کاهش امتیاز قبولی برنامه مهاجرتی ساسکاچوان

بازدیدکنندگان : 1955 نفر 1400/03/30
کاهش امتیاز قبولی برنامه مهاجرتی ساسکاچوان
صدور 269 دعوتنامه برای برنامه مشاغل مورد تقاضای ساسکاچوان

مهاجرانی که 65 امتیاز داشتند از طریق برنامه مشاغل مورد تقاضا دعوتنامه دریافت کردند.

ساسکاچوان 269 مهاجر را دعوت کرد تا در تاریخ 25 می برابر 4/3/1400 از طریق برنامه مهاجرت استانی برای اقامت دائم اقدام کنند.
این دعوتنامه ها به مهاجرانی که واجد شرایط برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان به خصوص از گروه نیروی کار ماهر بین المللی باشند، داده می شود. در این دوره از قرعه کشی ساسکاچوان مهاجران برنامه مشاغل مورد تقاضا را دعوت کرد.
برنامه مشاغل مورد تقاضا برای نیروی کار ماهری است که در یکی از مشاغل مورد تقاضای ساسکاچوان تجربه کاری دارند. این گروه از نیروی کار ماهر بین المللی نیازی نیست پیشنهاد کاری داشته باشند. همه مشاغل مورد تقاضا که براساس برنامه اکسپرس اینتری ساسکاچوان و برنامه مشاغل مورد تقاضا تعیین شده اند، مهارت سطح A یا B یا مهارت نوع O براساس طبقه بندی مشاغل ملی کانادا کد ناک را دارند.

امتیاز قبولی ساسکاچوان چند است؟


مهاجران برای دعوت شدن باید پروفایل امتیازی آنها حداقل 65 امتیاز داشته باشد. این امتیاز پنج امتیاز از قرعه کشی قبلی کمتر است. مهاجران به ارزیابی اعتبار نامه تحصیلات خارجی خود در یکی از 36 شغل تعیین شده که در وبسایت دولت ذکر شده است، نیاز دارند.
ارزیابی اعتبار تحصیلی سندی است که برابر بودن مدرک خارجی، دیپلم، گواهینامه یا سایر مدارک تحصیلی را با مدرک کانادایی آن تایید می کند. این ارزیابی نشان می دهد که آیا مدارک تحصیلی مهاجر براساس استانداردهای کانادا و مناسب برنامه های مهاجرتی است یا نه. در صورت تایید این ارزیابی، مهاجر می تواند اطلاعات خود را در پروفایل اکسپرس اینتری خود ثبت کند.
این استان برای مدیریت مهاجران دو گروه اکسپرس اینتری و مشاغل مورد تقاضا از سیستم پروفایل امتیازی استفاده می کند.
پروفایل امتیازی یک مرحله قبل از اقدام به مهاجرت است و مهاجران با پر کردن فرم در واقع علاقه خود به مهاجرت به استان را نشان می دهند.

زیر مجموعه برنامه مشاغل مورد تقاضا

زیر مجموعه برنامه مشاغل مورد تقاضا یک برنامه مهاجرت استانی پایه است، یعنی مهاجرانی که پروفایل اکسپرس اینتری ندارند هم می توانند از طریق این برنامه اقدام کنند.
این زیر مجموعه برای نیروی کار بسیار ماهر و با تجربه در یک شغل مورد تقاضا در ساسکاچوان است، که هنوز پیشنهاد کاری در این استان را ندارند. 
برای اقدام به مهاجرت از طریق این زیر مجموعه مهاجران باید پروفایل امتیازی خود را در سیستم آنلاین مهاجرتی استان ساسکاچوان ثبت کنند.
ساسکاچوان از طریق سیستم پروفایل امتیازی می تواند مهاجرانی که توانایی بالقوه برای رشد و  پیشرفت استان را دارند، را انتخاب کند. مهاجران براساس تجربه کاری، تحصیلات، تسلط به زبان، سن، ارتباط با استان و توانایی برای زندگی در ساساکاچوان ارزیابی می شوند.
ساسکاچوان براساس شبکه ارزیابی امتیازات بین المللی نیروی کار ماهر از 100 به مهاجران امتیاز می دهد. مهاجرانی که بالاترین امتیاز را دارند دعوتنامه مهاجرت استانی برای اقامت دائم را دریافت می کنند.

اگر از روش فدرال واجد شرایط نمی باشید، برنامه های استانی کانادا برای شما مفید خواهد بود


زیر مجموعه برنامه اکسپرس اینتری

زیر مجموعه برنامه اکسپرس اینتری یک برنامه مهاجرت استانی پیشرفته است، یعنی با سیستم اکسپرس اینتری فدرال هماهنگ و مرتبط است.
اکسپرس اینتری سه برنامه اصلی مهاجرت اقتصادی کانادا را مدیریت می کند: برنامه نیروی کار ماهر فدرال، برنامه نیروی متخصص فنی فدرال و کلاس تجربه کار کانادایی. 
مهاجرانی که پروفایل اکسپرس اینتری را دارند باید پروفایل امتیازی برای استان ساسکاچوان را ایجاد کرده تا بتوانند دعوتنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان را دریافت کنند.
به مهاجران اکسپرس اینتری که دعوتنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان را دریافت می کنند، 600 امتیاز اضافی براساس سیستم جامع امتیاز بندی داده می شود، این امتیاز اضافی تضمینی برای دریافت دعوتنامه قبولی برای اقامت دائم کانادا است.

صدور 259 دعوتنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان 


از مهاجران برنامه اکسپرس اینتری و مشاغل مورد تقاضا دعوت شد، تا از طریق برنامه مهاجرت استانی  ساسکاچوان اقدام کنند.
ساسکاچوان یکی از شهرهایی است که رشد بالایی در زمینه اقتصادی و جمعیتی دارد. ساسکاچوان یکی از استانهای چمنزار در غرب کانادا است. اقتصاد این شهر براساس کشاورزی، جنگلداری و ماهی گیری است. این شهر دو شهر بزرگ ساسکاتوان و ورجینا را دارد و همچنین بیابانهای بزرگ و بکری در این منطقه واقع شده اند.
ساسکاچوان 259 مهاجر را دعوت کرد، تا در تاریخ 6 می 2021 از طریق برنامه مهاجرت استانی برای اقامت دائم اقدام کنند. 
این دعوتنامه ها برای مهاجرانی که واجد شرایط برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان و به خصوص از گروه نیروی کار ماهر بین المللی باشند، صادر می شود. 133 مهاجر از طریق برنامه اکسپرس اینتری و 123 مهاجر از طریق برنامه مشاغل مورد تقاضا واجد شرایط هستند.
در دو قرعه کشی جدید دعوتنامه کمتری نسبت به قرعه کشی قبلی از طریق سیستم پروفایل امتیازی نیروی کار ماهر ساسکاچوان صادر شد. استان ساسکاچوان از سیستم پروفایل امتیازی برای مدیریت مهاجران برنامه اکسپرس اینتری و مشاغل مورد تقاضا استفاده می کند.

امتیاز قبولی ساسکاچوان دو دور قبل چند بوده است؟


مهاجران دعوت شده برای دعوت شدن باید پروفایل امتیازی آنها حداقل 70 باشد. مهاجران برای ارزیابی تحصیلات خارجی خود در یکی از 63 شغل مورد تقاضا که در وبسایت دولت ذکر شده است، به معادلسازی مدرک تحصیلی خود نیاز دارند.
ارزیابی اعتبار تحصیلی سندی است که معادل بودن مدرک خارجی، مدرک دیپلم، گواهینامه را با معادل کانادایی آن تایید می کند. این ارزیابی نشان می دهد که آیا مدرک تحصیلی افراد معادل استانداردهای کانادا است. اگر مدرک تحصیلی خارجی مهاجر برابر با معادل کانادایی آن بود، مهاجر می تواند پروفایل خود را در سیستم اکسپرس اینتری وارد کند.

برنامه مشاغل مورد تقاضای ساسکاچوان

این زیر مجموعه یک برنامه مهاجرت استانی پایه است، یعنی مهاجرانی که پروفایل اکسپرس اینتری را ندارند می توانند از طریق این برنامه اقدام کنند.
این برنامه برای نیروی کار بسیار ماهر و با تجربه در مشاغل مورد تقاضا در ساسکاچوان است، که هنوز پیشنهاد کاری در این استان را ندارند. 
برای اقدام به مهاجرت از طریق این برنامه مهاجران بایدپروفایل امتیازی خود را در سیستم مهاجرتی آنلاین ساسکاچوان ایجاد کنند.
ساسکاچوان از طریق سیستم پروفایل امتیازی می تواند مهاجرانی که برای رشد و پیشرفت استان مناسب هستند را انتخاب کند. مهاجران براساس تجربه کاری، تحصیلات، تسلط به زبان، سن، ارتباط با استان و توانایی زندگی در استان ارزیابی می شوند.
به مهاجران براساس شبکه ارزیابی امتیازات بین المللی نیروی کار ماهر از 100 امتیاز می دهند. سپس برای مهاجرانی که بالاترین امتیاز را دارند، دعوتنامه مهاجرت استانی برای اقامت دائم کانادا صادر می شود.
درباره زیر مجموعه اکسپرس اینتری ساسکاچوان
زیر مجموعه اکسپرس اینتری یک برنامه مهاجرت استانی پیشرفته است، یعنی با سیستم اکسپرس اینتری فدرال در ارتباط است.
اکسپرس اینتری سه برنامه مهاجرتی اصلی کانادا را مدیریت می کند: برنامه نیروی کار ماهر فدرال، نیروی متخصص فنی فدرال و کلاس تجربه کار کانادایی.
مهاجرانی که دارای پروفایل اکسپرس اینتری هستند، باید پروفایل امتیازی را در سیستم مهاجرتی ساسکاچوان ایجاد کرده تا بتوانند دعوتنامه مهاجرت استانی را دریافت کنند.
به مهاجران اکسپرس اینتری که دعوتنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان را دریافت می کنند، 600 امتیاز اضافی براساس سیستم جامع امتیاز بندی داده می شود، که این امتیاز اضافی تضمینی برای دریافت دعوتنامه قبولی در قرعه کشی بعدی اکسپرس اینتری است.

telegram_Canada_Ganji
دیدگاه کاربران
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
خبرهای مرتبط
مهمترین های کانادا
پربازدیدترینها

آرشیو اخبار کانادا

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام مورد برای دریافت ویزای تحصیلی مهمتر است؟

  • آیلتس آکادمیک 6-معدل 17-وقفه تحصیلی کم-پذیرش ازدانشگاه
  • دولینگو-وقفه تحصیلی با سابقه کار-تمکن مالی 10هزاردلار
  • تافل-ویزای ریجکتی قبلی-مقاله معتبر-ریکامندیشن-پذیرش کالج
  • ویزای مولتی-داشتن پرونده مهاجرتی-همراهی خانواده-پذیرش مشروط
شرکت کنندگان : تن

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا