امتیازبندی برنامه ورود سریع کانادا Express Entry 2015

موسسه مهاجرتی گنجی

 1. وضعیت تاهل

 2. سن شما

 3. تحصیلات

 4. دانش زبان 1

  فقط یکی از مدارک زیر را دقیقا طبق نمره زبان خود تکمیل کنید.

  IELTS

  ListeningReadingWritingSpeaking

  TEF

  ListeningReadingWritingSpeaking

  CELPIP

 5. دانش زبان 2

  فقط یکی از مدارک زیر را دقیقا طبق نمره زبان خود تکمیل کنید.

  IELTS

  ListeningReadingWritingSpeaking

  TEF

  ListeningReadingWritingSpeaking

  CELPIP

 6. تجربه کار در خارج از کانادا ( ایران و سایر کشورها )

 7. تجربه کار در کانادا

 8. پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی

 9. انتخاب توسط دولت استانی کانادا

 10. اگر هرکدام از شرایط زیر را دارید لطفا انتخاب کنید

  CLB چیست؟ برای معادل سازی نمرات آیلتس و CELPIP و TEF با CLB کلیک نمایید.

  تحصیلات + دانش زبان

  یا

  سابقه کار کانادایی + تحصیلات

  دانش زبان + تجربه کار خارجی

  CLB چیست؟ برای معادل سازی نمرات آیلتس و CELPIP و TEF با CLB کلیک نمایید.

  یا

  تجربه کار کانادایی + تجربه کار خارجی

  دانش زبان + مدارک فنی و حرفه ای

  CLB چیست؟ برای معادل سازی نمرات آیلتس و CELPIP و TEF با CLB کلیک نمایید.