فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

رای دادگاه عالی کبک در مورد پرونده نیروی متخصص کبک

بازگشت
بازدیدکنندگان : 6006 نفر 1398/05/01 19:51
رای دادگاه عالی کبک در مورد پرونده نیروی متخصص کبک
رای دادگاه عالی کبک در مورد پرونده نیروی متخصص کبک
بعد از مدت ها دادگاه عالی کبک رای به بازگشت هزینه بررسی پرونده های نیروی متخصص کبک که ما بین 1 آگوست 2013 و 8 مارچ 2017 برای برنامه اسکیل ورکر کبک اقدام کرده و پرونده آنان به دلیل تغییر در سیستم امتیازبندی برگشت خورده بود، داد.
در مورد این خبر( رای دادگاه نیروی متخصص کبک مابین 2013-2017) قبلا در وب سایت مان اطلاع رسانی کرده بودیم.
- چه کسانی واجد شرایط این تغییرات اند:
هر یک از متقاضیان برنامه نیروی متخصص کبک که در یکی از دسته بندی های زیر باشد واجد شرایط گرفتن خسارت خواهد بود:
گروه 1: افرادی که پرونده خود را بین 1 فوریه 2012 و 31 مه 2013 ثبت کرده اند؛ و پرونده آنها حاوی فرم مهاجرتی  A-1520-AA یا A-1520-AF بوده است و کسانیکه درخواست آنها در پی تغییراتی که در برنامه در تاریخ 1 آگوست 2013 اتفاق افتاد رد شد.
گروه 2: افرادی که درخواست آنها قبل از 1 فوریه 2012 یا بین 1 ژوئن 2013 و 7 ژوئیه 2013 به ثبت رسیده بوده است و کسانیکه درخواست آنها در پی تغییراتی که در برنامه در تاریخ 1 آگوست 2013 اتفاق افتاد رد شد.
گروه 3: افرادی که تقاضای آنها بین 8 ژوئیه 2013 و 8 مارس 2017 به ثبت رسیده بوده است و و کسانیکه درخواست آنها در پی تغییراتی که در برنامه در تاریخ 8 مارچ 2017 اتفاق افتاد رد شد.
- شرایط پرداخت
گروه 1: 50 درصد از هزینه های پرداخت شده به آنها باز خواهد گشت
گروه 2: 25 درصد از هزینه های پرداخت شده به آنها باز خواهد گشت
گروه 3: 25 درصد از هزینه های پرداخت شده به آنها باز خواهد گشت
افراد واجد شرایط تا تاریخ 17 اوکتبر 2019 برای تکمیل فرم درخواست خسارت زمان خواهند داشت. از طریق لینک زیر به فرم دسترسی خواهید داشت.
https://arrima.immigration-quebec.gouv.qc.ca/action-collective

telegram_Canada_Ganji
دیدگاههای کاربران
دیدگاه شما ثبت شد و بزودی در صورت نیاز پاسخ داده خواهد شد
سرمایه گذاری کبککارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما