چگونه ویزای خود را از داخل کانادا تمدید کنیم

بازدیدکنندگان : 659 نفر 1400/12/24
چگونه ویزای خود را از داخل کانادا تمدید کنیم
چگونه ویزای خود را از داخل کانادا تمدید کنیم

در اینجا چندین راه را برای تمدید ویزای دانشجویی کانادا، ویزای توریستی کانادا و ویزای کار کانادا را بیان می کنیم.

خوشبختانه طبق قانون کانادا که در دوران کرونا مصوب شد، اداره مهاجرت کانادا به افرادی که ویزای اقامت موقت دارند و داخل کانادا هستند و منتظر نتیجه پرونده مهاجرتی خود هستند امکان تمدید ویزای موقت کانادا را می دهدو افرادی که ویزای اقامت موقت دارند و برای تمدید وضعیت اقامتی خود اقدام می کنند اگر قبل از اینکه اداره مهاجرت کانادا در مورد وضعیت اقامتی آنها تصمیمی را بگیرد اقامت موقت آنها منقضی شود با همین وضعیت می توانند در کانادا بمانند. دانشجویان بین المللی، توریست ها و نیروی کار موقت خارجی می توانند تا زمان تصمیم گیری و تایید اداره مهاجرت کانادا با همان وضعیت اقامت موقت خود در کانادا بمانند. 
افرادی که ویزای اقامت موقت دارند و برای اقامت دائم کانادا اقدام کرده اند اگر وضعیت اقامتی آنها معتبر نباشد با استفاده از ویزای کاری باز می توانند در کانادا بمانند. 

بعضی از مجوزهای اقامت موقت کانادا قابل تمدید هستند، اما برنامه های مجوز کار بعد از فارغ التحصیلی قابل تمدید نیستند و افراد دارای ویزا موقت می توانند از طریق برنامه های مجوز کاری دیگر اقدام کنند. 
نیروی کاری و دانشجویان نباید برای ویزای اقامت موقت اقدام کنند چون این ویزا به آنها اجازه کار یا تحصیل نمی دهد. افرادی که ویزای اقامت موقت کانادا را دارند شاید واجد شرایط ویزای توریستی باشند که با این ویزا می توانند بیشتر از شش ماه در کانادا بمانند اما این ویزا هم به آنها اجازه کار یا تحصیل را نمی دهد. راههایی برای اقامت افرادی که معاف از دریافت مجوز کاری هستند وجود دارد. در اینجا مجوزهایی که افراد به وسیله آنها می توانند در کانادا بمانند را ذکر می کنیم: 
 • ورک پرمیت کانادا
 • ویزای تحصیلی کانادا
 • برنامه ویزای کار پس از تحصیل در کانادا
 • ویزای کاری آزاد
 • ویزای کاری آزاد همسر

ورک پرمیت کانادا

ورک پرمیت در کانادا به دو دسته تقسیم می شود، ورک پرمیت هایی که به ارزیابی تاثیر بازار کار نیاز دارند و ورک پرمیت هایی که از ارزیابی تاثیر بازار کار معاف هستند.
LMIA : ارزیابی تاثیر بازار کار
ارزیابی تاثیر بازار کار به دولت کانادا نشان می دهد که هیچ نیروی کار کانادایی برای انجام این شغل وجود ندارد و باید از نیروی کار خارجی استفاده کرد. کارفرما باید ارزیابی تاثیر بازار کار را انجام دهد. زمانی که سارمان استخدام و توسعه کانادا یک ارزیابی تاثیر بازار کار مثبت یا خنثی را صادر می کند، کارفرما باید یک کپی از این نامه تایید شده را به کارگر بدهد. بعد از آن کارگر برای دریافت ورک پرمیت درخواست خود را به اداره مهاجرت کانادا می دهد. 
بعصی از برنامه های مجوز کاری، مراحل ارزیابی تاثیر بازار کار را آسان می کنند تا مشکل کمبود نیروی کاری کانادا برطرف شود. مثلا از طریق برنامه استعدادهای جهانی، کارفرمایانی که مشاغل فنی دارند می توانند مراحل تبلیغات را برای ارزیابی تاثیر بازار کار انجام ندهند و این زمان بررسی درخواست را سریع تر می کند. ورک پرمیت برای برنامه استعدادهای جهانی کانادا در مدت دو هفته بررسی می شود.

 استان کبک برای مشاغل تعیین شده خود مراحل ارزیابی تاثیر بازار کار آسان را دارد و طی آن لیست مشاغل کبک 2022 بدون نیاز به LMIA منتشر کرد. 

بیشتر کارگران خارجی موقت  کانادا که ورک پرمیت دارند از انجام ارزیابی تاثیر بازار کار معاف هستند. در سال 2021 بیشتر از 315.000 ورک پرمیت که از ارزیابی تاثیر بازار کار معاف بودند صادر شد که سه برابر ورک پرمیت هایی که نیاز به ارزیابی تاثیر بازار کار داشتند، بود. کارفرمایان کانادایی که آگهی شغلی آنها براساس کد معافیت از ارزیابی تاثیر بازار کار است باید هزینه این مرحله را بپردازند و پیشنهاد استخدام را از طریق پورتال اداره مهاجرت کانادا ارائه دهند تا نیروی کاری از طریق برنامه ورک پرمیت معاف از ارزیابی تاثیر بازار کار استخدام شوند. 

هدف ورک پرمیت های معاف از ارزیابی تاثیر بازار کار حمایت از منافع کانادا است. معروف ترین ورک پرمیت های معاف از ارزیابی تاثیر بازار کار در گروه قراردادهای استخدامی متقابل و منافع قابل توجه برای کانادا قرار می گیرند. از نظر کانادا منافع قابل توجه یعنی کار نیروی کار خارجی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی برای کانادا مزایای زیادی دارد. استخدام متقابل یعنی زمانی که کانادا با کشورهای دیگر توافق نامه ای دارد که امکان استخدام کارگران را از کشورهای دیگر در کانادا و استخدام کارگران کانادایی در کشورهای دیگر را فراهم می کند. در اینجا ارزیابی تاثیر بازار کار خنثی است چون کارگران خارجی فرصت های شغلی مشابه کشور خود را در کانادا دارند و کارگران کانادایی هم این فرصت ها را در خارج از کانادا دارند. 

ورک پرمیت هایی که از ارزیابی تاثیر بازار کار معاف هستند یعنی کارگران می توانند در هر جایی از کانادا و برای هر کارفرمایی کار کنند. توافق نامه آمریکا، کانادا و مکزیک و توافق نامه جامع اقتصادی و تجاری و دیگر قراردادهای تجارت آزاد با کانادا هم براساس ورک پرمیت های معاف از ارزیابی تاثیر بازار کار هستند. برنامه تجربه بین المللی کانادا هم ورک پرمیت معاف از ارزیابی تاثیر بازار کار را دارد. برنامه تجربه بین المللی برای جوانانی است که می خواهند تجربه کار کانادایی را بدست آورند. 

فرم ارزیابی مهاجرت کانادا موسسه گنجی

ویزای دانشجویی کانادا

اگر وضعیت شغلی و مالی خوبی در کانادا دارید با استفاده از ویزای تحصیلی کانادا می توانید در کانادا بمانید. در زمان تحصیل می توانید به صورت پاره وقت یا تمام وقت یعنی 20 ساعت در هفته کار کنید.
برای دریافت مجور تحصیلی در کانادا باید در یک دانشگاه تایید شده پذیرفته شوید. بعد از آن می توانید با استفاده از نامه پذیرش از موسسه آموزشی برای مجوز تحصیلی اقدام کنید. 
زمانی که دوره تحصیلی خود را تمام کردید می توانید با استفاده از ورک پرمیت بعد از فارغ التحصیلی در کانادا بمانید البته اگر قبلا این ورک پرمیت را نداشته اید. شما همچنین واجد شرایط برنامه اقامت دائم برای فارغ التحصیلان بین المللی هستید.

برنامه ویزای کار پس از تحصیل در کانادا PGWP 

مجوز کاری بعد از فارغ التحصیلی کانادا راهی برای اقامت فارغ التحصیلان بین المللی در کانادا است که این دانشجویان یک دوره تحصیلی بعد از دوره متوسطه را گذرانده اند. این نوع ورک پرمیت یک ویزای کاری آزاد است یعنی با آن می توانید برای هر کارفرمایی در هر جای کانادا کار کنید. 

دوره های تحصیلی که برای مدت بیشتر از هشت ماه و کمتر از دو سال هستند واجد شرایط مجوز کاری بعد از فارغ التحصیلی براساس مدت تحصیل خود هستند. دانشجویان بین المللی که برنامه های دو ساله یا بیشتر را تکمیل کرده اند واجد شرایط مجوز کار بعد از فارغ التحصیلی سه ساله هستند. 

ویزای کار آزاد

از طریق این ویزا افرادی که برای اقامت دائم کانادا اقدام کرده اند می توانند بعد از انقضای ویزای اقامت موقت خود در کانادا بمانند. 
برنامه های مهاجرتی که واجد شرایط ویزای کاری آزاد هستند: 
 • برنامه نیروی کار ماهر فدرال
 • کلاس تجربه کار کانادایی
 • برنامه نیروی متخصص فنی فدرال
 • برنامه مهاجرت استانی
 • برنامه نیروی کار ماهر کبک
 • برنامه آزمایشی کشاورزی-غذایی
از سپتامبر 2021، نیروی کار خارجی که واجد شرایط کلاس تجربه کار کانادایی هستند اما تا به حال  برای اقامت دائم اقدام نکرده اند. آنها بدون دریافت فایل نامبر از اداره مهاجرت کانادا، نمی توانند ویزای کاری آزاد را دریافت کنند. آنها با توجه به شرایط خود می توانند برای ورک پرمیت های دیگر اقدام کنند. برای دریافت جزئیات برنامه های بالادر ایسنتاگرام دایرکت ارسال کنید. اسم برنامه را نیز درج کنید.

ویزای کاری آزاد همسر

اگر همسر شما شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد واجد شرایط برنامه اسپانسرشیب همسر هستید. اگر از داخل کانادا برای برنامه اسپانسرشیب اقدام می کنید، به عنوان یک متقاضی داخل کانادا هستید و می توانید از ویزای کاری آزاد همسر استفاده کنید که این نوع ویزا برای همسران و شریک زندگی که منتظر نتیجه پرونده مهاجرتی خود هستند، می باشد. 
همسران افرادی که ویزای اقامت موقت دارند می توانند ویزای کاری آزاد را بگیرند و نیروی کاری خارجی موقت باید معیارهای خاصی را داشته باشند مثل ورک پرمیتی که شش ماه بعد از دریافت ویزای کاری آزاد همسر هم معتبر باشد. نیروی کار خارجی باید یکی از چهار شرط زیر را داشته باشند:
 • کار کردن بر اساس طبقه بندی ملی مشاغل کد ناک A، B یا 0 
 • کار کردن در شغل در زمان پذیرش در برنامه آتلانتیک کانادا
 • کارکردن در هر شغلی با داشتن دعوتنامه مهاجرت از هر استان یا منطقه ای
 • کار کردن در هر شغلی و داشتن گواهینامه انتخاب در کبک
معیارهایی برای هر برنامه مهاجرتی وجود دارد که با توجه به وضعیت نیروی کار خارجی باید رعایت شود. 
همسران دانشجویان بین المللی اگر به دولت کانادا ثابت کنند که ازدواج واقعی دارند و اینکه همسرشان یک دانشجوی بین المللی است که در یک دوره تحصیلی واجد شرایط ثبت نام کرده است می توانند ویزای کاری آزاد کانادا را دریافت کنند. 

canada_ganji_instagram
سوال خود را از وکیل کانادا اینجا مطرح کنید:
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
حسین1401/02/31
سلام، من با ویزای توریستی در کانادا هستم و یکبار درخواست تمدید کردم الان ویزام داره تموم میشه آیا می تونم از همینجا ویزای توریستی درخواست بدم؟
 • گنجی
 • 1401/03/02
چون مدت زمان ویزای شما به پایان رسیده و دیگر اعتبار ندارد باید مجدد از خارج خاک درخواست دهید مگر اینکه الان استادی پرمیت یا ورک پرمیت بگیرید
ارمین1401/02/15
سلام خوبید میخواستم بدونم ایا راهى هست که ویزاى توریستى کانادا رو تو خاک کانادا تمدید کرد ٥ ساله ؟
 • گنجی
 • 1401/02/31
اگر شش ماه حضورتان تمام شده باشد پرونده با بررسی دلیل موجه قابل ارسال است
اگر خود ویزا مثلا به دلیل پایان اعتبار پاسپورت تمام شده باشد باید خارج از کانادا اقدام گردد.
امیر1401/01/07
سلام، وقت بخیر
من برای دیدن پسرم با ویزای توریستی در کانادا هستم ، ایا امکانش هست که بیشتر از شش ماه بمانم ؟؟
در ضمن من شنیدم میشه به یک مرز زمینی کانادا مراجعه کرد و بعد از پنج دقیقه خارج شدن دوباره برگشت و شش ماه اینجا موند ایا این موضوع درسته ؟؟
بسیار ممنونم از شما که پاسخ من را میدهید 🙏🌺🙏
 • گنجی
 • 1401/01/15
باید درخواست تمدید ویزای خود را از داخل کانادا بصورت آنلاین ارسال نمایید. تا زمانیکه جواب ویزای شما ارسال شود بصورت قانونی در کانادا خواهید بود. مرز زمینی را فراموش کنید!
خبرهای مرتبط
مهمترین های کانادا
پربازدیدترینها

آرشیو اخبار کانادا

نظرسنجی مهاجرت کانادا

زمان بررسی کدام برنامه مهاجرتی سریعتر است؟

 • برنامه های مهاجرتی کانادا
 • ویزای طلایی و اقامت پرتغال
 • شهروندی و پاسپورت دومینیکا
 • برنامه اقامت دائم آمریکا
شرکت کنندگان : تن