Family Assistance کمک به خانواده

 کودک و خانواده در کانادا

کمک به خانواده ها در مورد کودکانشان در کانادا

پوالدین و سرپرستان قانونی، در زندگی کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. هر پدر و مادر و یا سرپرست قانونی کودک می داند که در مراحل فرزندداری، زمانهایی وجود دارد که ممکن است دشوار باشد، بخصوص زمانی که شما به کشور جدیدی نقل مکان کرده و در موقعیت متفاوتی قرار گرفته باشید. سازمان ها و منابع بسیاری وجود دارند که می توانند در این امر به والدین و سرپرستان قانونی و فرزندان آنها کمک کنند. در اینجا بعضی از آنها ذکر می شود:

مراکز کمک به خانواده در کانادا

 در کانادا تعدادی مراکز کمک به خانواده وجود دارند که در سرتاسر این کشور واقع شده اند. این مراکز به منظور بهبود رشد عاطفی، جسمی، فکری و اجتماعی کودکان بین 0 تا 6 سال و خانواده های آنان، برنامه هایی را ارائه می کنند. برنامه های موجود در این مراکز عبارتند از: آموزش والدین و گروه های پشتیبان، منابع کمک به والدین، برنامه های تغذیه دوران بارداری، محل های بازی ، کتابخانه قرض دهنده اسباب بازی و کمک رسانی به جوامع کوچکتر . 

موسسه خانه و مدرسه در کانادا

 فدراسیون خانه و مدرسه ، سازمانی داوطلبانه است که در این سازمان، والدین و معلمین، بمنظور ارائه بهترین شکل ممکن از آموزش به همه کودکان در کانادا، با یکدیگر همکاری می کنند. این سازمان با کودکان، جوانان و نیازهای آنها در مدرسه و خانه، مرتبط می باشد. شعب این سازمان در تک تک مدارس فعالیت می کنند. مشارکت همه پدر و مادرها در این فدراسیون مورد استقبال قرار می گیرد.

موسسه والدین در کانادا

 موسسه والدین ، موسسه ای حمایتی با محوریت والدین است و هدف از آن ، یافتن روش هایی برای به حداقل رساندن انزوای والدین می باشد. دستیابی به این هدف از طریق فعالیت ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات صورت می پذیرد. فعالیت های اصلی عبارتند از: ایجاد امکان دسترسی والدین به اطلاعات مفید و ایجاد ارتباط والدین با همدیگر از طریق وب سایت و همچنین برنامه ریزی فعالیتهای جاری اجتماعی برای والدین.

دسته بندی خبرها
مهمترین های کانادا
پادکست ها
پربازدیدترینها

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام روش با سن بالای 40 شانس اقامت بیشتری دارد؟

  • اکسپرس اینتری فدرال و استانی کانادا
  • استارتاپ ویزای کانادا با آیلتس5
  • ورک پرمیت با ویزای توریستی ایرانیان
شرکت کنندگان : تن