آیا کانادا در سالهای آینده مهاجر جدید می پذیرد؟

بازدیدکنندگان : 747 نفر 1400/12/03
آیا کانادا در سالهای آینده مهاجر جدید می پذیرد؟
آیا کانادا در سالهای آینده مهاجر جدید می پذیرد؟

کانادا در حال افزایش ظرفیت پذیرش مهاجر خود است. دولت کانادا برنامه سطوح مهاجرتی 2022_ 2024 خود را اعلام کرده که طبق آن کانادا امسال به جای پذیرش 411.000 مهاجر حدود 432.000 مهاجر را خواهد پذیرفت. به صورت خلاصه کانادا امسال تعداد بیشتری از مهاجران را می پذیرد و تا سال 2024 تقریبا 451.000 مهاجر جدید را خواهد پذیرفت. این اطلاعیه در تاریخ 26/11/1400 منتشر شد. 


در سه سال آینده کانادا این تعداد از مهاجران را می پذیرد:
 •  سال 2022؛ 431.645 مهاجر برای اقامت دائم کانادا
 •  سال 2023؛ 447.055 مهاجر برای اقامت دائم کانادا
 •  سال 2024؛ 451.000 مهاجر برای اقامت دائم کانادا
 

مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا


وزیر مهاجرت کانادا شان فریز گفت، این سطوح مهاجرتی براساس نیازهای کشور کانادا و تعهدات بین المللی ما است. این برنامه های مهاجرتی به دنبال جذب نیروی کار ماهر برای رشد اقتصادی کانادا و رفع کمبود نیروی کاری است و با توجه به اهمیت در کنار هم بودن اعضای خانواده به همسران و والدین افراد مقیم کانادا اقامت داده می شود. مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا جزو اولویت های دولت کانادا بوده و کانادا بیشتر به دنبال رشد اقتصادی از طریق جذب و حفظ مهاجران تازه وارد در مناطقی است که با مشکلات اقتصادی، کمبود نیروی کار و جمعیت روبه رو هستند . وزیر گفت، کانادا مزایای زیادی را تا به حال بدست آورده است و منتظر هستم تا ببینم چگونه مهاجران تازه وارد به کانادا را به بهترین شهرها هدایت می کنیم. برنامه آزمایشی مهاجرت به شهرهای کوچک و شمالی کانادا یکی از برنامه های پارسال بود که در کانال تلگرام اعلام کردیم. دولت قصد دارد سرمایه گذاری در مناطق کم جمعیت کانادا را افزایش دهد و برنامه RNIP کانادا را توسعه دهد. 
 

روشهای مهاجرت به کانادا


در سال 2022 حدود 56 درصد از مهاجران جدید از طریق برنامه های نیروی متخصص مثل اکسپرس اینتری، برنامه مهاجرت استانی کانادا و برنامه اقامت موقت به اقامت دائم Tr to Pr پذیرفته می شوند. 
بقیه ظرفیت توسط برنامه های استارتاپ کانادا، سرمایه گذاری کانادا و کارآفرینی کانادا تکمیل می شود.

برنامه مهاجرت استانی کانادا برنامه اصلی برای پذیرش مهاجران گروه اقتصادی است که اداره مهاجرت کانادا به دنبال جذب 83.500 مهاجر از طریق برنامه مهاجرت استانی در سال 2022 است. اداره مهاجرت کانادا میزان پذیرش مهاجران برنامه اکسپرس اینتری را کمتر از نصف کرده است اما این میزان شاید به حالت قبلی برگردد. تا سال 2024 حدود 111.500 مهاجر از طریق برنامه اکسپرس اینتری پذیرفته می شوند. جمعیت کانادا تا سال 2068 شاهد تغییرات بزرگی خواهد بود.

با توجه به برنامه سطوح مهاجرتی اداره مهاجرت کانادا به صورت موقت تعداد پذیرش مهاجران اکسپرس اینتری را کم می کند تا تعداد ییشتری از مهاجران برنامه اقامت موقت به اقامت دائم را بپذیرد. اداره مهاجرت کانادا به دنبال پذیرش 40.000 مهاجر در سال 2022 و 32000 مهاجر تا سال 2023 از طریق برنامه اقامت موقت به اقامت دائم کانادا است. 
قرعه کشی های اکسپرس اینتری به صورت دو هفته ای برگزار می شود و اداره مهاجرت کانادا در حال بررسی پرونده های اکسپرس اینتری است. 
بیشتر استان ها و مناطق کانادا از زمان شیوع کرونا دعوتنامه های مهاجرت استانی ر اصادر می کنند.
با توجه به اهداف مهاجرتی کانادا حدود 24 درصد از مهاجران در سال 2022 برای برنامه اسپانسرشیپ خانواده است که حدود 80.000 مهاجر از طریق برنامه اسپانسرشیب همسر، فرزندان و 25000 نفر از طریق برنامه والدین، پدربزرگ و مادربزرگ پذیرفته می شوند. اداره مهاجرت کانادا در مقایسه با اهداف قبلی خود، حدود 1500 نفر مهاجر را برای پذیرش اضافه کرده است. 

میزان پذیرش مهاجران در برنامه سطوح مهاجرتی کانادا نسبت به سطوح مهاجرتی قبلی حدود 5 درصد افزایش پیدا کرده است و کانادا به دنبال اسکان 40.000 نفر از کشورهای فقیر در سالهای آینده است. افزایش تعداد پذیرش برنامه های بشر دوستانه باعث پذیرش تعداد کمتری از مهاجران گروه اقتصادی می شود اما بیشتر مهاجران از این گروه اقتصادی در سالهای 2023 و 2024 پذیرفته می شوند چون کانادا به دنبال کمتر کردن پذیرش پناهندگان و گروه های شامل کمک های بشر دوستانه خود است.

از اکتبر 2020 تا به حال این اولین اعلامیه برای برنامه سطوح مهاجرتی بود. براساس قانون اصلی مهاجرت کانادا، دولت کانادا باید برنامه مهاجرتی خود را تا اول نوامبر هر سال یعنی زمانی که پارلمان در حال برگزاری است اعلام کند، اما به علت برگزاری انتخابات توسط دولت کانادا در ماه سپتامبر این سطوح مهاجرتی در سال گذشته اعلام نشد. 
سطوح مهاجرتی سیستم مهاجرت کانادا را هدایت می کند. این سطوح تعداد مهاجرانی که کانادا از طریق برنامه های مختلف فدرال، استانی خود می پذیرد را مشخص می کند. اداره مهاجرت و استان ها و مناطق کانادا همه کارهای خود را براساس این برنامه تنظیم می کنند تا مطمئن شوند که می توانند مهاجران را جذب و حفظ کنند.
تا سال 2015 کانادا 250.000 مهاجر را درسال می پذیرفت. در سال 2016 حدود 300.000 مهاجر را پذیرفت. قبل از شیوع کرونا 340.000 مهاجر در سال پذیرفته می شد اما به علت شیوع کرونا حدود 200.000 نفر در سال 2020 پذیرفته شدند. 

دولت کانادا در ماه اکتبر 2020 اعلامیه ای را منتشر کرد که سالانه حدود 400.000 مهاجر را برای رشد اقتصادی بعد از کرونا می پذیرد. این نشان دهنده اهداف بزرگ کانادا در طول تاریخ است. 
در سال گذشته کانادا با پذیرش 405.000 مهاجر برای اقامت دائم رکورد تازه ای را ثبت کرد که این مهاجران از ساکنان موقت کانادا بودند. قبل از کرونا بیشتر مهاجران از خارج کانادا پذیرفته می شدند. 

کدام روشها بیشترین پذیرش مهاجرت به کانادا را داشته

در سال 2021 حدود 62 درصد مهاجران از طریق برنامه های نیروی متخصص مثل اکسپرس اینتری، برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا، انتاریو و برنامه سرمایه گذاری و نیروی متخصص استان کبک وارد کانادا شدند. 
حدود 20 درصد از مهاجران در سال گذشته از طریق برنامه خانواده مثل برنامه اسپانسرسیب همسر، و فرزندان و برنامه اسپانسرشیب والدین، پدربزرگ و مادر بزرگ وارد کانادا شدند. 
 
کانادا برای رشد اقتصادی و مالی خود تعداد زیادی از مهاجران را می پذیرد. کانادا به علت جمعیت پیر و نرخ پایین زاد و ولد برای حمایت از جمعیت، نیروی کار، رشد اقتصادی، نیروی کاری کافی برای پرداخت مالیات و برای حمایت از خدمات اجتماعی مثل مراقبت های بهداشتی و درمانی سطوح مهاجرتی خود را افزایش داده است. کانادا اهداف اجتماعی خود مثل در کنار هم بودن اعضای خانواده، کمک های بشر دوستانه و تقویت زبان فرانسوی را هم دنبال می کند. 
مهاجرت در زمان شیوع کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دولت های استانی کانادا در زمان شیوع کرونا با افزایش هزینه ها و فعالیت های اقتصادی کم با مشکلات مالی روبه رو شدند. کارفرمایان در تمام کانادا به علت پیری جمعیت کانادا، تغییرات در فعالیت های اقتصادی و کمتر شدن مهاجرانی که از خارج کشور وارد کانادا می شوند مشکل کمبود نیروی کاری را دارند. 

فرم ارزیابی مهاجرت کانادا موسسه گنجی

افزایش جمعیت کانادا با مهاجرت 


جمعیت کانادا در حال حاضر حدود 38میلیون نفر می باشد. در پنج سال گذشته جمعیت کانادا حدود 1.8 میلیون نفر به علت مهاجرت مهاجران افزایش پیدا کرد. براساس اطلاعات آماری در سال 2021، بیشترین رشد جمعیت کانادا در پنج سال گذشته به علت مهاجرت به کانادا بوده است. 
براساس اطلاعات آماری، جمعیت کشور کانادا دو برابر بیشتر از کشورهایG7 شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا رشد داشته است. با وجود شیوع کرونا در سال 2020، رشد جمعیتی کانادا بسیار سریع بوده که هنوز از انتظارات کمتر است، علت اصلی کاهش رشد جمعیت در کانادا محدودیت های مرزی با شیوع کرونا بود. 
جمعیت ایرانیان مقیم کانادا حدود 400هزار نفر است.  مهاجرت باعث رشد جمعیت کانادا شده. حدود چهار پنجم از این جمعیت 1.8 میلیون نفری که به جمعیت اضافه شده است از ساکنان موقت یا از مهاجرانی بودند که وضعیت اقامتی موقت داشتند. بقیه رشد جمعیت به علت افزایش طبیعی جمعیت در کانادا بود. بهترین شهر کانادا برای ایرانیان شامل: مونترال، تورنتو، ونکوور، کلگری می باشد.

رشد جمعیت در داخل کانادا

مهاجرت باعث افزایش جمعیت در استان های کانادا شده است. 
جمعیت Maritimes  برای اولین بار از سال 1940 از Prairies  هم بیشتر شد.
Maritimes شامل سه کشور شرقی کانادا بنام: نیوبرانزویک، نوااسکوشیا، پرنس ادوارد می باشد. 
Prairies شامل بخشهایی از استانهای مرکزی کانادا بنام: آلبرتا، ساسکاچوان، منیتوبا می باشد.

جمعیت یوکان از سال 2016 تا سال 2021 با سرعت زیادی رشد کرد، جزیره پرنس ادوارد و بریتیش کلمبیا بیشترین افزایش جمعیتی را به علت مهاجرت داشتند. نیوفاندلند ولابرادور کاهش جمعیت را داشت. 
جمعیت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی رشد داشت چون مهاجران بیشتر در شهرها هستند. در سال 2021 بیشتر از 6.6 میلیون کانادایی در مناطق روستایی زندگی می کردند که نسبت به پنج سال قبل 0.4 درصد رشد داشت. جمعیت در مناطق شهری حدود 6.3 درصد رشد داشت. 
41 شهر کانادا در سال 2021 بیشتر از 100.000 نفر جمعیت داشتند که نسبت به 35 شهر در سال 2016 افزایش پیدا کرد این شهرها شامل Fredericton, New Brunswick; Drummondville, Quebec; Red Deer, Alberta; Kamloops, B.C.; Chilliwack, B.C.; and Nanaimo, B.C هستند. 
شهرهایی مثل  Squamish, B.C.; Canmore, Alberta; as well as Wasaga Beach and Collingwood in Ontario,  بیشترین افزایش جمعیت در کانادا را دارند. 

رشد جمعیت کانادا با مهاجرت

مهاجرت از دهه 1990 تا به حال در کانادا باعث رشد جمعیت شده است. مثل کشورهای G7 نرخ باروری کانادا برای رشد جمعیت کافی نیست. 
تعداد افرادی که به کانادا مهاجرت کرده اند بیشتر از افرادی است که کانادا را ترک کرده اند. مهاجرت کم و نرخ باروری پایین نشان دهنده این است که رشد جمعیت کانادا به علت مهاجرت بوده است. اهداف مهاجرتی کانادا از سال 2015 بسیار افزایش پیدا کرده است. 
اطلاعات سرشماری در مورد مهاجرت، محل تولد و شهروندی در ماه اکتبر امسال منتشر می شود. 

canada_ganji_instagram
سوال خود را از وکیل کانادا اینجا مطرح کنید:
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
Haniye1401/02/15
,Hello
I just want to know what factors should I have to be qualified for the express enter
,Regards
Haniye
،سلام
من می خواهم بدانم چه فاکتورهایی باید داشته باشم تا واجد شرایط اکسپرس اینتری باشم
،با احترام
هانیه
 • گنجی
 • 1401/02/31
آیلتس 6 به بالا+سابقه کار +مدرک تحصیلی
این موارد شما را وارد استخر مجازی می کند برای قبولی باید در فدرال 450امتیاز و در استانی ها 380امتیاز به بالا کسب کنید
https://itunes.apple.com/ca/app/ganji/id1392634336?mt=8
در این اپلیکیشن محاسبه کنید
رضا س.1401/02/15
اگر برای نیروی متخصص اقدام کنیم مسیر اکسپرس اینتری فدرال خوب است یا مسیر اکسپرس استانی کانادا؟
سن 30 ارشد مواد ایلتس 6.5
 • گنجی
 • 1401/02/28
اکسپرس اینتری استانی کانادا شانس بالاتری دارد
مخصوصا در انتاریو، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و کبک.
امیر1400/11/27
ممنون از پاسخ شما،
منظورم تعداد سهمیه برنامه استارت آپ بود. آیا برای ۳ سال آینده اعلام شده؟
 • گنجی
 • 1400/12/04
بله بزودی در تلگرام مطلب کاملی در این مورد قرار خواهیم داد.
امیر1400/11/27
با سلام،
ظرفیت برنامه استارت آپ چگونه خواهد بود؟
 • گنجی
 • 1400/12/03
خوب است، اما امکان قبولی بستگی به طرح دارد. رشته های مهندسی و پزشکی در اولویت خواهند بود. البته در بخش مهندسی زیر رشته ها مهم هستند.
خبرهای مرتبط
مهمترین های کانادا
پربازدیدترینها

آرشیو اخبار کانادا

نظرسنجی مهاجرت کانادا

زمان بررسی کدام برنامه مهاجرتی سریعتر است؟

 • برنامه های مهاجرتی کانادا
 • ویزای طلایی و اقامت پرتغال
 • شهروندی و پاسپورت دومینیکا
 • برنامه اقامت دائم آمریکا
شرکت کنندگان : تن