فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Transportation حمل ونقل

بازگشت

حمل و نقل عمومی در کانادا

در این بخش از راهنما در مورد سفرهای درون شهری و برون مرزی توضیح داده خواهد شد و همچنین در مورد مسافرت های داخل کانادا و بیرون از کانادا نیز توضیحات لازم ارائه می شود. سرفصل موضوعات عبارتند از:

رانندگی
حمل و نقل عمومی
تاکسی ها
دوچرخه
حمل و نقل برای افراد معلول
هواپیما
راه آهن

سرمایه گذاری کارآفرینیاستارت آپفرم ارزیابینیروی متخصصاپلیکیشن گنجیکاریابی کاناداتماس با ما