تعداد نوزادانی که به دنیا می آیند جایگزینی برای جمعیت فعلی کانادا نیستند

بازدیدکنندگان : 1434 نفر 1399/08/12
تعداد نوزادانی که به دنیا می آیند جایگزینی برای جمعیت فعلی کانادا نیستند

تعداد نوزادانی که به دنیا می آیند جایگزینی برای جمعیت فعلی کانادا نیستند!

مهاجرت به کانادا باعث رشد بالای جمعیت در سال 2019 شده بود. براساس اطلاعات آماری سال 2020 کانادا کمترین میزان باروری را داشته است. کانادا به علت نرخ باروری پایین برنامه مهاجرت 2021 -2023 جدید خود را اعلام کرد که طی آن 400000 مهاجر جدید را می پذیرد. نرخ باروری درسال 2019 ،1.47درصد به ازای هرزن در سن باروری بوده است. کانادا به نرخ تولد 2.1به ازای هر زن برای افزایش جمعیت نیاز دارد که از سال 1971 این میزان افزایش جمعیت اتفاق نیفتاده است. در حقیقت تعداد نوزادانی که به دنیا می آیند جایگزینی برای جمعیت فعلی کانادا نیستند!

به جز شهر یوکان، حدود 372.038 تولد زنده در کانادا ثبت شده که نسبت نوزادان پسر کمی بیشتر و برابر 51 درصد بوده که همانند سال گذشته ثابت بوده است.
پاندمی کرونا باعث کاهش نرخ باروری شده که در تابستان 2021 ، این موضوع بیشتر مشهود می شود ،معمولا در ماههای جولای و آگوست نرخ باروری به بالاترین حد خود می رسد.
با شروع پاندمی کرونا نرخ زاد و ولد تغییر کرده که اگر مهاجرت هم کاهش یابد برنامه جدید اعلام شده برای افزایش رشد جمعیت کانادا از اهمیت بالایی برخوردار می شود.
فرم ارزیابی مهاجرت کانادا گنجی

مهاجرت باعث رشد 78تا 79 درصد جمعیت در سال 2019 شده بود.

در طی دوره زمانی 1 جولای 2018 تا 30جون 2019 برابر 10/4/97 تا 9/4/98 جمعیت حدود 85.246 نفر افزایش یافته است.
مهاجرت باعث افزایش حدود 301.220جمعیت شده که با افزودن مهاجران جدید و بازگشت مهاجران قبلی و کم کردن آنها حدود 387.220 نفر به جمعیت اضافه شده است.
در طی دوره زمانی 1جولای 2019 تا 30 جون 2020برابر (9/4/98 تا 10/4/99)مهاجرت باعث رشد  79 درصدی جمعیت کانادا شده است. بدون مهاجرت جمعیت کانادا افزایش نمی یابد و نیروی کار روز به روز ضعیف تر می شود.حدود 9 میلیون نفر در طی ده سال آینده به سن بازنشستگی می رسند.
در خبر جدید برنامه مهاجرت دولت فدرال 2021-2023 این موضوع ذکر شده که، براساس برآورد ،مهاجران تا سال 2034 ، 100 درصد رشد جمعیت را فراهم می آورند. در ابتدای سال 2020 مهاجرت باعث رشد 82 درصد جمعیت کانادا شده است.  
 

افزایش سن مادرانی که اولین بار بچه دار می شوند

سال 2019 میانگین سنی مادرانی که برای اولین بار بچه دار شدند، 29 سال بود که این میانگین در سال 1959 حدود 23 سال بود . این روند در ایالت متحده هم وجود دارد که افزایش تعداد زنان تحصیل کرده و شاغل در رده های سنی بین 25 تا 54 این موضوع را تایید می کند.
بر اساس تحقیقات، درصد زنان شاغل در سال 1950 برابر 22 درصد و در سال2019 برابر 84درصد بوده است .
درصد زنان تحصیلکرده در سال 1990 برابر 14درصد و در سال 2019 برابر 40درصد می باشد.نرخ تولد در طی 60 سال گذشته بر اساس سن مادر تغییر کرده به طوری که میزان باروری در زنان زیر 25 سال کاهش یافته است.

در سال 1959 زنان بین سن 20 تا 24 بچه دار می شدند (233تولد از هر 1000زن ) که در سال 2019 نرخ تولد 31.8 درصد به ازای هر زن بوده است. در سال 1959 ،45 درصد زنان در گروه سنی ذکر شده برای اولین بار زایمان کرده اند که این میزان در سال 2019 ،14 درصد بوده است. در سال 2019 زنان 30 تا 34 ساله برای اولین بار بچه دار شده اند.

احتمال داشتن فرزندان چند قلو برای مادران مسن تر بیشتر از مادران جوان است . در سال 2019 ، 4.3 درصد از مادران 40 ساله  چندین بار صاحب فرزند شدند که تنها 1.6 درصد مادران زیر 40 سال صاحب فرزند شدند. که دلیل این امر به خاطر داشتن سطح بالاتر هورنهای تحریک کننده تخمک گذاری در زنان مسن تر است.

 telegram_Canada_Ganji
سوال خود را از وکیل کانادا اینجا مطرح کنید:
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
تعداد پرسش ها: 0