نیروی متخصص فدرال Federal Skilled Worker

مسیر نما :

3-1 پاسخ سوالات متقاضیان برنامه نیروی کار متخصص فدرال کانادا

1-3-1 حداقل شرایط مورد نیاز برای متقاضیان برنامه نیروی کار متخصص فدرال چیست؟

متقاضیان برای دریافت اقامت دائم کانادا تحت برنامه نیروی کار متخصص فدرال باید شرایط زیر را داشته باشند:
- حداقل یک سال سابقه کار پیوسته و تمام وقت در یکی از مشاغل با NOC:0,A, B در 10 سال گذشته داشته باشد.
- مدرک زبان معتبر فرانسه یا انگلیسی با CLB حداقل 7 در هر چهار مهارت داشته باشد. 
- مدرک تحصیلی کانادایی یا ارزشیابی مدرک  تحصیلی خارجی ECA انجام شده توسط سازمان های مورد تایید اداره مهاجرت کانادا داشته باشد.
- تمکن مالی کافی برای زندگی در کانادا داشته باشد.
متقاضیان برنامه نیروی کار متخصص فدرال باید حداقل 67 امتیاز در امتیاز بندی اداره مهاجرت کانادا IRCC داشته باشند. در نهایت متقاضی، همسر و فرزندانش می بایست در تست پزشکی و تست های امنیتی کانادا قبول شوند. 
 

2-3-1 آیا متقاضی برنامه نیروی کار متخصص فدرال می تواند به صورت جداگانه و مستقیم برای این برنامه اقدام کند؟

برنامه نیروی کار متخصص فدرال از طریق سیستم اکسپرس اینتری مدیریت می شوند که با ارائه دعوتنامه به متقاضیانی که به صورت منظم از استخر اکسپرس اینتری برداشت می شوند، کار می کند. فقط متقاضیانی که از اداره مهاجرت کانادا دعوتنامه ITA دریافت می کنند می توانند برای ارائه پرونده اقدام نمایند.
 

نیروی متخصص ساسکاچوان


فرم ارزیابی مهاجرت کانادا موسسه گنجی

3-3-1 آیا لیست مشاغل واجد شرایط وجود دارد؟

در حال حاضر هیچ لیست مشاغل واجد شرایطی وجود ندارد. متقاضیان می بایست حداقل یک سال سابقه کار پیوسته و تمام وقت در یکی از مشاغل با NOC:0,A, B در 10 سال گذشته داشته باشند.
 

4-3-1 آیا آقای گنجی می تواند واجد شرایط بودن یک متقاضی را برای برنامه نیروی کار متخصص فدرال بررسی کند؟

بله، اولین قدم تکمیل فرم ارزیابی رایگان سازمان مهاجرتی گنجی است. برای متقاضیانی که تمایل به ارزیابی سریعتری دارند می توانند با دفتر تهران و مونترال تماس گرفته و با کارشناسان زبده این سازمان صحبت نمایند.
 

5-3-1 آیا امکان واجد شرایط بودن متقاضی ای با امتیاز کمتر از 67 برای برنامه نیروی کار متخصص فدرال وجود دارد؟

کانادا نیروی کار متخصص را بر اساس توانایی آنها در کانادا می پذیرد. اگر افسر ویزای مهاجرت کانادا بر این باور باشد که تعداد امتیازات دقیقاً توانایی یک نامزد برای ایجاد اقتصادی در کانادا را نشان نمی دهد، افسر می تواند از صلاحدید مثبت خود که به عنوان ارزیابی جایگزین نامیده می شود استفاده کند و درخواست را قبول یا رد کند حتی اگر نامزد حداقل امتیاز لازم را برآورده نکرده باشد. ارزیابی جایگزین نیازمند همخوانی با یک افسر منتخب دوم است و ممکن است به صورت موردی در نظر گرفته شود. افسران ممکن است هر یک از عوامل مرتبط را در نظر بگیرند. این واقعیت که متقاضی "تقریباً الزامات" گروه نیروی کار متخصص فدرال را برآورده می کند ، به خودی خود دلیل کافی برای استفاده از ارزیابی جایگزین مثبت نیست.
 

6-3-1 آیا ممکن است متقاضی ای که 67 امتیاز یا بیشتر در برنامه نیروی کار متخصص فدرال و سابقه کار مناسب دارد، رد شود؟

بله کانادا نیروی کار متخصص را بر اساس توانایی آنها برای مفید بودن برای اقتصاد کانادا می پذیرد. اگر افسر ویزای مهاجرت کانادا نتیجه بگیرد که شما در کانادا از نظر اقتصادی نمیتوانید استقرار پیدا کنید ، افسر ویزا می تواند از اختیارات خود که به عنوان ارزیابی جایگزین نامیده می شود استفاده کند و حتی اگر متقاضی 67 امتیاز یا بیشتر از آن داشته باشد ، درخواست ایشان را رد کند. علاوه بر این ، متقاضی ممکن است به دلیل مسائل پزشکی یا امنیتی در کانادا رد شود ، مهم نیست که چند امتیاز در بخش نیروی کار متخصص داشته باشد.
 

7-3-1  آیا ممکن است امتیازات واجد شرایط بودن گروه نیروی کار متخصص تغییر کند؟

در حال حاضر، امتیاز قبولی برای نیروی کار متخصص 67 امتیاز است. اداره مهاجرت کانادا IRCC ممکن است بدون هیچگونه اطلاع قبلی امتیاز قبولی را کم یا زیاد کند. به متقاضیان بالقوه علاقمند به ارائه درخواست مهاجرت به کانادا که در حال حاضر حداقل 67 امتیاز را کسب کرده و واجد شرایط ویزای اقامت دائم کانادا هستند ، توصیه می شود در اولین فرصت درخواست خود را ارائه دهند.
 

8-3-1 اگر امتیاز قبولی قبل از دریافت ویزای مهاجرتی تغییر کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

قوانین و مقررات مهاجرت کانادا به وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا اجازه می دهد تا امتیاز قبولی را تغییر دهد و حتی این تغییر را به صورت بازگشتی یا عطف بماسبق انجام دهد. اینکه اداره مهاجرت کانادا IRCC تغییر امتیاز قبولی را به صورت بازگشتی انجام دهد یا خیر ، مسئله جداگانه‌ای است. دادگاه فدرال کانادا مخالفت خود با برگشتی بودن امور مهاجرتی را اعلام نموده است. 
 

9-3-1 در پرونده متقاضیان گروه نیروی کار متخصص فدرال چه مدارکی باید ارائه شود؟

متقاضیان گروه نیروی کار متخصص فدرال باید مدارک زیر را ارائه نمایند:
- فرم های مورد نظر کامل و امضا شده
- هزینه بررسی پرونده
- مدارک شناسایی
- پاسپورت های قبلی و کنونی
- مدارک تحصیلی
- مدارک کاری
- مدرک زبان
- ارزشیابی مدرک تحصیلی
- پیشنهاد کاری
- مدرک عامل انطباق پذیری
- عدم سوء پیشینه
- تمکن مالی
متقاضیانی که دعوتنامه ITA دریافت می کنند می بایست مدارک زیر را نیز ارائه نمایند:
- پاسپورت های معتبر
- مدرک زبان
- مدارک سابقه کاری
- عدم سوء پیشینه
- تست پزشکی
- عکس های متقاضی و افراد تحت تکفلش
 
 

برنامه اسکیل ورکر کانادا

10-3-1 تحت برنامه نیروی کار متخصص فدرال چه زمانی مدارک باید ارائه شوند؟

سیستم اکسپرس اینتری دو مرحله ای است. مدرک زبان به همراه مدارک تحصیلی متقاضی در زمان تشکیل پروفایل مورد نیاز است. مابقی مدارک بعد از دریافت دعوتنامه مورد نیاز است. اگر متقاضی خواستار دریافت امتیاز مربوط به پیشنهاد کاری است می بایست دعوتنامه کاری از کارفرمای مربوطه به همراه کپی مدرک ارزیابی تأثیر بازار کار LMIAکه توسط اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا صادر می شود را ارائه نماید.
 

11-3-1 طبق برنامه نیروی کار متخصص فدرال چه افرادی در پرونده متقاضی قرار می گیرند؟

طبق برنامه نیروی کار متخصص فدرال اعضای خانواده متقاضی به شرح زیر در پرونده قرار می گیرند:
- همسر متقاضی
- فرزندان زیر 22 سال متقاضی که مجردند
 

12-3-1 آیا ممکن است پرونده ای از یک افسر به افسر دیگر منتقل شود؟

ممکن است درخواست انتقال پرونده از یک افسر به افسر دیگر به دفاتر ویزای کانادا ارائه شود. این دفتر بر اساس یکپارچگی برنامه تصمیم خواهد گرفت پرونده را از افسری به افسر دیگر منتقل کند یا خیر. در بعضی موارد خاص ممکن است یک دفتر ویزای کانادا پرونده ای را به دفتر دیگری منتقل کند. مثلا پرونده های ایرانیان ممکن است از آنکارا به پاریس برای بررسی ارجاع داده شود.
 

13-3-1 آیا سابقه کار جزء الزامات است؟

سابقه کار جزء الزامات متقاضی برنامه نیروی کار متخصص فدرال است. حداقل یک متقاضی باید یک سال تجربه کار تمام وقت یا معادل پاره وقت آن در یک شغل در سطح مهارت یا نوع شناخته شده توسط اداره مهاجرت IRCC داشته باشد. تجارب کار نیمه وقت –پارت تایم- بصورت انباشته هم قابل قبول است. 
 

14-3-1 آیا سابقه کار متقاضی می بایست مرتبط با تحصیلات ایشان باشد؟

مادامی که وی وظایف شغل خود را انجام داده باشد امتیاز سابقه کار را خواهد گرفت اما باید رابطه منطقی بین تحصیلات و سابقه کار متقاضی وجود داشته باشد تا ایشان امتیاز سابقه کار را دریافت کند.
 

15-3-1 آیا به سابقه کار در طول تحصیلات دانشگاهی امتیاز داده می شود؟

بله، مادامی که متقاضی بابت کار پول دریافت کرده و وظایف خود را در یک شغل  NOCشناخته شده توسط اداره مهاجرت IRCC انجام داده باشد سابقه کار او مورد قبول خواهد بود. در این مورد با وکیل مجرب مشورت نمایید.
 

16-3-1 آیا داشتن پیشنهاد کاری معتبر از یک کارفرمای کانادایی جزء الزامات برنامه نیروی کار متخصص فدرال است؟

خیر، داشتن پیشنهاد کاری معتبر از یک کارفرمای کانادایی جزء الزامات برنامه نیروی کار متخصص فدرال نیست اما دارای امتیاز است و می تواند شانس واجد شرایط بودن متقاضیان را افزایش دهد. بنابراین پیشنهاد کاری معتبر از یک کارفرمای کانادایی بسته به نوع شغل مورد نظر 50 یا 200 امتیاز در سیستم جامع امتیاز بندی CRS خواهد داشت.
 

17-3-1 آیا سابقه کار متقاضی باید به صورت مداوم و تمام وقت باشد؟

متقاضی می بایست حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت و مداوم یا معادل پاره وقت آن در شغلی با NOC مورد تایید اداره مهاجرت کانادا داشته باشد. مجموع سابقه کار پاره وقت قابل قبول است. سابقه کار با استاندارد هفته ای 37.5 ساعت مقایسه خواهد شد. به عنوان مثال 2 سال سابقه کار نیمه وقت با هفته ای 20 ساعت کار به عنوان یک سال سابقه کار تمام وقت در نظر گرفته خواهد شد. در این مورد با وکیل مجرب مشورت نمایید.
 

18-3-1 آیا داشتن فامیل نزدیک در کانادا برای متقاضیان امتیاز دارد؟

اگر متقاضی یا همسرش فامیل نزدیکی در کانادا داشته باشند که سیتیزن کانادا باشد و یا اقامت دائم داشته باشد که در حال حاضر در کانادا زندگی بکند طبق فاکتور انطباق پذیری امتیاز خواهد گرفت. فامیل نزدیک شامل فرزند ، مادر یا پدر ، برادر یا خواهر ، عمه و عمو یا دایی و خاله، خواهرزاده یا برادر زاده ، نوه یا مادربزرگ و پدربزرگ می باشد.
 

19-3-1 آیا متقاضی مصاحبه ای با افسر اداره مهاجرت خواهد داشت؟

ممکن است از متقاضیان برنامه نیروی کار متخصص فدرال درخواست مصاحبه حضوری با افسر اداره مهاجرت شود. این مصاحبه ها برای اطمینان از صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده در پرونده برگزار می شوند. بسته به شرایط متقاضی و صلاحدید افسر اداره مهاجرت بعضی از متقاضیان از مصاحبه معاف می شوند.
 

20-3-1 مصاحبه امنیتی چیست؟

برای درصد کمی از متقاضیان برای چک کردن مسائلی نظیر جرم و جنایت ، جاسوسی ، براندازی یا تروریسم مصاحبه امنیتی انجام می شود.
 

21-3-1 متقاضیان چه کاری می توانند انجام دهند تا از مصاحبه معاف شوند؟

پرونده هایی که از هر نظر کامل باشند شانس معافیت از مصاحبه دارند گرچه معافیت از مصاحبه جزء اختیارات افسر اداره مهاجرت است و با صاحدید ایشان انجام خواهد گرفت و راه دقیقی برای ارسال پرونده معاف از مصاحبه وجود ندارد.
دسته بندی خبرها
مهمترین های کانادا
پادکست ها
پربازدیدترینها

آرشیو اخبار کانادا

اخبار برگزیده

نظرسنجی مهاجرت کانادا

زمان بررسی کدام برنامه مهاجرتی سریعتر است؟

  • برنامه های مهاجرتی کانادا
  • ویزای طلایی و اقامت پرتغال
  • شهروندی و پاسپورت دومینیکا
شرکت کنندگان : تن