فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

مهاجرت کبک

بازگشت

Mon_Projet_Quebec_ganji_skilled_worker_2016

برنامه جدید مهاجرت کبکMon projet  چیست؟

به اطلاع می رسانیم که خوشبختانه از دفتر مونترئال پروفایل تمامی موکلین ما در سیستم کبک ایجاد و فعالسازی شده است و از این بابت تا این مرحله اطمینان لازم رو به موکلینمون می دهیم.

مرحله بعدی و در واقع اصلی ترین بخش کاراز تاریخ 18 ژانویه آغز خواهد شد و امیدواریم سیستم آنلاین کبک که تا اینجا هم با مشکلات بسیار زیادی روبرو بوده اجازه ثبت پرونده افراد را بدهد.

ظرفیت پذیرش نیروی متخصص و کارآفرینی کبک تکمیل شد!

1  2  3     >      >>
سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما