نیروی متخصص استان منیتوبا Manitoba PNP

cad

برنامه مهاجرت نیروی متخصص استان منیتوبا  Manitoba PNP

برنامه استان منیتوبا یا به اختصار اِم پی اِن پی MPNP برای اعطاء اقامت کانادا به افراد متخصص و سومند و خانواده های آنان طراحی شده است، این افراد می بایست قصد و تصمیم قوی خود برای مهاجرت به این استان  را به دولت استانی نشان دهند و همچنین ثابت کنند که قدرت تمکن مالی مناسب جهت شروع اقامت خود در این استان را دارا می باشند.

تمرکز اصلی برنامه مهاجرت منیتوبا  بر 2 گروه از متقاضیان است

یک - افرادی که هم اکنون در این استان با ویزای کاری شاغل هستند و دانشجویانی که دارای اجازه کار هستند.
دو  - افرادی که در خارج از این استان به سر می برند و به انواع مختلف با این استان مرتبط هستند.
 
در مورد یک، این افراد در هر هنگامی از سال با داشتن پیشنهاد شغلی بلندمدت از شرکتهای فعال در این استان می توانند برای گرفتن اقامت دائم اقدام کنند.
در مورد دوم، افرادی که به روش های مختلف با این استان مرتبط هستند (مانند داشتن سابقه تحصیل در این استان، داشتن فامیل در این استان و یا داشتن پیشنهاد شغلی در این استان) می توانند در مدت زمان باز بودن برنامه اقدام به فرستادن پرونده نمایند.
 
هر دو گروه افراد بالا، باید برنامه آتی زندگی خود در این استان و اهداف خود از تقاضای اقامت در این استان را در اختیار دولت استانی قرار دهند.  مراحل کار به شرح زیر خواهد بود:
به دست آوردن اقامت استان منیتوبا شامل 2 مرحله است،
در گام اول شما با توجه به ارتباطتان با استان منیتوبا پرونده خود را ارسال می کنید.
در گام بعدی شما از طرف استان منیتوبا برای گرفتن اقامت دائم کانادا نامزد می شوید و باید پرونده جداگانه ای را به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنید تا هر چه سریعتر اقامت دایم کانادا برای خود و خانواده تان به دست آورید.
باید دقت داشته باشید که اداره مهاجرت کانادا تنها مرجع قادر به اعطای ویزا است.
باید دقت داشته باشید، دولت استان منیتوبا تنها نهاد قادر به نامزد کردن شما برای ورود به این استان است.
باید دقت داشته باشید که به دست آوردن اقامت این استان به معنای یافتن شغلی مورد نظرتان نخواهد بود.
 

متقاضیان برنامه نیروی متخصص منیتوبا در سال 2015 باید 60 امتیاز از 100 را کسب کنند

​دانش زبان برنامه نیروی متخصص منیتوبا

 
مدرک زبان 1 (انگلیسی یا فرانسه) امتیاز
CLB 8  یا بیشتر 20
CLB 7 18
CLB 6 16
CLB 5 14
CLB 4 12
CLB 3   یا کمتر 0
مدرک زبان 2 (انگلیسی یا فرانسه) امتیاز
CLB 5  یا بیشتر 5
 
 

سن برنامه نیروی متخصص منیتوبا

 
سن امتیاز
18 4
19 6
20 8
21 الی 45 10
46 8
47 6
48 4
49 2
50  یا بیشتر 0

 

سابقه کار برنامه نیروی متخصص منیتوبا (در پنج سال گذشته)

 
سال امتیاز
کمتر از یک سال 0
یک سال 8
دو سال 10
سه سال 12
چهار سال و بیشتر 15
 
 

تحصیلات برنامه نیروی متخصص منیتوبا

 
مدرک تحصیلی امتیاز
فوق لیسانس یا دکتری 25
دو مدرک فوق دیپلم یا لیسانس 23
فوق دیپلم یا لیسانس 20
مدرک یکساله 14
مدرک فنی 14
بدون مدرک 0
 
 

فاکتورهای انطباق پذیری برنامه نیروی متخصص منیتوبا

 
فاکتورهای انطباق پذیری امتیاز
فامیل نزدیک در منیتوبا 20
دریافت دعوتنامه بابت پیشنهاد شغلی یا بازدید از استان 20
سابقه کار قبلی در منیتوبا (حداقل 6 ماه) 12
تحصیلات در منیتوبا (حداقل 2 سال) 12
تحصیلات در منیتوبا (حداقل 1 سال) 10
دوست یا فامیل دور در منیتوبا 10
 
 

محل اسکان در منیتوبا

 
محل زندگی امتیاز
تمایل به زندگی در خارج از وینیپگ 5
 
 
 بعد از ایجاد پروفایل براساس اطلاعات بالا، متقاضیان امتیازی را دریافت می نمایند و سیستم افراد دارای بیشترین امتیاز را انتخاب و برای آنها دعوتنامه ارسال می کند.
سپس براساس موارد زیر از 1000 امتیاز می گیرند:

دانش زبان در برنامه مهاجرت منیتوبا

 
مدرک زبان 1 (انگلیسی یا فرانسه) امتیاز
CLB 8  یا بیشتر 25 برای هر اسکیل
CLB 7 22 برای هر اسکیل
CLB 6 20 برای هر اسکیل
CLB 5 17 برای هر اسکیل
CLB 4 12 برای هر اسکیل
CLB 3   یا کمتر 0
مدرک زبان 2 (انگلیسی یا فرانسه) امتیاز
CLB 5  یا بیشتر 25 برای میانگین اسکیل
 
 

سن در برنامه مهاجرت منیتوبا

 
سن امتیاز
18 20
19 30
20 40
21 الی 45 75
46 40
47 30
48 20
49 10
50  یا بیشتر 0
 

 سابقه کار در برنامه مهاجرت منیتوبا (در پنج سال گذشته)

 
سال امتیاز
کمتر از یک سال 0
یک سال 40
دو سال 50
سه سال 60
چهار سال و بیشتر 75
تاییدیه کار یا مدرک توسط سازمان های استانی 100
 
 

تحصیلات در برنامه مهاجرت منیتوبا

 
مدرک تحصیلی امتیاز
فوق لیسانس یا دکتری 125
دو مدرک فوق دیپلم یا لیسانس 115
لیسانس 110
فوق دیپلم 100
مدرک یکساله 70
مدرک فنی 70
بدون مدرک 0
 
 

فاکتورهای انطباق پذیری در برنامه مهاجرت منیتوبا

 
فاکتورهای انطباق پذیری امتیاز
فامیل نزدیک در منیتوبا 200
سابقه کار قبلی در منیتوبا (حداقل 6 ماه) 100
تحصیلات در منیتوبا (حداقل 2 سال) 100
تحصیلات در منیتوبا (حداقل 1 سال) 50
دوست یا فامیل دور در منیتوبا 50
پیشنهاد شغلی 500
زندگی در خارج از وینیپگ 50
 

 فاکتورهای ریسک پذیردر برنامه مهاجرت منیتوبا

 
عنوان امتیاز منفی
فامیل در استانهای دیگر و نداشتن فامیل در منیتوبا 100
سابقه کار در استانهای دیگر کانادا 100
سابقه تحصیل در استانهای دیگر کانادا 100
سابقه پرونده قبلی در استانهای دیگر کانادا 100
 
 
ساختار اصلی این برنامه براساس کسب امتیاز از سن، مدرک زبان، سابقه کار، تحصیلات، انطباق پذیری با استان منیتوبا است. شما برای این موارد حداقل باید 60 امتیاز را کسب کنید(برخلاف برنامه FSW نیروی متخصص فدرال که باید 67 امتیاز کسب می شد.)
یکی از نکات برنامه منیتوبا داشتن ارتباط قوی در این استان است. این ارتباط می تواند یکی از اعضا فامیل یا دوست یا سابقه تحصیل در منیتوبا یا پیشنهاد شغلی باشد.
برای اقدام از این برنامه برخلاف اکسپرس اینتری حداکثر امتیاز از 1000 می باشد. همچنین اگر شما در این استان ارتباط قوی مانند موارد بالا داشته باشید 100 امتیاز کسب می کنید و اگر فامیل در استان دیگر داشته باشید 100 امتیاز منفی خواهید داشت.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط زندگی و کار و تحصیل در استان منیتوبا (وینیپگ)کلیک کنید و اگر می خواهید شرایط خود را برای زندگی در این استان بسنجید روی فرم ارزیابی رایگان کانادا کلیک کنید.
همچنین این استان برنامه های کارآفرینی برای تجار و بازرگانان که دارای دارایی 350هزار دلار کانادا و آیلتس 4.5 هستند را دارد که اطلاعات در بخش مهاجرت کارآفرینی منیتوبا می بینید.

نظرسنجی مهاجرت کانادا

آیا ورک پرمیت کانادا با ویزای توریستی ایرانیان بعد از 28فوریه 2024 تمدید می شود؟

  • تمدید نمی شود.
  • تمدید می گردد.
  • من روشهای بهتر را اقدام می کنم.
شرکت کنندگان : تن