شرایط و زمان مورد نیاز برای دریافت ویزای کار کانادا

بازدیدکنندگان : 312618 نفر 1393/04/25
شرایط و زمان مورد نیاز برای دریافت ویزای کار کانادا

jobs_canada_ganji_labour_market

شرایط و زمان مورد نیاز برای دریافت ویزای کار کانادا


ویزای کار که با دریافت امتیاز خوبی باعث تسریع در اخذ ویزای کانادا ی شما می گردد، شرایط خاصی دارد که در مطالب زیر در مورد آن به تفصیل توضیح می دهیم.البته بهتر است خبر قبلی را مطالعه کنید.

تعداد زیادی از شرکتها می دانند که هنگام جستجو برای یک پرسنل جدید زمان یک گوهر است. وقتی یک موقعیت مهم برای روزها هفته ها و یا ماهها خالی می ماند یک شرکت هزینه زیاد ی و منابع ارزشمندی را ازدست می دهد. پس برای شرکتهایی که از خارج نیرو استخدام می کنند مهم است که به زمان مورد نیاز برای اوردن نیروهای خارجی از خارج, اگاه باشند.

مدت زمان شناسایی یک نیروی خارجی تا استخدام و شروع به کار آن در کانادا می تواند خیلی زیاد باشد. عواملی مانند ملیت و حرفه کارمندان نه تنها درمیزان کار مورد نیاز و تقاضاهای دولت نوسان دارد بلکه می تواند تاثیر زیادی درزمان پردازش یک درخواست بگذارد.

در این مقاله خلاصه ای از چندین طرح متداول که کارفرماها برای اوردن نیرو به کانادا با آن مواجه می شوند و همچنین برخی از نکات برای آوردن متخصصان در سریع ترین بازه زمانی ممکن وجود دارد.

 

درخواست کار توسط Labour Market Opinion Application

یک درخواست مجوز کار در ابتدا به اینکه شرکت کانادایی یک LMO تهیه کند، نیاز دارد. یک LMO که به وسیله وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا ارائه شده تصدیق می کند که یک شرکت کانادایی برای استخدام نیروی خارجی برای یک شغل خاص اجازه دارد.

LMO ارائه شده بر اساس شرایط و شواهد شرکت نشان می دهد که یک کمبود نیروی کانادایی واجد شرایط برای این موقعیت وجود دارد و یا اینکه استخدام نیرو ی خارجی به سود بازار کار محلی در این مسیر خواهد بود.

شرکت ها قبل از در خواست برای یک LMO , معمولا باید به مدت 4 هفته برای آن موقعیت شغلی در کانادا آگهی دهند.رعایت نکردن شرایط اگهی هایی که با درخواست ESDCمواجه می شوند معمولا عامل اصلی تاخیر ارائه LMO است.چونهر عنوان شغلی نیازمند تبلیغاتی خاص با رعایت شرایط آن است.دیگر اسناد موردنیاز اهمیت زیادی ندارند و شرکتها می توانند انهارا تهیه کنند

هنگامی که در خواست LMO اماده شد شرکتها می توانند در خواستشان را به اداره خدمات کانادا مسئول استانشان بدهند. هنگامی که در خواست ارائه شد شرکتها می توانند حداقل زمان پردازش 1 تا 2 ماه را پیش بینی کنند این زمان بسته به میزان کار اداره و اینکه کدامیک از در خواستها داده شده , گستره متفاوتی خواهد داشت.

در کبک مشاغلی که LMO دارند نیاز به گواهی قبولی کبک CAQ نیز دارند. که به وسیله مهاجرت کبک ارائه می شود این در خواست زمان چشمگیری را به زمان پردازش اضافه نمی کند اما به صورت عادی زمان بیشتری نسبت به استانهای دیگر دارد.

 

نحوه سرعت بخشیدن به روند ویزا

سرعت بخشیدن به فرایند LMO ممکن است اما بسیار سخت است . برای سرعت گرفتن فرایند یک درخواست , یک شرکت باید یک موقعیت غیر معمولی از کمبود نیروی خارجی که سبب مشکل قابل ملاحظه ای شده را نشان دهد,مانند توقف کار در خط تولید. که در چنین حالتی نیاز به درج آگهی از بین می رود.

اگر این دلیل را وزارت کار بپذیرد، زمان مورد نیاز برای کسب LMO میتواند کاهش یابد , در این مورد شرکتها می توانند فورا برای یک LMO اقدام کنند تا اینکه بخواهند هفته ها صبر کنند. معافیت از درج اگهی شامل مشاغلی مانند: خدمات تکنسین تخصصی , بخش سرگرمی، مالک اپراتورها، دارندگان ویزای کار پس از فارغ التحصیلی می شود.

اگر یک درخواست LMO ابتدایی رد شود, درخواست مجددا می تواند ماهها وقت بگیرد خصوصا اگر اگهی جدید مورد نیاز باشد. در نتیجه کاهش خطر مردود شدن به وسیله اجتناب از اشتباهات رایج تعیین کننده است.

 

آیا نیاز به ویزای موقت ورود در ابتدا داریم یا خیر؟

زمانی که یک LMO تصویب شد, زمان لازم برای آوردن یک فرد خارجی بسته به این است که ایا آن فرد متخصص به یک ویزا اقامت موقت TRV (مانند شرایط ویزای توریستی کانادا)نیازدارد یا خیر.

اینکه فرد متخصص خارجی به TRV نیاز دارد یا خیر بستگی به ملیت و نوع پاسپورت دارد.اگر فرد از یک کشور معاف از TRV یا همان ویزای ورود موقت باشد برای ورود به کانادا نیازی به ویزا ندارند در عوض انها می توانند هنگام ورود به کانادا درخواست مجوز کار کنند. اگر یک نیرو نیاز به TRV دارد باید درخواست ویزای کانادا کند و قبل از سفرش منتظر دریافت ویزا بماند.

 

زمان مورد نیاز برای افراد معاف از دریافت ویزای موقت اولیه

اگر یک فرد از TRV (که در بسیاری از جهات همان ویزای توریستی کانادا است)معاف باشد میتواند به کانادا بیاید و به محض اینکه شرکت کانادایی یک LMO تصویب شده را دریافت کرد می تواند در خواست مجوزکار را به اداره مهاجرت در فرودگاه جایی که وارد شده ارائه دهد.

فرد معاف از TRV باید آکاه باشد که ممکن است از آنها در خواست شود که مدرکی را دال بر اثبات تواناییشان در کار در کانادا ارائه دهند. که آن میتواند شامل به همراه داستن یک کپی از LMO تصویب شده ویاهر سند تضمین کننده دیگر باشد.این افراد باید در محدوده 6 ماه از تاریخ تصویب یک LMO وارد کانادا شوند .

حتی اگر یک فرد معاف از LMO باشد باز ممکن است از او برای ورود به کانادا علاوه بر مجوز موارد دیگر نیز خواسته شود. چیزی که عموما در خواست می شود سوء سابقه فرد می باشد همچنین ممکن است قبل از ارائه کردن مجوز کار, از او درخواست شود تا تحت آزمایشات پزشکی قرار گیرد. آزمایش پزشکی معمولا زمانی درخواست می شود که فرد در زمینه کودکان و یا بهداشت و سلامت عمومی کار کند و یا به طور موقت در برخی از کشورهای خاص ساکن بوده باشد.طی این پیامد فرد معاف از TRV به یک ازمایش پزشکی نیاز داردو همچنین ارائه درخواست اجازه کار ایشان به یک اداره ویزا مورد نیاز ارجاع داده خواهد شد(مانند ترکیه).

 

زمان مورد نیاز برای دریافت ویزای ورود موقت

در خواست TRV می تواند زمان انتظاررا به طور قابل چشمگیری افزایش دهد. همانطور که می دانید زمان دریافت ویزا از سفارتخانه ای به سفارتخانه دیگر متفاوت است. برای ویزا آفیس ترکیه حدود 60روز است. فرد باید یک در خواست کامل و اسناد تضمین کننده مورد نیاز را اماده کند.گاهی جمع اوری اسناد تضمین کننده می توانند خسته کننده باشد.شرکتهای استخدام کننده افراد که درخواست TRV  داده اند باید بدانند که ممکن است کسب یک TRV مشکل باشد و نیازمند داشتن تجربه است. کاری که درایران آژانس های مسافرتی بدون تجربه انجام می دهند.

 

نکته :در بعضی از موارد ممکن است درخواست برای یک LMO صرف نظر شود اگر آن شغل و نیروی کار در کانادا با دارای شرایط زیر باشد:

شامل:

-          جابه جایی داخل شرکت

-          افراد NAFTA و GATS

-          افراد با تجربه کانادا ای؛

-          دانشجویان بین المللی که به تازگی از نهادهای کانادا فارغ التحصیل شده

واجد شرایط معافی LMOبودن می تواند میزان زیادی از زمان اوردن نیروی خارجی به کانادا بکاهد. اگر یک نیروی خارجی به TRV نیازدارد انها بدون انکه منتظراینکه شرکت یک LMOبگیرد بمانند, می توانند درخواست مجوز کارشان را در یک اداره ویزا بکنند .

اگر یک نیرو خارجی معاف از یک TRV است , می توانندزمانی که شرکتهای کانادایی با یک پیشنهاد کار انها را در اختیار گرفته, مستقیما به محض ورود به فرودگاه کانادا برای مجوز کارشان اقدام کنند.

 

توصیه ها:

هر ساله دهها هزار نیروی خارجی برای دوره ای از زمان وارد بازار کار کانادا می شوند و کانادا برای پویا نمودن بازار کار خود و جبران کمبود نیروی کار ماهر خود از سراسر جهان متخصص ماهر جذب می کند. ویزای کار شرایط خاص خود را دارد و امکان تبدیل به اقامت دائم را دارد. البته اقدام برای ویزای کار یا اقامت دائم بستگی به شرایط شما دارد که مشاوره با یک وکیل رسمی کمک شایانی به شما خواهد نمود.

 

اگر شما تمایل به ورود به کانادا و دریافت اقامت کانادا را دارید، بهتر است با دریافت مشاوره ضمن تکمیل فرم ارزیابی ما شانس خود را امتحان کنید.

telegram_Canada_Ganji

دیدگاه کاربران
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
مریم1398/05/09
سلام‌من ۲۳ سالمه مجردم کارشناسی رادیولوژی دارم معدل کارشناسیمم بالاس و دوسال طرح نیروی انسانی همراه حقوق و بیمه میرم....مراحل مهاجرت به کانادا برای کار(رادیولوژی) چیه؟
 • گنجی
 • 1398/05/24
باید ابتدا مدرک زبان کسب کنید یا برای ویزای دانشجویی تحصیل در کالج یا فوق لیسانس اقدام نمایید سپس فارغ التحصیل و در مرکز زیر ثبت نام کنند CAMRT.
این شغل برای کانادا مناسب است و medical radiation technologists نامیده میشود
برای شروع به کار باید از مراکز زیر مجوز بگیرید:
- the Canadian Association of Medical Radiation Technologists
در کبک از این مرکز: Ordre des technologues en radiologie du Québec

- College of Medical Radiation Technologists of Ontario فقط برای انتاریو
کوثری1397/12/14
با عرض سلام،
پسر من دانشجوی ارشد کامپیوتر در دانشگاه ubc می باشد . ترم آینده فارغ التحصیل می شود( ترم تابستان) ویزای تحصیلی او تا آذر ماه است. می خواستم در صورت امکان پروسه اخذ ویزای کار و اقامت دائم او از طریق موسسه شما باشد.
با تشکر
 • گنجی
 • 1397/12/26
با دفتر تهران تماس بگیرید.
مهدی لاهرودی1397/09/28
سلام.بنده مدرک بین المللی نظارت جوشکاری (welding supervisor,penetrating test, visual test) را دارم.میتونید جهت کار در کانادا کمکم کنید؟ مدرک زبانMHLE رو هم دارم
 • گنجی
 • 1397/10/10
با این مدرک نمیتوان مگر فوق لیسانس داشته باشید.
مژده1397/06/20
سلام من ۳۱ سالمه و کمتر از یکساله که مدیر یک آرایشگاه در تورنتو هستم .همسرم هم ویزای اپن داره و ایشونم مثل من کمتر از یکساله اینجا مشغوله. مدرک تحصیلی من کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسیه ولی سابقه ی کاریمون اینجا ربطی به تحصیلاتمون نداره. برای اقامت دائم شانسمون چه جوریه؟
 • گنجی
 • 1397/06/20
فعلا راهی ندارید تا یکسال تان تمام شود ایلتس گرفتید؟ حقوق و قرارداد کار دارید؟
داود1397/05/31
سلام همسرم 31 سال سن لیسانس پرستاری و 9 سال سابقه کار در بیمارستان دولتی اتاق عمل دارد و من هم لیسانس حسابداری دارم شانس تقاضا از طریق همسرم چقدر هست و چه شرایطی برای پذیرش وجود دارد؟
 • گنجی
 • 1397/05/31
باید در ابتدا هر دو مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه و سپس اصل مدرک تحصیلی و ریز نمرات و سه سال سابقه کار داشته باشید.
سایه1397/05/26
با سلام. خانم ۳۱ ساله هستم متاهل لیسانس محیط زیست و ارشد روانشناسی بالینی با ۳ سال سابقه بیمه مرتبط شاغل در بیمارستان روانپزشکی با روانشناسی. ۱۰ مقاله همایشی آی اس سی و علمی پژوهشی و ۸ جلد کتاب و سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور. میخواستم بدونم شانس گرفتن اقامت تحصیلی یا کاری دارم یا خیر.
 • گنجی
 • 1397/05/27
با داشتن ایلتس هفت برای اقامت و با ایلتس شش اکادمیک برای ویزای دانشجویی
لیلا1397/04/25
سلام من 31 و همسرم 32 ساله هستیم و دو فرزند 3 ساله و یک ساله داریم . هر دو مدرک کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی داریم و با زبان فرانسه هم بطور متوسط اشنایی داریم همسرم مدیر فروش و مدیر بازرگانی یک شرکت دارویی هست . خانوادگی میتونیم از طریق ویزای کار برای مهاجرت به کانادا اقدام کنیم؟ شانسی داریم؟ به نظرتون بهترین روش مهاجرت با شرایط ما کدوم ویزا هست؟
 • گنجی
 • 1397/04/28
از طریق اکسپرس اینتری اگر نمره زبان کافی کسب کنید.
اپلیکیشن پایین صفحه را نصب کنید.
iman 1397/04/11
سلام
من 23 سالم هست و برای ویزای توریستی کاندا می خواهم اقدام کنم
دعوت نامه هم از فامیل که سیتیزن کانادا هستن دارم
3سال هم هست در مالزی زندگی میکنم با 1 سال ویزای دانشجویی و 2 سال ویزای کار
آیا من شانسی برای گرفتن ویزا دارم؟از چه راهی میتوانم آفیسر رو متقاعد کنم که بهم ویزا بدن ؟
 • گنجی
 • 1397/04/16
شانسی ندارید ویزای توریستی مناسب نیست فقط اقامتی.
خیر اتفاقا ویزای مولتی بسیار بد است
این بیشتر به خاطر تبلیغ غلط آژانس های مسافری برای جلب نظر افراد جهت اقدام ویزای توریستی کانادا وتبدیل به اقامت است و چون این آژانس ها از قوانین مهاحرت اطلاعی ندارند راهنمایی درستی را به افراد نمیدهند. در ویزای توریستی شما باید ثابت کنید بعد از سفر یک ماهه به کشور تان برمیگردید ولی در ویزای مهاجرتی شما باید ثابت کنید که در کانادا با تخصص خود میتوانید شغل پیدا کنید و ماندگار شوید. لذا توریستی مولتی بسیار پرونده را دچار ریسک ریجکتی می کند .
همچنین هیچ امتیازی برای کسی که با ویزای توریستی به کانادا آمده با افراد دیگر که بدون ویزای توریستی(مولتی) اقدام می کنند نیست.
لیلی1397/04/08
با سلام،من42سالم هست،و دارای اقامت یک کشور اروپایی هستم ،از طریق همسرم که شرکت دارند،میخواستم بدانم ایا با گرفتن جاب افر میتوانم برای کانادا اقدام کنم؟در ضمن دارای مدرک لیسانس ادبیات فارسی هستم و همسرم مهندس صنایع غذایی،با تشکر
 • گنجی
 • 1397/04/14
در بخش کاریابی سایت ما رشته تان را جستجو کنید لیست جاب آفر ها می اید رزومه تان را برایشان بفرستید و اگر اوکی بود میتوانید.
نسیم1397/03/31
سلام، ۲۹ ساله، مجرد، لیسانس معماری دارم.۳ سوال دارم، من ۴ سال سابقه کار دارم اما بدون «بیمه» ایا این سابقه بدون بیمه معتبر است و یا داشتن بیمه چقدر امتیاز بیشتری دارد؟ دوما نمره ایلتس چند لازم دارم؟و سوما ایا دوست من که در شرکت معماری در ونکوور فعالیت دارد میتواند درخواست من برای job offer را جلو بیندازد ؟چه قدمهایی برای شروع بردارم؟ ممنون از شما
 • گنجی
 • 1397/04/06
بدون بیمه شانس کمی برای پذیرش دارد./برای فدرال ایلتس 7.5/بله باید جاب آفر با تایید LMIA بفرستد/اول ابلتس.
شیلا1397/03/23
با سلام.من 34 سال دارم-مجرد و مهندس کامپیوتر-نرم افزار(ابتدا کاردانی سپس مهندسی) آیلتس CLB9 رو هم میتونم بگیرم . بیش از 6 سال سابقه کار با بیمه و دارای مدرکMCSE و CCNA(دوره های شبکه /نه ازسازمان فنی حرفه ایی) و دوره های حسابداری با مهر دانشگاه علمی کاربردی و دوره OHSAS(از سازمان بهداشت کشور) .آیا شانسی دارم؟
 • گنجی
 • 1397/03/28
بله شانس خوبی خواهید داشت.
ناهید1397/01/07
با سلام. من ۲۵ سال و همسرم ۲۷ سالشه و مدرک بین المللی آی تی و شبکه ی مایکروسافت رو داره.منم لیسانس کامپیوتر و فوق لیسانس ام بی ای دارم. ویزای کاری میتونیم برای تورنتو یا ونکور بگیریم؟چقد زمان باید بزاریم؟آیلتس ۶ و نیم هم داریم هر دو
 • گنجی
 • 1397/01/13
برای تورنتو باید فرانسه هم مدرک بگیرید. یا آیلتس را نمره 7.5 بگیرید و برای فدرال اقدام کنید.
محمد کردی1396/09/29
سلام ببخشید فرم ارزیابی را تکمیل کرده وفرستادم اما جوابی دریافت نکردم.
 • گنجی
 • 1396/10/05
جواب از طریق ایمیل ارسال می شود.
امین 1396/08/18
با سلام
من در تورنتو از ماه ژوئن با دریافت اقامت کاری تا الان که بمدت ٦ ماه است مشغول بکار هستم . فقط مشکل من نبودن همسر و فرزندانم در کنارم هست . میتونم انها را به کانادا بیاورم ؟ البته یکبار بعنوان ویزای ویزیتوری اقدام کردن ولی افسر رفیوز کرد
 • گنجی
 • 1396/08/26
مجدد اقدام کنید.
منوچهر خنجری1396/02/25
۳۱ سال دارم کاردانی مکانیک رو سال ۸۸ و کارشناسی مکانیک ساخت و تولید رو سال ۹۱ گرفتم ۴ سال سابقه کار، ایلتس ۶ دارم مجرد هستم. میتونم ویزای کار بگیرم و بعد اقامت ؟
 • گنجی
 • 1396/03/03
برای برنامه اکسپرس اینتری شانسی ندارید مگر با ایلتس 7.5 / بعضی استانها مثل ساسکاچوان و کبک با ظرفیت محدود بازمیشود که در تلگرام اطلاع رسانی خواهیم کرد
بهداد1396/01/11
سلام 28 سالمه متاهل هستم فوق لیسانس مهندسی صنایع با 6 سال سابقه کاری مرتبط و دارای مدرک ایلتس 6 اکادمیک هستم .ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
 • گنجی
 • 1396/01/13

حتما باید نمره زبان برابر ایلتس 7.5 بگیرید.

فرنوش1395/11/23
سلام32 سالمه متاهل هستم فوق لیسانس رشته معماری با 7 سال سابقه کار مرتبط دارای مدرک آرایش گری از فنی حرفه ای نیز هستم و تمام پروانه های نظام مهندسی را در رشته خود دارم، همسرم 34 ساله فوق لیسانس عمران- سازه دارای پروانه های نظام مهندسی در حال یادگیری زبان هستیم به چه نمره ی آیلتس احتیاج است برای مهاجرت به کانادا؟ ودر صورت داشتن جاب آفر آیا در شرایط مهاجرت ما تغییری حاصل می شود؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
 • گنجی
 • 1395/11/26

شما ایلتس 7.5 وهمسر ایلتس 6./ جاب افر قبلا 600امتیاز داشت و خوب بود ولی الان به 50 امتیاز کاهش پیدا کرده است.

مریم1395/11/13
سلام 35سال سن دارم ودارای لیسانس مددکاری وارشدمطالعات خانواده هستم ومدت قریب به ده سال دریکی ازارگانها به حرفه مددکاری مشغول به خدمت بودم وپنج سال هم مسیول کلینیک مددکاری اجتماعی بودم ولی متاسفانه مدرک زبان ندارم ونمیدونم باتوجه به سنم ایاشرایطی برای کاریاادامه تحصیل وجودداره یاخیر باتشکرازراهنمایی شما
 • گنجی
 • 1395/11/15

بدون مدرک زبان عالی شانس زیادی ندارید. بخش نیروی متخصص را در منوهای بالا بخوانید.

jeff1395/11/04
سلام 34 سالمه حدود 18 سال برنامه نویسی ویندوز مبایل و وب انجام دادم برای سازمان ها برنامه نوشتم و چند سال شرکت در پارک علم و فناوری با دوستم داشتم ولی دانشگاه را انصراف داده بودم و الان مدرکم دیپلم برای کار در کنادا راه حلی وجود داره ممنون از پاسخگویی شما
 • گنجی
 • 1395/11/07

خیر برای نیروی متخصص شانسی ندارید.

اکبر1395/10/26
باسلام...من مدرک کاردانی مکانیک تاسیسات صنعتی را دارم ۳۶سالمه متاهلم ۱۵سال سابقه کار در رشته جوشکاری دارم جوشکار آرگون ،جوش 6gوجوشکارنفوذی هستم مدرک بین المللی جوشکاری دارم شرکت گازرسانی دارم وخودم مدیر عامل شرکتم زبانم متوسطه خانومم کاردانی حسابداری دارد و فرزند نداریم میخواستم بدونم مهاجرت به کانادابرای ما امکان پذیر هست؟از چه طریقی؟
 • گنجی
 • 1395/11/02

از طریق تخصص امکانپذیر نیست. فقط از روش کارافرینی منیتوبا با داشتن ایلتس و از روش سرمایه گذاری کبک بدون آیلتس. نیاز به ارائه دارایی ثابت ملکی در ایران هستید.

امید1395/10/25
سلام بنده 36 سال دارم وحدود 11 سال ثابقه کار در شرکت گاز دارم شغل بنده ایمنی میباشد خواستم از شما راهنمایی بگیرم جهت در یافت ویزای کار در کانادا ایا شانسی دارم یا نه و نمره ایتلس چند میخواد سپاسگذارم
 • گنجی
 • 1395/10/27

سن شما امتیاز کم دارد. برای ایلتس 7.5 اقدام کنید شاید استانهای ساسکاچوان و منیتوبا بتوان اقدام کرد.

علی1395/10/19
سلام.من مجرد و مدرک کارشناسی مدیریت صنعتی با ۵ سال سابقه و بیمه هستم.و مدرک ایلتس ۶.۵ دارم.میتونم‌ برای ویزای کار کانادا اقدام کنم؟چقدر زمان میبره؟و اگر دعوت به کار کارفرما از کانادا داشته باشم چقدر زمان میبره؟مرسی
 • گنجی
 • 1395/10/21

پس از تغییراتی که در سیستم امیتازبندی اکسپرس اینتری در مهر ماه 1394 رخ داد، داشتن جاب آفر دیگر اهمیت و امتیاز قبلی خود را ندارد. (داشتن جاب آفر از امتیاز 600 به 50 کاهش یافت) که آن 50 امتیاز را هم با دانش زبان انگلیسی آیلتس جنرال می توان جبران کرد. لذا شما باید ایلتس 7.5 بگیرید.

امیرحسین منصوری1395/10/14
سلام.من مدرک کارشناسی در رشته حسابداری دارم و ۱۳ سال هم مشغول به هنر بازیگری هستم و در حال حاظر مغازه اتوسرویس ماشین ((مکانیکی،کارواش))دارم و این حرفه را هم بلدم...ایا با این شرایط میتوانم اقدام به ویزای کار یا برای زندگی در کانادا اقدام کنم؟
 • گنجی
 • 1395/10/16

از طریق پروانه کسب اتوسرویس با داشتن مالیات و بیمه و دارایی ملکی بالا می توانید.

ماهان صولتی1395/10/08
با سلام. من کارشناس ارشد مهندسی صنایع هستم از دانشگاه آزاد 2 سال در تیم کنترل کیفی و کار مرتبط دارم. مدرک زبان آیلتس 6.5 دارم. و 27 ساله می باشم.ضمن تشکر بابت جوابتان آیا من شرایط را برای گرفتن اقامت کانادا دارم؟
 • گنجی
 • 1395/10/11

الان برنامه فدرال باز است که نیاز به ایلتس 7.5 دارد

مریم1395/08/28
با سلام من 48 ساله وبازنشسته فرهنگی لیسانس وزبان هم تاحدودی واردم چطورمی تونم اقامت کانادا بگیرم
 • گنجی
 • 1395/08/29

فقط روش های سرمایه گذاری که نیاز به دارایی ملکی بالا در ایران و دارا بودن بیزینس است برای شما مناسب است

mani rafie1395/07/30
با سلام . من فوق ديپلم نقاشى از دانشگاه غير انتفاعى هنر اصفهان هستم معدلم ١٦ هست . ٦ سال است كه فروشگاه پوشاك دارم و جواز كسب دارم . مى تونم براى ويزاى كار در كانادا اقدام كنم ؟ با تشكر
 • گنجی
 • 1395/08/03

خیر باید سرمایه گذاری اقدام کنید تا مقیم شوید برای پروانه کسب باید مالیات و بیمه هم داشته باشید

میلاد1395/07/28
سلام من فوق لیسانس برق کنترل دانشگاه یزد (رنک زیر 1000) و لیسانس الکترونیک دانشگاه سنندج (رنک 2500) هستم 4 سال سابقه کار با بیمه تو ایران دارم 5 مدرک تخصصی دارم که 2 تاشون مدرک فنی حرفه ای و قابل ترجمست ، حدود 15 تا نرم افزار تخصصی آشنا هستم و 5 نرم افزار کاملا مسلط هستم زبان هم فعلا مدرک نگرفتم ولی تا اخر امسال میگیرم به نظرتون چقد شانس دارم ؟ ممنون
 • گنجی
 • 1395/07/29

باید در ابتدا نمره زبان ایلتس را بگیرید

امین1395/07/18
با سلام و خسته نباشید. 30 ساله و فوق لیسانس شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز میباشم. دارای 3 سال سابقه کار (دوسال به عنوان سرویسکار دستگاههای آزمایشگاهی و یک سال در پتروشیمی) هستم. نمره تافلم 98 میباشد. آیا امیدی هست که ویزای کاری در کانادا رو کسب کنم. ضمنا دارای نمره آیلتس نمیباشم. و اگر ویزای کاری رو بتونم کسب کنم چقدر زمان میبرهبا تشکر
 • گنجی
 • 1395/07/20

اگر مدرک زبان ایلتی 7.5 بگیرید طی یکسال

elnaz1395/07/17
با سلام،همسرم 35 سالشه وکارشناسی ارشد رشته مدیریت دامپروری داره.هفته پیش موفق شد از یکی ازمراکز علمی معتبر در کانادا برای مدت یکسال دعوتنامه برای کار بدون حقوق (با هزینه خودش) بگیره،اما الان نمیدونه دقیقا برای چه نوع ویزایی باید اقدام کنه.اگر راهنمایی بفرمایید ممنونتون میشم.
 • گنجی
 • 1395/07/18

ورک پرمیت

nina1395/07/13
سلام وقت بخیر. اگر بتونم ویزای کاری موقت بگیرم و به کانادا برم بعد از چه مدت کار تمام وقت میتوانم از طریق اکسپرس انتری برای اقامت دائم اقدام کنم؟ و سوال دیگه اینکه آیا سابقه کار کانادایی باید با رشته من تطابق داشته باشه؟
 • گنجی
 • 1395/07/15

یکسال / خیر

سام 1395/06/29
سلام، من لیسانس ادبیات فارسی دارم، مدرک آیلتس با نمره هفت، 35 سالم هست، چهار سال هست که جواز تخصصی املاک در تهران رو دارم و هم اکنون مشغول کار املاک هستم، برادرم مقیم کانادا هستن، آیا می تونم از کشور کانادا در زمینه کارم اقامت بگیرم؟ممنون از راهنمایی تون.
 • گنجی
 • 1395/07/01

شرایط سنی و رشته شما مناسب نیروی متخصص کانادا نیست./ از روش صد هزار دلاری منیتوبا با پروانه کسب و مالیات می توانیم برای شما اقدام کنیم.

یونسی1395/06/29
سلام همسر من کارشناسی ارشد معماری و خودم کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم،میخواستم راهنماییمون کنید و کلا چه مقدار پول نیاز داریم،ممنونم
 • گنجی
 • 1395/07/01

این لینک را کلیک کنید: بودجه اولیه زندگی در کانادا

زهره الف1395/06/29
با عرض سلام وادب.من 50سال سن دارم با 26 سال سابقه در آزمایشگاه آب دانشگاه جندی شاپور اهواز.مدرک شیمی کاربردی دارم.آیا با داشتن این شرایط و مدرک دیپلم خیاطی اقامت کانادا گرفت. ضمنا درحال فراگیری زبان اینگلیسی (ترم دوم) می باشم.از پاسخگویی شما سپاسگزارم
 • گنجی
 • 1395/06/31

خیر، شرایط سنی شما فقط به درد سرمایه گذاری می خورد.

مژگان1395/06/09
سلام. من فوق لیسانس آموزش زبان دارم. 5 سال سابقه ی تدریس و بیمه دارم. آیا ویزای کار به من تعلق میگیره؟
 • گنجی
 • 1395/06/10

برای روش مهاجرتی اگر ایلتس عالی داشته باشید بله.

سارا1395/06/09
من ٣١ سالمه، مجردم ، ميكاپ كار هستم عمه من در تورنتو بيوتي سالن داره كه بسيار معتبر هست ميخواستم ببينم در چه صورت ميتونم اقدام به درخواست ويزاي كار براي سالنشون كنم
 • گنجی
 • 1395/06/10

با شما کاری ندارند ایشان باید از ورات کار کانادا برای شما جاب آفر بگیرند.

سجاد 1395/05/21
سلام.بنده فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر با معدل 14 هستم و مدارک فنی و حرفه ای تکنیسین شبکه و مدیریت کاربری ویندوز را دارم و 30 سالمه.در حال حاضر کارمند بانک هستم و 7 سال سابقه بیمه ای بانکی دارم.و مدارک اصول حسابداری و بانکداری و مبانی حقوقی و ... را گذارنده و گواهی آن را در اختیار دارم.با شرایط ذکر شده می توانم جهت ویزای کار مرتبط با سابقه بانکی خودم اقدام نمایم؟
 • گنجی
 • 1395/05/23

همه شرایط بجز دانش زبان را دارید

علی1395/05/21
بنده دامپزشک ۲۸ ساله هستم. دو سال سابقه کار دارم و حدود 33000 دلار سرمایه دارم.جهت مهاجرت و اقامت و ویزای کار کانادا می خواهم اقدام کنم.مدرک زبان ندارممعدل۱۶.۴۲مقاله isi یک عددلطفا بنپه را راهنمایی بفرمایید چگونه می توانم اقدام کنم.
 • گنجی
 • 1395/05/22

با این دارایی برای دانشجویی نمیتوانید برای مهارجتی با داشتم مدرک زبان می توانید.

شکوه1395/05/20
سلام. من 31 سالمه. لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی و فوق لیسانس مترجمی دارم. مدرک مدیر فنی آژانسهای مسافرتی و نیز تور لیدری از میراث فرهنگی دارم. سابقه کار ترجمه و ویرایش متون دارم و در یه شرکت مخابراتی چینی کار میکنم. میخواستم بدونم میتونم اقدام کنم برای مهاجرت؟ از طریق ویزای کار آسون تر و سریعتره واسه من یا ویزای تحصیلی؟ و نمره آیلتس چند لازم است؟
 • گنجی
 • 1395/05/22

ویزای مهاجرت اکسپرس اینتری فدرال بهتر است./7.5

مهدی1395/05/16
با سلام. من 26 سالمه . لیسانس نرم افزار کامپیوتر هستم البته دانشگاه نیمه دولتی(غیر انتفایی) با معدل 13. و مدرک فنی و حرفه ای شبکه های کامپیوتر هم دارم و 2سال سابقه کار در این زمینه اما بیمه ندارم زیرا در یک شرکت کامپیوتر خصوصی مشغول بودم. و نمره ایلتس 6 دارم و در حدود 40 تومن دارایی. آیا میتونم اقامت کاری بگیرم و بعد برای دائم اقدام کنم؟؟ آیا با یک نامه کامل و مهر و امضا از طرف شرکت ، سابقه ام قابل قبوله یا نمی پذیرند؟؟واقعا ممنون میشم اگر به سوالات پاسخ بدید ..با تشکر.
 • گنجی
 • 1395/05/16

اگر نمره زبان تان را به 7.5 برسانید می توانید از ابتدا برای اقامت کانادا اقدام کنید.سابقه کار را هم ایمیل کنید تا بررسی شود.

علی1395/05/12
سلام و تشکر خیلی زیاد بابت اشتراک گذاری تجربیات تونعلی، 34 ساله از تهران، دیپلم، 16 سال سابقه برنامه نویسی، پروژه های بزرگ و کوچیک کار کردم.MVC و sql حرفه ای و Xamarine و Windows Server و Linux Server و C#Form و Web و ...سعی می کنم بروز باشم، چند تا تقدیرنامه از نهاد بین المللی و دولتی دارم.خانومم لیسانس نرم افزار زبانم بد نیست و داریم بصورت خصوصی آیلتس رو هم میگدرونیم.قصد مهاجرت به کانادا داریم، دقیقا از کجا شروع کنم؟ممنون میشم راهنماییم کنی.
 • گنجی
 • 1395/05/13

همسرتان که لیسانس دارد با ایلتس 7.5 و سن زیر 30 سال و ایلتس 6 شما می توانید  اقدام کنید. معادل فرانسه یعنی نمره بی2 هم کفایت می کند.

ن.پوراصغر1395/05/05
سلام.من از9سالگی مشغول کارقالیبافی هستم دراین زمینه مهارت بالایی دارم نقشه خوانی وبافتن فرش ابریشم...میخواستم بدونم چطورمیتونم به کانادا مهاجرت کنم؟مرسی اگه ج بدین.
 • گنجی
 • 1395/05/06

در حال حاضر شانسی ندارید.

Marjan1395/05/04
سلام من دختر26ساله،مدرک فوق دیپلم و لایسنس بین المللی اویونیک یا B2دارم،2سال هندلینگ خدمات مسافری مهر اباد کار کردم،شرایط و اقامت من برای کانادا رو بگید،تشکر
 • گنجی
 • 1395/05/06

با فوق دیپلم شانسی ندارید./ در روش کبک اگر نمرات فرانسه عالی داشته باشید شانس خواهید داشت.

نیما1395/05/02
سلام جناب گنجی.من26 ساله.لیسانس برق قدرت ازاد. ایلتس 6.5 و پایان خدمت.بدون سابقه کار.سوالم از خدمتتون این بود که من که قصدم کار در کانادا هست:1-همین الان اقدام کنم؟2-ارشد بگیرم از ایران اقدام کنم؟3-برای تحصیل در کانادا اقدام کنم؟با در نظر گرفتن بودجه 25 هزار دلار.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
 • گنجی
 • 1395/05/04

بدون سابقه کار فقط برای تحصیلی باید اقدام کنید.

سارا1395/04/25
سلام خدمت اقاي گنجيدختري ٢٥ ساله با مدرك ليسانس رياضي از دانشگاه شهيد بهشتي با معدل ١٣.٧٠ هستم همچنين داراي مدرك فني حرفه اي ارايشگري خواستم بپرسم امكان ويزاي كار ارايشگري يا ويزاي تحصيلي براي من هست؟ ممنون از وقتي كه ميگذاريد
 • گنجی
 • 1395/04/27

برای دانشجویی باید معدل بالاتر و ایلتس و توانایی مالی داشته باشید ./ایلتس بگیرید و مهاجرتی اقدام کنید.

maziyar1395/04/23
با سلام خدمت آقای گنجی،من 34 سالمه لیسانس کامپیوتر( نرم افزار) دانشگاه آزاد دارم،با3/5سابقه بیمه کار در شرکت پارس جنوبی عسلویه هستم،مجرد هستم،و در حال حاظر مشغول گذراندن دوره های زبان آیلتس و گرفتن مدرک هستم،خواستم ببینم شرایط من چه جور هست و چه نمره زبانی را برای ویزای کار و اقامت کسب کنم و چقدر باید هزینه کنم. با تشکر
 • گنجی
 • 1395/04/24

فرانسه بی 2 یا ایلتس 8.

Amin1395/04/20
با سلام.من 24 سالمه.فوق لیسانس نقشه برداری مهندسی.من قبلا متاسفانه از روی نا اگاهی امتحان ایلتس رو دو سال پیش دادم که الان هم اعتبارش از بین رفته ولی دوباره میخام اقدام کنم.مطمن هستم که نمره 7 به بالا رو هم دریافت خواهم کرد.الانم هنوز سربازی نرفتم.میخاستم بدونم با این موارد از کجا میتونم شرو کنم و باید چی کار کنم برای کار در کانادا.؟؟
 • گنجی
 • 1395/04/21

باید پاس و ایلتس 7.5 داشته باشید.

حمید ب1395/04/12
با سلام من 34 سال دارم با مدرک لیسانس حسابداری و فوق لیسانس حسابرسی و تقریبا 9 سال سابقه کار دولتی و یک سال سابقه مدیریتی دارم. الانم تو مراحل آخر گرفتن مدارک زبانم هستم میخواستم بدونم امکان مهاجرت به کانادا با توجه به اینکه همسرم هم 4 سال سابقه کار دولتی با مدرک فوق لیسانس را دارد وجود دارد؟
 • گنجی
 • 1395/04/14

از طرق نیروی متخصص بستگی به نمره زبان شما دارد.

ناصر ناظری1395/04/08
سلام. یکیراز اقوام در کانادا شرکت landscape دارد و در زمینه طراحی و اجرای فضای سبز کار میکند. ایا ایشون میتونن واسه من با مدرک مهندسی برق قدرت درخواست کار یا job offer باشن؟ ایا الزاما باید مدرک تحصیلی و کار کارفرما مرتبط باشد؟
 • گنجی
 • 1395/04/09

نیاز به مرتبط بودن ندارد.

هلیا1395/04/07
سلام ببخشید با دارا بودن مدرک فنی حرفه ای ارایشگری و دارا بودن سالن ارایشی زنانه از خود ایا این کار جز شغلهای مدیریتی برای سرمایه گذاری کبک هست یا خیر ممنون
 • گنجی
 • 1395/04/08

اگرپروانه از اتحادیه مربوطه داشته باشید امکانپذیر است

علیرضا 1395/04/05
سلام،من 24 ساله هستم،دیپلم معماری دارای2مدرک A T.C san diego و TUV Germani معماری داخلی و دکوراسیون،معماری فضای سبز، 3سال سابقه کار در این زمینه وساخت مبلمان های مدرن،ایا من شانسی برای دریافت ویزای کار یا غیره را دارم؟با تشکر
 • گنجی
 • 1395/04/05

باید به دنبال جاب آفر باشید ما کار نمی کنیم ولی خودتان در بخش کاریابی سایت جستجو کنید

عباس1395/04/03
سلام من ٣١ ساله هستم ومتاهل وفرزند ٢ماهه .داراى مدرك فنى حرفه اى تأسيسات حرارتى ويك سال سابقه كار و ايلتس٦ .ايا من واجد شرايط براى ويزاى كار يا هر روش ديگرى هستم
 • گنجی
 • 1395/04/03

اگر لیسانس ندارید فقط باید دنبال یک پیشنهاد کاری از کانادا باشید .

رضا1395/04/03
با عرض سلام من 34 سال دارم و دارای مدرو بین المللی نقشه برداری با 7 سال سابقه کار هستم زبان انگلیسی در حد متوسط بلدم .آیا میتونم امیدی داشته باشم برای رفتن به خارج ؟
 • گنجی
 • 1395/04/03

باید لیسانس+ایلتس 8 یا فرانسه بی 2 در ابتدای کار داشته باشید. در کانال تلگرام توضیح داده ایم.

محمد کرمی1395/04/02
سلاممن لیسانس برق قدرت دارم از دانشگاه آزاد ودر زمینه برق هم فعالیت دارم و بطور حرفه ایی هستمکارت پایان خدمت هم دارم و در حال حاظر دارم دوره های کلاس زبان رو میگذرونم28سالمهبا این شرایط میتونم برم برای کار ب کانادا یا استرالیا
 • گنجی
 • 1395/04/03

نمره زبان ایلتس شما در هر اسکیل چند است؟ چند سال سابقه کار دارید؟ 

سارا1395/03/31
سلاممن ۲۶‌سالمه لیسانس از دانشگاه سراسری و فوق لیسانس از دانشگاه ازاد رشته ی حقوق دارم و متاهلم چطور میتونم ویزای تحصیلی برای خودم و ویزای کار برای همسرم باوجود مدرک فنی برق ایشون بگیرم در حال گذروندن دوره ی زبان هم هستم ایا میتونم اقدام کنم؟
 • گنجی
 • 1395/04/01

ویزا به همسرتان نمی دهند مگر اینکه اقامتی از ابتدا شروع کنید.

حسین1395/03/26
سلام.من32سالمه/لیسانس حسابداری.کارمندرسمی موسسه اعتباری هستم/7سال بیمه دارای یک فرزند2ساله/همسرم لیسانس پرستاری6سال سابقه بیمه /کارمند پیمانی بیمارستان/به چه روشی میتوانم ویزای کار بگیریم و در چه استانی؟؟؟
 • گنجی
 • 1395/03/27

برای نیروی متخصص فدرال و کبک می توان اقدام کرد ولی مشکل اصلی نداشتن مدرک زبان عالی توسط شما و همسرتان هست که باید در ابتدا باشد.

بابك1395/03/25
سلام ، من ٢٤ سالمه ليسانس دارم زبانم قراره امتحان بدم مجردم و حرفه هاي ساختماني رو حرفه اي بلدم چطور ميتونم ويزاي كار بگيرم و اقدام كنم؟
 • گنجی
 • 1395/03/25

بخش اکسپرس اینتری سایت ما را بخوانید در منوی های سمت چپ.

افزا1395/03/18
سلام من دارای مدرک فوق لیسانس برق و 15 سال سابقه کاری در یک شرکت مشاور هستم . مدرک زبان ندارم .38 سالمه و خانمم دارای مدرک فوق لیسانس معماری و یک بچه 5 ساله آیا واجد شرایط جهت کار در کانادا هستم ؟
 • گنجی
 • 1395/03/19

فقط برای روشهای سرمایه گذاری واجد شرایط هستید. لینک زیر را بخوانید:

سرمایه گذاری کانادا

فاطمه1395/03/13
دانشجوی phdتربیت بدنی 35ساله.با 6سال سابقه ار تدریس در دانشگاهها .آیا موقعیت شغلی در انادا وجود دارد؟
 • گنجی
 • 1395/03/16

اگر مدرک زبان داشته باشید در بخش کاریابی نرخ حقوق و شرایط را می توانید جستجو کنید.

محمد1395/03/13
سلام .من لیسانس مهندسی معدن دارم.گرایش استخراج .میخوای ویزای کار بگیرم برا استرالیا یا کانادا.میشه راهنماییم کنید ممنون .البته نرم افزارهای معدنی (بین المللی)خیلی کار نکردم .سابقه کار هم ندارم ۲٤سال سن دارم.معافیت موارد خاص دارم .راهنماییم کنید باتشکر
 • گنجی
 • 1395/03/13

باید ایلتس 7.5 و 3 سال سابقه کار داشته باشید.

ماريا1395/03/11
27ساله مجرد ليسانس مديريت سابقه كاري دو سال حسابدارآيلتس ٦ (داري مدرك فوريت هاي پزشكي و كمك پرستاري از انجمن پرستاري و سابقه كار ٥ ساله در اين حيطه)شانس ويزاي كار رو چطور ارزيابي مي كنيد؟
 • گنجی
 • 1395/03/13

اگر نمره ایلتس را به 7.5 برسانید واجد شرایط می شوید.

شقايق1395/03/11
سلام،خسته نبايدمن ٢٥ ساله با مدرك پزشكي عمومي و همسرم ٣١ ساله با مدرك مهندسي مكانيك و ١٠ سال سابقه كار قصد مهاجرت به تورنتو داريم... لطفا راهنمايي كنين از چه طريقي ميتونيم مهاجرت كنيم... متشكرم
 • گنجی
 • 1395/03/13

برای تورنتو باید کارآفرینی اقدام کنید که نیاز به سرمایه بین 800 هزار تا 1.5 میلیون دلار کانادا دارید و باید یک بیزینس راه اندازی کنید و بعد از موفیقت برای اقامت اقدام کنید. بهتر است مدرک زبان ایلتس 4.5 بگیرید و برای منیتوبا اقدام شود.

sohrab1395/03/10
باسلام.28سالمه.لیسانس itاز دانشگاه آزاد رو دارم.مدارک معتبرشبکه از سازمان مدیریت صنعتی رو هم دارم.سابقه کار بیمه یه سال دارم.با نمره ایلتس چند و از چه روشی میتونم اقدام کنم؟وچه مدت طول میکشه؟
 • گنجی
 • 1395/03/12

از روش فدرال با ایلتس 7.5 می توانید اقدام کنید.

هلیا1395/03/10
با سلام من 37 سال سن و متاهل با دو فرزند 5 و 8 ساله و لیسانس ریاضی و 1 سال سابقه مدیریت مهد را دارم خاله ام ساکن مونترال و برادرم و دوست مادرم ساکن تورنتو هستند از طریق خوبشاوندی یا هر طریق دیگر برای مهاجرت لطفا راهنماییم کنید ممنون
 • گنجی
 • 1395/03/12

خویشاوندی برای شما امکان ندارد. /باید از روش سرمایه گذاری 220 هزار دلاری یا از روش نیروی متخصص کبک با فرانسه عالی اقدام کنید.

هلیا1395/03/09
سلام من 38 سالم هست و لیسانس ریاضی دارم ا سال سابقه مدیریت مهد را دارم و دو فرزند 8 و 5 ساله دارم برادرم ساکن تورنتو و خاله ام ساکن مونترال من از چه طریقی امکان مهاجرت دارم ممنون
 • گنجی
 • 1395/03/10

باید از طریق روش های کارافرینی و سرمایه گذاری کبک اقدام کنید.

Vito1395/03/09
33 ساله هستم. دیپلم تجربی و پیش دانشگاهی دارم. دو ترم دانشگاه خوندم ولی ادامه ندادم. دوره های شبکه گذروندم مثل سیسکو و مایکروسافت و مدارکشون رو هم گرفتم که البته الان دیگه اکسپایر شدن . ده سال کار کامپیوتر انجام دادم ولی 14 ماه بیمه دارم بقیه خود اشتغالی بوده یعنی هم مغازه داشتم و هم خدمات در محل انجام میدادم. بیشتر کار شبکه و سخت افزار انجام میدم و در واقع به کسایی مثل من میگن it man که یعنی یه جورایی آچار فرانسه امور کامپیوتری هستیم. اگه بخام با کد NOC بگم میشه 2282 که کاملاً به من میخوره و هم چنین 2281. انگلیسیم هم خوبه ولی مدرک ندارم. با این شرایط آیا امیدی به گرفتن اجازه کار از روش‌های موجود داشته باشم یا نه؟
 • گنجی
 • 1395/03/09

شرایط شما اصلا امتیازی ندارد. لذا باید ایلتس 7.5 لیسانس و سابقه با بیمه داشته باشید.

فرشاد1395/03/08
درود من ۳۸سال دارم و ۱۸سال سابقه کار در صنعت نفت دکل های حفاری دارم مسلط به زبان انگلیسی بدون مدرک الیتس و همچنین مدارک فنی حرفه ای مکانیک هم دارم میخواستم ببینم امکانش هست ویزای کار بگیرمسپاسگزارم
 • گنجی
 • 1395/03/09

ویزای کار باید جاب آفر داشته باشید که کمی سخت است ولی در بخش کاریابی ما خودتان می توانید کارفرماها را ببینید و رزومه ارسال کنید. بدون مدرک زبان نیز شرایط بسیار سختی  دارید.

نوید1395/03/05
سلام خسته نباشید ، من 27 سال سن دارم با مدرک کارشناسی مکانیک ، 4سال سابقه کار در زمینه مکانیک ماشین آلات راهسازی و دارای مدرک فنی حرفه ای در همین زمینه ، آیلتس 7.5 هم دارم . آیا راهی وجود دارد برای گرفتن ویزای کار یا اقامت کانادا ؟ مرسی
 • گنجی
 • 1395/03/08

بله اگر نمرات ایلتس زیر 7 نباشد می توانید برای نیروی متخصص فدرال اکسپرس اینتیر اقدام کنید.

محمدی1395/03/05
سلام.خانم31 ساله ،مجرد، لیسانس زبان ،4سال سابقه تدریس در موسسه آموزش به همراه بیمه ،لطفا برای دریافت اقامت راهنمایی بفرمایید.با تشکر
 • گنجی
 • 1395/03/08

نیاز به مدرک ایلتس 7.5 دارید.

روح الله1395/03/05
باسلام و خسته نباشید خد شما جناب اقای دکتر گنجی بنده 32 سال سن دارای مدرک کاردانی ساختمان -کارهای عمومی ساختمان و کارت بنای سفت کار درجه یک و نقشه کشی سازه و معماری درجه یک از سازمان فنی و حرفه ای هستم و دارای مدرک محاسبات سازه از مجتمع فنی تهران هستم حدودا چهار سال سابقه بیمه دارم و 6سال سابقه کارهای ساختمانی و راهسازی بدون بیمه و سطح مدرک زبان ظعیف و تا اول زمستان مدرک لیسانس مهندسی اجرایی عمران میگیرم و سطح زبانم رو هم بهتر میکنم همسرم 31 ساله دارای مدرک مهندسی نرم افزار و 2سال سابقه بیمه سطح زبان همسرم در حد 7 ایا واجد شرایط برای ویزای کار هستیم و کدام یک اقدام کنیم امتیاز ما چقدر هست چقدر هزینه لازمه برای اقدام
 • گنجی
 • 1395/03/08

از طریق مدرک لیساسن همسرتان با گرفتن آیلتس 7.5 و شما با ایلتس 6.5 واجد شرایط می شوید.

حسن ملک1395/03/04
باسلام من دارای مدرک فنی حرفه ای بین المللی تعمیرات موبایل و 3سال سابقه ی کاردارم.وهمچنین آیلتس7 برای چه استانی میتونم ویزا بگیرم؟
 • گنجی
 • 1395/03/05

ساساکاچوان خوب بود که هفته پیش طی 36 ساعت بسته شد.

Mary1395/03/03
باسلام. من 35 ساله هستم. مجرد. سیزده سال سابقه بیمه دارم. کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی. در حال گذران کلاسهای زبان و دریافت آیلتس. در حال حاضر هم کارمند هستم. آقا شرایط اقامت در کانادا را دارم؟
 • گنجی
 • 1395/03/04

امتیاز کمی از سن می گیرید که باید با مدرک زبان جبران کنید.

هانیه1395/03/02
با سلام خدمت اقای گنجی،همسر بنده ۱۷سال سابقه ی بیمه داره (نمایندگی بیمه ایران)مدرک زبان نداره ولی تا حدودی بلد هست بنده نیز مدرک فنی و حرفه ایی ارایشگری و گریم دارم با دو سال سابقه در حال حاضر هم معلم ابتدایی هستم و یک دختر چهار و نیم ساله دارم ایا ما شرایط مهاجرت رو داریم یا خیر
 • گنجی
 • 1395/03/02

سوابق کاری همسرتان خوب است ولی در مورد دارایی ننوشته بودید باید دارایی ملکی یا پول نقد در ایران داشته باشید که کارشناس ارزیابی کند.

نگار1395/02/29
سلام،من ديپلم دارم ٢٥ ساله. سابقه ي ٦ سال كار در زمينه دستيار دندانپزشكي دارم دكتري آشنا بهم گفتن برام از كانادا پيشنهاد كار ميفرستن.چند درصد امكان داره ويزا كار بهم بدن ؟
 • گنجی
 • 1395/02/30

با داشتن پیشنهاد کار که به تایید وزرات کار کانادا برسد شانس بالایی برای کسب اقامت خواهید داشت.

محمد1395/02/24
باسلام جناب گنجی من 10ساله که لوله کش اب وگاز وفاضلاب وموتورخانه مرکزی وتعمیرکار پکیجهایه دیواری .گودمنها سردخانه چیلر کولرهایه گازی واسپیلت تعمیرکاریخچال فریزرهایه صنعتی وخانگی واشنا به جوشکاریه ارگون وکولر خودرو هستم ومدرک اتحادیه دارم والبته مدرک تحصیلیم فوق دیپلم پروتز دندانه سوالم اینه که من میتونم برایه مهاجرت اقدام کنم؟باتشکراز شما
 • گنجی
 • 1395/02/25

باید از کارفرمای کانادایی پیشنهاد شغلی داشته باشید.

ندا1395/02/18
سلام.من لیسانس کامپیوتر با 4 سال سابقه مرتبط و بیمه هستم.مدرک زبان هم دارم و سابق کار در sony.آیا میتونم برای مهاجرت اقدام کنم و هزینه کلی حدودا چقدر است. با تشکر
 • گنجی
 • 1395/02/19

بدون مدرک زبان امکان پذیر نیست.

شفق1395/02/09
سلام وقت بخیرمن کارشناس پرستاری از دانشگاه ازاد8سال سابقه کار دارم برا ویزای کار میتونم اقدام کنم ایلتس جنرال؟با چه نمره ای؟
 • گنجی
 • 1395/02/11

روی تلگرام و اینستاگرام شرایط پرستار ها را بخوانید.

amir hossein1395/02/02
با سلام من 36 ساله و متاهل با یک فرزند 7 ساله و دارای مدرک کاردنی تاسیسات و سابقه کار و بیمه 12ساله مرتبط و میباشم و در قسمت کاریابی سایت جستجو کردم و رشته ام مورد نیاز میباشد درضمن در حال گذراندن جهت گرفتن آیلتس 7 میباشم لطفا راهنمایی نمایید.
 • گنجی
 • 1395/02/04

رزومه خود را به سبک کانادایی بنویسید و برای کارفرماها ایمیل کنید سوالات و درخواست خود را به ایسنتاگرام بفرستید.

رزومه به سبک کانادایی

شهنواز1395/02/01
با سلام من 35 سالمه متاهلم در زمینه تعمیرات بردهای الکترونیکی 10سال هست فعالیعت میکنم 6 سال هست پروانه کسب دارم و همچنین مدرک جوشکاری برق تخصصی از پتروشیمی دارم می خواستم بدونم شانسی برای مهاجرت به کانادا دارم یا نه اگر دارم از کجا باید شروع کنم که در کوتاه ترین زمان به نتیجه برسم
 • گنجی
 • 1395/02/04

با داشتن پروانه کسب می توانید برای روشهای سرمایه گذاری در کانادا اقدام کنید. لینک زیر را بخوانید:

بررسی شرایط و روشهای کنونی مهاجرت به کانادا

جهانگیری1395/01/29
باسلام من 47سالمه ومتاهلم بایه دختر 18ساله محصل من فوق لیسانس مدیریت مالی دارم وخانومم دانشجوی همین رشته هستش میخواستم ببینم برای رشته ما کار اونجا میشه وزمان مناسب برای اقدام اینکار کی هست..ممنون ازشما
 • گنجی
 • 1395/01/30

برای کسب اطلاعات کار باید در قسمت کاریابی سایت ما رشته کاریتان را جستجو کنید.

صادقی1395/01/17
با عرض سلام و خسته نباشید من 29 سال سن دارم و در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک با معدل 17.19 مدرک گرفتم ،4 سال هم سابقه کارو سابقه بیمه دارم در زمینه سیستم های حفاظتی و فروش از چه طریقی من میتونم برای کانادا اقدام کنم که شانس بیشتری داشته باشم برای مهاجرت به کانادا
 • گنجی
 • 1395/01/18

از روش نیروی متخصص فدرال و کبک اگر دارای مدرک زبان انگلیسی آیلتس 7.5 یا تف فرانسه B2 باشید.

سعید1395/01/16
سلام. من کاردانی برق صنعتی از دانشگاه ازاد دارم . 3 ساله کارمند دولتم . 9 سالم هست که تعمیر کار موبایلم .و 3 مدرک فنی حرفه ای . برق ساختمان.برق صنعتی . و تعمیرات موبایل هم دارم.
 • گنجی
 • 1395/01/17

با مدرک فوق دیپلم نمی توانید امتیاز در نیروی متخصص بیاورید. / بهتر است برای کارآفرینی منیتوبا با سرمایه لازم اقدام کنید.

اسماعیل کوروند1395/01/16
سلام اینجانب دارای 15 سال سابقه در زمینه پایپینگ در پروژهای ایران و1 سال با شرکت یوناول در کشور عراق میباشم ..ایا در این زمینه کار در کانادا پیدا میشود
 • گنجی
 • 1395/01/16

برای کار بخش کاریابی سایت ما را بخوانید. برای ویزای کار نیز باید مدرک زبان عالی خود و همسرتان داشته باشید یا از روش سرمایه گذاری کبک بدون مدرک زبان نیز می توان اقدام کنید.

کاریابی در کانادا (کلیک کنید)

ویزای کار و اقامت کانادا (کلیک کنید)

سرمایه گذاری کبک 2016 بدون مدرک زبان (کلیک کنید)

سعید1395/01/13
با سلاممن 27 سالمه مدرک مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد به همراه همسرم که ایشون هم کارشناس کامپیوتر از همان دانشگاه هستن و کارمند دولت هستیم،بهترین گزینه برای مهاجرت ما به کانادا به نظر شما کدام گزینه است؟تو حوزه برنامه نویسی و شبکه تخصص داریم.
 • گنجی
 • 1395/01/14

روش نیروی متخصص فدرال EE2016 برای شما مناسب است ولی باید آیلتس 7 داشته باشید.

محسن1395/01/12
سلام من کاردانی الکترونیک دانشگاه آزاد و بدون سابقه کار و مجرد و 32 ساله هستم، زبانم بد نیست ولی هنوز اقدام نکردم برای مدرک، سریعترین راه برای من چی هست بجز سرمایه گذاری؟
 • گنجی
 • 1395/01/14

باید از کانادا job offer بگیرید هر چند که شانس کمی دارید.

آزاده1395/01/09
با سلام من ٣٥ ساله هستم و متاركه كردم حضانت فرزند دخترم كه چهار ساله هست با خودم هست ليسانس گرافيك هستم و چهار سال سابقه بيمه دارم و تدريس نقاشي مي كنم چه راهي براي اقامت كانادا با شرايط من وجود داره؟؟نمره آيلتس نيازه؟؟؟
 • گنجی
 • 1395/01/11

مطمئن ترین روش "express entry" است که آیلتس 8 برای شما لازم است(چون امتیاز سن را از دست داده اید و باید با نمره آیلتس بالا جبران کنید).

راز1395/01/08
سلام من كارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه ازاد البته كارشناسي دانشگاه دولتي با معدل ١٥و ٢٥ ساله هستم مدرك زبان ندارم اما در سطح خوب هستم و دو سال سابقه كاري دارم وسرمايه ١٥ هزار دلار ، ايا واجد شرايط اقامت كانادا هستم؟ از طريق ويزاي كار يا تحصيل اقدام كنم؟
 • گنجی
 • 1395/01/11

ویزای تحصیلی برای شما مناسب نیست . آیلتس قوی بگیرید و برای نیروی متخصص فدرال جهت مهاجرتی اقدام کنید.

نيما1395/01/08
سلام من كارشناس ارشد مهندسي نفت از دانشكده نفت ٣٥ ساله با ١٠ سال سابقه كار در شركت نفت و سرمايه ي ٩٠ هزار دلار هستم و همسرم كارشناس حسابداري با دو سال سابقه و٢٩ ساله هست سطح زبان هر دو متوسط يا تقريبا خوب هست و فرزند دختر ٥ ساله دارم لطفا راهنمايي كنيد از چه طريق اقدام كنيم و ايا واجد شرايط هستيم؟ممنون
 • گنجی
 • 1395/01/11

رشته حسابداری خوب است باید ایشان نمره آیلتس 7 و شما 6.5 بگیرید. روش اکسپرس اینتری فدرال برای شما مناسب است. تا قبل از مهاجرت نیز از طریق بخش کاریابی سایت ما برای شغل خودتان(نفت) پیگیر باشید.

کوثری1395/01/05
سلام، من لیسانس مکانیک و دارای 3 سال سابقه در زمینه mechanical equipment design و همچنین دارای گواهی ثبت اختراع در ایران هستم و آیلتس 6.5 و 30 سال سن دارم ، چه ویزایی را می توانم اقدام کنم و مدت صدور ویزا چه مدت است ؟
 • گنجی
 • 1395/01/11

نیروی متخصص / اگر نمره زبان بالایی داشته باشید حدود یکسال.

سمیرا1394/12/21
سلام.من لیسانس صنایع و فوق لیسانس مدیریت صنعتی و 4سال سابقه کار مدیریت دارم.زبان دوره پیشرفته رو دارم میگذرونم ولی مدرک آیلتس ندارم.آیا واجد شرایط برای مهاجرت به کانادا برای کار یا ادامه تحصیل هستم؟
 • گنجی
 • 1394/12/22

برای شروع ، درابتدا نیاز به آیلتس جنرال دارید.

سارا1394/12/13
سلاممن 31 سالم هست و لیسانس آمار، فوق لیسانس مهندسی صنایع و دانشجوی دکتری مهندسی صنایع هستم. کارمند رسمی یک اداره دولتی با 6 سال سابقه و مدرس دانشگاه با 3 سال سابقه تدریس دروس تخصصی نیزمیباشم ایلتس زبان با نمره 7 و مدرک ICDL در دو سطح مقدماتی و پیشرفته نیز دارم. آیا با شرایط فوق میتونم برای ویزای کار اقدام کنم؟ امکان پذیر هست؟ به چه صورتی بایستی اقدام گردد؟
 • گنجی
 • 1394/12/15

بله، الان واجد شرایط هستید، فقط باید مدرک دکتری را نشان دهید یا آیلتس نمرات هر اسکیل را بگویید تا امتیاز بندی دقیق انجام شود.

بهار1394/12/12
سلام من39 سالمه،وتا30 مارچ تاییدیه اداره کار کانادا برای کار در یه شرکت مستقر در تورنتو برام میاد ضمنا مدرکم فوق لیسانس مدیریت منابع انسانیه وسوابق مدیریتی و همینطور هییت علمی ازاد هم دارم نمره ایلتسم 5.5 هستش ... نمیدونم برای رفتن به سفارت به چه مواردی برای گرفتن ویزای کار نیازمندم؟ و آیا پسر 10 ساله من که همراهم هست امکان تحصیل رایگان خواهد داشت یا خیر؟ ممنون از لطف شما
 • گنجی
 • 1394/12/13

باید مدرک Labour Market Impact Assessment (LMIA و هزینه تقاضای ویزای کار پرداخت شده توسط کارفرما و نامه تاییدیه کارفرما برای استخدام شما را لازم دارید. / فرزند شما تحصیل رایگان برخوردار نیست و باید جداگانه برای او درخواست ویزای تحصیلی کنید.

سجاد1394/12/12
باتشکر از زحمات شما آقای گنجی عزیز. آیا با مدرک B2فرانسه میشه برای فدرال اقدام کرد؟؟؟
 • گنجی
 • 1394/12/12

بله، امکانپذیر است.

محسن1394/12/08
سلام من در حال حاضر دانشجو برق وقدرت از یکی دانشگاههای مطرح ایران هستم ودارای یک سال سابقه کار همراه با بیمه تامین اجتماعی وچند سال کار بدون بیمه در شرکتهای معتبر مرتبط با رشته تحصیلی دارم و مجرد هستم 26 سال سن دارم وهمزمان دارم زبان انگلیسی میخونم چطور میتوان از یکی شرکتهای کانادا درخواست پذیرش نیروی کار ماهر کرد و ایا شرایط اقامت کار در کانادا را دارم لطفا راهنمایی فرمایید.سپاسگذارم
 • گنجی
 • 1394/12/09

باید رزومه قوی به انگلیسی تهیه کنید و حتما ذکر کنید مدرک زبان دارید و در قسمت کاریابی سایت ما جستجو کنید و در قسمت نتایج جستجو برای تمام شرکتها رزومه را ایمیل کنید.

فرزین1394/12/05
با سلام و تشکر بابت راهنمایی.بنده در زمینه تست های غیر مخرب جوش(NDT)نزدیک به دوسال سابقه بیمه دارم وهمچنین لایسنس های بین المللی در این زمینه دارم.. زبان انگلیسی هم در حال آماده شدن برای آیلتس هستم .شانس بنده برای دریافت ویزا و مراحل بعدی به چه میزانه و آیلتس چند احتیاجه ؟ با تشکر
 • گنجی
 • 1394/12/06

باید لیسانس داشته باشید یا از طریق کارافرینی با دارایی 350 هزار دلار اقدام کنید.

مرتضی1394/12/04
باسلام و تشکر. اینجانب دارای مدرک تاسیسات مکانیکی میباشم از اداره فنی و حرفه ای با ۲۰سال سابقه کار ومتاهل میباشم و دارای ۲فرزندهستم. لطفا جهت کاروااقامت با خانواده مرا راهنمایی کنید.
 • گنجی
 • 1394/12/06

کانادا فقط به مدارک دانشگاهی امتیاز می دهد مگر اینکه سرمایه گذاری اقدام کنید.

بیتا1394/12/03
با سلام مجدد. پیرو سوال قبلیم که بالا پاسخ دادین، این پروسه جنبه رقابتی داره و افراد با شرایط و فاکتورهای بهتر در اولویت هستند؟
 • گنجی
 • 1394/12/05

خیر رقابتی نیست.

بیتا1394/12/02
با سلام و تشکر بابت راهنمایی های دقیق و سریع شما و تیم کاریتون. میخواستم بدونم ویزای کار چقدر شانس اقامت رو بالا میبره؟ با داشتن مدرک تحصیلی نمره آیلتس خوب و سن بالای سی و پنج سال. بعضی ها میگن ویزای کار صد در صد منجر به اقامت دایم میشه. آیا این موضوع صحت داره؟
 • گنجی
 • 1394/12/03

اگر با ویزای کار یکسال فول تایم برای کارفرمای کانادا یی کار کردید می توانید بعد از آن برای اقامت درخواست دهید.

مجتبی1394/11/29
با سلام من دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم باغبانی از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات درضمن سنم31 هست و با کلی کارهای اجرایی و همچنین مدرک تخصصی تولید گیاهان به روش کشت بافت آزمایشگاهی میخواستم برای ادامه تحصیل مقطع دکترا و همچنین کار به کانادا سفر کنم ممنون میشم راهنمایم کنید با سپاس از شما.
 • گنجی
 • 1394/11/29

باید مدرک زبان داشته باشید(آیلتس جنرال )

سعید1394/11/26
سلام من دارای مدرک دیپلم هستم و دارای 2سال سابقه در رشته مونتاژ کاری قطعات صنعنتی و هم چنین دارای سابقه در پروش قارچ خوراکی و همین طور دارای مجوز پرورش قارچ خوراکی هستم و زبان انگلیسی ام هم خوب است و مدتی دیگر می توانم آیلتس را بگیرم حال می خواستم بینم با این شرایطی که من دارم می توانم برای ویزای کار کانادا اقدام کنم. ممنون می شم از راهنمای دون
 • گنجی
 • 1394/11/27

مدرک زبان دارید:؟ سن؟ متاهل؟

علیرضا1394/11/24
سلام من یکی از دوستانم برای ویزا کار میخواد برام اقدام کنه میخواستم بدونم بعده چند وقت اقامت دایم میتونم بگیرم؟ یا اصلا همچین چیزی وجود داره با ویزا کار اقامت دایم بدن و سواله دیگم من بعد از چه مدت میتونم همسرم رو بیارم ضمنا من 26 سالم هستممنونم از جوابتون
 • گنجی
 • 1394/11/25

با ویزای کار بعد از یکسال کار در کانادا می توانید درخواست اقامت بدهید باید مدرک ایلتس هم بگیرید. 

حسن1394/11/21
سلام من 35 ساله و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری سال 93 گرفتم معدلم بالای 17 وسابقه 10 سال کار تو شرکت های نفتی رو دارم امکان پیدا کردن کار برام هست یا نه
 • گنجی
 • 1394/11/24

مدرک زبان دارید؟

مهرداد1394/11/18
سلام من متاهل هستم و کارشناسی کامپیوتر نرم افزار دارم و کارشناسی ارشد سخت افزار (هردو از دانشگاه آزاد) 11 سال سابقه کار مرتبط در واحد دولتی و 2 سال سابقه تدریس در دانشگاه دارم و تخصصم هم در زمینه شبکه است برای دریافت ویزای کار چه اقداماتی باید انجام بدم. با تشکر
 • گنجی
 • 1394/11/19

باید مدرک زبان آیلتس یا فرانسه داشته باشید و امتیاز لازم را کسب کنید.

سعيد1394/11/17
سلام كارشناس دامپروري هستم با 12 سال سابقه كار پويايك پيشنهاد LMO از شركتي كاريابي در bristol دارم بايد چكار كنم
 • گنجی
 • 1394/11/17

پیشنهاد کاری را ایمیل کنید بعد از بررسی شرایط قرارداد برای شما ایمیل می شود.

زهره1394/11/13
سلام من متولد61هستم کارشناس آمارو مدارک پزشکی 8سال سابقه بیمه دارم و 6سال آن شغل مرتبط با رشته تحصیلی خودم هست کدگذاری با icd10دربیمارستان راانجام میدهم متاهلم و فرزند 8ساله دختر دارم مدرک آیلتس ند ارم می خوام بدونم میشه ویزای کارگرفت و اگرمیشه دنبال مدرک آیلتسم برم چون زبان انگلیسی من خوبه اگه میشه لطف کنین بگین چه شکلی پروسه روباید انجام بدم
 • گنجی
 • 1394/11/14

بخش اکسپرس اینتری فدرال را بخوانید.

سجاد1394/11/13
سلام آقای گنجی،من 28سالمه و کارمند رسمی ذوب آهن اصفهان با 8سال سابقه بیمه ، دارای فوق لیسانس و دو مقاله isi ،و آیلتس 6.5،بااین شرایط صددرصد بهم ویزا میدن؟؟
 • گنجی
 • 1394/11/14

متاسفانه خیر. چون برای مهاجرت باید ایلتس بالاتری داشته باشید برای ویزای تحصیلی نیز ما فعلا کار نمی کنیم(چون سخت ویزا می دهند)

مازیار1394/11/12
سلاممن 22 ساله هستم با مدرک لیسانس 2سال سابقه کار مرتبط آیلتس 7 ، با تخصص در چند نرم افزار شناخته شده مهندسی آیا بدون داشتن کارت معافیت و پایان خدمت امکان دریافت ویزا کار را دارم ؟
 • گنجی
 • 1394/11/13

خیر باید پاسپورت داشته باشید.

مرتضي1394/11/11
با سلاممن حدود سه سال در بهترين مشاور سدسازي ايران شاغلم سنم ٣٠ ساله و دانشجوي دكتراي دانشگاه دولتي هم هستم. متاهلم و ميخوام بدونم شرايط لازم براي دريافت ويزاي كار كانادا چطوره؟
 • گنجی
 • 1394/11/13

با مدرک فوق لیسانس نیاز به ایلتس 7.5 و با مدرک دکتری نیاز به ایلتس 6.5 دارید تا بتوانیم پرونده شما را آغاز کنیم.

دردی 1394/11/09
سلام.من معلم هستم با 25 سال سابقه.لیسانسه و جانباز.اگه من بخوام برم کانادا درس بدم چطوریه؟لطفا راهنمایی کنین.با تشکر.
 • گنجی
 • 1394/11/10

ابتدا باید مقیم شوید این لینک زیر را بخوانید:

نیروی متخصص فدرال

هادي1394/11/08
سلام. ليسانس مكانيك دارم و از سال 91در صنعت نفت(پالايشگاه و سكوهاي گازي) مشغول به كار هستم.متاهل و بدون فرزند.ايا براي كار در كانادا شانسي دارم؟
 • گنجی
 • 1394/11/10

در بخش کاریابی سایت ما (بالای صفحه کلیک کنید) عنوان دقیق شغل خود را جستجو کنید. توجه داشته باشید که مدرک زبان هم لازم دارید.

رضا1394/11/06
سلام،من سيتيزن امريكا هستم و راننده تراك هستم و از خودم كمپانى دارم،همسرم مقيم اروپا هستن،مايليم براى زندگى به كانادا مهاجرت كنيم،شرايط ويزاى كارى من به چه نحو هست با توجه به اينكه همسرم اروپا هستن و فعلا ما هر دو در سوئد زندگى ميكنيم آيا وقتى من ويزاى كارى بگيرم اون ويزاى كارى شامل اين ميشه كِه همسرم رو با خودم ببرم؟
 • گنجی
 • 1394/11/06

بله، میتوانید برای همسر و یا فرزندانتان هم تقاضای ویزای کار بدهید و با هم بروید.

سامان1394/11/05
سلام من لیسانس کامپیوتر هستم شغلم برنامه نویسی و خودم سه ساله شرکت دارم حدود 30 میلیون هم کلا سرمایه دارم . آیلتس هم نمره 7 . آیا میتونم برای مهاجرت کار در کانادا اقدام کنم ؟
 • گنجی
 • 1394/11/06

رشته و نمره زبان شما برای شروع پرونده و دریافت اقامت مناسب است.

سعید1394/11/02
سلام ۵۸ ساله هستم.دیپلم.و حدود ۳۰ سال سابقه کار در زمینه ساخت و ساز و فروشگاه لوازم ساختمانی دارم.برای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به چه مدارکی احتیاج است،آیا آینده شغلی و مسکن از طریق سرمایه گذاری ایمن است ؟ فقط یک فرزند ۲۸ ساله دارم که ازدواج نکرده است؟سرمایه اولیه تا چه مدت بلوکه خواهد ماند؟
 • گنجی
 • 1394/11/03

فرزندتان باید جداگانه اقدام کند از روش اکسپرس اینتری با داشتن مدرک زبان و لیسانس. / خودتان باید از روش سرمایه گذاری 220 هزار دلاری کبک (بدون بازگشت) اقدام کنید.

نیلوفر1394/11/02
سلام،۲۸ ساله هستم.دانشجوی ترم آخر برق دانشگاه تهران کارشناسی ارشد.مدرک زبان ایلتس با نمره ۶.۵ داشتم که البته این ماه اکسپایر می شود.مایل به مهاجرت و یا ادامه تحصیل در شهر تورنتو هستم.بدون سابقه کاری.به نظر شما تحصیلی اقدام کنم برای دکتری بهتر است یا کاری؟ممنون
 • گنجی
 • 1394/11/03

ویزای تحصیلی قطعی نیست. / برای مهاجرت نیز باید سابقه کار داشته باشید.

m1394/10/25
سلام بدون مدرک زبان و دانشگاهیمفقط از طریق سرمایه گذاری میشه اقامت گرفت ؟ حداقل سرمایه مورد نیاز چقدر هست؟ ممنون
 • گنجی
 • 1394/10/25

بله امکان پذیر است بستگی به شغل و مدارک شما بین 100 تا 220 هزار دلار کانادا.

میترا1394/10/23
با سلام و خسته نباشی.شوهر من تراشکار دستگاه های cnc هست.با سابقه کاری 12 ساله.الان هم میخواهد ایلتس 6 بگیرد.مدرک تحصیلی دیپلم دارد.و دوتا مدرک تحصیلی از فنی حرفه ایی.آیا ما شانسی برای رفتن به کانادا داریم؟با تشکر
 • گنجی
 • 1394/10/24

خیر امتیاز کمی دارید.

hasan1394/10/21
با سلام جناب گنجی من 28 سالمه 15 سال سابقه کار mdfرو دارم و استاد کار ماهر در کار چوب هستم زبان خیلی کم بلد هستم ایا موقعیت کاری میتونم داشته باشم کانادا در ضمن یکی از کار فرماهایی که الان ایران باهاش دارم کار میکنم ساکن خود کانادا هستش ایشون هم قول دادن کمک من بکنند ایا موفقیت حاصل میشه برای کار اونجا
 • گنجی
 • 1394/10/22

باید بتوانید جاب آفر از کانادا بگیرید.

رضا1394/10/19
باسلام.من ۴۰سال دارم .همسرم.لیسانس بافرزندهفت ساله.پانزده سال مجوز عکاسی فیلمبرداری.ساخت موزیک ویدیو وتدوین دارم مدرک زبان ندارم.ازچه طریق میتوانم برای مهاجرت اقدام کنم.ممنون ازشما
سمیرا1394/10/19
سلام من 32 سالمه کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد با 5 سال سابقه کار بیمه در یک شرکت راه و مسیر که چندان به معماری مربوط نیست ایلتس 6 و مجرد میخواستم بدونم شرایطم خوبه برای اقدام به مهاجرت یا نه؟
 • گنجی
 • 1394/10/20

برای اکسپرس اینتری مشکلی نیست.

محمد1394/10/18
سلام. 27 سالمه لیسانس کامپیوتر و لی شغلم راننده کامیون هستم. با دو سال سابقه در حمل بار های مواد خطرناک و فراورده های نفتی .با مدرک ایلتس 6. چقد شانس دارم ؟درخواست برای شغل من در کانادا هست ؟
 • گنجی
 • 1394/10/20

برای اکسپرس اینتری می توانید اقدام کنید.

اميررضا1394/10/13
سلام من ٣١ساله مهندس عمران ايا اين درست هست كه قبل ازاقدام براي ويزا اولين مرحله قبل ازتشكيل پرونده گرفتن ايلتس بهترين راه هست؟ايا همسر هم امتيازي دارد؟
 • گنجی
 • 1394/10/14

بله، در ابتدا باید آیلتس بگیرید. / آیلتس همسر هم امتیاز دارد. لینک زیر را بخوانید:

مراکز برگزاری آیلتس در ایران


ميلاد1394/10/13
سلام.من 27 سالمه فوق ديپلم برق متاهل 2تا سوال داشتم اينکه من دو سال سابقه کار بابيمه دارم ولي مرتبط با رشتم نيست امتيازش حساب ميشه يا نه؟ مدرک زبان هم ندارم چقدر طول ميکشه اون رو بخوام بگيرم.؟ ممنون
 • گنجی
 • 1394/10/14

خیر. / بدون مدرک زبان فقط از طریق سرمایه گذاری.

یگانه1394/10/09
سلام. آیا با وجود داشتن جاب آفر باز هم نیاز به دانش زبان عالی و نمره آیلتس بالا هست؟ برای کسانی که سن نسبتا بالا دارن؟
 • گنجی
 • 1394/10/12

درآنصورت ایلتس 6 کافی است.

گنجی1394/10/07

بله، اگر آیلتس مورد نظر را بگیرید امکانپیر است.

 • گنجی
 • 1394/10/07

فقط از روش سرمایه گذاری واجد شرایط هستید. لینک زیر را بخوانید:

سرمایه گذاری کانادا

شالیز1394/10/06
سلام.کارشناس تغذیه و کارشناس ارشد HSE هستم متولد 59(35 سال) با ده سال سابقه کار و بیمه.و همسرم فوق لیسانس متالوژی خوردگی فلزات با 15 سال سابقه کار که9 سالش در پروژه های نفت و گاز در عسلویه بوده با سمت های مدیریتی 40 سال سن و یک فرزند 3 ساله برا ی دریافت اقامت کانادا یا مهاجرت شانسی داریم؟ چ اقداماتی میتونیم انجام بدیم
 • گنجی
 • 1394/10/07

فقط از روش سرمایه گذاری واجد شرایط هستید. لینک زیر را بخوانید:

سرمایه گذاری کانادا

یگانه1394/10/03
سلام. کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی و سابقه 9 سال بیمه دارم آیلتس 6. آیا شانسی برای من هست؟ مجرد و 38 ساله هستم. جنسیت و سن چه تاثیری در پرونده مهاجرت دارد؟
 • گنجی
 • 1394/10/03

خیر سن بالای 35 سال نیاز به ایلتس 8 دارد. / جنسیت تاثیری ندارد ولی تاهل تاثیر دارد.

امیرحسین1394/10/01
سلام من امیرحسینم و چندتا کامنت بالاتر خودمو معرفی کردم ببخشید من یه بیماری چشمی دارم که طبق این بیماری معاف از رزم شدم البته این بیماری تاثیری رو کار من نداره فقط توی کارت پایان خدمتم معاف از رزم قید شده و کد بیماری من هم روی کارتم موجوده ایا از این بابت برای من مشکلی پیش میاد؟ باتشکر
 • گنجی
 • 1394/10/02

برای مشکل خود با پزشکان مورد اعتماد سفارت مشورت کنید:

لیست پزشکان مورد تایید سفارت کانادا برای مدیکال

وحید1394/10/01
سلام اگر شرایط برای ویزای کار مناسب باشد حداکثر چقدر زمان می برد تا به مقصد برسیم؟و پیرو سوال قبلی اگر به کانادا برسیم و کارفرما انصراف دهد ایا باز هم میتوانیم برای اقامت دائم اقدام کنیم؟
 • گنجی
 • 1394/10/02

از روش اکسپرس اینتری حدود 9 ماه.

رضا1394/10/01
سلام،اگر شخصی دارای پیشنهاد کار معتبر با CAQ و LMIA تایید شده داشته باشد می تواند همزمان از این پیشنهاد شغلی در پرونده مهاجرت کبک آنلاین استفاده کند و هم برای Work permit اقدام کند؟چون در سایت cic نوشته است که Prove to an officer that you will leave Canada when your work permit expires آیا این دو تناقضی با هم ندارد؟ممنون
 • گنجی
 • 1394/10/01

ورک پرمیت باید مربوط به کبک باشد تا برای مهاجرت کبک استفاده کنید. وگر نه از طریق فدرال ورک پرمیت بهتر است.

محسن1394/09/30
سلام من محسن 30 ساله و مجرد هستم مدرک لیسانس مکانیک سیالات دارم والان تقریبا 6 ساله سابقه کار (ناظر خطوط لوله انتقال گاز ) در شرکت پارس جنوبی و شرکت ملی نفت رو دارم میخواهیم منو راهنمایی کنید که چطور میتوانم ویزای اقامت کانادا رو بگیرم با تشکر
 • گنجی
 • 1394/10/01

الان واجد شرایط نمی باشید ولی اگر مدرک ایلتس بگیرید شرایط شما از روش اکسپرس اینتری فدرال خوب خواهد بود.

وحید1394/09/30
با سلام ببخشید اگر ما واجد شرایط ویزای کار باشیم و به هر دلیلی کارفرمای کانادایی ما از پذیرش ما منصرف بشود اگر در حین انجام مراحل مهاجرت باشیم یا به کانادا مهاجرت کرده باشیم تکلیف ما چه می شود؟
 • گنجی
 • 1394/10/01

تا قبل از مهاجرت به ضرر شما است ولی بعد از ورود به کانادا مشکلی زیادی ندارید.

امیرحسین1394/09/30
سلام 22 سالمه لیسانس مکانیک از دانشگاه پیام نور دارم و به نرم افزارهای مهندسی مکانیک اپ تسلط دارم مثل solidwork. Autocad. Matlab و غیره با مدرک فنی حرفه ای زبانم خوبه برای گرفتن ویزای کار چقدر شانس دارم ؟ و از چه طریق باید اقدام کنم؟
 • گنجی
 • 1394/10/01

اگر ایلتس 7.5 با دو سال سابقه کار داشته باشید شرایط شما خوب است.

احسان1394/09/28
درودمن احسان 30ساله مجردمدرک مهندسی شیمی و کار دولتی مرتبط با تخصص خود دارمحدود6سال سابقه دارمدارای چند مقاله داخلی و خارجی و ثبت اختراع هستمسپاسگذار میشم منو جهت گرفتن ویزای کار و اقامت مدد کنید.سپاس و دورود فراوان بدرود
 • گنجی
 • 1394/09/29

ابتدا مدرک زبان ایلتس 7 بگیرید سپس می توان از طریق اکسپرس اینتری برای شما اقدام کرد.

مریم1394/09/25
سلام. من کارشناسی معماری از دانشگاه دولتی دارم. یکسال سابقه کار دارم.یک خواهر و برادر سیتیزن کانادا دارم. تافل 100 شدم.چند تا سوال داشتم: 1- آیا برای من شانسی هست که از طریق کار اقدام کنم؟ چقدر طول می کشه؟ بعدش می تونم اقامت دائم بگیرم یا باید برگردم؟ 2) می تونم همزمان با اقدام برای ویزای کار، برای ویزای تحصیلی هم اقدام کنم؟ که هر کدوم زودتر بشه رو قبول کنم؟ و اینکه با توجه به شرایط من شما کدوم رو پیشنهاد می کنید؟ چرا؟ ممنون
 • گنجی
 • 1394/09/27

ابتدا باید ایلتس جنرال 7.5 بگیرید. / بهتر است یا برای کار یا تحصیل اقدام کنید. / بهترین روش اقدام از طریق اقامت از روش اکسپرس اینتری است.

محمد یوسف1394/09/23
سلام،وقت بخیر ،لیسانس مکانیک (حرارت سیالات)از دانشگاه دولتی دارم،انصرافی از MBA ،تسلط به زبان انگلیسی دارم اما آزمون نداده ام تا بحال،در حال حاضر مدیر بازرگانی در یک شرکت واردات میباشم.پروانه پایه3 نظارت از نظام مهندسی را نیز دارم.امکان گرفتن ویزای کار برای بنده هست ؟با تشکر
 • گنجی
 • 1394/09/23

فقط از طریق کارآفرینی استانی صد هزار دلاری واجد شرایط هستید.

هوشيار1394/09/23
من مجرد و ٣٠ ساله وداراي مدرك كارشناسي ارشد برق قدرت از دانشگاه ازاد و داراي ٢/٥ سابقه بيمه مرتبط براي تحصيل و يا كار در كانادا چه كار بايد بكنمممنون
 • گنجی
 • 1394/09/23

در ابتدا نیاز به ایلتس 7.5 دارید تا کارتان را شروع کنیم مگر اینکه از طریق سرمایه گذاری با ایلتس 4 اقدام کنید.

معاد1394/09/22
آیا از طریق مدارک فنی حرفه ایی رشته حسابداری می شود اقدام ویزا کار کرد.
 • گنجی
 • 1394/09/23

خیر.

معاد1394/09/22
آیا با مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد می شود در کانادا ویزای کار گرفت
 • گنجی
 • 1394/09/23

خیر.

امير1394/09/21
سلام بنده ليسانس رشته كشاورزي از دانشكاه ازاد كرايش علوم دامي هستم با معدل 13و نيم 34 ساله و مجرد با سابقه بيمه 6 سال سربازي انجام دادم ايا اميدي به دريافت اقامت كاري در كانادا دارم ?لطفا در مورد نمره زبان راهنماييم بفرمايين ممنون .
 • گنجی
 • 1394/09/22

نیاز به مدرک انگلیسی 7.5 یا فرانسه B2 دارید.

سیف1394/09/18
با سلام من 25 ساله مجرد با دیپلم ارایشگری و سطح زبانمم عالیه درحال اقدام برای ایلتس هستم و در سالن خودم کار میکنم پروانه کسبم دارم با سابقه بیمه و طی بررسی هام در زمینه ارایشگری و تتو بسیار کار هست در کانادا.میخواستم بدونم ایا بجز روش کارافرینی تحت عنوان دیگری میتونم ویزا کار بگیرم؟
 • گنجی
 • 1394/09/18

روش نیروی متخصص هست که باید لیسانس داشته باشید.  / روش اکسپرس اینتری هم هست که باید از کارفرمای کانادایی پیشنهاد شغلی با تاییدیه از ورات کار کانادا داشته باشید.

فرزانه1394/09/14
با سلام من مجرد۳۷ساله دارای مدرک ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی هستم زبان در حد متوسط و ۱۰سال سابقه بیمه از شرکت خصوصی ایا می تونم واسه ویزای کار اقدام کنم ؟ممنون
 • گنجی
 • 1394/09/16

اگر دانش زبان خود را با مدرک آیلتس 8 اثبات کنید از طریق نیروی متخصص وگرنه از روش سرمایه گذاری باید اقدام کنید .

حمید1394/09/14
سلام من لیسانس مهندسی مکانیک دارم از دانشگاه دولتی.و مسلط به کار تاسیسات برودت و تهویه مطبوع وگرمایش.ایلتس 5.5 هم دارم میخواستم بدونم میتونم اقامت کاری بگیرم تو کانادا؟چقدر طول میکشه؟وچقدر هزینه داره؟
 • گنجی
 • 1394/09/15

واجد شرایط نمی باشید باید آیلتس بالاتر بگیرید.

sare1394/09/09
با عرض سلام و خسته نباشید،2خاله من مقیم کانادا هستند،و هر دوی اونها مهدکودک خصوصی دارن،و نیاز به نیروی کمکی،آیا امکان گرفتن ویزای کار از این طریق امکان پذیره؟!
 • گنجی
 • 1394/09/10

باید برای شما پیشنهاد شغلی مورد تایید وزارت کار کانادا را بفرستند.

پژمان1394/09/07
48 ساله-20سال تجربه تصویربرداری پزشکی-کارشناس رادیولوژی-خواستم ببینم هیچ شانسی دارم؟
 • گنجی
 • 1394/09/09

بهترین روش برای شما از طریق کارآفرینی کبک یا منیتوبا است. لینک زیر را بخوانید:

شرایط مهاجرت کانادا

Mahdi1394/09/06
سلام. من در لیست مشاغل مورد نیاز 2015 کانادا عنوان شغلی مترجمی رو هم دیدم. در حال حاضر لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دارم با حدود 4 سال سابقه کار. چطور میتونم اقدام کنم برای مهاجرت به کانادا؟ با توجه به تغییر قوانین مهاجرت کانادا چقدر شانس موفقیت هست؟ ممنون میشم راهنماییم کنین.
 • گنجی
 • 1394/09/06

اگر آیلتس 7 و 4 سال سابقه کار داشته باشید از طریق نیروی متخصص می توان اقدام کرد.

علی1394/09/03
با سلام من لیسانس مکانیک خودرو هستم با معدل 15.4 با سابقه کار دو ساله با بیمه و دو سال بدون بیمه ولی بیمه خوییش فرما در کارهای مربوط به رشته خودم هستم. مدارک فنی حرفه ای درجه یک مکانیک خودرو و درجه دو مکانیک خودرو و مدرک المپیاد فنی حرفه ای داخل استان اولی دارم همه با مدرک معتبر و همچنین دارای مدرک فنی حرفه ای کتیا در مورد طراحی قطعه صنعتی هستم و در طراحی قطعات دارای مهارت خوبی هستم.در حال حاضر کلاسهای ایلتس رو نشستم تا چند ماهه دیگه امتحان آیلتس رو میدم ضمنا سنم 32 سال می باشد.با این اوصاف آیا من واجد شرایط هستم؟نمره آیلتس چند باید باشد؟ممنون میشم منو راهنمایی کنید
 • گنجی
 • 1394/09/04

نیاز به آیلتس 8 در لیسنینگ و ایلتس 7 در بقیه اسکیلها دارید.

میلاد1394/09/03
پیرامون سوال قبلی بنده واجد شرایط برای کار هستم یا اقامت؟درضمن من متاهل هستم و همسرم دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذاییست. آیا مدرک آیلتس داخل ایران برای کانادا قابل قبول است؟
 • گنجی
 • 1394/09/04

اقامت. / بله قابل قبول است. /

پریسا1394/09/03
با سلام. به مدت ۱۲سال در رشته بسکتبال فعالیت می کنم و دارای مقام های زیادی هستم ْ میخاستم بدونم از طریق ورزش می تونم اقدام کنم
 • گنجی
 • 1394/09/04

از طریق خوداشتغالی می توان برای شما اقدام نمود

میلاد1394/09/03
با سلاممن دارای آخرین مدارج رزمی در سطح مربیگری و داوری ملی در رشته کاراته هستم و همچنین یک سمت کشوری و استانی کاراته دارم. اکنون دارم روی یک دی وی دی آموزش کاراته به مبتدیان به زبان انگلیسی کار میکنم و میخواهم یک کتاب داوری هم بنویسم. مدرک تحصیلی من لیسانس مترجمی زبان انگلیسی هست و در ضمن 7 سال هم مدیر آموزشگاه زبان بوده ام و 6 سال هم باشگاه رزمی دارم. آیابنده دارای شرایط گرفتن ویزای کار یا اقامت در کانادا هستم؟سن من 30 سال هست.
 • گنجی
 • 1394/09/03

واجد شرایط هستید البته بعد از گرفتن آیلتس 7.

مجید1394/09/02
سلام.من 24سالمه و فوق دیپلم عمران شاخه نقشه برداری دارم.ترم 3 کلاس فرانسه هستم.ولی کار اصلی من جوشکاری مخازن فولادی تحت فشاره.مدرک g6جوشکاری بین المللی دارم .برای مهاجرت کاری به کبک چیکار باید بکنم.؟
 • گنجی
 • 1394/09/02

باید b2 فرانسه در تمام موارد بگیرید.

رضا1394/08/30
با درود من لیسانس مکانیک رشته تاسیسات هستم چگونه متوانم شغلی پیدا کنم
 • گنجی
 • 1394/09/01

بخش کاریابی سایت ما را مطالعه کنید. در منوها بالای سایت.

مهدی1394/08/29
سلام.من 35سال دارم.متاهل و دارای 2 فرزند.هم من و هم همسرم دارای لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد هستیم. من سابقه 12 سال کار در بانک را دارم.شرایط مهاجرت را داریم؟ در صورت جواب مثبت آیا امکان ادامه تحصیل هم داریم؟
 • گنجی
 • 1394/08/29

اگر هر دو نفر آیلتس 7.5 بگیرید واجد شرایط هستید، بعد از مقیم شدن همه کار من جمله تحصیلی هم میتوانید انجام دهید.

مهسا1394/08/28
سلام همسرم متولد 60 و ارشد مکانیک با 9 سال سابقه کار در شرکت نفت و خودم ارشد حمل و نقل با 9 سال سابقه کار در ایران خودرو ولی مدرک زبان فعلا نداریم امکان کار در شرکت های نفتی کانادا هست یا خیر.مرسی.
 • گنجی
 • 1394/08/29

کارفرماهای بخش نفت در کانادا نیاز به شرایط دیگری دارند، بخش کاریابی سایت ما را مطالعه کنید.

مهسا1394/08/28
با سلام همسرم داراي مدرك ارشد مكانيك طراحي جامدات و ٩ سال سابقه كار در شركت نفت و خودم ليسانس ترافيك شهري و حمل و نقل و ٩ سال سابقه كار در ايران خودرو ايا امكان كار تو شركت نفتي براي همسرم و امكان كار براي خودم وجود دارد؟
 • گنجی
 • 1394/08/29

ابتدا باید مقیم کانادا شوید، سپس برای کار اقدام شود. برای اینکار اگر تا 35 سال هستید باید آیلتس 7.5 بگیرید . همچنین اگر در بخش کاریابی سایت ما که آگهی های کارفرماها در آنجا هر روز آپدیت می شود جستجو کنید می توانید مستقیمابا کارفرماهای نفتی درارتباط باشید.

نیلوفر1394/08/28
سلام.من ۲۳ساله هستم.لیسانس بیوتکنولوژی با معدل ۱۷.۵۰ گرفتم.سابقه کار در ازمایشگاه دارم.مدرک زبان هم ندارم.شرایط من واسه ویزای کار چطورامکان پذیره؟ممنون.
 • گنجی
 • 1394/08/28

اگر مدرک زبان داشتید می توانستیم با سابقه کار که همراه با بیمه باشد برای اقامت اقدام کنیم.

محمدرضا1394/08/26
سلام.من ٢٧سالمه ليسانس حسابداري از دانشگاه غير انتفاعي با معدل ١٨هستم،٢سال سابقه كار در اداره ماليات دارم چطوري ميتونم براي ويزاي كار به كانادا اقدام كنم؟ايا با ايلتس ٦.٥ميتونم واسه ويزاي كاريكانادا اقدام كنم؟
 • گنجی
 • 1394/08/27

اگر یک نمره روی ایلتس شما برود از طریق فدرال می توانیم برای شما ویزا بگیریم.

مهدی1394/08/26
سلام من ۳۵ سال دارم ۴تا مدرک فنی برق ساختمان صنعتي جوشکاری گاز و کامپیوتر دارم جواز کامپيوتر هم دارم ميتونم کاري کنم
 • گنجی
 • 1394/08/27

از طریق کارآفرینی منیتوبا با صد هزار دلار و ایلتس 4.5 می توان برای شما اقدام کرد.

مریم1394/08/26
سلام من ۳۶ سال دارم ,فوق لیسانش شیمی تجزیه بایکسال سابقه بابیمه و دو فرزند ۴ و ۵ سال و همسرم لیسانس زمین شناسی و دانشجوی ارشد بازرگانی بین المللی و ۸ سال سابقه کار اداری غیر مرتبط به زمین شناسی و مشغول به کار در زمینه بازرگانی الان حدود ۶ ماه , ایشان یک کاره پروژه ایی بون بیمهدر زمینه زمین شناسی هم دارن که کوتاه مدت بوده, با توجه به تکمیل ظرفیت کبک چه روشی رو شما برای اخذ اقامت کانادا پیشنهاد میکنید, ممنون
 • گنجی
 • 1394/08/27

روش فدرال خوب است ولی نیاز به آیلتس 7.5 دارد، روش منیتوبا صد هزار دلاری نیز با ایلتس 4.5 امکانپذیر است.

شاهو1394/08/24
سلام خسته نباشید.من نصاب 3d panel هستم با سابقه ی 6 سال کار و جوشکار حرفه اي با سابقه ی 2سال کار.مدارک فني و حرفه ای دارم و ليسانس عمران هستم.25 ساله
 • گنجی
 • 1394/08/24

باید مدرک زبان و سابقه کار با بیمه داشته باشید.

معصومه فاطمی1394/08/18
با سلام خسته نباشیدپسرم 19 سال دارد و مدرک TEAF استرالیا مدیریت هتلداری و مدیریت حرفه ای آشپزی ملل را دارد و همینطور در حال حاضر کلاس های زبان رو می گذراند. میخواستم بپرسم میتوانم برای کار و اقامت در کانادا اقدام کنم یا خیر. ممنون
 • گنجی
 • 1394/08/18

نیاز به مشاوره حضوری نیست، بخش کاریابی سایت ما را مطالعه کنید و رشته خود را جستجو کنید.

شروین1394/08/17
سلام، خسته نباشیدبنده مرد متاهلی هستم 30ساله دارای مدرک لیسانس مدیریت سیستم های اطلاعات MIS از دانشگاه LSE انگلیس با مدرک ایلتس نمره 6 در سال83میخواستم بدونم امکان پیدا کردن شغل در کانادا برای من وجود دارهممنون میشم جوابم بدیداگر شرایطی برای من باشه برای مشاوره خدمت برسم
 • گنجی
 • 1394/08/18

نیاز به مشاوره حضوری نیست، بخش کاریابی سایت ما را مطالعه کنید و رشته خود را جستجو کنید.

ایمان1394/08/14
سلام ۲۸ ساله هستم و لیسانس کامپیوتر هستم ۶ سال هم تو یه شرکت پیمانکاری برق به عنوان اپراتور و سرپرست کارگاه مشغول بکار هستم که سابقه بیمه هم دارم۵ تا مدرک فنی حرفه ای در زمینه کامپیوتر ، تعمیرات تلفن همراه ، فن ورز شبکه هوایی برق و تعمیرات و طراحی طلا و جواهر و زیور آلات دارممتاهل هستم همسرم ۲۳ ساله هست و لیسانس کامپیوتر دارهمدرک زبان نداریم ولی در حال آموزش زبان هستیمخواستم ببینم واجد شرایط هستم یا نه ؟اگه هستم از کجا باید شروع کنم
 • گنجی
 • 1394/08/16

اگر مدرک زبان بگیرید واجد شرایط می شوید.

ایمان1394/08/13
با سلام ۲۸ ساله هستم لیسانس کامپیوتر دارم ۷ سال سابقه بیمه تو یه شرکت پیمانکاری برق به عنوان سرپرست دارم ۵ تا مدرک فنی و حرفه ای در زمینه کامپیوتر ، تعمیرات تلفن همراه و تعمیرات و طراحی طلا و جواهر و زیور آلات دارم متاهل هستم و همسرم لیسانس کامپیوتر داره و ۲۳ ساله هستمدرک زبان ایلتس نداریم ولی قصد رفتن کلاس داریمآیا واجد شرایط هستم ؟از چه راهی باید اقدام کنم ؟
 • گنجی
 • 1394/08/14

بهترین کار گرفتن آیلتس 6.5 توسط شما و همسرتان است.

Saeed1394/08/12
با سلام و خسته نباشید . 25 سال سن دارم و کارشناسی رشته هوشبری از دانشگاه تهران هستم. مدرک زبان هم دارم. میخواستم بدونم برای کار در کانادا و اقامت دائم شانسی دارم یا خیر. و ایکه درآمد حدودی در کانادا ب چه صورت است. با تشکر
 • گنجی
 • 1394/08/13

بله، اگر نمره زبان شما بالا باشد می توان برای شما اقدام کرد.

elahe1394/08/09
سلام خسته نباشید من به تازگی در رشته ICT لیسانس گرفتم با معدل 18 و کاردانی برق گرایش مخابرات دارم . دانشگاهم غیرانتفاعی هست میخواستم بدونم از اونجاییکه دانشگاهم غیر انتفاعی بوده شانس پذیرش تحصیلی دارم تا در این رابطه اقدام کنم و مدرک زبان بگیرم و ازمون جی ار ای بدم؟ و یا اینکه صرف نظر کنم؟
 • گنجی
 • 1394/08/09

بله، شانس دارید. 

سحر حیدری1394/08/07
با سلام بنده لیسانس کامپیوتر با معدل 15.30 و سن 32 سال و سابقه کار با بیمه در زمینه برنامه نویسی کامپیوتر به 7 سال بیمه دارم و همسرم دارای مدرک دیپلم کارمند بانک مرکزی و سابقه بیمه 15 سال دارد و سن 36 و فرزند 6 ساله دارم . در حال گذراندن دوره برای مدرک زبان هستم آیا امکان مهاجرت داریم ؟ از چه روشی ؟ و این پروسه در صورت اشتن مدرک زبان تا چه مدت زمان می برد ؟
 • گنجی
 • 1394/08/08

بله،  / کبک. /دوسال.

مریم حسینی1394/08/07
با سلام بنده فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی با رشته مدیریت بازرگانی _ مالی و مجرد می باشم شرایط اقامت کار و زندگی در کشورهای اروپایی هستم راهنمایی کنید ممنونم .
 • گنجی
 • 1394/08/07

اروپا را نمی دانم ولی برای کانادا باید سابقه کار با بیمه و آیلتس 6.5 داشته باشید.

سعیدرضا1394/08/06
با سلام اینجانب با 9 سال سابقه کاری با بیمه و 3 سال هم بدون بیمه هستم کارشناسی ارشد کامپیوتر هستم و تجربیات خیلی خوبی دارم چون الان هم در حال حاضر آموزشگاه دارم و 1 سالی هست که مدیر آموزشگاه هستم با سابقه 18 ماه مدیریت می خواستم برای ویزای کار اقدام کنم برای کشور کانادا میخواستم راهنمایی کنید که آیا وضعیت من خوبه برای کار؟ من متولد 60 هستمبا تشکر
 • گنجی
 • 1394/08/07

باید لیسانس شما کامپیوتر باشد و مدرک آیلتس انگلیسی 6.5 داشته باشید.

مجید 1394/08/03
با عرض سلام.بنده 31سال سن دارم مدرک تعمیر و نگهداری زمینی هواپیما رو دارم و3تا تایپ تخصصی هواپیما دارم واینکه 10سال سابقه کار و بیمه در فرودگاه امام را دارم.در حال گرفتن مدرک آ یلتس هستم میخواستم بدونم امکان کار در کانادا را دارم یا نه؟
 • گنجی
 • 1394/08/04

آیا مدرک تحصیلی آکادمیک دارید؟

ايمان1394/08/03
سلام من مدرك كارشناسي مكانيك از دانشگاه سراسري تهران دارم وسابقه كار در رشته تحصيليم ندارام عموم كانادا نورنتو هستن و شغل ايشان نيز مرتبط با رشته تحصيلي من هست ايا شانس مهاجرت دارم
 • گنجی
 • 1394/08/03

بدون مدرک زبان و سابقه کار با بیمه شانسی ندارید./ مگر اینکه عموی شما برایتان درخواست کار تایید شده توسط وزارت کار کانادا بفرستد.

اکبری1394/08/02
سلام. لطفا در مورد امتیاز سن توضیح بدین. من مترجم هستم. ۳۸ ساله با ایلتس ۸. ایا شانس ویزای کار ندارم؟
 • گنجی
 • 1394/08/03

سیستم امتیازبندی است و شما به دلیل سن بالاتر از 35 سال امتیاز از دست می دهید لذا به بخش کبک مراجعه کنید تا دقیق بتوانید خودتان را امتیازبندی کنید. البته شانس اکسپرس اینتری را هم امتحان کنید.

مجید نوروزی1394/08/01
سلام جناب اقای گنجی.من دارای 32 سال سن.متاهل.دو فرزند پسر.مدرک کادانی عمران.7 سال سابقه در پروژه های ملی زمینه فعالیت نقشه برداری و در حال تحصیل در رشته کار شناسی نقشه برداری.همسر کاردانی شهرسای ئ در حال تحصیل در رشته کارشناسی شهرسازی.برادرم همکار و کاردانی عمران.25 سال .متاهل..هر دو با سابقه دست کم 7 سال فعالیت در رشته نقشه برداری .دارای شرکت و فعال در زمینه های ذکر شده.جهت اقامت به کانادا چه امتیازهایی رو بایستی داشته باشیم؟
 • گنجی
 • 1394/08/03

شما و همسر باید آیلتس 7.5 داشته باشید یا از طریق کارآفرینی صد هزار دلاری اقدام کنید.

بهنام1394/07/27
سلام من مهندسی برق قدرت از دانشگاه دولتی دارم 7ماه آموزش تخصصی نیروگاه دیدم همراه با مدارک و حدود یک سال در نیروگاه مشغول کار هستم زبان هم مشکل ندارم میتونم ویزای کار کانادا بگیرم؟
 • گنجی
 • 1394/07/27

خیر. / باید یکسال سابقه کار با بیمه و آیلتس 6.5 داشته باشید.

شکوفه1394/07/26
باسلام.من مهندسی صنایع شیمیایی فارغ التحصیل دانشگاه دولتی هستم سابقه زیادی تو رشته خودم ندارم اما در بخش مارکتینگ سابقه دارم چندسال به نظر شما من چطوری میتونم اقدام کنم و آیا برای رشته خودم شغل مناسبی پیدا میکنم؟
 • گنجی
 • 1394/07/26

دانش زبان قوی داشته باشید امکانپذیر است. 

نوری1394/07/19
سلام من با یکی از کمپنی های امنیتی کاناداییی در افغانستان مترجم استم لیسانس در انجنیری ساختمانی دارم از کدام طریق میتونم در کانادا کار و اقامت رابدست آورم
 • گنجی
 • 1394/07/20

باید برای شما پیشنهاد شغلی job offer همان شرکت هایی که مشغول به کار هستید ، بگیرند.

میثم1394/07/19
با سلام و خسته نباشید من کاردان فوریت های پزشکی هستم و خدمت سربازی را گذرانده ام میخواسم بدانم برای گرفتن ویزای کاری در استرالیا یا انگلیس یا کانادا به کجا در ایران مراجعه کنم
 • گنجی
 • 1394/07/20

باید شرایط داشته باشید، لینک زیر را بخوانید:

نیروی متخصص کانادا

آزاده1394/07/18
سلام 28 ساله لیسانس شیمی وهمسرم 32ساله فوق دیپلم برق هستند همسرم 8 سال سابقه کار با بیمه داره و4 سال در پروژه های برقی کشور عمان کار کرده روی زبان هم داریم کار میکنم ممنون میشم راهنمایی کنید که چقدر شانس داریم برای ویزای کار ?
 • گنجی
 • 1394/07/19

امکانپذیر است باید مدرک زبان را نیز به پرونده در ابتدا اضافه کنید.

حامد1394/07/18
سلام.من 24 سال دارم و ارایشگرهستم.میخواستم بدونم شانسی دارم
 • گنجی
 • 1394/07/19

اگر کارفرمای کانادایی پیدا کنید امکان دارد.

Bita1394/07/16
سلاممن ٢٧سالمه و مجردم داراي مدرك فوق ليسانس مديريت بازرگاني با معدل ١٧.١٨ و ليسانس حسابداري هستم ٣ مقاله هم دارم ك هنوز چاپ نشده، مدرك icdl هم دارم و ايلتسم هنوز تمام نشده يكسال هم سابقه كار در زمينه مدير فروش دارم ايا من واجد شرايط اقامت كانادا هستم؟ ويزاي كار يا تحصيل؟ حدودا چقدر هزينه لازم است؟ ايا بدون مدرك زبان هم ميشود اقدام كرد؟
 • گنجی
 • 1394/07/16

اقامت بعد از کسب ایلتس امکانپذیر خواهد بود. / بدون مدرک امکانپذیر نیست.

محمد 1394/07/13
سلام من ۸سال سابقه اجرا برق ساختمان دارم و پروژه های بزرگی رو اجرا کردم مدرک دیپلم کامپیوتر و جوشکاری حرفه ای دارم از چه طریقی میتونم اقدام برای کار در کاندا که سری تر و راحت تر باشه
 • گنجی
 • 1394/07/13

اگر تا سی سال سن هستید باید مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه داشته باشید با نمره بالا یا حداقل یک فوق دیپلم نیز داشته باشید . البته در صورت پیداکردن کارفرما در کانادا روش اقدام سریع خواهد بود.

پدرام1394/07/12
سلام و عرض ادب. من لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دارم و همچنین چند سال سابقه کار در ادارت دولتی رو هم دارم. لطفا راهنمائی بفرمایید که مدرک دانشگاه آزاد اعتباری دارد برای کار در کاندا و در صورت لزوم نیاز به چه مقدار سرمایه دارد. یه راهنمائی کلی بفرمائید ممنون میشم
 • گنجی
 • 1394/07/13

بله، معتبر  است./  حدود 11 هزار دلار برای مجرد.

احسان1394/07/11
با سلام بنده ليسانس ميكروبيلوژي دارم متاهلم با٣٤سال سن داراي ١ فرزند با سابقه كار ١سال بدون بيمه همسزم داراي ليسانس پرستاري با ٥سال سابقه كاروضعيت زبان خوبي نداريم ايا پرونده خوبي براي مهاجرت ب كانادا داريم در ضمن فاميل در تورنتو داريم مي خاستم بدونم با گرفتن ويزاي توريستي مي تونم بعد ورود ب كانادا دنبال كار بگردم با تشكر از اقاي كنجي عزيز
 • گنجی
 • 1394/07/11

در ابتدا حتما باید هر دو ایلتس 7 بگیرید. / خیر به شما ویزای توریستی نمی دهند.

Marjan1394/07/07
سلام جناب گنجی.من 23ساله دارای مدرک کارشناسی بیوتکنولوژی هستم اما سابقه کار ندارم،همسرم 30ساله دارای مدرک کارشناسی برق قدرت است،سابقه بیمه ندارد اما سابقه کار آزاد در زمینه برق صنعتی و قدرت و ساختمان 5سال دارد و هم چنین دارای مدرک فنی و حرفه ای برق صنعتی و ساختمان و شبکه های هوایی میباشد.مدرک زبان نداریم. خواستم راهنمایی کنید اگه مدرک زبان بگیریم بقیه شرایط برای مهاجرت به کانادا رو داریم یا نه.درضمن فرزند هم نداریم.باتشکر
 • گنجی
 • 1394/07/08

بله، دارید ولی سابقه کار رسمی با بیمه لازم است.

ماری1394/07/06
با سلام من 31 ساله - لیسانس مترجمی زبان -دانشجوی کارشناسی ارشد - سابقه کار 4 سال و یک سال تدریس بدون بیمه - و در حال حاضر برای آیلتس میخونم -ار طریق فدرال یا کبک اقدام کنم ؟ آیا شانس برای ویزا کار دو دارم
 • گنجی
 • 1394/07/06

برای هر دو می توان اقدام نمود ولی نباز به مدرک زبان دارید.

حمید 1394/07/05
با سلام و خسته نباشید. من کارشناس مکانیک با معدل 12.88 در یک شرکت چاپ بدون بیمه کار می کنم ولی با قراردادو فیش حقوقی .مدرک زبان 6دارم به این صورت 6.5درspeaking 5در reading ودر 2مهرت دیگر 6.اگر من با توجه به سابقه کاری اقدام کنم به ساس کاچوان در کانادا امکان رد وجود دارد لطفا من را راهنمایی کنید .با تشکر
 • گنجی
 • 1394/07/05

ساسکاچوان فقط از طریق اکسپرس اینتری قبول می کند که نیاز به آیلتس 6 در ابتدا در هر مهارت دارید.

مجید1394/07/02
با سلام بنده لیسانس برق قدرت دارم و مدرک فنی حرفه ای شبکه های هوایی، و برق ساختمان و دوربین مدار بسته و برق صنعتی رو دارم سابقه بیمه ندارم ولی به طور آزاد 5 سال سابقه کار دارم آیا میتونم اقدام کنم. ممنون میشم راهنمایی کنید
 • گنجی
 • 1394/07/03

دانش زبان در چه حدی است ؟ مدرک زبان دارید؟

سهیل1394/06/30
سلام.جناب گنجی بنده ۲۷ ماه بیمه تامین اجتماعی دارم وناظر یه ارگان دولتی بودم.این بیمه شامل اون بیمه ای که گفتید می شود.ممنون
 • گنجی
 • 1394/07/01

بله.

مقداد1394/06/26
سلام من سی سال سن دارم داری مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری دارم . سه سال سابقه کاری دارم. یک مقاله ای اس آی هم دارم.... زبان حداقل چه نمره ای لازم است؟ اصلا رشته عمران با سنی که من دارم میگیرن؟ شرایط سنی چجوریه؟
 • گنجی
 • 1394/06/28

آیلتس 6. / بله. / تا 30 سن خوب است.

صادق1394/06/23
سلام وقت بخیر.من ۳۰ سال دارم . دیپلم کامپیوتر دارم و همسرم ۲۳ سال و لیسانس حسابداری و هر ۲ ما آیلتس ۶/۵ هستیم.بدون فرزند.آیا امکان ویزا کار برای ما امکان پذیر میباشد ؟ با تشکر
 • گنجی
 • 1394/06/24

با مدرک حسابداری واجد شرایط هستید.

پوريا1394/06/23
سلام ليسانس مكانيك سيالات از دانشگاه ازاد دارم با مدرك لوله كشي از فني حرفه اي ، ايلتس ٦/٥ جنرال هم دارم براي كار در كانادا ميتونم اقدام كنم ؟
 • گنجی
 • 1394/06/24

لیسانس شما با مدرک زبان امتیاز دارد البته باید 4 سال سابقه کار با بیمه داشته باشید سپس واجد شرایط هستید.

امیر مهدی آبادی1394/06/18
سلام من 23سالمه مدرک آیتلس 8دارم دارای مدرک آرایشگری بین المللی هستم آیا میتونم از این طریق اقدام کنم و همچنین در حال گذراندن دوره جوشکاری حرفه ای هستم خواستم ببینم کدام کیس شانس بیشتری داره/در ضمن سابقه کار در هیچ کدام ندارم
 • گنجی
 • 1394/06/19

بدون سابقه کار و حداقل یک فوق دیپلم امکانپذیر نیست.

farshad1394/06/18
سلام من 27 ساله هستم.استاد زبان انگلیسی و طراح وبسایت.میخواستم ببینم شرایط برای کار و درآمد برای کسی با تخصص من اونجا به چه شکل هست.مرسی
 • گنجی
 • 1394/06/19

درآمد ها متفاوت است باید رشته خود را در بخش کاریابی سایت ما جستجو کنید.

محمد اردوان1394/06/17
سلام به همه من لیسانس مکانیک با معدل 13 دارم از دانشگاه دولتی آیلس 7 هم دارم 3سال سابقه کاری در تعمیرات ظرفشویی و لباسشوویی دارم اما بدون بیمه آیا میتونم مهاجرت کنم
 • گنجی
 • 1394/06/17

برای ویزای اکسپرس اینتری می توانید اقدام کنید.

فواد1394/06/11
سلام من یک اقای 33ساله فوق دیپلم کامپیوتر هستم و همسرم فوق دیپلم علوم ازمایشگاهی 31ساله و هردو بالای هشت سال سابقه کار داریم قصد محاجرت به ایالت نوااسکوشیا داریم ودرحال گرفتن ای التس هستیم میخواستم ببینم ایا واجد شرایط هستیم و نیاز به چه نمره ای التسی داریم لطفا در این زمینه مرا راهنمای کنید باتشکر
 • گنجی
 • 1394/06/12

آیلتس 7.5 نیاز دارید.

عليرضا1394/06/08
با سلام،من فوق ديپلم برق قدرت دانشگاه ازاد دارم،وكار اصليم نصب و راه اندازي انواع آسانسوره.ايا ميتونم ويزا بگيرم
 • گنجی
 • 1394/06/09

اگر تا 29 سال سن دارید با داشتن مدرک زبان عالی می توانید اقدام کنید.

امیر1394/06/07
سلام.من راننده تریلی هستم.با 20 سال سابقه.و یک راننده حرفه ای به حساب میام میخواستم بدونم میتونم با این سوابق کار پیدا کنم یا نه ممنون
 • گنجی
 • 1394/06/08

بله، باید جاب آفر پیدا کنید. در بخش کاریابی سایت ما آگهی ها را جستجو کنید.

کاریابی در کانادا 

پویا1394/06/05
سلام, من کارشناسی مرمت ابنیه تاریخی دارم, از مجموعه معماری, استعداد زیادی در طراحی و معماری دارم, همچنین آثار و سابقه خوبی از کارم دارم, آیا میتونم با این حرفه موقعیت خوبی در کانادا پیدا کنم با سپاس
 • گنجی
 • 1394/06/05

اگر مدرک زبان داشته باشید و بتوانید 400 امتیاز کسب کنید امکانپذیر است.

امتیازبندی اکسپرس اینتری

سحر1394/06/02
سلام. من 29 سالمه. مدرک لیسانس آموزش زبان انگلیسی دارم. چند سال پاره وقت در آموزشگاه ها مدارس غیرانتفاعی و خصوصی تدرسی زبان کردم. مدرک فنی و حرفه ای قالیبافی دارم و مشغول خواندن برای آیلتس هستم. شانسی برای ویزای کار یا مهاجرت دارم؟ در ضمن مجرد هم هستم. آیا گرفتن مدرک فنی حرفه ای آشپزی یا آرایشگری کمکی می کنه؟
 • گنجی
 • 1394/06/03

اگر آیلتس 7 بگیرید امکانپذیر است. / خیر.

مسعود1394/06/01
با سلام من 30سالمه مدرک لیسانس حسابداری با معدل بالای17وکارمندبانک و۴سال سابقه کارهمسرم هم لیسانس حسابداری داره یه دختر۳ماهه هم دارم چطور میتونم از برم به سرزمین آرزوهام
 • گنجی
 • 1394/06/01

هر موقع که هر دوی شما آیلتس 6.5 یا تف فرانسه B2 گرفتید واجدشرایط خواهید شد.

ehsan1394/05/31
سلام من فارغ التحصیل رشته فوریت پزشکی در مقطع کارشناسی و درجه paramedic هستم و زیاد اعلام نیاز به پارامدیک در کانادا مشاهده کردم. پنج سال سابقه کار و دو سال مدیریت دارم. لطفا برای اخذ ویزا راهنمایی بکنید
 • گنجی
 • 1394/06/01

بدون مدرک زبان عالی شانسی ندارید.

علی1394/05/24
سلام من بنا هستم ميخواستم بدانم ویزا کار به من تعلق میگیره یا نه
 • گنجي
 • 1394/05/26

بايد يك كارفرماي كانادايي از شما دعوت به كار كند كه خيلي سخت قابل انجام است يا اينكه دانش زبان قوي+ليسانس داشته باشيد.

جعفر1394/05/24
من 30سال سن دارم و مجردم و جوشکار اسکلتم میخواستم ببینم واسی منم میشه اقامت کار گرفت
 • گنجي
 • 1394/05/26

بايد ليسانس جوشكاريو ايلتس انگليسي داشته باشيد.

کوروش1394/05/23
درود بر شما...بنده۳۱ سالمه... بدلیل اینکه مشکل سربازیم رو تازه حل کردم...هیچگونه سابقه سند دار شغلی ندارم.. دیپلمه ریاضی دارم....اما ۱۱ ساله که بااستفاده از پروانه کسب که اسم پدرم میباشد در زمینه عکاسی کار میکنم...و تازه میخام پروانه کسب بنام خودم بگیرم...بهترین روش برای مهاجرت برای من چیه!؟…
علی1394/05/18
آیا داشتن مهارتهای دیگر نظیر مهارتهای فنی (تاسیسات ساختمان، برق کاری و ...) میتواند در افزایش امتیاز مؤثر واقع شود. خصوصا برای نیروی متخصص فدرال؟ با تشکر
 • گنجی
 • 1394/05/19

خیر. امتیاز ندارد.

علی1394/05/17
با سلام. بنده با 30 سال و همسرم 29 سال دارای یک فرزند 3 ساله هستیم. هردو لیسانس ICT و خودم داری 6 سال سابقه کار مرتبط (با بیمه) هستم. در حال گذراندن دوره IELTS هستیم. در حال حاضر امکان مهاجرت به کانادا از کدام طریق برای ما ممکن است و چقدر طول میکشد؟ با تشکر.
 • گنجی
 • 1394/05/19

خیر. امتیاز ندارد.

یاس1394/05/17
با سلام. من 28 سالمه. لیسانسم را در رشته کشاورزی و ارشد را در رشته مدیریت گرفتم و حالا هم برا دکترا قبول شدم. همسرم هم 27 سالشه و فوق دیپلم کامپیوتر داره. زبان را هم دارم روش کار میکنم و میتونم در حد 6 آیتلس بیارم. به نظر شما دکترا را بخونم و تموم کنم یا ولش کنم و از همین الان روی زبان تمرکز کنم. چون سنم 2 سال دیگه به 30 میرسه . و دکتری تو 32 سالگی تموم میشه. شش سال هم سابقه کار در آموزش و پرورش دارم و کارمندم. آیا شرایط برنامه ورود سریع را دارم ؟ لازم به ذکر است که من کسیو ندارم که بخواد کاری رو از طرف کانادا برام جور کنه. اون 2 بند 600امتیازی رو میگم. راستی مدرک ارشد با کارشناسی فرق داره مشکلی نیست؟ یا این که کارم به این رشته ها مربوط نیست؟
 • گنجی
 • 1394/05/17

دکتری و پرونده مهاجرت را با هم ادامه بدهید. برای اکسپرس اینتری باید هر دو آیلتس 6.5 بیارید. / نه 600 امتیاز را نمی گیرید./ ارشد و لیسانس خوبه، مشکلی ندارد.

سجاد1394/05/14
باسلام .من لیسانس مهندسی برق قدرت رادارم و3سال سابقه در یک شرکت فنی مهندسی به عنوان سرپرست اکیپ اجرایی برق فشار قوی.مدرک درجه 1 فنی برق _6 سال سابقه درشرکت نفت بابیمه _ 2 مدرک کارآموزی برق درشرکت برق شیراز بمدت 240ساعت _ مدرک HSE درنفت _ درابتدا ی آموزش زبان آیلتس _لطفا راهنمایی کنید جهت سریعترین راه برای ویزای کار دایم ..دانشجوی فوق لیسانسم..ممنون
 • گنجی
 • 1394/05/17

بهترین روش برای شما "نیروی متخصص کبک" است. برای این روش از هم اکنون می توانیم برای شما اقدام کنیم. بخش نیروی متخصص کبک را بخوانید.

مهدی1394/05/12
23 سالمه ، دیپلم ریاضی دارم و بعد از گرفتن دیپلم تو اموزشگاه ها زبان های برنامه نویسی و برنامه های گرافیکی ، طراحی و برنامه های مربوط به فیلم رو یاد گرفتم ، همچنین زبان انگلیسی و اندکی فرانسوی بلدم با این شرایط ویزای تحصیلی یا کار بهم تعلق میگیره ، در ضمن اشنایی در کانادا ندارم
 • گنجی
 • 1394/05/13

خیر. باید حداقل فوق دیپلم داشته باشید.

مسعود1394/05/12
باسلام، اینجانب متاهل وداری یک فرزند 2ساله هستم.من مدرک لیسانس حسابداری و سابقه 6سال کار در صنعت نفت (حفاری) را دارم که3سال آندرشرکت ملی حفاری و 3دیگر در شرکت خصوصی و هر6سال همراه بیمه میباشد .همسرم هم دارای مدرک فوق دیپلم کامپیوتر میباشد.سن من28 و سن همسرم 25 سال میباشد.آیا شرایط دریافت ویزای کار و اقامت را داریم؟ با تشکر
 • گنجی
 • 1394/05/13

بله، واجد شرایط هستین به شرط داشتن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه توسط شما و همسرتان.

مسعود1394/05/12
با سلام.من دارای مدرک لیسانس حسابداری وسابقه 6 سال کار در صنعت نفت را دارم که 3سال در شرکت ملی حفاری و3سال دیگر در شرکت خصوصی همراه با بیمه را دارا هستم، همچنین متاهل و دارای فرزند پسر 1/5نیز هستم.آیا شرایط دریافت ویزای کار و مهاجرت برایمان وجود دارد.با تشکر
 • گنجی
 • 1394/05/12

بله، سن شما چقدر است؟

سوابق شما خوب است، مدرک زبان بگیرید تا بتوانیم برای شما اقدام کنیم.

ملیحه1394/05/11
من دارای مدرک فوق دیپلم کامپیوتر هستم .و متولد 63.همسرم دارای مدرک دیپلم تجربی .و10 سال سابقه بیمه .و دارای جواز کسب نمایشگاه اتومبیل و مشاور املاک هست .وپسر عمویم ساکن تورنتو هست آیا ما شرایط قابل فبولی برای مهاجرت داریم یا خیر
 • گنجی
 • 1394/05/12

برای ویزای کارآفرینی منیتوبا واجد شرایط هستید.

با دفتر تهران تماس و وقت مشاوره بگیرید.

مینا1394/05/10
خانمی 35 ساله هستم با مدرک کار کارشناسی مدیریت بازرگانی و کاردانی مدارک پزشکی در حال حاضر کارشناس برنامه ریزی شرکت دارویی و 5 سال سابقه کار در بیمارستان واحد مدارک پزشکی و پذیرش , آیا می توانم ویزای کار در کانادا را بدست بیاورم؟
 • گنجی
 • 1394/05/10

اگر آیلتس 7 و سابقه کارتان با بیمه باشد امکانپذیر است.

مجيد1394/05/09
سلام من در ايران شركت اسانسورى دارم ثبت شده و 5 سال زمينه كارى دارمو از بستگانم در تورنتو ساكن هستن مى خواستم راه نمايم كنين
 • گنجی
 • 1394/05/10

سن؟ تحصیلات؟ دارایی شما؟ 

بعضی از شرایط را دارید با ما تماس بگیرید.

شهرام1394/05/08
با سلاممن فوق دیپلم معماری دانشگاه سوره دارم با سابقه بیمه 5 ساله و مدرک فنی حرفه ای تعمیرات پکیج و همچنین مدرک لوله کشی تاسیسات با 1400 ساعت اموزش وکار که اونهم فنی وحرف ای ایران هستش،خانومم فوق لیسانس فییزیک از دانشگاه ازاد تهران است،خودم 40 و همسرم 35 سالمونه و یک پسر 10 ساله داریم،درضمن همسرم ایلتس 5/5 اکادمیک داره،مارو راهنمایی کنید برای چه ویزایی اقدام کنیم که هزینه و زمانش کمتر باشه.باتشکر
 • گنجی
 • 1394/05/09

همسر شما اگر آیلتس 7.5 بیاورد برای نیروی متخصص واجدشرایط است. در غیر اینصورت باید خودتان از روش کارآفرینی منیتوبا اقدام کنید.

مهدی حاج زمانی1394/05/08
سلام من آرایشگر هستم بامدرک درجه یک فنی وحرفه ای سنم 31دارای یک فرزند8ساله وهمسرم28سالشه درحال گذروندن کلاسهای زبان هستیم آیا امکانمهاجرت برای ما مهیاست یا خیر توضیح دهید.با تشکر
 • گنجی
 • 1394/05/09

واجد شرایط نمی باشید.رشته همسرچیست؟

معصومه فاطمی1394/05/07
سلام و خسته نباشیدپسر من 19 سالشه و در حال حاضر داره مدرک بین المللی TEAFاسترالیا دوره کوتاه مدت مدیریت هتلداری و همینطور مدرک بین المللی آشپزی رو میگیره و نمی خواد در ایران ادامه تحصیل بدهمیخواستم از شما یک راهنمایی بگیرم و به من در این مورد کمک کنید. من چه کاری باید انجام بدم تا بتواند در کانادا یا استرالیا ویزای کار بگیره؟ و در ضمن ایشان میخواهد تا آخر امسال زبان انگلیسی رو هم تکمیل کنه تا برایش مشکلی پیش نیاید. ممنون
 • گنجی
 • 1394/08/18

با این مدارک و سن خیر.

محسن1394/05/06
سلام و خسته نباشید من محسن هستم 22 سالمه با توجه به سن کمم من سه سال با برادرم تو کارخونه شریک بودم و سه سال هم هست خودم کارخونه تولید نایلون و نایلکس به قولی تی بگ دارم میتونم بیام اونجا همین خط تولید رو راه بندازم و بمونم وضعیت مصرف و یا شرایط چجوریه اجازه میدن البته میتونم مدارک اداره ها رو برای اثبات سابقه کارخونه ارایه بدم برای ویزای کار به توجه به تجربه و تخصص کاملم تو صنف پلاستیک راهنمایی میکنید؟
 • گنجی
 • 1394/05/07

اگر بتوانید همین کار را در کانادا انجام بدهید خیلی عالی خواهد بود و دولت کمک شما خواهد کرد. ولی حتما این کار باید از طریق مهاجرت و برنامه کارآفرینی باشد در حال حاضر ما توانسته ایم از برنامه کارآفرینی استانی منیتوبا قبولی خوبی را بگیریم. لینک زیر را بخوانید:

برنامه کارآفرینی استانی منیتوبا


وحید 1394/05/01
سلام من 26ساله ولیسانس عمران-اب هسته ولی سابقه ام در کار ازاد است با ایلتس 6.5 میتوانم اقدام کنم
 • گنجی
 • 1394/05/04

سلام، بله، واجد شرایط خواهید بود اگر سوابق کاری که نوشته اید "آزاد" را دقیق بررسی کنم.

ﻣﻬﻨﺎﺯ1394/04/30
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ 20 ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺭﻧﮓ ﻛﺎﺭﻱ ﭼﻮﺏ ﺩاﺭﺩ ﻭﻣﺪﺭﻙ ﻓﻨﻲ ﺣﺮﻓﻪ اﻱ ﺭا ﻫﻢ ﺩاﺭﺩ ﺑﺮاﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﺩا ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮﻥ
 • گنجی
 • 1394/05/01

برای افراد فنی دو راه وجود دارد: اول، باید مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه در حد عالی داشته باشند تا از طریق کبک بتوانیم برایشان اقدام کنیم.  دوم: که شانس بالایی دارد از روش کارآفرینی منیتوبا که باید سپرده صد هزار دلاری بعد از قبولی در مصاحبه انجام دهید.

مريم 1394/04/21
سلام من ٣٥ سالمه و ليسانس روانشناسي دارم و همچنين ديپلم ارايشگري و همسرم حدود ٢٠ سال سابقه كاري در زمينه چوب و مجسمه سازي و ديزاين داخلي به سبك فوق العاده خاصي هستند دو فرزند داريم دختر ١٢ ساله و پسر 5 ساله خيلي مايليم ك ب كانادا مهاجرت كنيم ميخواستم ببينم امكانش هست ؟ شخصي گفتند اگر ويزاي كاري بگيريم و بتونيم در اون زمان مشخص ميزان كفايت خودمونو اثبات كنيم ميتونيم اقامت بگيريم ميشه راهنماييم كنيد متشكرم
 • گنجی
 • 1394/04/22

از طریق کبک اگر مدرک زبان فرانسه داشته باشید می توانید مهاجرت کنید. / روش آن شخص را نشنیده ام!

AT1394/04/21
با عرض ادب و احتراممن 340 امتیاز در سیستم EE می آورم. اقوان من که در کانادا دارای شرکت هستند قصد دارند برای من پیشنهاد کاری (البته واقعی نه صوری) بفرستند. با توجه به اینکه برنامه استانی بریتیش کلمبیا باز شده است آیا پیشنهاد کاری که تحت برنامه این استان برای من ارسال میکنند باز هم نیاز به LMIA دارد و یا نه؟ در شرایط جدید این استان من چیزی در مورد LMIA ندیدم و تنها به چاپ آگهی استخدام به مدت 14 روز اشاره شده است.سپاس فراوان
 • گنجی
 • 1394/04/22

شرایط کلی مد نظر است، یعنی میزان حقوق ، مقدار دستمزد طبق معمول استان، سابقه تحصیل، سابقه کار شما ، ارتباط با مشاغل استان و مدت زمان استخدام. . .اینها همگی تحت LMIA بررسی می شود.

امیر1394/04/19
با سلام.35 سال دارم.مهندس عمران/10 سال سابقه کاری که4 سالش با بیمه هست.متأهلم و خانمم دانشجوی ترم آخر ارشد حسابداری و24سالشهسطح زبان متوسط ولی در حال تکمیل.لطفا راهنمایی بفرمایید چطور و با چه شرایطی میشه اقدام کرد
 • گنجی
 • 1394/04/21

خانم شما از طریق کبک واجد شرایط خواهد بود در حال حاضر ضمن عقد قرارداد کبک می توانید از بعضی از خدمات رایگان ما استفاده کنید.

علی 1394/04/18
سلام و خسته نباشد،من استاد کار نصب راه اندازی و تعمیر اسانسور هستم لطفا راهنمایی کنید تا در کانادا این شغل را گسترش یا ادامه دهم؟؟؟با تشکر
 • گنجی
 • 1394/04/18

اول باید اقامت از طریق نیروی متخصص (با مدرک زبان) یا کارآفرینی (100هزار دلاری) بگیرید. 

آتیه1394/04/16
سلام من 40 سالههسم فوق ليسانس اقتصاد و 11 سال سابقه کار در بخش مالی برای ویزای کار واجد شرایط هستم
 • گنجی
 • 1394/04/17

خیر، برای این نوع ویزا یا باید تا 30 سال باشید یا از یک کارفرمای کانادایی پیشنهاد شغلی داشته باشید. /  شما برای کارآفرینی منیتوبا می توانید اقدام کنید.

الهه1394/04/14
با سلام. من 32 سال و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران دارم البته کارشناسی دانشگاه ازاد قزوین بودم و کاردانی دانشگاه سراسری و معدل بالای 17 دارم در هر سه مقطع و 5 سال سابقه بیمه دارم و البته 8 سال هم سابقه کار دارم و برای ایلتس دارم می خونم و همسرم هم 38 سال سن و مدرک کارشناسی ارشد عمران-زلزله از دانشگاه تهران و دارای 7 سال سابقه بیمه است و در حال خواندن زبان برای ایلتس است. ایا از طریق نیروی کار برای کانادا برای ما شانس مهاجرت زیاد است و چطور؟و اینکه اگر هر کدام از ما که رتبه زبان بالاتری داشته باشیم پرونده را باز کنیم یا با توجه به رشته ؟و چ قدر زمان می برد؟ ایا داشتن فرزند هم امتیاز دارد؟البته ما هنوز فرزند نداریم . با سپاس
 • گنجی
 • 1394/04/15

خیلی خوب است روی زبان خود تمرکز کنید.

نیلوفر1394/04/14
با سلام من 30 سال دارم و لیسانس کامپیوتر هستم لطفا برا ی مهاجرت و کاریابی من رو راهنمایی کنید .
 • گنجی
 • 1394/04/15

شما نیاز به آیلتس 6.5 و حداقل یکسال سابقه کار دارید. سپس از طریق برنامه کبک و فدرال میتوان برای شما اقدام نمود.

ali1394/04/13
سلام من استاد کار mdf هستم ولی زبان بلد نیستم میخواستم ببینم شرایط کار برام مهیاست یا نه
 • گنجی
 • 1394/04/14

فقط روش های کارآفرینی مناسب است. جزئیات را در لینک زیر نوشته ام ، بخوانید اگر واجد شرایط بودید می توان اقدام نمود:

کارآفرینی منیتوبا

علی1394/04/11
سلام من 25سال دارم و مدرک درودگری درجه1و2رادارم همراه با یک سال سابقه بیمه ایا واجد شرایط هستم .اگر هستم نمره امتحان ایلتس من باید چند باشه
 • گنجی
 • 1394/04/12

خیر، واجد شرایط نیستید.

سهراب1394/04/10
سلام.من لیسانس حقوق هستم.14سال سابقه کار در بانک ملی .ممنون میشم در رابطه با مهاجرت و کاریابی بنده را راهنمائی کنید.سپاس
 • گنجی
 • 1394/04/12

فقط از طریق کارآفرینی منیتوبا واجد شرایط هستید.

نیما1394/04/06
سلام من لیسانس برق قدرت دارم در زمینه تعمیرات لوازم خانگی و تاسیسات ۸سال سابقه کار دارم و همین طور در حال اتمام مدرک زبانم هستم سنم ۲۸ است .چطوری می تونم اقدام کنم در سریع ترین زمان
 • گنجی
 • 1394/04/07

از طریق کبک یا اکسپرس اینتری می توان برای شما اقدام نمود ولی بهتر است تا 3 ماه آینده مدرک زبان انگلیسی با نمره بالاتر از 6 را بگیرید.

شرایط مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص کبک 

شرایط مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری

ساناز1394/04/06
با سلام خدمت شما .من لیسانس آموزش زبان انگلیسی دارم یک سال سابقه کار در آموزشگاه دارم البته بیمه نبودم .و سه سال سابقه کار در شرکت بیمه دارم البته در این زمینه دوسال و نیم سابقه بیمه دارم .شانس من برای مهاجرت چقدر است؟مدرک آیلتس ندارم.حداقل هزینه برای مهاجرت؟با تشکر
 • گنجی
 • 1394/04/07

حتما باید مدرک آیلتس داشته باشید . بقیه موارد را مشکلی نخواهید داشت همکاران بخش اکسپرس اینتری ما شما را کمک خواهند نمود. / حداقل 11 هزار دلار باید برای ورود به کانادا داشته باشید.

بشیر1394/04/04
با درود...من29سال دارم مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه چمران کرمان با معدل 15.65 هستم مدرک ایلتس بانمره 6.5 مدرکی برای اثبات سابقه کار ندارم ولی تجربه در کار مرتبط با رشته تحصیلی را دارم همچنین مدرک فنی برق ساختمان را دارم ایا میتوانم برای ویزای کار در کانادا اقدام نمایم.
 • گنجی
 • 1394/04/06

باید حداقل یکسال سابقه کار طی 5 سال گذشته با مدرک داشته باشید تا بتوان برای شما اقدام کرد.

مهران1394/04/03
با سلام .. من کاردانی کامپیوتر و زبان نمره 7 دارم ایا می تونم اقدام کنم ؟؟ از چه طریقی..؟
 • گنجی
 • 1394/04/03

از روش اکسپرس اینتری با داشتن ارزیابی مدرک تحصیلی از کانادا.

محمدعلي1394/04/01
با سلام من ليسانس كامبيوتر دارم و فوق ليسانس مديريت ١٨سال سابقه كار با بيمه از جه روشي اقامت كانادا امكان بذي. مي باشد
 • گنجی
 • 1394/04/02

اگر مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه دارید از روش اکسپرس اینتری و اگر دانش زبان ندارید از روش منیتوبا یا کبک می توان برای شما اقدام نمود.

شادی1394/04/01
با سلام، من کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی هستم.دارای 10 سال سابقه کارشناسی در دانشگاه پیام نور. همچنین استاد مدعو و طراح یوال این دانشگاه هم هستم و دارای چند مقاله علمی - پژوهشی .متاهل می باشم .آیا امکان کار برای من وجود دارد و می توانم همسر و فرزندم را هم ببرم؟
 • گنجی
 • 1394/04/02

اگر از طریق "اکسپرس اینتری" اقدام شودمی توانید خانوادگی مقیم شوید که برای اینکار شما و همسرتان باید مدرک زبان انگلیسی بگیرید.

محمد1394/03/31
من کارمند بخش عملیاتی شرکت نفت هستم، مدرکم لیسانس ابزار دقیق و 2ونیم سال سابقه کار با بیمه دارم. در حال تحصیل زبان انگلیسی هستم. شرایط اخذ ویزای کار رو دارم؟
 • گنجی
 • 1394/04/02

بله، شرایط سابقه کار و تحصیل شما خوب است فقط باید مدرک زبان فرانسه یا انگلیسی را بگیرید.

ashkan1394/03/31
سلام من26سال سن دارم با مدرک لیسانس ساخت تولید زیرگروه مکانیکدر کار و حرفه رشته ی تحصیلی (تراشکاری) تخصص خوبی دارممیخاستم ببینم میتوانم اقامت کار در کانادا بگیرم اگر میتوانم مرا راهنمای کنید تا بتوانم اقامت بگیرم با تشکر
 • گنجی
 • 1394/04/02

نیاز به مدرک زبان انگلیسی آیلتس با نمره 6.5 و نامه سابقه کار و اصل مدارک تحصیلی شما داریم تا برای شما بتوان اقامت را انجام داد.

بیتا1394/03/28
Salam man lisans mohandesi manabe tabihi shilat az daneshgah azad babol daram ,4 sal ham sabeghe kari hamrah ba bime daram , ielts 6 daram be nazareton chetor mitonam visa kari begiram
 • گنجی
 • 1394/03/30

از روش اکسپرس اینتری واجد شرایط هستید. از دفتر تهران وقت مشاوره بگیرید با مدرک آیلتس و سابقه کار مراجعه کنید.

ساناز1394/03/24
باسلام .من فارغ التحصیل در رشته دندانپرشکی از کشور اکراین 25ساله الان در ایران دوره تکمیلی برای دریافت مجور مطب میگزرانم . جهت دریافت ویزا کار در کانادا نیاز به چه مدارک وشرایط ی را نیاز مندم . چه مدت زمان وقت میبرد . ونیاز به چقدر دلار نیاز است . از جوابتان سپاسگزارم
 • گنجی
 • 1394/03/25

باید آیلتس 6.5 + یکسال سابقه کار داشته باشید. / حدود یکسال. / حداقل 13 هزار دلار با خود برای ورود باید داشته باشید.

سمیرا1394/03/21
سلام من فارغالتحصیل کارشناسی ارشد شیمی معدنی ( دانشگاه علم وصنعت )هستم.زبان فرانسه را در سطح B2بلدم.سابقه کار در ایران ندارم.خواشتم بدونم ایا میتونم ویزای کار کانادا رو بگیرم.و اگه امکانش هست چگونه و از چه راهی باید اقدام کنم.ممنون از راهنمایی شما.
 • گنجی
 • 1394/03/23

در حال حاضر برنامه تورنتو برای نیروی متخصص باز شده است لینک زیر را بخوانید:

نیروی متخصص انتاریو برای افراد دارای دانش زبان فرانسه

ایمان1394/03/21
سلام، من مهندس الکترونیک هستم ودر رابطه با رشتم مدرک معتبر که ترجمه شدن را دارم. مسلط به کامپیوترم و شغلم bms است. مدرک زبان هم دارم. میتونم با این شرایط از ایران اقدام کنم برای کار؟ یا بهتره برای ادامه تحصیل اقدام کنم؟ممنون
 • گنجی
 • 1394/03/23

برای روش مهاجرت اسکیل ورکر بهتر است اقدام کنید.

بهزاد1394/03/19
سلام.من رشته دانشگاهیم لیسانس آلودگی محیط زیست و تا الان دو سال سابقه کاری در کارخانه فولاد در زمینه HSE دارم و همسرم وکیل پایه یک دادگستری می باشند.میخاستم بدونه برای اقامت از دو تا کارما کدام یکی بهتر است برای گرفتن اقامت؟
 • گنجی
 • 1394/03/21

سن شما چقدر است اگر تا 30 سال هستید با رشته بهداشت ، ایمنی و محیط زیست خود می توانید اقدام کنید اگر تا 40 سال سن دارید باید از طریق همسرتان و کارآفرینی اقدام شود.

کیوان1394/03/19
با سلام.27 سال دارم با مدرک کاردانی برق و 1سال سابقه کار،دارای آیلتس 6.5 دیپلم کامپیوتر و و گواهینامه فنی و حرفه ای برق ساختمان ،مشکل سربازی نیز ندارم.آیا برای کار و مهاجرت به کانادا شانسی دارم.
 • گنجی
 • 1394/03/21

بله، از دفتر تهران وقت مشاوره حضوری بگیرید و با مدارک خود برای بررسی دقیق تر مراجعه کنید.

محسن1394/03/11
سلام من فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی (آبیاری و زهکشی ) با 9 سال سابقه کار با بیمه هستم. 35 سال سن، متاهل و یک فرزند دارم.آیا من میتونم برای کبک پرونده تشکیل بدم؟ ضمنا رشته من چند امتیاز داره؟
 • گنجی
 • 1394/03/12

از طریق کبک واجد شرایط هستید و می توان برای شما اقدام کرد در صورت قرارداد بخش اکسپرس اینتری رایگان انجام خواهد شد(بعد از بررسی پرونده). / 6 امتیاز.

علی1394/03/07
سلام.مهندس عمران هستم با 37 سال سن. سابقه کار :5 سال دولتی و سپس پیمانکاری دولتی نوسط شرکت ساختمانی تاسیساتی خودم .اقامت کاری برای رشته عمران در کانادا تا چه حد ممکن است؟آیا افراد شاغل در نیروی انتظامی پس از ترک کار به صورت بازخریدی و بازنشستگی می توانندبه همراه خانواده ویزای اقامت بگیرند
 • گنجی
 • 1394/03/08

اگر شرایط ویزای کار:مدرک زبان، پیشنهاد شغلی و ... داشته باشید میتوان برای شما اقدام نمود./ 5 سال باید بگذرد.

علیرضا1394/03/06
سلام...من 21 سالمه...مسلط به sql server و زبان هم تسلط کامل دارم...دانشجوی ترم 5 رشته مکانیک دانشگاه آزاد تهران مرکز هستم...میتونم برای ویزای کار اقدام کنم؟
 • گنجی
 • 1394/03/08

باید حداقل مدرک تحصیلات آکادمیک و یکسال سابقه کار و مدرک زبان داشته باشید.

هاشم1394/03/06
اقای گنجی . سلام . من تاییدیه اداره کار کانادا و نیز فایل نامبر را دارم اما هنوز از صدور ویزای کاری ام نیست . تا چه مدت بایستی این پروسه طول بکشه ؟ و امیدی هست ؟
 • گنجی
 • 1394/03/08

کمتر از 5 ماه.

مهران فرهنگ1394/03/03
سلام من 30 سال دارم با دیپلم صنایع جوب از سازمان فنی حرفه ای با 4 سال سابقه کار و بیمه.میشه اقدام کنم برای ویزای کار کانادا.با تشکر
 • گنجی
 • 1394/03/05

برای ویزای کار باید از یک کارفرمای کانادایی درخواست کار داشته باشید.

صادق 1394/02/29
سلام.من 31 سالمه و متاهلم و کاردانی عمران از اموزشکده فنی و حرفه ای دولتی دارم.5 سال سابقه کار تو ساخت مترو و 1 سال تو سد سازی دارم.همسرم هم لیسانس زبان داره و مدرس زبان.ایا میتوانم جهت اخذ ویزای کار کانادا اقدام کنم.
 • گنجی
 • 1394/02/30

هر دو نفر شرایط اقامت را دارید باید به یکی از موسسات زبان مراجعه کنید تا هر کدام سطح زبان بالاتری جهت دریافت آیلتس دارید به عنوان نفر اصلی اقدام کند. سپس برای عقد قرارداد به دفتر تهران مراجعه کنید.

سهیلا1394/02/20
سلام من 38 ساله متاهل و یک فرزند پسر دارملیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه دولتی با معدل 1712 سال سابقه کار بعنوان کارشناس پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی شیرازهمسرم فوق دیپلم برق با 11 سال سابقه کار در زمینه نصب. تجهیز و تعمیر تجهیزات ورزشی و صنعتیچطور میتونیم برای مهاجرت اقدام کنیم و نمره ایلتس چند لازم هستبا تشکر فراوان
 • گنجی
 • 1394/02/21

امتیاز سن را از دست داده اید. بهتر است از روش کارآفرینی با آیلتس 4.5 اقدام کنید. یا باید آیلتس 8 و همسرتان آیلتس 6 داشته باشید.

حسین 1394/02/17
با سلام و عرض خسته نباشید......ببخشید من فارغ التحصیل زیست شناسی هستم ولی معدلم پایین هست ....آیلتس 7 و نیم دارم ..دوره های نصب آسانسور رو هم دیدم ولی سابقه کار ندارم ....خاستم بدونم امیدی هست بتونم واسه کانادا اقدام کنم؟ اگر مثبت هست جوابتون خاستم بدونم کلا تقریبا چقدر باید هزینه کنم؟ممنون
 • گنجی
 • 1394/02/21

اگر سابقه کار مرتبط با رشته خود دارید و سن شما در حدود 30 هست میتوانیم برای شما اقدام کنیم از دفتر تهران وقت بگیرید.

اهورا1394/02/17
جناب گنجی اگر ممکنه راجع به رویه ی این کار بیشتر توضیح بدید به علاوه راجع به حد اقل/اکثر زمان این پروسه (Work Permit) و اگر لازمه به من بگید تا رزومه ی خودم رو به شما ایمیل کنم.و ضمنا معمولا شانس پیروزی این روش جقدر هست زمنا من IELTS 7.5 Academic هم دارم که فکر کنم روی پروسه تاثیر مثبت بزاره.
 • گنجی
 • 1394/02/21

آیلتس باید جنرال باشد. / حدود 3 تا 6 ماه زمان می برد. /  باید تاییدیه وزرات کار کانادا را نیز داشته باشید. /  رزومه خود را ایمیل کنید (اطلاعات تماس با ما )

سالار1394/02/16
سلام و درود فراوان 27سالمه و کارت پایان خدمت دارم لیسانس حسابداری دانشگاه آزاد و دوسال سابقه کار مرتبط با مستندات دارم برای گرفتن اقامت کبک و دیگر شهر های کانادا دقیقا چند سال سابقه کار نیاز دارم؟2.زبان انگلیسی آیلتس چه نمره ای نیاز هست و یا زبان فرانسوی در چه سطحی نیاز هست؟با سپاس فراوان
 • گنجی
 • 1394/02/18

حداقل یکسال که با 4 سال سابقه کار بیشترین امتیاز را خواهید داشت. / نمره 6.5 به بالا. / زبان فرانسه با مدرک B2.

آزاده 1394/02/14
با سلام ، من 34 سالم هست . لیسانس علوم سیاسی دارم .11 سال سابقه در کار فروش در شرکتهای خصوصی داشتم . یکی دوستان در کانادا شرکت در زمینه پرده و.. دارد . آیا ازطریق ایشان و ویزای کاری من میتونم برم ؟ البته به من گفته شده چند مدرک فنی و حرفه ای در زمینه کاره ایشون بگیرم . و آیلس باید چند باشم ؟
 • گنجی
 • 1394/02/15

بله،می تواند به شما کمک کند. /  آیلتس 6 نیاز دارید.

اهورا1394/02/14
سلام من 22 سال سن دارم مدرک دیپلم ریاضی فیزیک دارم.معافیت دایم از خدمت سربازی دارم و مدتی در کشور مالزی زندگی می کردم.از سن 13 سالگی یعنی حدود 9 ساله که آهنگ سازی الکترونیک/DJing/و نوازندگی پیانو و کیبورد سینتی سایزر انجام میدم.دو استدیو در ایران دارم یکی تهران و دیگری کرمانشاه و تجهیزاتم در ایران که شامل نرم افزار های اصل و ثبت شده که دوستانم از خارج فرستادن میشه به علاوه سخت افزار هایی که تهیه کردم که قیمت اونها به حدود 50000$ میرسه.ولی متاسفانه هیج کدوم از دوستان نزدیک و خانوادگی من که به کانادا یا آمریکا مهاجرت کردند راهی به غیر از ادامه ی تحصیل یا اشتقال از تریق مدرک تحصیلی به من معرفی نکردند به غیر از یکی از اونها که خودش کانادایی هست و ما همدیگرو خارج از ایران ملاقات کردیم و با هم چند همکاری هنری داشتیم و اون به من گفته که از بابت دعوت نامه ی کاری کمکم میکنه چون ما مشتاقیم که از توانایی هامون در راه ساخت یک Music Company مستقل بهره بگیریم. ممنون میشم اگر به من بگین که من و دوست کاناداییم باید چه فرایندی رو پیگیری کنیم ؟ چون اون دوست من مانند خودم یک آرتیست مستقل هستش و آگاهی زیادی راجع به فراییند حقوقی این مساله نداره.
 • گنجی
 • 1394/02/15

چون مدرک دانشگاهی ندارید نمی توانید از روش اکسپرس اینتری بروید. /  برای ویزای کار باید دوست شما تقاضای نیاز به شغل شما را از اداره کار کانادا تاییده بگیرد و سپس با  work permit  برای شما اقدام کنیم.

رامین1394/02/06
سلام من 38 سالم هست 15 سوال تجربه ی کار دارم مهندر عمرانم لیسانس عمران بودم و مدیر پروژه ی شرکت هستم و 2 پسر زیر 22 سال دارم و زبان انگلیسیم خوب نیست و همسرم هم 38 سالش است و لیسانس ادبیات است آیا می توانم برای خودم و خانوادم درخواست کار بدم
 • گنجی
 • 1394/02/06

بله، ولی بهتر است که از روش کارآفرینی و اخذ اقامت دائم اقدام کنید.

مجید1394/01/28
با سلام من فارغ التحصیل مهندسی برق گرایش قدرت هستم از دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب سه سال سابقه کار مرتبط تمام وقت دارم نمره ایلتس ۷دارم میتونم برای ویزای کار در کانادا اقدام کنم؟
 • گنجی
 • 1394/01/29

برای برنامه نیروی متخصص فدرال واجد شرایط هستید و میتوان اقدام نمود.

لیلا 1394/01/24
سلام بیست و شش ساله ارشد امار از دانشگاه دولتی دارم و شش سال سابقه تدریس در اموزش و پرورش را دارم با ایلتس شش ایا امکان مهاجرت به کانادا رو دارم
 • گنجی
 • 1394/01/26

اگر سن شما تا 30 سال باشد، بله. وگرنه باید نمره زبان بالاتری داشته باشید.

راضیه1394/01/21
سلاممن و همسرم هردو دارای مدرک دکتری از دانشگاه دولتی (39 و 49 ساله) هستیم با دو فرزند 5 و 12 سالهبرای گرفتن اقامت دائم و اخذ کار نمره IELTS چند لازم است؟
 • گنجی
 • 1394/01/22

آیلتس 8.

ddd1394/01/19
سلام.من دانشجوی ترم 4 ارشد کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم.آبلتس 6.5 دارم اما دارم زبان میخونم تا 7.5 بتونم بگیرم. 2 سال سابقه کار در رشته خودم با بیمه و 3 سال بدونه بیمه دارم. میخواستم بدونم میتونم برای ویزای کار در کانادا اقدام کنم؟ چه اقداماتی باید انجام بدم؟
 • گنجی
 • 1394/01/19

بهتر است برای اکسپرس اینتری اقدام کنید و سپس نمره زبان بالاتر خود را بروز کنید. 

koohi1394/01/18
با سلام بنده گواهینامه پایه یک دارم .گواهینامه بین المللی سه ساله هم دارم یک سال سابقه کار دارم 27 سالمه .ایا میتونم به کانادا مهاجرت کنم
 • گنجی
 • 1394/01/19

خیر. واجد شرایط نمی باشید.

رضا1394/01/15
با سلامآیا برای گرفتن ویزای کار به منظور گذاراندن دوره postdoc در کانادا، سفارت کانادا نیاز به مدرک زبان دارد؟ معمولا پروسه ویزای کار چه مدت است (سفارت ترکیه)؟ با تشکر فراوان
 • گنجی
 • 1394/01/18

در اغلب موارد باید مدرک داشته باشید مگر استاد خاصی در یک دانشگاه شما را مستثنی کند. / حدود 3 تا 6 ماه زمان لازم دارد.

سید مجید حسینی1394/01/13
سلام من لیسانس حسابداری دارم و13 سال سابقه کاری مرتبط و رییس حسابداری هستم متاهل و دارای فرزند دختر 8 ساله زبان انگلیسی بد نیست و خواهان مهاجرت هستم
 • گنجی
 • 1394/01/16

از طریق کبک و فدرال با آیلتس 6.5 واجد شرایط هستید.

یوتاب1394/01/10
با سلامشرایط مهاجرت و گرفتن ویزای کانادا برای کسی در امریکا گرین کارت موقت دارد، به چه صورت است؟و سوال دیگه این که آیا رشته ی هواشناسی در کانادا بازار کار خواهد داشت؟
 • گنجی
 • 1394/01/11

می توانید مهاجرت به کانادا داشته باشید. / برای بازار کار در قسمت "کاریابی" جستجو کنید.

سیروس1394/01/10
آدرس ایمیلتان را بفرمایید تا ارسال کنم. سوابق کاری شامل چه چیزهایی باشد؟ نمره 6.5 جنرال یا آکادمیک؟
 • گنجی
 • 1394/01/10

لینک تماس با ما

آیلتس جنرال لازم دارید.

 

سیروس1394/01/09
من لیسانس کارگردانی با معدل 15.5 ام و در زمینه انیمیشن 15 سال سابقه انیماتوری و کارگردانی با قراردادهای چند ساله دارم (غیر استخدامی). سه سال هست که زبان انگلیسی می خونم و میتونم حداقل نمره 6.5 آیلتس را بگیرم. با کمک شما امیدی برای گرفتن اقامت، ویزای کار یا تحصیلی برای دارم؟ فقط پروسه ش سریع باشه.
 • گنجی
 • 1394/01/09

باید سوابق کاری شما را بررسی کنیم، جزئیات آن را ایمیل کنید. / توجه داشته باشید که اگر زیر 35 سال هستید باید نمره 6.5 در هر اسکیل آیلتس را داشته باشید.

حاتم1394/01/07
سلامفارغ التحصیل رشته کشاورزی (آبیاری و زهکشی) در مقطع کارشناسی ارشد (دولتی) هستم و 3 سال سابقه کار دارم، آیا امکان کار و اقامت در استرالیا برای من وجود دارد. برای اقدام به گرفتن ویزای کار باید به چه نحوی اقدام کنم. با تشکر
 • گنجی
 • 1394/01/08

صرفا اطلاعات اخذ اقامت کانادا را داریم. که شما با داشتن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه واجد شرایط خواهید بود.

مصطفی1394/01/05
سلام.من 34 سال دارم 12سال سابقه بیمه دارم.6ساله خودم شرکت دارم (مدیرعامل) تو زمینه تعمیرات انواع دستگاهها و بردهای الکترونیکی (پرینتر/فتوکپی/مانیتور و تلویزیون ال سی دی/و یو پی اس و...تخصص و تسلط کامل دارم.دیپلم تعمیرات لوازم صوتی تصویری با مدرک دارم.زبان انگلیسی متوسط.ایا میتونم ویزای کار بگیرم.سپاس از راهنماییتون
 • گنجی
 • 1394/01/08

فقط از طریق کارآفرینی 100 هزار دلاری با آیلتس 4.5 واجد شرایط هستید.

احمد1393/12/13
من استاد منیت هستم و در این زمینه هم کارگاه چوب دارم.مبل و بوفه و.... مدرکی زبان ندارم . با این اوصاف میتوانم ویزای کاری بگیرم؟
 • گنجی
 • 1393/12/15

اگر دارای پروانه کسب هستید می توان با آیلتس 4.5 برای شما اقامت گرفت.

مهدی1393/12/11
با سلاممن در زمینه انیمیشن سه بعدی کار میکنم 35 سالمه متاهل هستم و یک فرزند دارم کاردانی کامپیوتر دارم و حدود 5 سال سابقه در زمینه کارم دارم ، لطفا راهنمایی کنید چطوری از کانادا دعوت به کار بگیرم
 • گنجی
 • 1393/12/14

از طریق کارآفرینی فدرال طی بازه 3 ساله و با مدرک زبان آیلتس طی 1.5 سال از طریق فدرال می توان برای شما اقدام کدرد.

مهناز1393/11/24
سلام ببخشید من ایلتس با نمره7 دارم و دیپلم کامپیوتر و هیچ پول کافی ندارم ایا برای من شانسی هست؟
 • گنجی
 • 1393/11/25

خیر، مگر اینکه پیشنهاد شغلی داشته باشید.

سامان1393/08/26
با سلامجوونی هستم 23 ساله ومجرد لیسانسمو دانشگاه ازاد گرفتم امارتبه برتر خوارزمی دیپلم افتخار جشنوار ملی مخترعان دانشگاه ازاد فرد برگزیده همایش بین المللی جوان ایرانی الگوی اسلامی عضو فدراسیو مخترعین ایران دانشجوی نمونه سالهای 90-91-92پژوهشگر برتر سال93 جزو افراد برتر دعوت شده به جشنواره علم تا عمل دارای چندین اختراع ثبت شده ملی چندین طرح دفاعی جوان موفق استان و........ ایا امکانش هست بتونم به کانادا مهاجرت کنم با تشکر
 • گنجی
 • 1393/08/26

بله، می توان اقدام نمود، ابتدا برای دریافت مدرک زبان اقدام کنید، سپس به لینک زیر مراجعه کنید:

میثم1393/08/22
سلام.من لیسانیس مهندسی عمران هستم و دارای 6 سال سابقه کاری در حرفه خودم(ساخت و نظارت بر پروژه ها ساختمانی) می باشم. چطور میتونم قبل از مهاجرت به کانادا برای یافتن شغل در زمینه تخصصی خودم اقدام کنم؟ممنون
 • گنجی
 • 1393/08/22

به بخش کاریابی در کانادا مراجعه کنید.

حمید1393/07/24
من کارشناسی ارشد راه وترابری با معدل 16و70 دارم 3 سال سابقه ی کار مرتبط با بیمه دارمبرای کار یا تحصیل میتونم اقدام کنم؟شرایطش برای تحصیل و کار هرکدوم چطوریه
 • گنجی
 • 1393/07/27

باید حتما آیلتس داشته باشید. برای تحصیل آیلتس آکادمیک 7 و برای کار و اقامت آیلتس جنرال 6.5 به بالا نیاز دارید.

میترا1393/06/08
سلام.لطفا راهنمایی کنید از چه راههایی میشود سریع تر و در زمان کمتر مهاجرت به کانادا کرد؟ با تشکر .
 • گنجی
 • 1393/06/11

امکان پاسخگویی به شما را نداریم، نیاز به اطلاعات دقیق داریم، فرم ارزیابی تکمیل کنید.

پروانه1393/06/05
آیا در زمان های خاصی کانادا skill worker های مورد نیاز خاص خودرا اعلام می کند ؟ در چه زمانی است و معمولا پس از اعلام چقدر زمان برای تکمیل مدارک می برد ؟ من و همسرم هردو مهندس کامپیوتر هستیم ، آیا از همین ایران باید برای کار در آنجا رزومه بفرستیم یا پس از گرفتن ویزا ، و ورود به کانادا ؟
 • گنجی
 • 1393/06/07

شرایط دریافت ویزای skilled worker را از دفتر تهران تلفنی/مشاوره با وقت قبلی جویا شوید.

شاهرخ1393/05/29
با عرض سلام من کارم طراحی و دکوراسیون داخلی هست و هر کاری در رابطه با طراحی انجام میدم حتی طراحی ماشین آلات صنعتی.عضو جامعه مخترعین و مبتکرین ایران هستم و دیپلم افتخار دارم. میتونم تو کانادا کاری برای خودم پیدا کنم یا نه؟
 • گنجی
 • 1393/06/01

بله، امکان پیداکردن کار در زمینه طراحی زیاد است، در قسمت کاریابی کانادا در وب سایت ما عنوان شغلی و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید.

behnam1393/05/24
باعرض سلام من یک LMO از یک شرکت حمل ونقل بار برای رانندگی در کانادا گرفتم.میخواستم بپرسم چقدر شانس گرفتن ویزای کارو دارم.با تشکر
 • گنجی
 • 1393/05/28

شانس را نمی توان برآورد کرد!!! باید امتیاز شما دقیقا بررسی شود. ولی می توانید اقدام کنید و ویزای کار کانادا را دریافت کنید.

میلاد1393/05/13
من لیسانس اتاق عمل از دانشگاه دولتی علوم پزشکی تهرانم و الان در حال گذراندن طرحم هستم میخواستم بپرسم که من میتونم برای کار و ادامه ی تحصیل تو رشته پزشکی به کاتادا برم؟ازم به ذکره که من مجردم و از نظر سربازی معافیت پزشکی دارم که به خاطر نمره ی چشمم هست.
 • گنجی
 • 1393/05/28

بله امکانپذیر است، برای کار باید ویزای کار از کارفرما داشته باشید و برای تحصیل در رشته پزشکی نیاز به نمره زبان و MCAT دارید.

hamid1393/04/31
با عرض سلام و خسته نباشیدمن نصاب پارکت و سقف کاذب و پنلهای دیواری هستم با سابقه چند ساله اکثر کشور ها دنباله این هستند تا جایی که اطلاع دارم بهتره بگم یه جورایی handy man ایا با توجه به تخصص من امکان کار در کانادا رو میتونم داشته باشم27 سالمه و دیپلم کامپیوتر دارم اگهی های زیادی هم دیدم راجع به کارم تو کانادادر رابطه با زبان انگلیسی هم مشکلی ندارم و میخوام امتحان ایلتس بدم باتشکر
 • گنجی
 • 1393/05/01

امتیاز لازم را کسب نمی کنید مگر اینکه از یک کارفرمای کانادایی تقاضای کار معتبر داشته باشید. در حال حاضر سعی کنیدآیلتس جنرال 6.5 را دریافت کنید.

خبرهای مرتبط
مهمترین های کانادا
پربازدیدترینها

آرشیو اخبار کانادا

نظرسنجی مهاجرت کانادا

کدام مورد برای دریافت ویزای تحصیلی مهمتر است؟

 • آیلتس آکادمیک 6-معدل 17-وقفه تحصیلی کم-پذیرش ازدانشگاه
 • دولینگو-وقفه تحصیلی با سابقه کار-تمکن مالی 10هزاردلار
 • تافل-ویزای ریجکتی قبلی-مقاله معتبر-ریکامندیشن-پذیرش کالج
 • ویزای مولتی-داشتن پرونده مهاجرتی-همراهی خانواده-پذیرش مشروط
شرکت کنندگان : تن

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا