کارت شناسایی ID Cards

مسیر نما :

کارت شناسایی کانادا

کارت شناسایی داوطلبانه برای بزرگسالان یا کودکانی مناسب است که:

 •  نیاز به اثبات هویت خود دارند .
 •  مقیم کانادا هستند .
 •  گواهینامه رانندگی ندارند.

این کارت به طور معمول به عنوان یک مدرک برای اثبات هویت  ، به عنوان مثال در هنگام تحویل یک بسته از اداره پست استفاده می شود.
 

Id card چیست

در هنگام ورود به کانادا جهت درخواست این کارت ، باید از یکی از ادارات راهنمایی و رانندگی Access وقت ملاقات بگیرید .  در زمان تعیین شده برای ملاقات ، به اصل مدارکی که تایید کننده هویت و محل زندگی شما باشد ،نیاز خواهید داشت .
برای اثبات محل زندگی باید تعداد دو عدد نامه پستی پرینت شده با نام و آدرس فعلی خود ارائه نمایید . تعدادی از نمونه نامه هایی که قابل قبول می باشد ، بشرح زیر است:

 •  قبض جدید برق یا تلفن ، کابل تلویزیون ، خدمات سوخت و غیره
 •  اجارنامه رسمی و یا قرارداد  اجاره
 •  نامه اشتغال به کار در یک شرکت یا فیش حقوقی با نام و آدرس شما
 •  هرگونه نامه از طرف دولت فدرال ویا استانی (tax ,GST و غیره)
 •  مدارک وام مسکن
 •  صورتحساب کارت اعتباری و یا صورتحساب بانکی
 •  همچنین یک چک بانکی با نام و آدرس شما نیز می تواند تایید کننده آدرس شما باشد.
   

شما برای اثبات هویت خودتان نیز باید یکی از مدارک زیر  را با نام کامل و عکس الصاق شده ارائه نمایید:

 

 •  پاسپورت معتبر خارجی با مدارک مهاجرت مربوطه
 •  کارت اقامت دائم(PR)
 •  گواهی تابعیت
 •  پاسپورت معتبر کانادایی
 •  کارت شناسایی نیروهای مسلح کانادا
   

علاوه بر این شما باید دو مدرک از مدارک زیر را با نام و امضای خود ارائه نمایید:

 

 •  کارت بهداشت
 •  کارت اعتباری
 •  کارت بانکی
 •  کارت SIN
 •  هر مدرک شناخته شده دیگر با امضای شما