطلاعات سلامت
1253 Records management technicians تکنسین های مدیریت سوابق
1254 Statistical officers and related research support occupations افسران آمار و مشاغل پشتیبانی تحقیقاتی مرتبط
1311 Accounting technicians and Bookkeepers تکنسین های حسابداری و حسابداران
1312 Adjusters and Claims writers تنظیم کنندگان عریضه
1313 Insurers بیمه گذاران
2112 Chemists شیمیدانان
2113 Geoscientists and Oceanographers زمین‌شناسان و اقیانوس‌شناسان
2121 Biologists and related scientific personnel زیست شناسان و پرسنل علمی مرتبط
2122 Forest science professionals متخصصان علوم جنگل
2123 Agronomists, Advisors and Agricultural specialists کشاورزان، مشاوران و متخصصان کشاورزی
2131 Civil engineers مهندسین عمران
2132 Mechanical engineers مهندسان مکانیک
2133 Electrical and Electronics engineers مهندسین برق و الکترونیک
2134 Chemical engineers مهندسان شیمی
2141 Industrial and Manufacturing engineers مهندسین صنایع و تولید
2142 Metallurgical and Materials engineers مهندسین متالورژی و مواد
2143 Mining engineers مهندسان معدن
2144 Geological engineers مهندسین زمین شناسی
2147 Computer engineers (except software engineers and designers) * مهندسین کامپیوتر به جز مهندسان و طراحان نرم افزار *
2151 Architects معماران
2152 Landscape architects معماران منظر
2153 Urban and land use planners برنامه ریزان شهری و کاربری اراضی
2154 Land surveyors نقشه برداران زمین
2161 Mathematicians, Statisticians and Actuaries * ریاضیدانان، آماردانان  *
2171 IT analysts and consultants * تحلیلگران و مشاوران فناوری اطلاعات *
2172 Database analysts and data administrators * تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده *
2173 Software engineers and designers * مهندسان و طراحان نرم افزار *
2174 Programmers and Interactive Media Developers * برنامه نویسان و توسعه دهندگان رسانه های تعاملی *
2175 Web designers and developers * طراحان و توسعه دهندگان وب *
2211 Chemical technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های شیمی
2212 Geological and Mineral Technologists and Technicians تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی و معدنی
2221 Biological Technologists and Technicians تکنسین ها و تکنسین های بیولوژیکی
2223 Forest science technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های علوم جنگل
2225 Landscaping and horticulture technicians and specialists تکنسین ها و متخصصین محوطه سازی و باغبانی
2231 Civil engineering technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های مهندسی عمران
2232 Mechanical engineering technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مکانیک
2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های مهندسی صنایع و ساخت
2234 Construction estimators ارزیاب ساخت و ساز
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians تکنسین ها و تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک
2242 Electronic Service Technicians (Household and Commercial Goods) تکنسین خدمات الکترونیک کالاهای خانگی و تجاری
2243 Industrial instrument technicians and mechanics تکنسین و مکانیک ابزار آلات صنعتی
2244 Avionics and aircraft electrical instrumentation and equipment mechanics, technicians and inspectors مکانیک، تکنسین ها و بازرسان تجهیزات اویونیک و تجهیزات الکتریکی هواپیما
2252 Industrial designers طراحان صنعتی
2253 Drafting Technologists and Technicians نقشه کش مهندسی
2254 Survey Technologists and Technicians تکنسین ها و تکنسین های نقشه برداری
2255 Technical staff in geomatics and meteorology کادر فنی ژئوماتیک و هواشناسی
2261 Auditors and testers of non-destructive testing آزمایش کنندگان تست های غیر مخرب
2263 Public health, environmental and occupational health and safety inspectors بازرسان بهداشت عمومی، محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی
2264 Construction inspectors بازرسان ساختمانی
2273 Deck officers, water transport افسران عرشه کشتی، حمل و نقل آبی
2275 Rail Traffic Controllers and Marine Traffic Regulators کنترل کننده های ترافیک ریلی و تنظیم کننده های ترافیک دریایی
2281 Computer Network Technicians * تکنسین شبکه های کامپیوتری *
2282 User Support Agents کادر پشتیبانی کاربر
2283 Computer Systems Evaluators and Video Game Testers* ارزیابی‌کنندگان سیستم‌های رایانه‌ای و آزمایش‌کنندگان بازی‌های ویدیویی*
3011 Nursing coordinators and supervisors هماهنگ کننده ها و سرپرستان پرستاری
3012 Registered Nurses and Registered Psychiatric Nurses پرستاران ثبت نام شده و پرستاران ثبت نام شده روانپزشکی
3111 Specialist doctors پزشکان متخصص
3112 General Practitioners and Family Medicine Physicians پزشکان عمومی و پزشک خانواده
3113 Dentists دندانپزشکان
3114 Veterinarians دامپزشکان
3121 Optometrists اپتومتریست ها
3122 Chiropractors کایروپراکتیک ها
3124 Allied Practitioners in Primary Health Care پزشکان متحد در مراقبت های بهداشتی اولیه
3131 Pharmacists داروسازان
3132 Dietitians and nutritionists متخصصان تغذیه و تغذیه
3141 Audiologists and Speech-Language Pathologists شنوایی شناسان و آسیب شناسان گفتار و زبان
3142 Physiotherapists فیزیوتراپیست ها
3143 Occupational therapists کاردرمانگران
3211 Medical Laboratory Technologists تکنسین های آزمایشگاه پزشکی
3212 Medical Laboratory Technicians and Pathologists' Assistants تکنسین های آزمایشگاهی پزشکی و دستیاران پاتولوژیست
3213 Animal Health Technologists and Veterinary Technicians تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی
3214 Respiratory therapists, cardiovascular perfusionists and cardiopulmonary technologists درمانگران تنفسی، پرفیوژنیست های قلب و عروق و فناوران قلب و عروق
3215 Medical radiation technologists تکنسین های پرتو پزشکی
3219 Pharmacy technical assistants (only this designation) دستیاران فنی داروخانه
3222 Dental hygienists and therapists متخصصین بهداشت و درمان دندان
3223 Dental technologists and technicians and dental laboratory assistants تکنسین ها و تکنسین های دندانپزشکی و دستیاران آزمایشگاه دندانپزشکی
3231 Dispensing opticians بینایی سنجی
3233 Practical nurses پرستاران عملی
3234 Ambulance and paramedics آمبولانس و امدادگران
4011 University professors and lecturers اساتید و اساتید دانشگاه
4012 Teaching and research assistants at the post-secondary level (only for educational institutions designated and recognized by the Ministry of Education and the Ministry of Higher Education or another ministry or an agency mandated by the State ) دستیاران آموزشی و پژوهشی در سطح پس از متوسطه (فقط برای مؤسسات آموزشی تعیین شده و به رسمیت شناخته شده توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی یا وزارتخانه یا سازمان دیگری که توسط دولت تعیین شده است)
4021 Teachers at the college level and other vocational training instructors (only for educational institutions designated by the Ministry of Education and Higher Education or another government department or agency) معلمان در سطح کالج و سایر مربیان آموزش حرفه ای (فقط برای مؤسسات آموزشی تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی یا اداره یا سازمان دولتی دیگر)
4031 Teachers at secondary level (only for educational establishments designated and recognized by the Ministry of Education and Higher Education or another ministry or agency mandated by the State) معلمان در سطح متوسطه (فقط برای مؤسسات آموزشی تعیین شده و به رسمیت شناخته شده توسط وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی یا وزارتخانه یا سازمان دیگری که توسط دولت تعیین شده است)
4032 Teachers at primary and preschool levels (only for educational institutions designated and recognized by the Ministry of Education and Higher Education or another ministry or state mandated body) معلمان در سطوح ابتدایی و پیش دبستانی (فقط برای مؤسسات آموزشی تعیین شده و به رسمیت شناخته شده توسط وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی یا وزارتخانه یا نهاد ایالتی دیگر)
4033 School information counselors مشاوران اطلاع رسانی مدرسه
4112 Lawyers (everywhere in Canada) and notaries (in Quebec) وکلا (در همه جای کانادا) و دفاتر اسناد رسمی در کبک
4151 Psychologists روانشناسان
4152 Social workers مددکاران اجتماعی
4153 Marriage therapists, family therapists and psychoeducators (only this designation) مشاور ازدواج، خانواده درمانگر و مربی روانی
4161 Researchers, consultants and program officers, natural and applied sciences پژوهشگران، مشاوران و مسئولین برنامه، علوم طبیعی و کاربردی
4162 Economists, Researchers and Economic Policy Analysts اقتصاددانان، محققان و تحلیلگران سیاست اقتصادی
4163 Economic Development Officers, Marketing Researchers and Consultants افسران توسعه اقتصادی، محققان و مشاوران بازاریابی
4164 Social Policy Researchers, Consultants and Program Officers پژوهشگران، مشاوران و مسئولان برنامه های سیاست اجتماعی
4165 Health Policy Researchers, Consultants and Program Officers محققان، مشاوران و مسئولین برنامه های سیاست سلامت
4166 Education Policy Researchers, Consultants and Program Officers پژوهشگران، مشاوران و مسئولان برنامه های سیاست آموزشی
4167 Sports, Recreation and Fitness Researchers, Consultants and Program Officers پژوهشگران، مشاوران و مسئولین برنامه های ورزشی، تفریحی و تناسب اندام
4168 Government Specific Program Officers افسران برنامه های خاص دولت
4212 Social and community service workers کارکنان خدمات اجتماعی و اجتماعی
4214 Educators with a college or university degree in early childhood education or child development and early childhood educator assistants with a high school diploma (including the authorized employer to be hired is an educational establishment designated and recognized by the Ministère de l'Éducation and the Ministère de l'Enseignement supérieur or another government department or agency, or a childcare service recognized by the Ministère de la Family) مربیان دارای مدرک کالج یا دانشگاه در زمینه آموزش در دوران کودکی یا رشد کودک و دستیاران مربی در دوران کودکی با مدرک دیپلم دبیرستان (از جمله کارفرمای مجاز برای استخدام یک مؤسسه آموزشی است که توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش تعیین و به رسمیت شناخته شده است. l'Enseignement supérieur یا اداره یا سازمان دولتی دیگر، یا یک سرویس مراقبت از کودکان که توسط وزارت خانواده به رسمیت شناخته شده است)
4215 Instructors for Persons with Disabilities مربیان برای افراد دارای معلولیت
4312 Firefighters آتش نشانان
5111 Librarians کتابداران
5113 Archivists آرشیوداران
5122 Editors, Editors and News Editors سردبیران، سردبیران و سردبیران اخبار
5123 Journalists روزنامه نگاران
5125 Translators, terminologists and interpreters مترجمان، ترمینولوژیست ها و مترجمان
5131 Producers, directors/directors, choreographers and the designation technical, creative and artistic directors/technical, creative and artistic directors and project managers – visual effects, digital animation and video games * تهیه کنندگان، کارگردانان/کارگردانان، طراحان رقص و نامگذاری مدیران فنی، خلاق و هنری/ مدیران فنی، خلاق و هنری و مدیران پروژه – جلوه های بصری، انیمیشن دیجیتال و بازی های ویدئویی *
5211 Technicians in libraries and public archives تکنسین ها در کتابخانه ها و آرشیوهای عمومی
5225 Audio and video recording technicians تکنسین های ضبط صدا و تصویر
5241 Graphic designers and illustrators and the designation animators, designers and animation technicians in the field of 2D and 3D digital media* طراحان گرافیک و تصویرگران و نام انیماتورها، طراحان و تکنسین های انیمیشن در زمینه رسانه های دیجیتال دو بعدی و سه بعدی*
5242 Sales Supervisors - Retail Interior Designers and Decorators ناظران فروش - طراحان و دکوراتورهای داخلی خرده فروشی
5254 Sports, Recreation and Fitness Program Leaders and Leaders مدیران و رهبران برنامه های ورزشی، تفریحی و تناسب اندام
6221 Technical Sales Specialists - Wholesale کارشناسان فنی فروش - عمده فروشی
6231 Insurance agents and brokers نمایندگان و کارگزاران بیمه
6311 Food service supervisors ناظران خدمات غذایی
6314 Information and customer service supervisors ناظران اطلاعات و خدمات مشتری
6321 Chefs سرآشپزها
6322 Qualified or experienced cooks/qualified or experienced cooks (only this designation) آشپزان واجد شرایط یا با تجربه/آشپزان واجد شرایط یا با تجربه (فقط این نام)
6331 Butchers, meat cutters and fishmongers - wholesale and retail trade قصابی، گوشت بری و ماهی فروش - تجارت عمده و خرده
6342 Tailors, seamstresses, furriers and milliners خیاط، خیاط، خزدار و آسیاب
6345 Upholsterers اثاثه یا لوازم داخلی
7201 Foremen/women, machinists and metal forming, profiling and erection trades (this designation only) سرکارگرها/زنان، ماشین‌کارها و صنایع شکل‌دهی، پروفیل‌سازی و نعوظ فلزات (فقط این نام)
7202 Supervisors, Electrical and Telecommunications (only this title) سرپرستان، برق و مخابرات
7204 Foremen/women in carpentry (only this designation) سرکارگر در نجاری
7205 Foremen/women, other trades in construction and repair and installation services (only this title) سرکارگر، سایر مشاغل ساختمانی و خدمات تعمیر و نصب)
7231 Machinists and machining and tooling inspectors ماشین‌کارها و بازرسان ماشین‌کاری و ابزارآلات
7232 Tool and die makers سازندگان ابزار و قالب
7233 Sheet metal workers کارگران ورق فلز
7236 Ironworkers آهن کاران
7237 Welders and operators of welding and brazing machines جوشکار و اپراتور دستگاه های جوش و لحیم کاری
7241 Electricians (except industrial and power system electricians) برق کاران به استثنای برق کاران صنعتی و سیستم قدرت
7242 Industrial electricians برقکارهای صنعتی
7243 Power system electricians برقکار سیستم قدرت
7244 Line and cable workers کارگران خط و کابل
7246 Telecommunications equipment installers and repairers نصاب و تعمیرکار تجهیزات مخابراتی
7251 Plumbers لوله کش ها
7252 Pipefitters, steamfitters and sprinkler fitters لوله کش، بخار و لوله کش و سیستم اتش نشانی
7271 Carpenters نجاران
7281 Bricklayers-masons بنای آجر چین
7282 Concrete finishers بتن ریز
7283 Tilers کاشی کار
7284 Plasterers , installers and finishers of interior systems and lathers گچ بری، نصاب و فینیشر سیستم های داخلی و کف
7291 Roofers and shinglers بام و شینگل
7292 Glaziers شیشه بر
7293 Insulators عایق ها
7294 Painters and decorators (except interior decorators) نقاشان و دکوراتورها به استثنای دکوراتورهای داخلی
7295 Interior covering installers نصاب پوشش داخلی
7301 Foremen/women in mechanics (only this designation) سرکارگر در مکانیک
7302 Foremen/women of heavy equipment operator crews (only this designation) سرکارگرخدمه اپراتور تجهیزات سنگین
7303 Supervisors, printing and related occupations سرپرستان، چاپ و مشاغل مرتبط
7311 Construction Millwrights and Industrial Mechanics آسیابان ساخت و ساز و مکانیک صنعتی
7312 Heavy equipment mechanics مکانیک تجهیزات سنگین
7313 Refrigeration and air conditioning mechanics مکانیک تبرید و تهویه مطبوع
7314 Railway car repairers تعمیرکاران واگن راه آهن
7315 Aircraft mechanics and inspectors مکانیک و بازرسان هواپیما
7316 Machine fitters نصب کننده ماشین
7318 Elevator constructors and mechanics سازندگان و مکانیک آسانسور
7321 Motor vehicle, truck and bus mechanics and repairers تعمیرکاران و تعمیرکاران وسایل نقلیه موتوری، کامیون و اتوبوس
7322 Dent repairers and body repairers ترمیم کننده های دندان و بدن ترمیم کننده
7332 Appliance repairers and maintainers تعمیرکاران و تعمیرکاران لوازم خانگی
7333 Electrical mechanics مکانیک الکتریکی
7361 Locomotive and yard engineers مهندسان لوکوموتیو و محوطه
7371 Crane operators اپراتور جرثقیل
7372 Drillers and blasters in surface mines, quarries and construction sites حفاری ها و بلاسترها در معادن سطحی، معادن و سایت های ساختمانی
7381 Printing press operators اپراتورهای دستگاه چاپ
8211 Forestry Supervisors ناظران جنگلداری
8241 Tree felling machine operators اپراتور دستگاه قطع درختان
8252 Supervisors of farms and specialized laborers in animal husbandry (only this designation) ناظران مزارع و کارگران متخصص دامپروری
8255 Landscaping, grounds maintenance and horticulture supervisors (this designation only) ناظران محوطه سازی، نگهداری زمین و باغبانی
9212 Supervisors, petroleum refining, gas and chemical processing and utilities ناظران، پالایش نفت، گاز و فرآوری شیمیایی و تاسیسات
9213 Supervisors, food and beverage processing سرپرستان، پردازش مواد غذایی و آشامیدنی
9214 Supervisors, rubber and plastic products manufacturing ناظران، تولید محصولات لاستیک و پلاستیک
9215 Supervisors, Forest Products Processing سرپرستان، پردازش محصولات جنگلی
9217 Supervisors, textile, fabric, fur and leather products manufacturing and processing ناظران، تولید و فرآوری محصولات نساجی، پارچه، خز و چرم
9224 Supervisors, furniture and fixtures manufacturing ناظر، تولید مبلمان و وسایل
9232 Central control room and industrial process operators, petroleum refining and gas and chemical processing اتاق کنترل مرکزی و اپراتورهای فرآیندهای صنعتی، پالایش نفت و فرآوری گاز و شیمیایی
9235 Pulp and paper pulping, papermaking and coating control operators اپراتورهای کنترل خمیر و کاغذ، کاغذسازی و پوشش
9241 Power Plant Mechanics and Power System Operators مکانیک نیروگاه و اپراتورهای سیستم قدرت
9243 Water and waste treatment plant operators اپراتور تصفیه خانه آب و پسماند

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن