استان منیتوبا کانادا مهاجر جدید پذیرفت

بازدیدکنندگان : 1385 نفر 1399/11/23
استان منیتوبا کانادا مهاجر جدید پذیرفت
استان منیتوبا کانادا مهاجر جدید پذیرفت

منیتوبا تا به حال در این ماه 490 دعوتنامه مهاجرت استانی را صادر کرد. 

منیتوبا 218 مهاجر را دعوت کرد، تا در تاریخ 28 ژانویه 2021 برابر 9/11/99 برای برنامه مهاجرت استانی اقدام کنند.
این دومین قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی منیتوبا است، که نیروی کار ماهر و فارغ التحصیلان بین المللی از طریق سه برنامه مهاجرتی زیر دعوت شدند:
_نیروی کار ماهر منیتوبا؛
_ برنامه آموزش بین المللی؛
_ نیروی کار ماهر در خارج از کشور؛
فرم ارزیابی مهاجرت کانادا گنجی

دعوتنامه ها به عنوان دعوتنامه قبولی بوده، که با توجه به امتیاز پروفایل EOI به شرح زیر امتیاز دریافت نمودند:
_ نیروی کار ماهر منیتوبا 178 دعوتنامه قبولی با حداقل 518 امتیاز؛
_ نیروی کار ماهر در خارج از کشور با 17 دعوتنامه قبولی و حداقل 681 امتیاز؛
_ برنامه آموزش بین المللی با 23 دعوتنامه قبولی بدون امتیاز از پروفایل؛ 

از 218 دعوتنامه قبولی صادر شده، 13 مورد به مهاجران اکسپرس اینتری داده شده است. برنامه مهاجرت استانی منیتوبا مهاجرانی که پروفایل معتبر در سیستم اکسپرس اینتری، کد اعتبار سنجی کاریابی و تجربه قابل تایید در مشاغل تعیین شده را ندارند، نمی پذیرد.
برنامه مهاجرت استانی منیتوبا نیروی کار ماهری که از طریق برنامه استخدام استراتژیک دعوت شده باشند، را می پذیرد.

چرا بعضی متقاضیان دعوتنامه قبولی را دریافت نمی کنند؟


مهاجرانی که امتیاز بالاتر از حداقل تعیین شده را دارند، اما دعوتنامه قبولی را ندارند به این دلایل است:
_ مدرک زبان آیلتس متقاضی ایراد داشته مثلا دارای شماره و تاریخ مشخص نبوده است.
_ مدرک زبان آیلتس آنها دیگر اعتبار ندارد.
_ داوطلب براساس برنامه استخدام دعوت شده، اما شماره دعوتنامه معتبر را ارسال نکرده است.

اداره مهاجرت استان منیتوبا ی کانادا اعلام کرد، مهاجرانی که شرایط بالا را دارند مشخصات پروفایل خود را با اطلاعات صحیح به روز کرده تا بتوانند در قرعه کشی بعدی شرکت کنند.
در این قرعه کشی مهاجرانی که در مشاغل قانونی کار می کنند، دعوت می شوند. برنامه مهاجرت استانی منیتوبا مهاجرانی که در مشاغل قانونی کار نمی کنند، یا مدارکی که نشان دهنده اتمام مراحل صدور مجوز برای استخدام در منیتوبا باشد، را ارائه نمی دهند، نمی پذیرد.ذ

اکسپرس اینتری منیتوبا کانادا


مهاجرانی که واجد شرایط برنامه اکسپرس اینتری منیتوبا هستند، براساس عواملی مثل سن، تجربه کار، تحصیلات و توانایی زبان طبق سیستم امتیاز بندی امتیاز می گیرند.
مهاجران با بالاترین امتیاز دعوت می شوند، تا از طریق قرعه کشی منظم اکسپرس اینتری برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند.
افرادی که دعوتنامه مهاجرت استانی را دریافت می کنند، 600 امتیاز اضافی دریافت کرده که تضمینی برای دریافت دعوتنامه قبولی از اداره مهاجرت کانادا می باشد.
داوطلبان اکسپرس اینتری که در قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی از منیتوبا دعوتنامه دریافت کردند، شناسه معتبر اکسپرس اینتری را اعلام کرده و کد اعتبار سنجی کاریابی را ارائه می دهند.
اولین قدم برای دریافت دعوتنامه مهاجرت استانی از طریق سیستم پیشرفته مهاجرت استانی منیتوبا ارائه پروفایل مشخصات به سیستم اکسپرس اینتری دولت فدرال کانادا است. داوطلبانی که واجد شرایط اکسپرس اینتری هستند طبق سیستم جامع امتیاز بندیCRS  براساس سن، تجربه کار، تحصیلات و توانایی زبان رتبه بندی می شوند. 
داوطلبان با بالاترین امتیاز می توانند از طریق قرعه کشی منظم اکسپرس اینتری برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند. به کسانی که دعوتنامه مهاجرت استانی را دریافت می کنند 600 امتیاز اضافی داده می شود، که دعوتنامه درخواست مهاجرت آنها در سازمان مهاجرت کاناداIRCC  تضمین و تایید می شود. داوطلبان اکسپرس اینتری که در این قرعه کشی از منیتوبا دعوتنامه مهاجرت استانی دریافت می کنند شناسه معتبر اکسپرس اینتری را علام کرده و کد اعتبار سنجی کاربری را ارائه می دهند.

سیستم پذیرش منیتوبا کانادا


افرادی که می خواهند از طریق برنامه مهاجرت استانی منیتوبا برای مهاجرت کانادا اقدام کنند، برای دریافت دعوتنامه قبولی از طریق برنامه های نیروی کار ماهر منیتوبا و نیروی کار ماهر در خارج از کشور باید پروفایل امتیازبندی خود را در سیستم مهاجرت منیتوبا ثبت کنند.
سیستم مهاجرتی منیتوبا براساس عواملی مثل مهارت های زبان انگلیسی یا فرانسوی، تحصیلات، تجربه کاری، فامیل یا سابقه کار در منیتوبا از 1000 به مهاجران امتیاز می دهد.

برنامه های مهاجرتی منیتوبا

استان منیتوبا از طریق گروههای نیروی کار ماهر در منیتوبا و نیروی کار ماهر در خارج از کشور می تواند نیروی کار ماهر مناسب بازار کار منیتوبا را انتخاب کند.
مهاجرانی که از خارج کشور درخواست می دهند، باید ارتباط مستقیمی با منیتوبا داشته باشند. آنها این ارتباط را باید از طریق رابطه نزدیک با دوستان، تجربه قبلی در منیتوبا، یا دعوت از طریق برنامه استخدام استراتژیک باید نشان دهند.

برای واجد شرایط بودن مهاجران نیازی به حضور فیزیکی در منیتوبا ندارند.
مهاجران موفق در گروه نیروی کار ماهر در منیتوبا باید معیارهای خاصی مثل پیشنهاد شغل دائمی تمام وقت از یک کارفرما در منیتوبا را داشته باشند. 
دانشجویان بین المللی که از یک موسسه آموزشی تعیین شده در منیتوبا فارغ التحصیل شده اند، در صورت داشتن مهارت در شغل های تعیین شده، از طریق برنامه آموزشی بین المللی دعوتنامه قبولی دریافت می کنند.
منیتوبا در قرعه کشی جدید برنامه مهاجرت استانی  188 دعوتنامه صادر کرد
منیتوبا دعوتنامه هایی را برای فارغ التحصیلان بین المللی و نیروی کار ماهر در استان و خارج از کشور صادر کرد. منیتوبا برای 118 مهاجر دعوتنامه صادر کرد تا در تاریخ 30 دسامبر برای مهاجرت استانی منیتوبا اقدام کنند. برنامه مهاجرت استانی منیتوبا MPNP از گروههای نیروی کار ماهر و فارغ التحصیلان بین المللی دعوت کرد تا از طریق یکی از سه برنامه مهاجرتی اقدام کنند:
_ نیروی کار ماهر در منیتوبا،
_ برنامه آموزش بین المللی،
_ نیروی کار ماهر در خارج از کشور،
منیتوبا دعوتنامه هایی برای اقدام به مهاجرت که LAAs  نامیده می شوند را صادر نمود، حداقل امتیاز مورد نیاز سیستم ابراز علاقه EOI به شرح زیر است:
_ نیروی کار ماهر در منیتوبا 157 LAA  با حداقل امتیاز 461؛
_ نیروی کار ماهر در خارج از کشور 13 LAA با حداقل امتیاز 718 ؛
_ برنامه آموزش بین الملل 18 LAA بدون نیاز به نمره EOI ؛
فرم ارزیابی مهاجرت کانادا موسسه گنجی

از 118 نامه پیشنهادی LAA  برای اقدام به مهاجرت ، 13 مورد به مهاجران اکسپرس اینتری اختصاص داده شده، سیستم مهاجرت استانی منیتوبا اعلام کرد، مهاجرانی که پروفایلی در سیستم اکسپرس اینتری نداشته، کد اعتبار سنجی کاربری و تجربه قابل تایید در مشاغل تعیین شده در لیست مشاغل منیتوبا ندارند، در قرعه کشی در نظر گرفته نمی شوند. 
براساس سیستم مهاجرت استانی منیتوبا درصورتی که نیروی کار ماهر خارجی براساس برنامه استخدامی استراتژیک دعوت شوند، می توانند در قرعه کشی شرکت کنند. 
سیستم مهاجرت استانی منیتوبا اعلام کرد، داوطلبانی که این شرایط را دارند پروفایل EOI خود را براساس اطلاعات دقیق به روز کرده تا در قرعه کشی بعدی در نظر گرفته شوند. در این قرعه کشی داوطلبانی که در مشاغل قانونی کار می کنند دعوت می شوند.

سیستمEOI  منیتوبا


افرادی که از طریق برنامه مهاجرت استانی منیتوبا برای مهاجرت اقدام می کنند باید از طریق برنامه های نیروی کار ماهر در داخل منیتوبا و خارج از کشور، پروفایل ابراز علاقه  EOIرا درسیستم مهاجرت استانی منیتوبا ایجاد کنند. طبق سیستم مهاجرتی منیتوبا داوطلبان براساس مهارت های زبان انگلیسی یا فرانسوی، تحصیلات، تجربه کاری، ارتباطات با منیتوبا از 1000 امتیاز بندی می شوند.
درباره برنامه های مهاجرتی منیتوبا
گروههای نیروی کار در خارج از کشور و داخل منیتوبا امکان انتخاب کارگران ماهر براساس نیاز بازار کار را به منیتوبا می دهد. افرادی که از خارج از کشور درخواست می دهند باید از طریق روابطی که با دوستان یا خانواده، تجربه قبلی در منیتوبا یا دعوت براساس طرح های جذب استراتژیک استان منیتوبا دارند برای مهاجرت به این استان اقدام کنند. 
برای واجد شرایط بودن داوطلبان نیازی به حضور فیزیکی در منیتوبا ندارند. داوطلبان موفق در گروه نیروی کار ماهر منیتوبا باید معیارهای خاصی مثل پیشنهاد شغل دائمی تمام وقت از یک کارفرما در منیتوبا را داشته باشند. دانشجویان بین المللی که از موسسه آموزشی در منیتوبا فارغ التحصیل شده در صورت داشتن مهارت در شغلهای مورد تقاضا، براساس برنامه آموزشی بین المللی دعوتنامه LAA دریافت می کنند.telegram_Canada_Ganji
سوال خود را از وکیل کانادا اینجا مطرح کنید:
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
تعداد پرسش ها: 0

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن