فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

مسکن housing

بازگشت

مسکن در کانادا

شما پس از رسیدن، نیازمند پیدا کردن محلی برای زندگی خواهید بود. البته می توانید بطور موقت مکانی را برای اقامت تهیه نموده تا با فرصت کافی برای انتخاب خانه دائمی اقدام نمایید.
 
در این بخش از راهنما ، می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را در ارتباط با مسکن پیدا نمایید:

مسکن موقت
اجاره آپارتمان یا خانه
خرید خانه
ایمنی خانه در مقابل آتش سوزی
تاسیسات و خدمات (برق ، حرارت ، اینترنت و غیره)
جمع آوری زباله
مسکن ارزان قیمت
 
 

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما