ویزای کار ICT

ویزای کار کانادا

برنامه ویزای کار انتقال درون شرکتی ICT

برنامه ICT یکی از انواع ویزای کار کانادا می باشد. که به شرکت های بین المللی اجازه می دهد تا کارمندان واجد شرایط خود را به منظور بهبود اثربخشی مدیریت شرکتها، گسترش صادرات کانادا و افزایش رقابت در بازارهای خارجی به طور موقت به کانادا با ویزای کار کانادا منتقل کنند. برای این کار ما ویزای کار IMP نیز داریم که نکات ان را مطالعه فرمایید. در حالت کلی برنامه ICT یا Intra-company transferees زیر مجموعه برنامه IMP است.
این برنامه طبق قوانین مهاجرتی کانادا است و با مفاد مندرج در قرارداد تجارت بین المللی برای شهروندان کشورهای امضا کننده منطبق است.
•    متقاضیان این برنامه اگر نشان دهند که تجربه کاری و دانش شان برای اقتصاد کانادا سود بسیار زیادی دارد، ویزای کار دریافت می کنند و از دریافت مدرک ارزیابی تاثیر بازار کار LMIA معاف هستند. این برنامه برای تمام ملیت ها و همچنین کشورهای عضو پیمان GATS قابل انجام است.

شرایط عمومی برنامه ICT کانادا

متقاضیان دارای شرایط زیر ممکن است واجد شرایط این برنامه باشند:
•    متقاضیانی که در حال حاضر در یک شرکت چند ملیتی مشغول به کار هستند و می خواهد در شعبه اصلی، شرکت تابعه ، یک شعبه یا یک شرکت وابسته به آن شرکت کار کنند.
•    متقاضیانی که درخواست انتقال به شرکتی دارند که ارتباط قابل قبولی با محل کار فعلی خود دارد و در مدارک قانونی و مستمر آن شرکت مشغول به کار خواهند شد. (جایی که 18 تا 24 ماه بتوانند در آن با ورک پرمیت مشغول به کار باشند)
•    متقاضیباید درخواست برای شغلی در مقام اجرایی، مدیریت ارشد یا با دانش تخصصی باشد، مشاغل عمومی مورد قبول نیست.
•    متقاضیانی که به طور مداوم در شرکتی که قصد انتقال آن ها به خارج از کانادا در همان سمت کاریشان حداقل یکسال بعد از انتقال را داشته باشد، مشغول به کار هستند.
نکته) اگر متقاضی سابقه کار تمام وقت در شرکت خارجی نداشته باشد، افسر اداره مهاجرت می بایست قبل از رد کردن درخواست ایشان فقط به این دلیل عوامل دیگری را به شرح زیر مورد توجه قرار دهد:
-    تعداد سال های سابقه کاری متقاضی در شرکت خارجی
-    تشابه سمت کاری که متقاضی برای کار در آن منتقل می شود با سمت کار کنونی متقاضی
-    ارتقای سمت کاری نیمه وقت به تمام وقت
-    نشانه های مبنی بر سو استفاده از این برنامه

•    متقاضیان فقط برای مدتی موقت به کانادا بیایند.
•    متقاضی تمام شرایط مهاجرت را برای اقامت موقت داشته باشد

راهنمای بررسی شرکت های استارت آپی در برنامه ICT کانادا

شرایط شرکت های استارت آپی
•    به طور کلی، شرکت باید محل کسب و کار در کانادا داشته باشد، به ویژه در مورد شرکت های دانش بنیان و تخصصی. با این حال، در موارد خاص مربوط به مدیران ارشد یا مدیران اجرایی ، می توان پذیرفت که آدرس شرکت استارت آپی جدید هنوز مشخص نشده باشد. به عنوان مثال ، شرکت ممکن است از آدرس وکیل خود استفاده کند تا اینکه مدیر اجرایی بتواند یک ملک را خریداری یا اجاره کند.
•    این شرکت باید برنامه های واقع بینانه ای برای عملکرد جدید خود ارائه دهد.
•    این شرکت باید توانایی مالی لازم برای شروع کار در کانادا و پرداخت هزینه های کارکنان را داشته باشد.
•    این شرکت می بایست نشان دهد که برای انتقال مدیران ارشد یا مدیران اجرایی به اندازه کافی بزرگ است، یعنی دارای ترازنامه مالی قوی با تاییده حسابدار خبره است.
•    این شرکت در زمان انتقال کارگران کارآزموده خود می بایست نشان دهد که:
-    در حال انجام کار و فعالیت است
-    شغل مورد نظر از دفتر کانادا به صورت مستقیم مدیریت می شود

مدت ویزای کار در برنامه ICT کانادا

•    ویزای کاری اولیه یک سال خواهد بود
•    برای تمدید ویزا می بایست شرایط زیر را داشته باشد:
-    شرکت های کانادایی و خارجی هنوز با هم در ارتباط باشند
-    متقاضی در طول مدت این یک سال مشغول به کار و فعالیت بوده باشد.
-    محل کار جدید پرسنل کافی داشته باشد.

معیارهای واجد شرایط بودن مدیران ارشد و کارگران کارآزموده در برنامه ICT کانادا

در زمینه تملک یا ادغام شرکت های جدید، الزامی نیست که متقاضی به مدت یک سال در شرکت ارسال کننده درخواست کار کرده باشد مشروط بر اینکه متقاضی حداقل یک سال در یکی از شرکتهای وابسته در سه سال گذشته کار کرده باشد. به عنوان مثال شرکت کامپیوتری امریکایی گوگل می خواهد یکی از کارمندان خود را به یکی از شرکتهای وابسته خود در کانادا بفرستد. متقاضی بیش از 10 سال است که به طور مداوم با این شرکت در موقعیت شغلی بسیار تخصصی مشابه شغلی که در کانادا بر عهده دارد، مشغول به کار است. متقاضیان برنامه ICT کانادا حتما نباید به کانادا منتقل بشوند بلکه می توانند شغلی در شعبه کانادایی این کسب و کار اتخاذ کنند. باید رابطه کارمند و کارفرما به وضوح مشخص باشد و شرکت کانادایی فعالیت های روز به روز کارمند خارجی را مدیریت کند. به جای صدور چندین ویزای کوتاه مدت برای هر پروژه، ویزای کاری حداکثر یکسال برای تعداد مشخصی پروژه صادر می شود. این موضوع در زمانی است که پروژه ها در دفتر کانادای شرکت انجام می شود.

شرایط ویزای کار کانادا
مدارک مورد نیاز برنامه ویزای کار انتقال درون شرکتی ICT

•    مدارک نشان دهنده اینکه متقاضی در حال حاضر در شرکت چند ملیتی مشغول به کار است و به دنبال کار در شعبه آن در کانادا است.
•    مدارک نشان دهنده اینکه متقاضی در شرکت مورد نظر خارج از کانادا به طور پیوسته و تمام وقت حداقل یک سال از سه سال گذشته مشغول به کار بوده است.
•    حکم کارگزینی کلی شامل سمت شغلی متقاضی در مقام اجرایی یا مدیریتی یا نیروی کارآزموده متخصص (مانند سمت شغلی ، عنوان ، محل در سازمان ، شرح شغل) ؛
•    در مورد نیروی کارآزموده متخصص مدارک نشان دهنده تخصص متقاضی و اینکه سمت مورد نیاز نیازمند چنین تخصصی است.
•    طرح کلی موقعیت شغلی در کانادا (مانند عنوان، سمت، موقعیت در سازمان و وظایف شغلی)
•    مدت زمان مورد نظر اقامت متقاضی در کانادا
•    جزئیات ارتباط بین شرکت خارجی و شرکت کانادایی

مدت زمان مجاز اجازه کار در برنامه ویزای کار انتقال درون شرکتی ICT

اکثر متقاضیان خارجی که در کانادا تحت گروه انتقال گیرندگان درون شرکتی ICT کار کرده اند ، اگر حداقل به مدت 12 ماه در شعبه ای از همان شرکت در خارج از کانادامشغول به کار شوند، مجدداً می توانند تحت این دسته قرار می گیرند. به عنوان مثال متقاضی ای که به عنوان نیروی متخصص برای یک شرکت کانادایی به مدت دو سال کار کرده است و سپس به شعبه این شرکت در استرالیا به مدت دو سال منتقل می شود، می تواند واجد شرایط برنامه ICT برای مدت 5 سال دیگر بشود.

مدت زمان برنامه ویزای کار انتقال درون شرکتی ICT

 ویزای کار کانادا چند ساله است

معمولا مدت مجوز ویزای کار به صورت محدود 5 سال برای کارگران کارآزموده یا 7 سال برای مدیران ارشد است. مدت زمانی که متقاضی درون یا خارج کانادا مشغول به کار نباشد، دوباره برای ایشان به عنوان 5 تا 7 سال حضور فیزیکیشان در کانادا مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. این مدت زمان افزایش نمیتواند بیش از 2 سال باشد.
به عنوان مثال ، اگر یک مدیر ارشد متقاضی برنامه ICT دارای ویزای کار به مدت 1 سال باشد و مدت 2 ماه از 12 ماه مجوز کار خود را در ایالات متحده سپری کند، تنها 8 ماه از 7 سال مدت اجازه کار ایشان محسوب می شود.
بعد از اینکه مدت زمان حضور فیزیکی متقاضیان برنامه ICT در کانادا (5 سال برای کارگران کارآزموده یا 7 سال برای مدیران ارشد) به ماکزیمم حد خود رسید، متقاضی می بایست به مدت یک سال در شعبه آن شرکت خارج از کانادا به کار خود ادامه دهد تا مجددا واجد شرایط برنامه ICT بشود.
 

نظرسنجی مهاجرت کانادا

با ورک پرمیت ناشی از توریستی ایرانیان کدام روش برای کسب اقامت دائم pr بهتر است؟

  • اکسپرس اینتری
  • استارتاپ ویزا کانادا
  • جاب آفر
  • برنامه استانهای کم جمعیت
شرکت کنندگان : تن