برنامه کارآفرینی انتاریو کانادا و خرید بیزینس

بازدیدکنندگان : 1481 نفر 1400/02/07
برنامه کارآفرینی انتاریو کانادا و خرید بیزینس

برنامه کارآفرینی انتاریو (تورنتو)

این برنامه به کارآفرین ها و صاحبان مشاغل موفق خارج از کانادا جهت شروع یا خرید یک بیزینس جدید در استان انتاریو ویزا ارائه می دهد.
این برنامه به متقاضی و شرکای تجاری(یک نفر) این اجازه را می دهد که بعد از انتخاب توسط استان انتاریو بتوانند برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند. بیزینسی که قصد راه اندازی در استان انتاریو(تورنتو یا خارج از آن) را دارید باید برای اقتصاد استان یا منطقه محل شروع بیزینس مفید باشد.
بعد از انجام تعهدات استانی ، دولت فدرال کانادا به متقاضی و خانواده اقامت دائم اعطا می نماید.

مراحل انجام برنامه کارآفرینی انتاریو:

مرحله اول
A. ارائه درخواست برای اداره مهاجرت استان انتاریو
B. انجام مصاحبه حضوری در مورد کاری که قصد انجام در انتاریو را دارد
C. انجام تعهدات مربوط به قرارداد کارآفرینی با استان انتاریو

مرحله دوم
A. دریافت ویزای ورک پرمیت(کاری) دوساله 
B. انجام تعهدات به مدت 20 ماه و ارائه گزارش از موفقیت بیزینس خریداری شده یا تاسیس شده
C. درصورت انجام تعهدات،دریافت برگه قبولی استانی

مرحله سوم
A. ارائه تقاضا برای دولت فدرال برای دریافت اقامت دائم کانادا
B. انجام مدیکال و سوءپیشینه
C. ورود به کانادا

شرایط  انجام برنامه کارآفرینی انتاریو:

1- شرایط متقاضی کارآفرینی انتاریو در تورنتو یا خارج از تورنتو

- دارا بودن حداقل 24 ماه سابقه مدیریت یک بیزینس طی 60 ماه گذشته
- دارا بودن مالکیت بیزینس در یک سوم دوره
- مدیریت مسائل مالی، نیروی انسانی و ...

2- دارایی ثابت متقاضی اصلی مهاجرت به انتاریو

- اگر بیزینس مورد نظر در محدوده تورنتو(تورنتو، دورهام، هالتون، یورک، پیل) باشد، متقاضی باید 800 هزار دلار کانادا دارایی ثابت در کشور خود طبق مشخصات مصوب نشان دهد.
- اگر بیزینس مورد نظر در خارج از تورنتو باشد، متقاضی باید حداقل 400 هزار دلار کانادا دارایی ثابت در کشور خود طبق مشخصات مصوب نشان دهد.
- اگر بیزینس مورد نظر در زمینه کامپیوتر، ارتباط دیجیتال و مشابه باشد، بدون در نظر گرفتن محل بیزینس(خارج یا داخل تورنتو) ، متقاضی باید حداقل 400 هزار دلار کانادا دارایی ثابت در کشور خود طبق مشخصات مصوب نشان دهد.

3- میزان سرمایه گذاری فرد در بیزینس انتاریو

- اگر بیزینس مورد نظر در داخل محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 600 هزار دلار کانادا برای خرید بیزینس هزینه کند و حداقل یک سوم آن را مدیریت نماید.
- اگر بیزینس مورد نظر در خارج از محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 200 هزار دلار کانادا برای خرید بیزینس هزینه کند و حداقل یک سوم آن را مدیریت نماید.
- اگر بیزینس مورد نظر در زمینه کامپیوتر، ارتباط دیجیتال و مشابه باشد، بدون در نظر گرفتن محل بیزینس(خارج یا داخل تورنتو) ، متقاضی باید 200هزار دلار کانادا برای خرید بیزینس هزینه کند و حداقل یک سوم آن را مدیریت نماید.
اداره مهاجرت بخش برنامه استانی انتاریو Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) از تمام کارآفرینان در سراسر جهان برای سرمایه گذاری و ایجاد کار استقبال می کند.

4- شرایط بیزینس پلن مهاجرت

- متقاضی باید در مدیریت بیزینس جدید به صورت مستمر حضور داشته باشد
- متقاضی باید توانایی دفاع از بیزینس پلن ارائه شده را داشته باشد

5-شرایط بیزینس در کارآفرینی انتاریو

-بیزینسی که متقاضی قصد راه اندازی آن در تورنتو یا اطراف آن را دارد باید سود ده باشد
-بیزینسی که متقاضی قصد راه اندازی آن در تورنتو یا اطراف آن را دارد نباید در زمینه سپرده گذاری و دریافت سود باشد.

6-ایجاد کار در تورنتو و خارج از تورنتو

- اگر بیزینس مورد نظر در داخل محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 2 شغل دائمی برای سیتی زن یا مقیم کانادا فراهم آورد.
- اگر بیزینس مورد نظر در خارج از محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 1 شغل دائمی برای سیتی زن یا مقیم کانادا فراهم آورد.
- اگر بیزینس مورد نظر در زمینه کامپیوتر، ارتباط دیجیتال و مشابه باشد متقاضی باید 1 شغل دائمی برای سیتی زن یا مقیم کانادا فراهم آورد.
- شغل مورد نظر باید برای 20 ماه اول تاسیس یا شروع کار  و حداقل برای 10 ماه متداول با حداقل دستمزد مصوب در انتاریو باشد.

7-شرایط خاص مهاجرت با روش کارآفرینی انتاریو

اگر متقاضی برای خرید یک بیزینس موجود و فعال در انتاریو اقدام کند باید:
- متقاضی باید طی 12 ماه قبل از ارسال پرونده از استان بازدید داشته باشد
- بیزینس مورد نظر باید طی 60 ماه گذشته فعال و توسط یک کارفرما مدیریت شده باشد.
- مالکیت بیزینس باید کاملا به فرد متقاضی انتقال داده شود.
- متقاضی باید 10% از سرمایه خود را برای توسعه بیزینس هزینه نماید.
- تمام کارمندان استخدام شده توسط کارفرمای قبلی را متقاضی باید در استخدام خود نگه دارد.

8- شرایط کلی کارآفرینی تورنتو

علاوه بر 7مورد بالا، متقاضی باید شرایط زیر را نیز داشته باشد.
- هدف بیزینس: ساختار بیزینس طبق بیزینس پلن یا بیزینس خریداری شده باید براساس فروش کالا یا ارائه خدمات باشد.
- قوانین انتاریو: تمام مشخصات بیزینس نباید با قوانین فدرال یا استان یا شهری کانادا مغایرت داشته باشد و مجوز های لازم را داشته باشد.
- نوع بیزینس: بیزینس باید دائمی باشد و فصلی یا دوره ای نباشد.
- محل بیزنس: بیزینس بایددارای محل مشخص در استان انتاریو باشد.

9- بیزینس های غیر قابل قبول در تورنتو

مشاغل زیر در تورنتو و اطراف آن غیرقابل قبول می باشد:
- کارواش های اتوماتیک خودرو
- شرکت های هلدینگ
- مغازه لباسشویی
- کارگزار وام
- بازیافت فلزات
- بازیافت پلاستیک
- مشاغلی که قبلا برای کارآفرینی استفاده شده
مشاغل زیر در تورنتو غیرقابل قبول می باشد:
- فرنچایزها(فرنچایز های جدید که در انتاریو مجوز گرفته اند مشکلی ندارد)
- پمپ بنزین
- هتل و متل

امتیاز قبولی این برنامه حداکثر 200 امتیاز است که 126 امتیاز از اطلاعات فردی و 74 امتیاز از بیزینس قابل اکتساب است. حداقل برای قبولی باید متقاضی 50درصد امتیاز را کسب نماید. برای امتیازبندی برنامه کارآفرینی انتاریو فرم ارزیابی موسسه گنجی را تکمیل یا با دفاتر ما در کانادا و تهران تماس حاصل فرمایید.

 

سابقه کار مدت سابقه کار امتیاز کسب شده
مالک کسب و کار شخصی کمتر از 24 ماه واجد شرایط نمی باشید
24-47 ماه 13
48-59 ماه 19
5 سال (بیش از 60 ماه) 25
 
مدیر رده بالا کمتر از 24 ماه واجد شرایط نمی باشید
24-47 ماه 13
48-59 م 19
5 سال (بیش از 60 ماه) 25
 
دارایی ثابت متقاضی    
در محدوده تورنتو کمتر از 800هزار دلار واجد شرایط نمی باشد
800 تا 2.5 میلیون دلار 5
2.5 میلیون دلار به بالا 10
در اطراف تورنتو کمتر از 400 هزار دلار واجد شرایط نمی باشد
400 هزار تا 1میلیون دلار 5
1 میلیون دلار به بالا 10
امتیاز قابل کسب 15


 
میزان سرمایه گذاری متقاضی    
در محدوده تورنتو کمتر از 600 هزار دلار واجد شرایط نمی باشد
600 هزار تا 1.5 میلیون دلار 10
1.5 تا 2.5 میلیون دلار 15
بیش از 3 میلیون دلار 20
در اطراف تورنتو کمتر از 200 هزار دلار واجد شرایط نمی باشد
200 هزار تا 500 هزار دلار 15
500 هزار تا 800 هزار دلار 20
بیش از 800 هزار دلار 25
امتیاز قابل کسب 25


 
متقاضی بازدید از انتاریو داشته امتیاز
خیر 0
بله 6


 
فاکتورهای بیزینس امتیاز
نوع بیزینس، تحقیقات میدانی، مفید بودن برای اقتصاد کانادا، جزئیات سرمایه گذاری 50
محل بیزینس 10
شغل های ناک 0,A,B 14


 
 
نوع بیزینس امتیاز
بیزینس پلن نامشخص و نامفهوم 0
بیزینس پلن خوب 7
بیزینس پلن عالی 15
کل امتیاز قابل کسب 15


 
 
محل بیزینس امتیاز
شهرهای با 175000 نفر و بالاتر 0
شهر های با 100هزار تا 175هزار نفر 5
شهرهای با کمتر از 100هزار نفر 10
حداکثر امتیاز 10


 
شغل ایجاد شده امتیاز
1تا 2 شغل 3
3تا4 شغل 5
5 شغل و بالاتر 7
حداکثر امتیاز قابل کسب 7


 
 
سطح زبان متقاضی امتیاز کسب شده
CLB 3 و کمتر 3
CLB 4 5
CLB 5  به بالا 10
 

 
اگر تمایل به این برنامه دارید با دفتر موسسه گنجی تماس بگیرید یا فرم ارزیابی را تکمیل کنید، همچنین می توانید اطلاعات کامل برنامه کارآفرینی انتاریو تورنتو کانادا را اینجا مطالعه کنید.

telegram_Canada_Ganji
دیدگاه کاربران
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
Alireza t1400/02/11
سلام ایا در این روش نیاز به ایلتس هست
مدت زمان پروسه جهت ورود با خانواده به کانادا
هزینه شرکت محترم شما
و اینکه من ویزای مولتی دارم و وارد ونکوور یکبار شدم
تاثیرمثبتی دارد؟
سپاس
  • گنجی
  • 1400/02/11
برای اخذ اقامت باید مدرک زبان را کسب کرد. حضور در استان انتاریو امتیاز دارد. با دفتر تماس بگیرید تا امتیازبندی دقیق انجام شد تمکن مالی،شغل و سن و تحصیلات شما و همسر مهم است.
خبرهای مرتبط
مهمترین های کانادا
پربازدیدترینها

آرشیو اخبار کانادا

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام مورد برای دریافت ویزای تحصیلی مهمتر است؟

  • آیلتس آکادمیک 6-معدل 17-وقفه تحصیلی کم-پذیرش ازدانشگاه
  • دولینگو-وقفه تحصیلی با سابقه کار-تمکن مالی 10هزاردلار
  • تافل-ویزای ریجکتی قبلی-مقاله معتبر-ریکامندیشن-پذیرش کالج
  • ویزای مولتی-داشتن پرونده مهاجرتی-همراهی خانواده-پذیرش مشروط
شرکت کنندگان : تن

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا