گواهینامه رانندگی در استان منیتوبا

انواع گواهینامه رانندگی در استان منیتوبا   Manitoba Driver's license


انواع کلاس های گواهینامه در منیتوبا شامل موارد زیر است.
 Class 6 ،Motorcycle License یا گواهینامه موتورسیکلت:

این مجوز دارنده را مجاز به راندن موتورسیکلت می نماید. حداقل سن: 16 سال.

Class 5L ،Learner’s Vehicle License یا گواهینامه رانندگی وسیله نقلیه مبتدی:
می بایست دارای راننده ناظر در صندلی جلو با گواهینامه کامل به مدت حداقل 3 سال، دارای BAC<.05 و می تواند دارای هر تعداد مسافر با توجه به وجود کمربند صندلی در پشت باشد. برای دادن امتحان جاده Class 5I پس از حداقل 9 ماه واجدشرایط می باشد. حداقل سن: 16 سال.

Class 5I ،Intermediate Vehicle License یا گواهینامه وسیله نقلیه میانه:
به محض تکمیل موفقیت آمیز امتحان جاده کسب می شود. می بایست دارای BAC 0 باشد. تنها محدودیت های مسافربری از نیمه شب تا 5 صبح با 1 مسافر در صندلی جلو یا یک راننده ناظر بعلاوه وجود هر تعداد کمربند صندلی در پشت می باشد.

Class 5F ،Full Vehicle License یا گواهینامه وسیله نقلیه کامل:
این گواهینامه مجوز وسیله نقلیه مسافری کامل می باشد. دارای هیچ گونه محدودیت های اضافی نمی باشد. پس از حداقل 15 ماه با مجوز Class 5I کسب می شود. دارنده گواهینامه در حال حاضر جهت ارتقاء به گواهینامه Class 1-4 در صورت دارابودن 18 سال یا بیشتر حائظ شرایط می باشد.

Class 4

دارنده را مجاز به راندن تاکسی، آمبولانس، سایر وسایل نقلیه اضطراری، اتوبوس های با ظرفیت مسافربری 10 تا 24 نفر، اتوبوس های مدرسه با ظرفیت مسافربری 10 تا 36 نفر و وسایل نقلیه در Class 5 می نماید. حداقل سن: 18 سال.

Class 3

دارنده را مجاز به راندن کامیون های بیش از 2 محور شامل کامیون های زباله، کامیون های یدک کش بزرگ و راندن وسایل نقلیه در Class 4 و Class 5 می نماید. حداقل سن: 18 سال.

Class 2

دارنده را مجاز به راندن اتوبوس با ظرفیت سرنشین بالای 24 نفر، اتوبوس های مدرسه با ظرفیت سرنشین بالای 36 نفر و راندن وسایل نقلیه در Class 3، Class 4 و Class 5 می نماید. حداقل سن: 18 سال.

Class 1

دارنده را مجاز به راندن کامیون های نیمه تریلر و کلیه وسایل نقلیه موتوری یا ترکیب وسایل نقلیه به استثنای موتورسیکلت می نماید. حداقل سن: 18 سال.

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن