ویزای کار کانادا

/directory/ganjicocom/editor/imp-International-Mobilit.jpg

برنامه ویزای کار کانادا IMP

در برنامه ویزای کار کانادا IMP کارفرمایان می توانند بدون نیاز به درخواست مدرک ارزیابی تأثیر بازار کار LMIA از وزارت کار کانادا اقدام به استخدام کارگران موقت خارجی بکنند. 
کارفرما برای استخدام کارگران موقت خارجی می بایست مراحل زیر را بگذراند:
•    پرداخت هزینه انطباق کارفرما 
•    ساخت و ثبت فرم پیشنهاد استخدام از طریق پرتال کافرمایان. پیشنهاد استخدام می بایست شامل اطلاعات زیر باشد:
-    اطلاعات شغلی کارفرما
-    اطلاعات کارگر خارجی مد نظر
-    جزئیات شغل مد نظر
-    دستمزد و مزایای شغل مد نظر
 

در کانادا چند نوع ورک پرمیت وجود دارد؟


ورک پرمیت در کانادا به دو دسته تقسیم می شود:
_ ورک پرمیت هایی که نیازی به ارزیابی تاثیر بازار کار LMIA دارند.
_ ورک پرمیت هایی که نیاز به ارزیابی تاثیر بازار کارLMIA  ندارند.
کارفرمای کانادایی برای استخدام نیروی کار خارجی باید تاییدیه دولت را قبل از استخدام دریافت کند. ارزیابی تاثیر بازار کار سندی است که نشان می دهد نیروی کار کانادایی موجود نیست و کارفرما برای استخدام از نیروی کار خارجی استفاده می کند. کارفرما باید با طی کردن مراحل سخت و پرهزینه، ارزیابی تاثیر بازار کار را دریافت کند. در بیشتر موارد شما برای دریافت ورک پرمیت نیاز به ارزیابی تاثیر بازار کار دارید.


برنامه ویزای کار کانادا IMP - International Mobility Program


در شرایط خاصی شما نیاز به دریافت ارزیابی تاثیر بازار کار ندارید. با شرایط زیر می توانید ورک پرمیت را بدون ارزیابی تاثیر بازار کار دریافت کنید که بنام IMP شناخته می شود:
_ شما باید اثبات کنید کار کردن شما در کانادا از نظر فرهنگی یا اجتماعی سود زیادی دارد.
_ شما باید نشان دهید که بخشی از یک قرارداد کاری متقابل هستید مثل توافق نامه کانادا، آمریکا و مکزیک یا برنامه تجربه کاری بین المللی مثل تجربه بین المللی کانادا. برنامه تجربه کاری بین المللی مجوز کار موقت در کانادا را به جوانان می دهد. شهروندان کشورهایی که توافق دوجانبه کاری با کانادا دارند و بین 18 تا 35 سال سن دارند، دارای مجوزهای تجربه کاری بین المللی هستند. مجوزهای کاری صادر شده از این برنامه از ارزیابی اثر بازار کار معاف هستند.
_ شما قصد انجام کارهای خیرخواهانه یا مذهبی را دارید.
_ شما یک کارآفرین یا فرد خوداشتغال هستید که می خواهید مشاغلی را در کانادا ایجاد و مدیریت کنید.
_ شما می خواهید به شرکت خود وارد شوید.
_ شما به یک کارگر خارجی در کانادا وابسته هستید.
_ شما فرانسوی صحبت می کنید و قصد زندگی در خارج از کبک را دارید.
_ شما یک فرد دانشگاهی مثل استاد یا مدرس مهمان هستید.
_ شما از طرف استانی برای کار در کانادا معرفی شده اید.

چگونه برای ورک پرمیت IMP باید درخواست دهیم؟

اگر شما پیشنهاد شغلی دارید و می خواهید ورک پرمیت را دریافت کنید، در اولین مرحله باید کارفرمای شما  ارزیابی اثر بازار کار را از سازمان استخدام و توسعه اجتماعی کانادا دریافت کند که Employment and Social Development Canada -ESDC نام دارد. ارزیابی اثر بازار کار باید واقعی و تایید شده باشد. کارفرما نامه تاییدیه ارزیابی اثر بازار کار را به شما می دهد، چون برای درخواست ورک پرمیت به آن نیاز دارید. در این مرحله اگر ورک پرمیت از ارزیابی اثر بازار کار معاف باشد، شما نیازی به انجام این مرحله ندارید.
اگر شغل شما در کبک است برای دریافت ورک پرمیت باید از وزارت مهاجرت کبک نامهCAQ   را دریافت کنید. 
در مرحله بعدی کارفرما به صورت رسمی پیشنهاد کاری موقت شما را ارائه می دهد.
در این مرحله شما آماده ارسال پرونده خود هستید. اگر کبک نامه تایید ارزیابی اثر بازار کار را بخواهد، نامه پیشنهاد شغلی و CAQ شما هم مورد نیاز است.
در صورت موفقیت ورک پرمیت برای شما صادر می شود.

آیا برای دریافت ورک پرمیت کانادا باید پیشنهاد کاری داشته باشید؟

در بیشتر موارد برای دریافت ورک پرمیت باید پیشنهاد کاری داشته باشید. که این بستگی به باز یا محدود بودن ورک پرمیت شما دارد.
ورک پرمیت محدود، فقط شما را با 1 کارفرمای خاص مرتبط می کند. البته ورک پرمیت کارکنان مراقبت های بهداشتی شما را به یک شغل خاص فقط مرتبط کرده ولی شما می توانید کارفرمای خود را در بخش مرتبط تغییر دهید.
با ورک پرمیت باز یعنی نامحدود، شما می توانید برای هر کارفرمایی در کانادا کار کنید. برای دریافت این نوع ورک پرمیت شما به پیشنهاد کاری نیاز ندارید، به هر حال فقط در موارد خاص می توانید برای این نوع ورک پرمیت اقدام کنید.
دانشجویان بین المللی که از یک موسسه آموزشی تعیین شده فارغ التحصیل شده اند، می توانند واجد شرایط مجوز کار بعد از فارغ التحصیلی باشند. با این ورک پرمیت باز فارغ التحصیلان می توانند در کانادا بمانند و برای هر کارفرمایی کار کنند. این ورک پرمیت تا سه سال اعتبار دارد. که توضیحات ان را در بخش های قبلی سایت گنجی اعلام کردیم.

افرادی که برای اقامت دائم اقدام کرده اند و در کانادا هستند، می توانند به همراه افراد تحت پوشش خود ورک پرمیت باز یا همان ورک پرمیت بدون محدودیت کار برای هر کارفرما، را دریافت کنند.
همسران یا فرزندان نیروی کار موقت خارجی یا دانشجویان بین المللی می توانند با ورک پرمیت باز در کانادا کار کنند.
 

دارندگان ویزای کار آزاد اپن ورک پرمیت کانادا


کارفرمایان برای استخدام کارگران موقت خارجی دارای ویزای کار آزاد نیازی به ارائه پیشنهاد استخدام و پرداخت هزینه انطباق نیستند. دارندگان ویزای کار آزاد کانادا می توانند برای هر کارفرمایی در کانادا کار کنند.
معافیت های انطباق کارفرمایان
بعضی کارفرمایان در مورد استفاده از پرتال کارفرمایان و پرداخت هزینه انطباق معاف هستند. 
بعد از ارائه پیشنهاد استخدام از طریق پرتال کارفرمایان، کارفرما شماره پرونده دریافت می کندکه می بایست این شماره را به کارگر مد نظر خود بدهد. بعد از این کارگر مورد نظر می تواند با این شماره درخواست ویزای خود را تکمیل کند. در مرحله بعد اداره مهاجرت واجد شرایط بودن کارگر را برای کار در کانادا بررسی میکند. کارگر پس از قبولی از افسر اداره مهاجرت اجازه کار دریافت میکند.

شرایطی که کارگر می بایست داشته باشد:
•    می بایست ویزای توریستی کانادا و یا اجازه مسافرت الکترونیکی eTA برای ورود به کانادا داشته باشد. این مدارک به همراه اجازه کار برای کارگر خارجی صادر می شود تا بتواند به کانادا وارد شود.
•    می بایست بر مبنی کار مورد نظر در کانادا و مکان محل زندگی کارگر در سال قبل از درخواست در حین ارسال پرونده آزمایش پزشکی مدیکال انجام دهند.
•    کارگر مورد نظر می بایست ملزومات خروج از کشور خود را انجام دهد. این افراد می بایست قبل از خروج از کشور خود اجازه خروج از مقامات خود دریافت کنند.
•    کارفرمایان می بایست کارگرانی دارای ویزای کار معتبر و منطبق با شرایط مجوز کارشان استخدام کند.

کارفرمایان بعد از اتمام فرآیند استخدام کارگران خارجی موقت و دریافت مجوز کار مسئولیت ها و شرایط خاصی به شرح زیر دارند:
-    می بایست اجازه کار کارگران را قبل از استخدام ببینند و از تاریخ اتمام آن مطلع باشند.
-    شرایط موجود در اجازه کار مانند محل کار و مدت زمان کار را رعایت کنند.
-    جزئیات پیشنهاد استخدام ارائه شده به اداره مهاجرت مانند اشتغال در حرفه مورد نظر و مسئولیتهای کارگر منطبق با طبقه بندی شغلی ملی کانادا NOC را رعایت کند.
-    پرداخت حقوق و شرایط کاری از حد استاندارد کمتر نباشد.
-    بیمه درمانی و مزایای جبران خسارت کارگران را بر طبق استاندارد های استان مورد نظر در کانادا و پیشنهاد استخدام تنظیم کند.
-    کارگران می بایست در کسب و کاری که از طریق آن مجوز کار کانادا را دریافت کرده اند تا پایان اعتبار مجوز کار مشغول به کار باشند.
-    محل کار کارگران می بایست عاری از سو استفاده های جنسی، روحی و مالی باشد.
-    کارفرما و کارگر می بایست برای هرگونه بازرسی احتمالی حضور داشته باشند و به تمامی سوالات بازرسان پاسخ دهند و مدارک درخواستی آن ها را ارائه نمایند.
-    کارفرما می بایست از صحت تمامی اطلاعات ارائه شده در پیشنهاد استخدام و اطلاعات ارائه شده توسط کارگر مورد نظر مطمئن باشد.

مسئولیت های کارفرما در زمان ویروس کووید 19


-    به کارگران اجازه دهند از هر دستوری که تحت قانون قرنطینه و قانون اضطراری انجام شده است پیروی کنند
-    به کارگران اجازه دهند از هر قانون یا دستورالعمل مربوط به COVID-19 پیروی کنند
-    به کارگر خارجی برای هر دوره ای که تحت قانون قرنطینه در هنگام ورود به کانادا در قرنطینه هستند ، پول پرداخت کنند، حتی اگر کارگر قادر به انجام وظایف کاری نباشد.
کارفرما می بایست تمامی مدارک استخدام کارگران موقت خارجی خود را برای مدت 6 سال بعد از دریافت مجوز کار نگهداری کند. ممکن است اداره مهاجرت این مدارک را برای بررسی درخواست کند.

بازرسی ویزای کار IMP


کاvفرمایانی که ازطریق برنامه IMP کارگران خارجی موقت استخدام می کنند ممکن است مورد بازرسی قرار گیرند. این بازرسی ها به دلایل زیر هستند:
-    حمایت و حفاظت از کارگران موقت
-    اطمینان از استفاده درست کارفرمایان از برنامه ویزای کار کانادا IMP
انتخاب کارفرمایان جهت بازرسی به شرح زیر انجام می پذیرد:
-    به طور تصادفی
-    اداره مهاجرت باور داشته باشد کارفرمای مورد نظر با شرایط این برنامه تطابق ندارد
-    اداره مهاجرت متوجه شود کارفرمای مورد نظر قبلا با شرایط این برنامه تطابق نداشته است
-    اداره مهاجرت متوجه شود که کارفرما یک کارگر خارجی که تحت قانون قرنطینه یا قانون شرایط اضطراری مشمول دستور خاصی است را استخدام کرده باشد
-    اداره مهاجرت از شیوع یک بیماری واگیردار در محل کار کارگران خارجی مطلع شود

افشای داوطلبانه

اگر کارفرما به نتیجه برسد که با شرایط و ملزومات این برنامه را بعنوان کارفرما ندارد می تواند به صورت داوطلبانه این موضوع را به اداره مهاجرت گزارش کند.

 
مهمترین های کانادا
پربازدیدترینها

آرشیو اخبار کانادا

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام مورد برای دریافت ویزای تحصیلی مهمتر است؟

  • آیلتس آکادمیک 6-معدل 17-وقفه تحصیلی کم-پذیرش ازدانشگاه
  • دولینگو-وقفه تحصیلی با سابقه کار-تمکن مالی 10هزاردلار
  • تافل-ویزای ریجکتی قبلی-مقاله معتبر-ریکامندیشن-پذیرش کالج
  • ویزای مولتی-داشتن پرونده مهاجرتی-همراهی خانواده-پذیرش مشروط
شرکت کنندگان : تن

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا