فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

قانون جدید دولت کبک در مورد استخدام کارگران

بازگشت
بازدیدکنندگان : 3865 نفر 1398/09/20 15:58
قانون جدید دولت کبک در مورد استخدام کارگران
قانون جدید دولت کبک در مورد استخدام کارگران
دولت کبک قوانین جدیدی را در مورد استخدام کارگران و کاریابی کارمندان توسط آژانس های کاریابی و کارفرمایان کانادایی تعیین نمود.
طبق این قوانین کلیه موسسات باید مجوز داشته و مجوز خود را از سازمان CNESST از تاریخ 1 ژانویه الی 14 فوریه 2020 دریافت نمایند تا بتوانند نسبت به کاریابی یا استخدام در کبک کانادا اقدام نمایند.
سازمان CNESST کلیه مجوز ها را صادر و بر عملکرد افراد استخدام کننده و کارفرمایان نظارت می کند تا اطمینان یابد که کلیه کاریابی ها از این آیین نامه پیروی کنند.

وزیر کار و اشتغال کبک در یک کنفرانس مطبوعاتی این خبر را اعلام کرد، آقای ژان بولت گفت: این قوانین کاریابی، برخورداری همه کارگران را از شرایط کار عادلانه تضمین می نماید و به آنها نوید داشتن یک تجربه کاری مثبت را می دهد.
در صورت عدم برقراری قوانین جدید(طبق لیست زیر)، مجوز کاریابی معلق یا لغو خواهد شد.
  • ارائه مدارک کامل در مورد شرایط کار در شرکت یا محل کارفرمابه کارگر
  • اطمینان از اینکه مشاور کاریابی یا کارفرما که در پرونده مهاجرتی نقش دارند صلاحیت لازم را داشته باشند.
  • همچنین کارفرماها و آژانس های کاریابی هر دو در قبال کارگران متعهد خواهند بود.
آژانس های کاریابی موظفند مبلغ 15 هزار دلار سپرده حسن انجام کار نزد دولت قرار دهند که در صورت عدم پرداخت حقوق طبق قوانین کار کبک برای جبران خسارت پرداخت شود.
از ابتدای ژانویه تمام آژانس های کاریابی نباید حقوق کمتری نسبت به آن مبلغی که در شرکت کارفرما برای سمت مشخص پرداخت میشود به کارگر تازه استخدام شده پرداخت کنند. کارفرما باید تجربه و مهارت کارگر را برای تعیین دستمزد در نظر بگیرد اما نابرابری صرفا براساس وضعیت اشتغال پذیرفته نخواهد شد.

علاوه بر تعیین تعهدات صدور مجوز برای کاریابی ها، موارد جدید رفتار کارفرمایان را نیز تنظیم می کند.
کلیه کارفرمایانی که در استان کبک کانادا درخواست کار ارائه می نمایند، مجاز نیستند بجز هزینه مصوب مواردی مانند اموال شخصی یا مدارک متعلق به کارگران خارجی را مانند گذرنامه را نگهداری کنند.
همچنین کلیه کارفرمایان موظفند که اطلاعات مربوط به تاریخ ورود و خروج کارگران موقت خارجی را به اداره CNESST گزارش دهند.
 
 
telegram_Canada_Ganji
دیدگاههای کاربران
دیدگاه شما ثبت شد و بزودی در صورت نیاز پاسخ داده خواهد شد
سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما