مشاغل مورد نیاز انتاریو در سال 2024

بازدیدکنندگان : 700 نفر 1403/04/10
مشاغل مورد نیاز انتاریو در سال 2024
مشاغل مورد نیاز انتاریو در سال 2024
در این مقاله در مورد 10 شغل پر درآمد در انتاریو صحبت می کنیم که این مشاغل براساس گزارشات اداره آمار کانادا و براساس تعداد فرصت های شغلی موجود جمع آوری شده اند. 
 

برنامه مشاغل In-Demand استان انتاریو کانادا

این اطلاعات به متخصصان و دانشجویان کمک می کند تا شغل خود را براساس تقاضا انتخاب کنند یا تغییر دهند. از آنجایی که کانادا کشور بزرگی است و تقاضا از استانی به استان دیگر متفاوت است ما در این مقاله در مورد مشاغل مورد تقاضا در استان انتاریو صحبت می کنیم. 
در انتاریو در سه ماهه اول سال 2024 حدود 299.155 شغل خالی در مقایسه با 648.600 شغل در سطح ملی وجود داشت. این رقم ها نشان دهنده کاهش 30 درصدی تعداد مشاغل خالی در مقایسه با سه ماهه اول سال 2023 و کاهش 22 درصدی تعداد مشاغل خالی در همه کانادا است. 

 

10 شغل مورد تقاضا در انتاریو

این 10 شغل در انتاریو براساس موارد زیر انتخاب شدند:
 • مشاغل مرتبط با بخش مدیریتی
 • مشاغلی که حداقل 600 شغل خالی دارند
 • مشاغلی که افزایش حداقل 100 فرصت شغلی فصل به فصل را دارند
 • مشاغلی که میانگین دستمزد ساعتی 30 دلار یا بیشتر را دارا می باشند.
 
مشاغل میانگین دستمزد ساعتی فرصت های شغلی خالی در سال 2024 درصد افزایش مشاغل خالی فصل به فصل
مهندسان و طراحان 
نرم افزار 21231
51.70دلار 1.680 28.7درصد
وکلا و دفاتر اسناد
رسمی کبک41101
51.50دلار 750 42.9د رصد
مهندس صنایع و 
تولید 21321
 41دلار  605 86.2درصد
مهندس برق به 
استثناء سیستم های
صنعتی و قدرت
کد 72200
37.95دلار 1.235 13.8درصد
پرستاران و پرستاران 
روان درمانی استخدام
شده 31301
37.40دلار 1.235 9.1درصد
مشاوران مالی
کد 11102
36.55دلار 610 37.1درصد
لوله کش ها 
کد  72300
35.10دلار 740 59.1درصد
آسیاب های ساختمانی و
مکانیک صنعتی
کد   72400
34.80دلار  1.730  18.5درصد
فن آوران و تکنسین های
پیش نویس22212
31دلار 980 184.1درصد
تکنسین های پرتو
پزشکی32121
30.80دلار 675 53.4درصد
 

10 شغل غیر مدیریتی پردرآمد در انتاریو 

این مشاغل درآمد بسیار خوبی دارند اما تعداد مشاغل خالی در سه ماهه اول سال 2024 نسبت به سه ماهه آخر سال 2023 کاهش پیدا کرده. 
 
مشاغل مشاغل خالی در سال 2024 میانگین دستمزد ساعتی  تغییر در تعدادفرصت های شغلی فصل به فصل درصد تغییر در تعداد مشاغل خالی فصل به فصل
مکانیک گرمایش،تبرید و تهویه72402  435 37.95دلار  -305 -41.2درصد
بام و شینگلر73110 260 31.55دلار -185  -41.6درصد
تحلیلگران اطلاعات و 
مدیران اطلاعات21223
 225 34.30دلار -175 -43.8درصد
توسعه دهندگان وب و
برنامه نویسان21234  
215 35.50دلار  -105 -32.8درصد
استخراج زیر زمینی و 
توسعه معدن83100
125  33.75دلار -110 -46.8درصد
تکنسین های تست
سیستم های اطلاعاتی
22222              
90  34.80دلار -40   -30.8درصد
اقتصاددانان، محققان و تحلیلگران 
اقتصادی41401
 85 42.65دلار -95 -52.8درصد
نمایندگان اوراق بهادار، دلالان
سرمایه گذاری 
و کارگزاران11103  
80  36.45دلار -115 -59درصد
مهندسان هوافضا
کد 21390  
25 41.50دلار  -60 -70.6درصد
کتابداران51100 15 35.75دلار -10  -40درصد
 

20 شغل پردرآمد در انتاریو کانادا

20 شغل پر درآمد مدیریتی و غیر مدیرتی در انتاریو صرف نظر از تعداد فرصت های شغلی عبارتند از: 
 
 مشاغل میانگین دستمزد ساعتی  در سال2024 مشاغل خالی افزایش خالص فرصت های شغلی فصل به فصل  درصد افزایش درمشاغل خالی فصل به فصل
 مدیران ارشد مالی، 
ارتباطات و دیگر خدمات
تجاری 00012
83.55دلار  300 55 22.4درصد
مدیران دولتی، تحلیل 
اقتصادی، توسعه سیاست
و مدیریت برنامه 
  40011          
70.10دلار 50 25 100 درصد
مدیران و مقامات ارشد
دولتی 00011
69دلار 35 10  40درصد
مدیران کامپیوتر و سیستم های
اطلاعاتی 20012
63دلار 665 -155  -18.9درصد
مدیران مهندسی
کد20010
 62.55دلار 300 90  42.9درصد
روسا و افسران آتش
نشانی 40041
61.35دلار  15    5  50درصد
دامپزشکان31103 61.10دلار 225  -75 -25درصد
مدیران بیمه، 
املاک و کارگزاری
 مالی10020
 56.40دلار 500 255  104.1درصد
مدیران تولید منابع
طبیعی و ماهیگیری
80010  
58.95دلار 30 0  0درصد
مدیران معماری
کد20011  
 58.20دلار 260 95 57.6درصد
مدیران مدارس ابتدایی
و متوسطه40021
57.75دلار 50  20  66.7درصد
مدیران دولتی، توسعه 
سیاست های سلامت و 
اجتماعی 40010
 56.40دلار  25 -5 -16.7درصد
پرستاران31302 55.60دلار 385 -10  -2.5درصد
ریاضیدانان، آماردانان و 
آکچوئرها21210
53.45دلار 140 25  21.7درصد
سایر مدیران خدمات
اداری10019
52.40دلار 385 70  22.2درصد
مدیران در بخش
مراقبت بهداشتی
کد30010
   51.90دلار  505 15   3.1درصد
مهندسان و طراحان
نرم افزار21231
51.70دلار 1.680 375 28.7درصد
وکلا و دفاتر اسناد
رسمی کبک41101
51.50دلار 750   225 42.9درصد
مدیران خرید10012  51.40دلار 205 -15  -6.8درصد
مدیران منابع انسانی
10011  
51.40دلار 475 15  3.3درصد
 

20 شغل مورد تقاضا با بیشترین فرصت شغلی خالی

این مشاغل بیشترین تعداد فرصت شغلی خالی در سه ماهه اول سال 2024 را داشتند. 
 
 مشاغل میانگین دستمزد ساعتی  در سال2024 مشاغل خالی افزایش خالص فرصت های شغلی فصل به فصل
پرستاران و پرستاران 
روان درمانی 31301
10.775 37.40دلار   9.1درصد
پرستاران دارای پروانه
کد32101
5.495  30.70دلار       12درصد
مشاغل حرفه ای در تبلیغات،
بازاریابی و روابط عمومی
کد 11202  
 1.985 31.95دلار      -17.3درصد
آسیاب های ساختمانی و 
مکانیک صنعتی
کد 72400      
  1.730    34.89دلار  18.5درصد
مهندسان و طراحان 
نرم افزار 21231
  1.680  51.70دلار     28.7درصد
متخصصان سیستم های
اطلاعاتی 21222  1.555
 1.555   45.20دلار    -0.6درصد
حسابرسان مالی
کد11100
1.490   34.60دلار   -16.3درصد
کارشناسان فنی فروش
و عمده فروشان
کد 62100
1.335  33.55دلار -23.3درصد
توسعه دهندگان و برنامه 
نویسان نرم افزار 
کد 21232  
1.280      47.75دلار -13.8درصد
مهندس برق به استثناء
سیستم های صنعتی و 
قدرت 72200
 1.235 37.95دلار   13.8درصد
مدیران مالی
کد 10010  
  1.110 50.40دلار   -15.3درصد
درمانگران در مشاوره و درمانهای 
تخصصی مرتبط 
کد 41301    
  1.080 30.35دلار     -6.9درصد
تحلیلگران مالی و 
سرمایه گذاری
کد  11101
 1.060   38.20دلار     8.7درصد
فن آوران و تکنسین های پیش 
نویس22212  
  980 31دلار   184.1درصد
مشاغل حرفه ای در 
مشاوره مدیریت
بازرگانی11201
 970   40.25دلار    -26.5درصد
مهندس عمران
کد 21300
   965     47.05دلار   -7.2درصد
مدیران تبلیغات، بازاریابی
و روابط عمومی
کد 10022  
900  50.95دلار   -9.5درصد
متخصصان منابع انسانی
کد11200
890   37.85دلار      -3.8درصد 
مدیران فروش شرکتی
کد60010
  765    49.45دلار 7.7درصد 
وکلا و فاتر اسناد رسمی
کبک 41101
750  51.50دلار  42.9درصد

 

10 شغل مورد تقاضا در انتاریو با بیشترین فرصت شغلی خالی

 • پرستاران و پرستاران روان درمانی 31301

 • پرستاران دارای مجوز 32101

 • مشاغل حرفه ای در تبلیغات، بازار یابی 11202

 • آسیاب های ساختمانی و مکانیک صنعتی 72400 

 • مهندسان و طراحان نرم افزار 21231

 • متخصصان سیستم های اطلاعاتی 21222

 • حسابرسان مالی 11100

 • کارشناس فروش و عمده فروشان 62100

 • توسعه دهندگان و برنامه نویسان نرم افزار 21232

 

نرخ بیکاری در انتاریو چقدر است؟

نرخ بیکاری در انتاریو در ماه می و در مقایسه با نرخ میانگین ملی که 6.2 درصد بود حدود 6.7 درصد است.

 

حداقل دستمزد در انتاریو چقدر است؟

حداقل دستمزد در انتاریو 16.55 دلار است که در تاریخ یک اکتبر 2024 به حدود 17.20 دلار رسید. 
 
برچسب ها :
سوال خود را از وکیل کانادا اینجا مطرح کنید:
پیام شما ثبت شد و پس از تایید در سایت منتشر می شود
تعداد پرسش ها: 2
کبیریان1403/04/18
با سلام ووقت بخیر
ببخشید من کتابدار هستم و مدیریت اطلاعات خوندم .18سال سابقه کار در کتابخونه دانشگاهی را دارم .به نظر شما شانس این رادارم که بتونم اقدام کنم ضمنا من 44 سالمه.
 • گنجی
 • 1403/04/18
اگر بتوانید دانش زبان عالی (آیلتس7.5) ارائه دهید اقدام کنید.
م.د.ه1403/04/16
سلام.وقت بخیر.پسری دارم که۲۴ سال دارد ،اما مبتلا به اوتیسم.ایا داشتن این فرزند مانعی بر سر راه مهاجرت هست؟چون امکان ارسال دعوتنامه از سمت اقوام برای من فراهم هست و با توجه به اینکه مدارک لازم جهت ارائه به سفارت کانادا دارم،احتمال گرفتن ویزای توریستی دارم تا برای work permit اقدام کنم.اما نگران این هستم که بخاطر پسرم مهاجرت به کانادا ممکن نباشد
 • گنجی
 • 1403/04/18
بیماری ایشان تاثیری در اخذ ویزای توریستی ندارد.

نظرسنجی مهاجرت کانادا

با ورک پرمیت ناشی از توریستی ایرانیان کدام روش برای کسب اقامت دائم pr بهتر است؟

 • اکسپرس اینتری
 • استارتاپ ویزا کانادا
 • جاب آفر
 • برنامه استانهای کم جمعیت
شرکت کنندگان : تن